25 Nisan 2024 Perşembe

Anadolu Üniversitesi Büro Personeli Alım İlanı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4.maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemiz Açıköğretim Fakültesi Dekanlığına bağlı aşağıda belirtilen illerdeki Açıköğretim Bürolarında istihdam edilmek üzere 06.06.1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar uyarınca belirtilen unvanlara KPSS (B) grubu “KPSSP93” puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen şartlarda 17 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

 Özel Şartlar

 İLİ GÖREV YERİ ÜNVANI ADET ARANILAN NİTELİKLER

Ankara AOF Sincan Bürosu Büro Elemanı 1 Aşağıda belirtilen Diploma Unvanlarındanbirine sahip olmak.

Denizli AOF Denizli Bürosu Büro Elemanı 1 Aşağıda belirtilen Diploma Unvanlarındanbirine sahip olmak.

Düzce AOF Düzce Bürosu Büro Elemanı 1 Aşağıda belirtilen Diploma Unvanlarındanbirine sahip olmak.

İstanbul AOF Aksaray Bürosu Büro Elemanı 3 Aşağıda belirtilen Diploma Unvanlarındanbirine sahip olmak.

İstanbul AOF Bahçe!ievler Bürosu Büro Elemanı 3

İstanbul AOF Kartal Bürosu Büro Elemanı 2

İstanbul AOF Mecidiyeköy Bürosu Büro Elemanı 2 Aşağıda belirtilen Diploma Unvanlarındanbirine sahip olmak.

Kocaeli AOF izmit Bürosu Büro Elemanı 1

Mardin AOF Mardin Bürosu Büro Elemanı 1 Aşağıda belirtilen Diploma Unvanlarındanbirine sahip olmak.

Ordu AOF Ordu Bürosu Büro Elemanı 1 Aşağıda belirtilen Diploma Unvanlarındanbirine sahip olmak.

Şırnak AOF Şımak Bürosu Büro Elemanı 1 Aşağıda belirtilen Diploma Unvanlarındanbirine sahip olmak.

1- Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı önlisans programlarının birinden mezun olmak.

2- Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (Internet), Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama önlisans programlarının birinden mezun olmak.

3- Bilgi İşlem, Bilgisayar Operatörlüğü, Bilgisayar Operatörlüğü veTeknikerliği, BilişimYönetim, Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgisayar önlisans programlarının birinden mezun olmak.

4- Genel İşletme, İşletme, İşletmecilik, İş İdaresi, Ticaret ve Yönetim, Endüstriyel Yönetim, Orta Kademe Yöneticilik, Orta Kademe Yöneticiliği, Tarımsal İşletmecilik, Girişimcilik ve Proje Yönetim Asistanlığı, İşletme Organizasyonu ve Çiftlik Yönetimi, Tarım İşletmeciliği, İşletme Yönetimi önlisans programlarının birinden mezun olmak.

5- Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları önlisans programlarının birinden mezun olmak.

6- Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İletişim ve Halkla İlişkiler önlisans programlarının birinden mezun olmak.

 Genel Şartlar:

1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı DMK’nın 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanunu’nun 53.maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

d) 657 sayılı DMK’nın 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

2- 2012 KPSS (B) grubu sınavına girmiş ve “KPSSP93″ puanına sahip olmak,

3- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı DMK’nın 4/B maddesinin ” Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykın hareket etmesi nedeniyle kurumlannca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmektedir.

4- İlgililerin, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) istenilen belgeler ile birlikte Anadolu Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı Yunusemre Kampusu Eskişehir adresine şahsen veya posta ile müracaat etmeleri gerekmektedir. Belgesi eksik olan veya süresinde Üniversiteye ulaşmayan başvurular kabul edilmeyecektir. (Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.)

5- Adaylar, ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonlarından görev yerine göre, tercih formunu doldurarak tercih yapacaklardır. (En az 1 pozisyon, en çok 1 1 pozisyon tercih edilebilir.)

ADAYLARIN SINAV DEĞERLENDİRMESİ:

1- 2012 yılı KPSS (B) grubu KPSSP93 puan türünde EN YÜKSEK PUANDAN BAŞLANARAK VE TERCİH SIRASI dikkate alınarak atamaları yapılacaktır.

2- İlan edilen pozisyon sayısı kadar asil ve yedek olarak kazanan adayların listesi, atanmaya hak kazanan adaylardan istenecek belgeler ve diğer hususlar (http://www.anadolu.edu.tr) internet adresinde başvuru bitim tarihinden itibaren 10 işgünü içinde ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililerin adreslerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3- Atanmaya hak kazanıp süresi içinde başvurmayanlar ile ataması yapılmayan veya iptal edilen adayların yerine yedek listedeki adayların PUAN SIRALAMASI VE TERCİH SIRALAMASINA göre atamaları yapılacaktır.

 İstenilen Belgeler:

1- Başvuru Formu, (Üniversitemiz internet sayfasında bulunmaktadır)

2- Tercih Formu, (Üniversitemiz internet sayfasında bulunmaktadır)

3- 2 adet Fotoğraf,

4- 2012 yılı KPSS (B) grubu Sınav Sonuç Belgesi Örneği,

Sonraki Haber

Öğretmen atamaları için başvurular başladı

Öğretmen adaylarının merakla beklediği 30 bin atama için başvurular, başladı. Öğretmen atamaları için başvurular 8 …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.