27 Mayıs 2024 Pazartesi

Cumhuriyet Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz Hastanesi ve Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 B maddesine göre aşağıdaki pozisyonlarda istihdam edilmek üzere sözleşmeli Personel alınacaktır.

ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN

UNVANI ADEDİ ARANILAN NİTELİKLER
Hemşire 2 Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren fakülte veya Yüksekokullarının Hemşirelik Bölümü Lisans Programından Mezun olmak- Lise ve dengi okul mezunu olmak.

– Üniversitelerin Sürekli Eğitim Merkezleri tarafından verilen “Gıda Güvenliği ve Hijyen” belgesine sahip olmak.

Destek Personeli 2 – Üniversitelerin Sürekli Eğitim Merkezleri tarafından verilen “Personel Gelişim Eğitimi” belgesine sahip olmak.- Gıda Tarınıve Hayvancılık il Müdürlüğünce verilen “Gıda Güvenilirliği ve insan Sağlığının Korunması” belgesine sahip olmak,

– En az 10 yıl sigortalı hizmeti olmak ve aynı süre kadar sigorta primi ödemiş olmak.

1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şanlar aranır.

2- 2012 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak, Lisans mezunlarında “KPSSP3 puanları, ortaöğretim mezunlarında KPSSP94 puanları esas alınacaktır.

3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alınıyor olmak.

4- Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı, hareket etmesi nedeniyle Kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç. sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmüne uygun olması

5- Hemşirelerde 35 Yaşından büyük olmamak ve nöbet tutma engeli bulunmamak.

6- Gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir,

7- Müracaatlar ilanın gazetede yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde Cumhuriyet Üniversitesi resmi internet sayfası www.cumhuriyet.edu.tr den ilan tarihi itibariyle temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte (belgelerin aslı görülerek Personel Dairesi Başkanlığınca onaylanmış) Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta, fax, internet kanalıyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

8- Atanmaya hak kazanan adayların isimleri başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 5 (beş) gün içerisinde www.cumhuriyet.edu ,tr adresinden ilân edilecektir.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İstenilen Belgeler:

a) Öğrenim Belgesi

b) 2012 KPSS sonuç belgesi

c) Başvuru Formu

d) Destek Personeli için istenilen belgelerin örnekleri ve sigorta prim cetveli.

Sonraki Haber

TEOG Sonuçları Açıklandı

TEOG kapsamında 8’inci sınıflara yönelik düzenlenen 2. dönem merkezi ortak sınav sonuçları açıklandı.   Sınav …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.