23 Temmuz 2024 Salı

Çukurova Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

 

 

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin olarak 28 Haziran 2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan esaslar, 5620 sayılı Kanun ve 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemizde istihdam edilmek üzere 2012 KPSS puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

ÜNVANI SAYI BÜTÇE TÜRÜ ARANAN NİTELİKLER
HEMŞİRE (1 Nolu Pozisyon) 13 ÖZEL BÜTÇE SAĞLIK MESLEK LİSELERİNİN HEMŞİRELİK BÖLÜMÜNDEN MEZUN OLMAK, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ KLİNİKLERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLMAK, GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ 1,2 VE 3 NOLU BELGELERE SAHİP OLMAK
HEMŞİRE (2 Nolu Pozisyon) 14 ÖZEL BÜTÇE SAĞLIK MESLEK LİSELERİNİN HEMŞİRELİK BÖLÜMÜNDEN MEZUN OLMAK, CERRAHİ TIP BİLİMLERİ KLİNİKLERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLMAK, GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ 1,2 VE 4 NOLU BELGELERE SAHİP OLMAK
HEMŞİRE (3 Nolu Pozisyon) 4 ÖZEL BÜTÇE SAĞLIK YÜKSEK OKULLARININ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜNDEN MEZUN OLMAK, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ KLİNİKLERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLMAK, GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ 1,2 VE 3 NOLU BELGELERE SAHİP OLMAK
HEMŞİRE (4 Nolu Pozisyon) 2 ÖZEL BÜTÇE SAĞLIK YÜKSEK OKULLARININ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜNDEN MEZUN OLMAK, CERRAHİ TIP BİLİMLERİ KLİNİKLERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLMAK, GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ 1,2 VE 4 NOLU BELGELERE SAHİP OLMAK
HEMŞİRE (5 Nolu Pozisyon) 6 ÖZEL BÜTÇE SAĞLIK MESLEK LİSELERİNİN HEMŞİRELİK BÖLÜMÜNDEN MEZUN OLMAK, EN AZ 1 YIL 3. BASAMAK YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE ÇALIŞMIŞ OLMAK, GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ 1,2,3 VE 4 NOLU BELGELERE SAHİP OLMAK
TEKNİKER 1 ÖZEL BÜTÇE MESLEK YÜKSEKOKULLARININ ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK BÖLÜMÜNDEN MEZUN OLMAK KAMU KURUMLARINDA EN AZ 5 YILLIK BİLİŞİM VE ELEKTRONİK ALANINDA ÇALIŞMIŞ OLMAK, MESLEK ALANI İLE İLGİLİ OLARAK USTA ÖĞRETİCİ BELGESİNE SAHİP OLMAK, BİLGİSAYAR DONANIM VE YAZILIM İLE AĞ TEKNOLOJİLERİ KONUSUNDA YETERLİ BİLGİYE SAHİP OLMAK [ULUSAL VE ULUSLAR ARASI KURUM VEYA KURULUŞLARDAN ALINMIŞ KONU İLE İLGİLİ (NETWORK, SUNUCU VB.) SERTİFİKALAR İLE BELGELENDİRMEK]
MÜHENDİS 2 ÖZEL BÜTÇE FAKÜLTELERİN MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜNDEN MEZUN OLMAK
TEKNİKER 1 DÖNER SERMAYE ÜNİVERSİTELERİN KİMYA ÖNLİSANS PROGRAMINDAN MEZUN OLMAK, KAMU HASTANELERİNİN NÜKLEER TIP BİRİMİNDE ENAZ 5 YIL ÇALIŞMIŞ OLMAK, TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMUNDAN ONAYLI TEMEL RADYOFARMASİ EĞİTİMİ SERTİFİKASINA SAHİP OLMAK.
SAĞLIK FİZİKÇİSİ 1 DÖNER SERMAYE SAĞLIK FİZİĞİ ALANINDA YÜKSEK LİSANS YAPMIŞ OLMAK, KAMU HASTANELERİNİN NÜKLEER TIP BÖLÜMLERİNDE EN AZ 4 YIL ÇALIŞMIŞ OLMAK, NÜKLEER TIPTA ENSTRÜMANTASYON, KALİTE KONTROL VE RADYASYON GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ ALMIŞ OLDUĞUNU BELGELEMEK.
BÜRO PERSONELİ 1 ÖZGELİR SKS ÜNİVERSİTELERİN BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ, DÖKÜMANTASYON VE ENFORMASYON, ARŞİVCİLİK VE KÜTÜPHANECİLİK LİSANS PROGRAMLARINDAN BİRİNDEN MEZUN OLMAK.

HEMŞİRE ADAYLARI İÇİN İSTENİLEN BELGELER

1 ENFEKSİYON LİNK HEMŞİRELİĞİ SERTİFİKASI

2 ÇOCUKLARDA İLERİ YAŞAM DESTEĞİ SERTİFİKASI

3 BESLENME HEMŞİRELİĞİ SERTİFİKASI

4 STOMA VE YARA BAKIM HEMŞİRELİĞİ SERTİFİKASI

Başvurularında Aranan Nitelikleri Belgelemek Zorunludur.

Ebelik Bölümü Mezunlarının Denklik Belgesi Olması Zorunludur.

GENEL ŞARTLAR

Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen nitelikler ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d) Erkekler için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

2- Başvuran adaylarda Lisans mezunları için 2012 KPSSP3, Önlisans mezunları için 2012 yılı KPSSP93, Ortaöğretim mezunları için ise 2012 KPSSP94 grubu puanı esas alınacaktır.

3- İlgililerin, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

4- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması gerekmektedir.

5- Herhangi bir sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

6- 657 sayılı Kanunun 4-B maddesi gereğince, sözleşmeli (4/B) olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

7- Adaylar en fazla 1 pozisyon için başvurabilirler.

8- Başvurular incelendikten sonra ataması yapılacak adayların isimleri www.cu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İstenilen Belgeler:

1- Başvuru formu

2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

3- Diploma Fotokopisi

4- 2012 KPSS sınav sonuç belgesi

Bilgi İçin :

Personel Daire Başkanlığı : 0322 338 62 85 (116)

Sonraki Haber

Öğretmen atamaları için başvurular başladı

Öğretmen adaylarının merakla beklediği 30 bin atama için başvurular, başladı. Öğretmen atamaları için başvurular 8 …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.