27 Mayıs 2024 Pazartesi

1982 Anayasasında Değiştirilemeyecek Hususlar

1982 Anayasasında Değiştirilemeyecek Hususlar 2012-03-29 22:22:28

 

1982 ANAYASASINDAKİ DEĞİŞTİRİLMEYECEK HÜKÜMLER

1-Milli marşı İstiklal Marşı‘dır.

2-Başkenti Ankara‘dır.

3-Bayrağı ay yıldızlı bayraktır.

4-Türkiye; devleti ve milletiyle bölünmez bir bütündür.

5-Dili Türkçedir.

6-Türkiye devleti bir cumhuriyettir.

M.6.Egemenlik: Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Türk milleti egemenliğini yetkili organ eliyle kullanır.

M.7-Yasama:

Yasama yetkisi, Türk milleti adına TBMM‘nindir. Bu yetki devredilemez.

M.8-Yürütme:

Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu‘na aittir.

M.9-Yargı:

Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır.

M.11-Anayasanın Bağlayıcılığı ve Üstünlüğü:

Anayasa hükümleri yasama yürütme yargı organlarını idari makamları ve diğer kuruluş ve kişileri bağlar. Kanunlar Anayasaya aykırı olamazlar.

Temel hak ve hürriyetlerin nitelikleri: 1.Dokunulmaz

2.Devredilmez

3.Vazgeçilmez

M.13-Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlanması:

—Temel hak ve hürriyetler, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün, milli egemenliğin, mıllı güvenliğin, kamu düzeninin, genel asayişin, genel ahlak ve sağlığın korunması amacıyla anayasanın sözüne ve ruhuna uygun olarak ancak KANUNLA sınırlandırılabilir.

—Temel hak ve hürriyetlerle ilgili sınırlama demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırı olamaz öngörüldüğü amaç dışı kullanılamaz

— Suç ve ceza geçmişe yürütülemez suçluluğu mahkeme kararıyla saptanana dek kimse suçlu sayılmaz

—Yabancıların temel hak ve özgürlükleri milletlerarası hukuka uygun kanunla sınırlanabilir.

—Temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının durdurulması:

1-Savaş Bu durumlarda temel hak ve

2-Seferberlik hürriyetlerin kullanılması kısmen.

3-Sıkıyönetim veya tamamen durdurulabilir

4-Olağanüstü hal

Ancak bu dört durumda bile:

1-Kişinin yasam hakkına maddi ve manevi varlığının bütününe dokunulamaz.

2.- Kimse din, vicdan, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz.

Sonraki Haber

2014 KPSS İçin Güncel Bilgiler

2014KpssGuncelBilgiler-1_1-1 2014KpssGuncelBilgiler-1_2-2 2014KpssGuncelBilgiler-1_3-3 2014KpssGuncelBilgiler-1_4-4 2014KpssGuncelBilgiler-1_5-5 2014KpssGuncelBilgiler-1_6-6 2014KpssGuncelBilgiler-1_7-7 2014KpssGuncelBilgiler-1_8-8 2014KpssGuncelBilgiler-1_9-9 2014KpssGuncelBilgiler-1_10-10 2014KpssGuncelBilgiler-1_11-11 2014KpssGuncelBilgiler-1_12-12 2014KpssGuncelBilgiler-1_13-13 2014KpssGuncelBilgiler-1_14-14 2014KpssGuncelBilgiler-1_15-15 …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.