18 Haziran 2024 Salı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI İLANI

 

Bakanlığımız Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6’ncı maddesine dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, 2012 ve 2013 yıllarında yapılan KPSS P3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70(yetmiş) olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak (bu sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaklardır.) Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunun 5 (beş) katı aday arasından, Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 10(on) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

 I – BAŞVURU ŞARTLARI A – GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı olarak belirlenen pozisyonlar için başvuru yapabilirler),

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda 2 kat için en az 3 yıl, 3 kat için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak. Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınacaktır,

ç) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

d) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

 B – ÖZEL ŞARTLAR

1) Bilgi Güvenliği Takım Lideri (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 4 katına kadar, 1 kişi)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) İngilizce dilinde Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Yabancı Dil Sınavından (YDS) veya bu dilde yapılan ve eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarından(TOEFL, IELTS, vb.) dengi asgari 70 (yetmiş) dil puanına sahip olmak,

c) Antivirüs, Antispam, Firewall, Filtreleme ve IPS gibi güvenlik ürünlerinin kullanıldığı, en az 1000 aktif kullanıcıya sahip bilgi işlem merkezlerinde sistem ve/veya ağ yönetimi konusunda en az 5 yıl çalışmış olmak,

ç) Cisco Certified Network Professional (CCNP) Security ve/veya Cisco Certified Security Professional (CCSP) sertifikasına sahip olmak,

d) Certified Ethical Hacker (CEH) sertifikasına sahip olmak,

e) CheckPoint Certified Security Administration (CCSA) ve/veya Juniper Networks Certified Internet Associate (JNCIA) sertifikasına sahip olmak,

f) Bilgi Güvenliği Süreçleri, İş Sürekliliği, Risk Yönetimi, Penetrasyon/Sızma Testi, Zaafiyet Tarama Sistemleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) Bilgi Güvenliği Standartları konusunda tecrübe sahibi olmak (ISO 27001, PCI DSS, COBIT.vb),

 

ğ) Microsoft ve Unix/Linux işletim sistemleri güvenliği konusunda tecrübe sahibi olmak,

j) Web ve Uygulama Sunucusu yazılımları güvenliği konularında tecrübe sahibi olmak,

k) Bilgi Güvenliği Yönetim Standartlarına ilişkin sertifikasyon hazırlık çalışmaları ve uygulamaları konusunda bilgi sahibi olmak.

Tercihen;

1) Orta veya büyük ölçekli bilgi işlem merkezinin ISO 27001 belgelendirme sürecinde aktif olarak görev almış olmak,

m) Certified Information Systems Security Professional (CISSP) sertifikasına sahip olmak,

n) Web Uygulama Güvenligi, OWASP araçları ve metodolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,

o) Yazılım geliştirme ve güvenli kod yazma konusunda bilgi sahibi olmak,

p) ISO 27001 denetçi sertifikasına sahip olmak.

2) Yazılım Geliştirme Takım Lideri ve Çözüm Mimarı – (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 4 katına kadar, 1 kişi)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) İngilizce dilinde Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Yabancı Dil Sınavından (YDS) veya bu dilde yapılan ve eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarından(TOEFL, IELTS, vb.) dengi asgari 70 (yetmiş) dil puanına sahip olmak,

c) Java ve/veya .Net programlama dil(ler)ine hakim olmak,

I. J2EE platformunu kullanarak en az 5 yıl uygulama geliştirmiş olmak, II. Oracle Certified Professional (OCP) Java SE 5, 6 veya 7 Programmer/Developer veya Sun Certified Java Programmer sertifikasına sahip olmak, ve/veya

I. Visual Studio platformunu kullanarak en az 5 yıl uygulama geliştirmiş olmak, II. Microsoft Certified Professional Developer (MCPD) sertifikasına sahip olmak,

ç) İlişkisel veritabanları ile uygulama geliştirmiş, iyi seviyede SQL bilgisi ile PL/SQL(Oracle) yada Transact-SQL(Microsoft) bilgisine sahip olmak,

d) Oracle ve SQL veritabanı yönetim sistemleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

e) Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda tecrübe sahibi olmak,

f) İş süreçleri ve kurumsal mimari modelleme konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

g) Süreç yönetimi yazılımları, BPEL/BPMN standartları ve kural motoru kullanımı konusunda tecrübe sahibi olmak,

ğ) Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

j) Java ve/veya .Net uyumlu uygulama sunucularını kurmuş ve yönetmiş olmak, k) WebServis (Soap, Wsdl, Xml, Xslt, Xsd) ve web teknolojileri (DHTML, XHTML,

Css, Javascript, Ajax, Adobe Flex, JQuery) konularında tecrübe sahibi olmak, l) SOA Mimarisi, Enterprise Service Bus, Xml web servisleri, harici sistem

entegrasyonları konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak, m) Takım yönetimi, yazılım proje yönetimi, konfigürasyon ve değişiklik yönetimi, gereksinim yönetimi, test yönetimi, risk yönetimi araçları kullanımı tecrübesine sahip olmak,

n) UML 2.0 tecrübesine sahip olmak,

o) Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak, Tercihen;

p) PL/SQL Developer OCA veya Advanced PL/SQL Developer OCP sertifikasına sahip olmak,

q) OCP Java EE 5 Web Component Developer ve/veya Sun Certified Web Component

Developer for the Java Platform sertifikasına sahip olmak, r) Microsoft Certified Application Developer (MCAD) veya Microsoft Certified Solution

Developer (MCSD) sertifikasına sahip olmak, s) CMMI, SPICE, SCRUM süreç yönetim metodojileri tecrübe sahibi olmak, t) Java ile Hibernate kullanarak uygulama geliştirmiş olmak, u) Coğrafi bilgi sistemleri konusunda tecrübe sahibi olmak. v) Proje yöneticiliği veya Takım liderliği pozisyonunda çalışmış olmak,

Veritabanı Yöneticisi (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 4 katına kadar, 1 kişi)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) İngilizce dilinde Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Yabancı Dil Sınavından (YDS) veya bu dilde yapılan ve eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarından(TOEFL, IELTS, vb.) dengi asgari 70 (yetmiş) dil puanına sahip olmak,

c) Orta veya büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde veritabanı yöneticisi olarak en az 3 yıl çalışmış olmak,

ç) Oracle Database Administrator Certified Professional (Oracle Database 10g ve sonrası sürümler için) sertifikasına sahip olmak,

d) İleri seviyede PL/SQL bilgisine sahip olmak,

e) SQL ve veri tabanı scriptleri konusunda deneyimli olmak,

f) Oracle 10g ve 11g DBA, backup/recovery, Recovery Manager(Rman), Performance Tunning konularında tecrübe sahibi olmak,

g) Veritabanı tasarımı, OLAP ve nesneye yönelik programlama konularında tecrübe sahibi olmak,

ğ) Linux, Unix ve Windows platformlarında tecrübe sahibi olmak,

j) Veritabanı ve uygulama sunucusu kümeleri (Cluster) hakkında tecrübe sahibi olmak, k) Replication, Yüksek hacimli veri, yedekleme, snapshot, storage hakkında tecrübe sahibi olmak.

l) Oracle Exadata, Oracle Dataguard konfigürasyon ve yönetimi hakkinda tecrübe sahibi olmak,

Tercihen;

m) Oracle Web Logic konusunda tecrübe sahibi olmak, n) Oracle Database: SQL Certified Expert sertifikasına sahip olmak, o) Oracle Weblogic Server System Administrator Certified Expert sertifikasına sahip olmak,

p) PL/SQL Developer Oracle Certified Associate (OCA) veya Advanced PL/SQL Developer Oracle Certified Professional (OCP) sertifikasına sahip olmak.

4) Proje Yöneticisi (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katı, 1 kişi)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

b) İngilizce dilinde Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Yabancı Dil Sınavından (YDS) veya bu dilde yapılan ve eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarından(TOEFL, IELTS, vb.) dengi asgari 70 (yetmiş) dil puanına sahip olmak,

c) Java ve/veya .Net platformlarında web teknolojileri kullanılarak geliştirilen yazılım projelerinde en az 5 yıl görev almış olmak,

ç) Project Management Professional (PMP) sertifikasına sahip olmak,

d) Proje yönetimi, konfigürasyon ve değişiklik yönetimi, gereksinim yönetimi, test yönetimi araçları ile ilgili en az 3 yıl kullanım tecrübesine sahip olmak,

e) Nesne-yönelimli teknolojileri, web servisleri, SOAP gibi teknolojilere hakim olmak,

f) Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konularında tecrübe sahibi olmak,

g) JIRA, MS Project vb. gibi proje yönetim araçları hakkında tecrübe sahibi olmak,

ğ) Risk yönetimi, kalite güvence ve kalite kontrol konusunda tecrübe sahibi olmak,

j) Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iyi bir iletişim becerisine sahip olmak.

Tercihen;

k) En az 1000 kullanıcılı, ürünleri ülke genelinde kullanılan yazılım projelerinde

yöneticilik yapmış olmak, l) Certified Information Systems Auditor (CISA) ve/veya Certified Information Systems

Security Professional (CISSP) sertifikasına sahip olmak, m) COBIT, ITIL/ISO 20000, ISO 27001 ve CMMI konularında tecrübe sahibi olmak.

 l) Karar Destek Sistemleri Uzmanı (Tam Zamanlı Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanın 3 Katına Kadar, 1 kişi)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

b) İngilizce dilinde Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Yabancı Dil Sınavından (YDS) veya bu dilde yapılan ve eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarından(TOEFL, IELTS, vb.) dengi asgari 70 (yetmiş) dil puanına sahip olmak,

c) SQL Server MCITP: Business Intelligence Developer 2005/2008 ve/veya Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server 2012 sertifikasına sahip olmak,

ç) Veri ambarı modelleme ve tasarımı konusunda tecrübe sahibi olmak,

d) En az bir kurumsal veri ambarı projesinde görev almış olmak,

e) Oracle ve/veya SQL Server veri tabanı yönetim sistemlerinde tecrübe sahibi olmak,

f) Veritabanı üzerinde saklı yordamlar (stored procedures) konusunda deneyimli olmak,

g Oracle BI, Microsoft BI, ClickView iş zekası uygulamaları konusunda tecrübe sahibi olmak,

ğ) OLAP küpleri, MDX (Multidimensional Expressions), SSAS (Microsoft SQL Server Analysis Services) teknolojilerinde bilgili olmak,

j) SSRS (SQL Server Reporting Services) konusunda bilgili olmak, k) ETL süreçlerine hakim olmak,

l) Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iyi bir iletişim becerisine sahip olmak.

 Tercihen;

m) SQL Server MCITP: Database Developer 2005/2008/2012 sertifikasına sahip olmak, n) Oracle SQL ve PL/SQL dillerine hakim olmak,

0) .NET programlama dilleri (C# veya VB.NET) yazılım dillerinde bilgi sahibi olmak,

p) SPSS, SAS, Minitab vs kullanarak istatistik raporları oluşturabilmek.

6) Sistem Uzmanı (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı, 1 kişi)

En az 500 aktif kullanıcıya sahip bilgi işlem merkezlerinde sistem uzmanı olarak en az 3 yıl çalışmış olmak,

Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE) veya Microsoft Certified IT Professional (MCITP) sertifikasına sahip olmak,

Yedekleme ve depolama sistemleri (Storage) yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

Microsoft System Center ürün ailesi yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

Sanallaştırma teknolojileri konusunda tecrübe sahibi olmak,

Microsoft Aktif dizin ve Exchange sunucusu kurulumu ve yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak.

 Tercihen;

VMware Certified Professional (VCP), VMware Certified Advanced Professional (VCAP) Datacenter Administration, VMware Certified Advanced Professional (VCAP) Datacenter Design sertifikalarından birine sahip olmak,

Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS): Windows Server Virtualization, Configuration sertifikasına sahip olmak,

1) MS SQL konusunda deneyimli olmak ve/veya Microsoft Certified Database Administrator (MCDBA) sertifikasına sahip olmak,

j) Oracle Web Logic konusunda deneyimli olmak,

k) Linux konusunda tecrübe sahibi olmak,

l) Red Hat Certified Engineer (RHCE) sertifikasına sahip olmak.

7) Ağ Uzmanı (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı, 1 kişi

a) Orta ölçekli (500 ve üzeri IP host) bilgi işlem merkezlerinde ağ uzmanı/sorumlusu olarak en az 3 yıl çalışmış olmak,

b) Cisco Certified Network Associate (CCNA) sertifikasına sahip olmak,

c) Kablosuz Ağ (Wireless LAN), Geniş Alan Ağı (WAN) ve VPN kurulumu ve yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

ç) Routing, Switching, VoIP vb. yapılandırma ve yönetimi konularında tecrübe sahibi olmak,

d) Veri Merkezi ağ alt yapısı hakkında bilgi sahibi olmak,

e) Ağ güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak,

Tercihen;

f) Orta veya büyük ölçekli bilgi işlem merkezinin ağ altyapısının kurulumunda aktif olarak görev almış olmak,

g) Cisco Nexus cihazlarının yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,

ğ) Cisco Certified Network Professional (CCNP) sertifikasına sahip olmak,

8) Yazılım Geliştirme Uzmanı – (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı, 3 kişi)

Aşağıda belirtilen JAVA ve .NET profillerden en az birine sahip olmak;

JAVA

a) J2EE platformunu kullanarak en az 2 yıl uygulama geliştirmiş olmak,

b) Oracle Certified Professional (OCP) Java SE 5 veya 6 Programmer/Developer veya Sun Certified Java Programmer sertifikasına sahip olmak,

c) UML 2.0 tecrübesine sahip olmak,

ç) Nesne yönelimli programlama ve tasarım desenleri konusunda tecrübe sahibi olmak,

d) İlişkisel veritabanları ile uygulama geliştirmiş, iyi seviyede SQL bilgisi ile PL/SQL(Oracle) yada Transact-SQL(Microsoft) bilgisine sahip olmak,

e) Konfigürasyon/Değişiklik Yönetim Aracı kullanmış olmak,

f) WebServis (Soap, Wsdl, Xml, Xslt, Xsd) ve web teknolojileri (DHTML, XHTML, Css, Javascript, Ajax, Adobe Flex, JQuery) konularında tecrübe sahibi olmak.

 Tercihen;

g) OCP Java EE 5 Web Component Developer ve/veya Sun Certified Web Component Developer for the Java Platform sertifikasına sahip olmak,

ğ) PL/SQL Developer OCA veya Advanced PL/SQL Developer OCP sertifikasına sahip olmak.

 .NET

a) Visual Studio platformunu kullanarak en az 3 yıl uygulama geliştirmiş olmak,

b) Microsoft Certified Professional Developer (MCPD) sertifikasına sahip olmak,

c) UML 2.0 tecrübesine sahip olmak,

ç) Nesne yönelimli programlama ve tasarım desenleri konusunda tecrübe sahibi olmak,

d) İlişkisel veri tabanları ile uygulama geliştirmiş, iyi seviyede SQL bilgisi ile PL/SQL(Oracle) ya da Transact-SQL(Microsoft) bilgisine sahip olmak,

e) Konfigürasyon/Değişiklik Yönetim Aracı kullanmış olmak,

f) WebServis (Soap, Wsdl, Xml, Xslt, Xsd) ve web teknolojileri (DHTML, XHTML, Css, Javascript, Ajax, Adobe Flex, JQuery) konularında tecrübe sahibi olmak.

 Tercihen;

g) Microsoft Certified Application Developer (MCAD) veya Microsoft Certified Solution Developer (MCSD) sertifikasına sahip olmak.

ğ) PL/SQL Developer OCA veya Advanced PL/SQL Developer OCP sertifikasına sahip olmak.

 II – İSTENİLEN BELGELER-BAŞVURU ŞEKLİ-YERİ-TARİHİ

Genel Şartlar başlığında istenilen nitelikler zorunlu şartlardır. Mesleki tecrübe sürelerinde lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.

1) Başvuru formu,

2) Özgeçmiş,

3) Referans mektubu,

4) İngilizce dilinde Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan yabancı dil sınavlarından ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen KPDS veya YDS dengi puanı gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti (Aslı ibraz edildiği takdirde sureti Bakanlığımızca onaylanacaktır),

5) Lisans diploması ya da okul çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti (Aslı ibraz edildiği takdirde sureti Bakanlığımızca onaylanacaktır),

6) Genel şartlarda istenilen nitelikleri gösteren diğer belgeler,

7) Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır).

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (www.csgb.gov.tr) sitesinde bulunan başvuru formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra, belgelerle beraber başvuruların en geç 21/02/2014 günü mesai bitimine kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı’na şahsen veya son başvuru tarihinde Bakanlığımıza ulaşacak şekilde posta yolu ile yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Başvuru Yeri: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı İnönü Bulvarı No:42 B Blok Kat: 1 Emek /ANKARA Telefon: (0 312) 296 61 30-31

 III – BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Genel ve özel şartları sağlayan adaylardan 2012-2013 yıllarında yapılan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (Yabancı dil puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin puanı sıfır olarak değerlendirilecektir) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak;

a) Bilgi Güvenliği Takım Lideri pozisyonu için 5 aday,

b) Yazılım Geliştirme Takım Lideri ve Çözüm Mimarı pozisyonu için 5 aday,

c) Veritabanı Yöneticisi pozisyonu için 5 aday,

ç) Proje Yöneticisi pozisyonu için 5 aday,

d) Karar Destek Sistemleri Uzmanı pozisyonu için 5 aday,

e) Sistem Uzmanı pozisyonu için 5 aday,

f) Ağ Uzmanı pozisyonu için 5 aday, h) Yazılım Geliştirme Uzmanı – (Java, .NET) pozisyonu için 15 aday,

sözlü sınava çağrılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir. Sözlü sınavlarda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur. Sözlü sınav sonucuna göre Bilişim Personeli giriş sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar aday alınacaktır.

IV – BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ve sınav yerinin açık adresi www.csgb.gov.tr sitesinde 28/02/2014 tarihinde ilân edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

V – SÖZLÜ SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ

Uzmanlık konularına uygun olarak yukarıda özel şartlarda belirtilen tüm konular ve hususlardır.

Sözlü sınav tarihleri başvuru sonuçlarının ilan edildiği gün duyurulacaktır. Sözlü sınav Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İnönü Bulvarı No:42, 06520 Emek / ANKARA adresinde bulunan Bakanlık Hizmet binasında yapılacaktır. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

 VI- ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücreti tavanı olan 3.757,34 TL’nin ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretinin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

VII – SONUÇLARIN DUYURULMASI

Yapılacak sözlü sınav sonuçları www.csgb.gov.tr sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca, yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Sözlü sınav sonucunda her bir pozisyon sayısı kadar yedek aday belirlenecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacak, Hizmet Sözleşmesi yapılmış ve göreve başlamış olsalar dahi sözleşmeleri iptal edilecek, haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. Bu durumda olan kişilerin yerlerine hemen yedek sırasında sırası gelen adayın yerleştirmesi yapılacaktır.

Duyurulur.

Sonraki Haber

Öğretmen atamaları için başvurular başladı

Öğretmen adaylarının merakla beklediği 30 bin atama için başvurular, başladı. Öğretmen atamaları için başvurular 8 …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.