25 Nisan 2024 Perşembe

BDDK Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı

BDDK bilgisayar, yazılım, elektrik elektronik, elektronik mühendisliği mezunu 20 sözleşmeli bilişim personeli alacak. Başvurular 12 Martta sona erecek.

 

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BİLİŞİM PERSONELİ ALIMINA İLİŞKİN SINAV BROŞÜRÜ

 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunda istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesine dayanılarak 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde, sözlü sınav yöntemiyle “Yazılım Geliştirme Uzmanı”, Sistem Uzmanı” ile Güvenlik Uzmanı” pozisyon unvanlarında toplam 20 sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

 

I. BAŞVURU ŞARTLARI

 

A) Genel Şartlar

 

1) Türk vatandaşı olmak,

 

2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

 

3) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

 

4) Sağlık durumu itibarıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak,

 

5) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

 

6) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış ya da muaf olmak.

 

B) Özel Şartlar

 

1) Yazılım Geliştirme Uzmanı pozisyonu için 10 kişi; üniversite ve yüksekokulların en az dört yıllık eğitim veren bilgisayar mühendisliği veya yazılım mühendisliği bölümlerinden veya bunlara denkliği yüksek öğretim kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmasının yanı sıra;

 

a) Proje yöneticisi olarak görev almak üzere 2 kişi, tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 4 katına kadar ödeme yapılması öngörülen adaylarda aşağıdaki şartlar aranır;

 

– Sınava son başvuru tarihi itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak,

 

– Mezuniyet sonrası en az 7 yılı Visual Studio platformunda C#, .NET Framework ve ASP.NET ile uygulama geliştirme olmak üzere, en az 10 yıllık iş tecrübesine sahip olmak,

 

– İlişkisel veritabanları ile uygulama geliştirmiş ve iyi seviyede SQL bilgisine sahip olmak,

 

– Web Servisler ve WCF (Windows Communication Foundation) ile uygulama geliştirmiş olmak,

 

– HTML, CSS, Javascript, Ajax, JQuery, JSON, XML, LINQ konularında uygulama geliştirmiş olmak,

 

– Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında iş tecrübesine sahip olmak,

 

– .NET Entity Framework ile uygulama geliştirmiş olmak,

 

– ASP.NET MVC ile uygulama geliştirmiş olmak,

 

– Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,

 

– PMP (Project Management Professional) sertifikasına sahip olduğunu belgelemek,

 

– Aşağıda belirtilen sertifikalardan en az birine sahip olduğunu belgelemek:

 

I. MCPD (Microsoft Certified Proffessional Developer) Visual Studio 2010 II. MCSD (Microsoft Certified Solutions Developer): Web Applications III. MCSD (Microsoft Certified Solutions Developer): Application Lifecycle Management

 

– CMMI 3 seviyesindeki yazılım geliştirme ekibinde en az 3 (üç) yıl Proje Yöneticisi olarak iş tecrübesine sahip olmak.

 

Tercihen;

 

– Visual Studio platformunda MS Office uygulamaları geliştirmiş olmak,

 

– Mobil uygulama (Android, IOS, Windows Mobile) geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak,

 

– Windows 8 işletim sistemi özellikleri ve uygulama geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak,

 

– Microsoft Sharepoint geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak,

 

– Temel sunucu donanım bilgisi sahibi olmak,

 

– Uygulama sunucusu (IIS) konusunda bilgi sahibi olmak.

 

b) Yazılım mimarı olarak görev almak üzere 3 kişi, tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına kadar ödeme yapılması öngörülen adaylarda aşağıdaki şartlar aranır;

 

– Sınava son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,

 

– Mezuniyet sonrası, en az 5 yılı Visual Studio platformunda C#, .NET Framework ve ASP.NET ile uygulama geliştirme olmak üzere, en az 7 yıllık iş tecrübesine sahip olmak,

 

– İlişkisel veritabanları ile uygulama geliştirmiş ve iyi seviyede SQL bilgisine sahip olmak,

 

– Web Servisler ve WCF (Windows Communication Foundation) ile uygulama geliştirmiş olmak,

 

– HTML, CSS, Javascript, Ajax, JQuery, JSON, XML, LINQ konularında uygulama geliştirmiş olmak,

 

– Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında bilgi sahibi olmak,

 

– .NET Entity Framework ile uygulama geliştirmiş olmak,

 

– ASP.NET MVC ile uygulama geliştirmiş olmak,

 

– Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,

 

– Aşağıda belirtilen sertifikalardan en az birine sahip olduğunu belgelemek:

 

I. MCPD (Microsoft Certified Proffessional Developer) Visual Studio 2010 II. MCSD (Microsoft Certified Solutions Developer): Web Applications III. MCSD (Microsoft Certified Solutions Developer): SharePoint Applications

 

Tercihen;

 

– Visual Studio platformunda MS Office uygulamaları geliştirmiş olmak,

 

– Mobil uygulama (Android, IOS, Windows Mobile) geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak,

 

– Windows 8 işletim sistemi özellikleri ve uygulama geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak,

 

– Microsoft Sharepoint geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak,

 

– Temel sunucu donanım bilgisi sahibi olmak,

 

– Uygulama sunucusu (IIS) konusunda bilgi sahibi olmak.

 

c) Yazılım geliştirme ekibinde görev almak üzere 5 kişi, tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar ödeme yapılması öngörülen adaylarda aşağıdaki şartlar aranır;

 

– Sınava son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak,

 

– Visual Studio platformunda mezuniyet sonrası en az 3 yıl C#, .NET Framework ve ASP.NET ile uygulama geliştirme konularında iş tecrübesine sahip olmak,

 

– İlişkisel veritabanları ile uygulama geliştirmiş ve iyi seviyede SQL bilgisine sahip olmak,

 

– Web Servisler ve WCF (Windows Communication Foundation) ile uygulama geliştirmiş olmak,

 

– HTML, CSS, Javascript, Ajax, JQuery, JSON, XML, LINQ konularında uygulama geliştirmiş olmak,

 

– Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında bilgi sahibi olmak,

 

Tercihen;

 

– .NET Entity Framework ile uygulama geliştirmiş olmak,

 

– ASP.NET MVC ile uygulama geliştirmiş olmak,

 

– Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,

 

– Herhangi bir Microsoft Developer sertifikasına (MTA, MCPD, MCSD) sahip olmak,

 

 

 

– Visual Studio platformunda MS Office uygulamaları geliştirmiş olmak,

 

 

 

– Mobil uygulama (Android, IOS, Windows Mobile) geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak,

 

 

 

– Windows 8 işletim sistemi özellikleri ve uygulama geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak,

 

 

 

– Microsoft Sharepoint geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak,

 

 

 

– Temel sunucu donanım bilgisi sahibi olmak,

 

 

 

– Uygulama sunucusu (IIS) konusunda bilgi sahibi olmak.

 

 

 

2) Sistem Uzmanı pozisyonu için 6 kişi; üniversite ve yüksekokulların en az dört yıllık eğitim veren bilgisayar mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği bölümlerinden veya bunlara denkliği yüksek öğretim kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmasının yanı sıra;

 

 

 

a) Sistem Uzmanı olarak görev yapmak üzere 1 kişi tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 4 katına kadar ödeme yapılması öngörülen adaylarda aşağıdaki şartlar aranır;

 

 

 

– Sınava son başvuru tarihi itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak,

 

 

 

– Orta veya büyük ölçekli (1000 ve üzeri IP host) Active-directory yapısını kullanan bilgi işlem merkezlerinde ağ uzmanı/sistem yöneticisi olarak en az 10 yıl çalışmış olmak,

 

 

 

– Network mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında deneyimli olmak,

 

 

 

– Cisco Certified Internetwork Expert (CCIE) sertifikasına sahip olmak,

 

 

 

– Cisco Certified Network Professional Security (CCNP Security) veya Cisco Certified Security Professional (CCSP) sertifikasına sahip olmak,

 

 

 

– Routing, Switching, VoIP, Wireless ve Video Konferans yapılandırma ve yönetimi konularında deneyimli olmak,

 

 

 

– Güvenlik duvarları, VPN yapıları, saldırı tespit ve saldırı önleme sistemleri IDS/ IPS, Antivirüs yapılandırma ve yönetimi konularında deneyimli olmak,

 

 

 

– Veri iletişim (F/O, SDH, ATM, PCM, ADSL, G.HDSL, Metro Ethernet) altyapılarının planlaması, bağlantılarının yaptırılması, SLA seviyelerinde takip ve kontrolleri konularında tecrübeli olmak,

 

 

 

– LAN, Wireless LAN, WAN kurulumu ve ağ yönetim sistemleri ile 802.1.x ve VPN Protokollerinin yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

 

 

 

– Bilgi Güvenliği Yönetim Standartlarına ilişkin sertifikasyon hazırlık çalışmaları ve uygulamaları konusunda tecrübe sahibi olmak,

 

 

 

– İşletim Sistemleri güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak,

 

 

 

– Yüksek düzeyde tek sistemde en az 100 disk ve üzeri SAN sistemlerinde 5 yıl çalışmış olmak,

 

 

 

– Microsoft Exchange, Active Directory, DNS, DHCP, WINS, File Server, konularında kurulum, konfigürasyon ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,

 

 

 

– VB, WMI, POWERSHELL SCRIPTING konusunda bilgi sahibi olmak

 

 

 

– Uygulama, masaüstü ve sunucu(VMWare veya HyperV) sanallaştırma konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

 

 

 

– İnternet içerik filtreleme ürünlerinden birine ait sertifikaya sahip olmak veya kursa katılmış ve konu hakkında tecrübe sahibi olmak,

 

 

 

– Microsoft Certified IT Professional – EnterpriseAdministrator (MCITP-EA) sertifikasına sahip olmak,

 

 

 

– Microsoft Certified Master (MCM): Windows Server 2008 R2: Directory veya Microsoft Certified Architect (MCA): Windows Server: Directory sertifikasına sahip olmak,

 

 

 

– Microsoft Certified Master (MCM): Microsoft Exchange Server 2010 veya Microsoft Certified Architect (MCA): Microsoft Exchange Server sertifikasına sahip olmak,

 

 

 

– ODM(Olağanüstü Durum Merkezi) sistemleri kurulum ve idamesinde görev almış olmak,

 

 

 

Tercihen;

 

 

 

– Microsoft DPM çözümleri konusunda deneyim sahibi olmak

 

 

 

– Microsoft Certified IT Professional – Virtualization Administrator (MCITP-VA) sertifikasına sahip olmak,

 

 

 

– Juniper Networks Certified Expert Enterprise Routing and Switching (JNCIE-ENT) sertifikasına sahip olmak.

 

 

 

b) Sistem Uzmanı olarak görev yapmak üzere 2 kişi tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına kadar ödeme yapılması öngörülen adaylarda aşağıdaki şartlar aranır;

 

 

 

– Sınava son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,

 

 

 

– Orta veya büyük ölçekli (1000 ve üzeri IP host) Active-directory yapısını kullanan bilgi işlem merkezlerinde ağ uzmanı/sistem yöneticisi olarak en az 5 yıl çalışmış olmak,

 

 

 

– Network mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında deneyimli olmak,

 

 

 

– Routing, Switching, VoIP, Wireless ve Video Konferans yapılandırma ve yönetimi konularında deneyimli olmak,

 

 

 

– LAN, Wireless LAN, WAN kurulumu ve ağ yönetim sistemleri ile 802.1.x ve VPN Protokollerinin yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

 

 

 

– Cisco Certified Network Professional (CCNP) sertifikasına sahip olmak,

 

 

 

– Microsoft Certified IT Professional – Server Administrator (MCITP-SA) ve Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE): Messaging sertifikalarından en az birine sahip olmak,

 

 

 

Tercihen;

 

 

 

– Güvenlik duvarları, VPN yapıları, saldırı tespit ve saldırı önleme sistemleri IDS/ IPS, Antivirüs yapılandırma ve yönetimi konularında deneyimli olmak,

 

 

 

– Veri iletişim (F/O, SDH, ATM, PCM, ADSL, G.HDSL, Metro Ethernet) altyapılarının planlaması, bağlantılarının yaptırılması, SLA seviyelerinde takip ve kontrolleri konularında tecrübeli olmak,

 

 

 

– Bilgi Güvenliği Yönetim Standartlarına ilişkin sertifıkasyon hazırlık çalışmaları ve uygulamaları konusunda tecrübe sahibi olmak,

 

 

 

– İşletim Sistemleri güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak,

 

 

 

– Yüksek düzeyde tek sistemde en az 100 disk ve üzeri SAN sistemlerinde 3 yıl çalışmış olmak,

 

 

 

– VB, WMI, POWERSHELL SCRIPTING konusunda bilgi sahibi olmak

 

 

 

– Uygulama, masaüstü ve sunucu(VMWare veya HyperV) sanallaştırma konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

 

 

 

– İnternet içerik filtreleme ürünlerinden birine ait sertifikaya sahip olmak veya kursa katılmış ve konu hakkında tecrübe sahibi olmak,

 

 

 

– ODM(Olağanüstü Durum Merkezi) sistemleri kurulum ve idamesinde görev almış olmak.

 

 

 

– Microsoft DPM çözümleri konusunda deneyim sahibi olmak

 

 

 

– Microsoft Certified IT Professional – Virtualization Administrator (MCITP-VA) sertifikasına sahip olmak.

 

 

 

c) Sistem Uzmanı olarak görev yapmak üzere 3 kişi tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar ödeme yapılması öngörülen adaylarda aşağıdaki şartlar aranır;

 

 

 

– Sınava son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak,

 

 

 

– Orta veya büyük ölçekli (1000 ve üzeri IP host) Active-directory yapısını kullanan bilgi işlem merkezlerinde ağ uzmanı/sistem yöneticisi olarak en az 3 yıl çalışmış olmak,

 

 

 

– Network mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında deneyimli olmak,

 

 

 

– Routing, Switching, VoIP, Wireless ve Video Konferans yapılandırma ve yönetimi konularında deneyimli olmak,

 

 

 

– LAN, Wireless LAN, WAN kurulumu ve ağ yönetim sistemleri ile 802.1.x ve VPN Protokollerinin yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

 

 

 

– VB, WMI, POWERSHELL SCRIPTING konusunda bilgi sahibi olmak

 

 

 

– Cisco Certified Network Professional (CCNA) sertifikasına sahip olmak,

 

 

 

– Microsoft Certified Technology Specialist MCTS: Exchange Server 2010, Microsoft Certified Technology Specialist MCTS: Windows Server 2008, Microsoft Certified Technology Specialist MCTS: Windows Server 2012, Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA): Windows Server 2008, Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA): Windows Server 2012 sertifikalarından herhangi birine sahip olmak

 

 

 

– Sunuculara ait performans izleme, upgrade işlemleri konusunda bilgili olmak,

 

 

 

Tercihen;

 

 

 

– Juniper Networks Certified Associate Junos (JNCIA-Junos) sertifikasına sahip olmak,

 

 

 

– Veri iletişim (F/O, SDH, ATM, PCM, ADSL, G.HDSL, Metro Ethernet) altyapılarının planlaması, bağlantılarının yaptırılması, SLA seviyelerinde takip ve kontrolleri konularında tecrübeli olmak,

 

 

 

– Bilgi Güvenliği Yönetim Standartlarına ilişkin sertifikasyon hazırlık çalışmaları ve uygulamaları konusunda tecrübe sahibi olmak,

 

 

 

– İşletim Sistemleri güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak,

 

 

 

– ODM(Olağanüstü Durum Merkezi) sistemleri kurulum ve idamesinde görev almış olmak.

 

 

 

– Yüksek düzeyde tek sistemde en az 100 disk ve üzeri SAN sistemlerinde 3 yıl çalışmış olmak.

 

 

 

3) Güvenlik Uzmanı pozisyonu için 4 kişi; üniversite ve yüksekokulların en az dört yıllık eğitim veren bilgisayar mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği bölümlerinden veya bunlara denkliği yüksek öğretim kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmasının yanı sıra;

 

 

 

a) Güvenlik uzmanı olarak görev yapmak üzere 1 kişi, tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 4 katına kadar ödeme yapılması öngörülen adaylarda aşağıdaki şartlar aranır;

 

 

 

– Sınava son başvuru tarihi itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak,

 

 

 

– SSL, VPN, PKI, Antivirüs, Antispam, Güvenlik Duvarı, IDS ve IPS gibi güvenlik ürünlerinin kullanıldığı, en az 1000 aktif kullanıcıya sahip bilgi işlem merkezlerinde sistem /ağ yönetimi veya güvenlik uzmanı olarak en az 5 yıl çalışmış olmak,

 

 

 

– Web ve Uygulama Sunucusu yazılımları güvenliği konularında tecrübe sahibi olmak,

 

 

 

– Kullanıcı ve bilgisayar erişimlerinde kimliklendirme, yetkilendirme ve sertifika ile kimlik doğrulama sistemleri konularında tecrübe sahibi olmak,

 

 

 

– Microsoft, Mac ve Linux işletim sistemleri konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

 

 

 

– Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), ATM (Asynchronous Transfer Mode), MPLS (Multi Protocol Label Switching), Dinamik Yönlendirme Protokolleri, Active Directory ve IEEE 802.1x ağ teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

 

 

 

– Yerel Alan Anahtarlama Cihazları (Switches), Yönlendiriciler ( Routers), Firewalls, Geniş Alan Ağ (WAN) Kriptolama cihazları, Geniş Alan Ağ (WAN) optimizasyon cihazları, Yük paylaştırıcılar (Load Balancers), WAF (web application firewall), Thin Clients, NAC (Network Access Control) donanımları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

 

 

 

– Bir kuruluşun en az 1000 kullanıcılı IEEE 802.1x uygulaması yapılmış olan projede aktif olarak yer almış olmak,

 

 

 

– Certified Information System Security Professional (CISSP) sertifikasına sahip olmak.

 

 

 

– Check Point Certified Security Expert (CCSE) sertifikasına sahip olmak,

 

 

 

– Cisco Certified Network Professional Security (CCNP Security) veya Cisco Certified Security Professional (CCSP) sertifikasına sahip olmak,

 

 

 

– Certified Ethical Hacker (CEH) sertifikasına sahip olmak,

 

 

 

– ISO 27001 denetçi sertifikasına sahip olmak ve en az bir ISO 27001 uygulamasında aktif görev almış olmak.

 

 

 

b) Güvenlik uzmanı olarak görev yapmak üzere 1 kişi tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına kadar ödeme yapılması öngörülen adaylarda aşağıdaki şartlar aranır;

 

 

 

– Sınava son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,

 

 

 

– SSL, VPN, PKI, Antivirüs, Antispam, Güvenlik Duvarı, IDS ve IPS gibi güvenlik ürünlerinin kullanıldığı, en az 500 aktif kullanıcıya sahip bilgi işlem merkezlerinde sistem /ağ yönetimi veya güvenlik uzmanı olarak en az 5 yıl çalışmış olmak,

 

 

 

– Microsoft ve Unix/Linux işletim sistemleri güvenliği konusunda tecrübe sahibi olmak,

 

 

 

– VPN, Antivirüs, Antispam Güvenlik Duvarı, İçerik Filtreleme, IDS ve IPS yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

 

 

 

– Web ve Uygulama Sunucusu yazılımları güvenliği konularında tecrübe sahibi olmak,

 

 

 

– Kullanıcı ve bilgisayar erişimlerinde kimliklendirme, yetkilendirme ve sertifika ile kimlik doğrulama sistemleri konularında tecrübe sahibi olmak,

 

 

 

– Certified Information System Security Professional (CISSP) sertifikasına sahip olmak.

 

 

 

– Check Point Certified Security Expert (CCSE) sertifikasına sahip olmak,

 

 

 

– ISO 27001 denetçi sertifikasına sahip olmak,

 

 

 

Tercihen;

 

 

 

– ISO 27001 sertifikasının başarı ile alındığı en az bir uygulamada aktif rol almak,

 

 

 

– CEH – Certified Ethical Hacker sertifikasına sahip olmak.

 

 

 

– Cisco Certifıed Network Professional Security (CCNP Security) veya Cisco Certifıed Security Professional (CCSP) sertifikasına sahip olmak.

 

 

 

c) Güvenlik uzmanı olarak görev yapmak üzere 2 kişi tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar ödeme yapılması öngörülen adaylarda aşağıdaki şartlar aranır;

 

 

 

– Sınava son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak,

 

 

 

– SSL, VPN, PKI, Antivirüs, Antispam, Güvenlik Duvarı, IDS ve IPS gibi güvenlik ürünlerinin kullanıldığı, en az 500 aktif kullanıcıya sahip bilgi işlem merkezlerinde sistem /ağ yönetimi veya güvenlik uzmanı olarak en az 3 yıl çalışmış olmak,

 

 

 

– Microsoft ve Unix/Linux işletim sistemleri güvenliği konusunda tecrübe sahibi olmak,

 

 

 

– VPN, Antivirüs, Antispam Güvenlik Duvarı, İçerik Filtreleme, IDS ve IPS yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

 

 

 

– Web ve Uygulama Sunucusu yazılımları güvenliği konularında tecrübe sahibi olmak,

 

 

 

– Kullanıcı ve bilgisayar erişimlerinde kimliklendirme, yetkilendirme ve sertifika ile kimlik doğrulama sistemleri konularında tecrübe sahibi olmak,

 

 

 

– Certified Information System Security Professional (CISSP) sertifikasına sahip olmak,

 

 

 

Tercihen;

 

 

 

– En az 500 aktif kullanıcıya sahip bilgi işlem merkezinin ISO 27001 belgelendirme sürecinde aktif olarak görev almış olmak,

 

 

 

– Check Point Certified Security Expert (CCSE) sertifikasına sahip olmak,

 

 

 

– Cisco Certified Network Professional Security (CCNP Security) veya Cisco Certified Security Professional (CCSP) sertifikasına sahip olmak,

 

 

 

– Certified Ethical Hacker (CEH) sertifikasına sahip olmak.

 

 

 

II. İSTENİLEN BELGELER

 

 

 

Sınav başvurusu sırasında adaylardan istenilecek belgeler;

 

 

 

1) Başvuru formu (www.bddk.org.tr adresinden temin edilecektir),

 

 

 

2) Adayın özgeçmişi (Özgeçmiş bir sayfayı geçmeyecek şekilde ve adayın eğitimi, aile bilgileri, bilinen programlama dilleri, mesleki tecrübeleri ile kişisel ilgi alanlarını içerecek şekilde yazılmalıdır),

 

 

 

3) Son üç ay içinde çekilmiş bir adet renkli vesikalık fotoğraf,

 

 

 

4) 7-8 Temmuz 2012 veya 6-7 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuç belgesi (KPSS sonuç belgesi olmayan adaylar hariç),

 

 

 

5) İngilizce Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi yabancı dil puanı gösterir belge (Yabancı dil sonuç belgesi olmayan adaylar hariç),

 

 

 

6) Lisans diploması veya okul çıkış belgesi,

 

 

 

7) Çalışma süresini gösteren belgeler (Özel sektörde çalışanlar için SGK hizmet dökümü, kamu kurumlarında çalışanlar için ise çalıştıkları kurumdan alınacak belge),

 

 

 

8) En az iki (2) programlama dili bildiğini gösteren belgeler,

 

 

 

9) Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösterir belgeler (Sertifikaların sınavla alınmış olması gerekir)

 

 

 

10) Her bir pozisyon için hizmetin geçtiği iş yerinden alınacak özel şartlarda istenilen iş tecrübesini gösterir belge.

 

 

 

Yukarıda belirtilen belgelerin asılları veya varsa noter onaylı suretlerinin Kurumumuza ibraz edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, asılları ile birlikte fotokopilerinin de Kurumumuza ulaştırılması halinde, fotokopilerin Kurumumuz tarafından tasdik edilmesi işlemi gerçekleştirilebilecektir (Fotokopilerle birlikte başvurulmaması halinde istenilen belgelerin Kurum tarafından onaylanması işlemi yapılmayacaktır).

 

 

 

III. BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

 

 

 

Sınava başvuruda bulunacak adaylar, Kurumun resmi internet sitesinden (www.bddk.org.tr) ulaşabilecekleri “Başvuru Formu”nu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra, bu form ve istenilen başvuru belgeleriyle birlikte, son başvuru tarihi olan 12.03.2014 tarihi saat 17:00’a kadar “Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Atatürk Bulvarı No:191 06680 Kavaklıdere / ANKARA” adresine elden veya posta yoluyla (En geç son başvuru tarihinde Kurumda olacak şekilde) başvurabilecektir. Postadaki gecikmeler ve son başvuru tarihinden sonra Kurum kayıtlarına geçen başvurular ile eksik belge ve bilgiyle yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

 

 

IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

 

 

Başvuruların incelenmesi sonucunda ilanda belirtilen şartları sağlayan adaylardan, 7-8 Temmuz 2012 veya 6-7 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarının (KPSS) herhangi bir puan türünden almış oldukları puanın yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (Yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 olarak dikkate alınır) toplamı esas alınarak, yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanılarak pozisyonlara göre alınacak kişi sayısının 5 katına kadar aday sözlü sınav için çağırılacaktır. Bu sıralamaya göre belirlenen son sıradaki aday ile aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.

 

 

 

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi ile sözlü sınav tarihi ve yeri, en geç 02.04.2014 tarihi saat 17:00’a kadar Kurumun resmi internet sitesinde (www.bddk.org.tr) duyurulacaktır.

 

 

 

V. SINAV VE SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

 

 

 

Sözlü sınavda adaylara, mesleki bilgiler ile başvurulan pozisyon için özel şartlar bölümünde belirtilen alanlardaki bilgilerini ölçmeye yönelik sorular yöneltilecektir.

 

 

 

Sınavda başarılı olabilmek için 100 üzerinden en az 70 puan almış olmak şarttır. Adaylar, başarı puanlarına göre sıralamaya tabi tutulacak ve en yüksek puanlıdan başlanılarak pozisyon sayısı kadar aday asil aday olarak belirlenecektir. Ayrıca, asil aday sayısı kadar aday da yedek olarak belirlenebilecektir.

 

 

 

Sözlü sınavda başarılı olan adayların listesi, Kurumun resmi internet sitesinde (www.bddk.org.tr) ilan edilecektir.

 

 

 

VI. ÜCRET

 

 

 

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için belirlenen sözleşme ücret tavanının (3.757,34 TL) özel şartlar başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak, Kurum bu şekilde hesaplanacak tavan ücretin altında sözleşme ücreti belirlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

 

 

 

VII. DİĞER HUSUSLAR

 

 

 

Sözlü sınavda başarılı olan ve Kurumun resmi internet sitesinde (www.bddk.org.tr) ilan edilen asil adaylara en geç beş iş günü içinde postalanmak suretiyle yapılacak bildirimde, tebligatın yapıldığı tarihten itibaren en geç on iş günü içerisinde sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilecek tarihte işe başlamak ve varsa istenecek belgeleri teslim etmek üzere müracaat etmeleri istenir. Kendilerine tebligat yapıldığı halde müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen sürede işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibarıyla on beş günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.

 

 

 

Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacak, hizmet sözleşmesi yapılmış ve göreve başlamış olsalar dahi sözleşmeleri iptal edilecek, haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

 

 

 

Yedek aday belirlenmiş olması halinde, gerçeğe aykırı beyanda bulundukları için sınavın geçersiz sayılması veya bu sebeple sözleşmenin iptal edilmesi, geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içinde göreve başlanılmaması ya da bu hakkından vazgeçilmesi sebeplerinden biriyle boş kalan veya boşalan pozisyonlara, sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere, yedek adaylar arasından başarı sıralamasına göre yerleştirme yapılabilecektir.

 

 

 

VIII. İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

 

 

Adres: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

 

 

 

Atatürk Bulvarı No:191 C Blok 06680 KAVAKLIDERE/ANKARA

 

 

 

Telefon: (0312) 455 67 78 – 455 68 57 – 455 69 42 – 455 68 61 – 455 68 54

Sonraki Haber

Öğretmen atamaları için başvurular başladı

Öğretmen adaylarının merakla beklediği 30 bin atama için başvurular, başladı. Öğretmen atamaları için başvurular 8 …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.