27 Mayıs 2024 Pazartesi

Adnan Menderes Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ( 657 SAYILI KANUNUN 4/B ) ALIM İLANI

 

Üniversitemiz Hastanesinde ( giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere ) 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel ÇalışMmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar1 da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre (KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle) 43 adet Hemşire pozisyonunda sözleşmeli personel alınacaktır. NOT: Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartlan yerine getirmeyen adaylann sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde fesh edilecektir.

 

I-GENEL ŞARTLAR:

 

1 – Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:

 

a) Türk vatandaşı olmak,

 

b) Kamu haklanndan mahrum bulunmamak,

 

c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış, yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtlan adli sicilden çıkanlmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

 

d) 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,

 

e) Erkek adayların, muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

 

2- 2012 KPSS (B) Grubu sınavlanndan Lisans mezunları için KPSSP3, Sağlık Meslek Lisesi mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

 

3- Sınav tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak,

 

4-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

 

5- 657 sayılı Devlet Memurlan Kanunun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlannca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içeresinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlannda istihdam edilemezler. Hükmüne uygun olması.

 

II-BASVURU YERİ VE SEKLİ:

 

Adaylann başvurulannı www.adu.edu.tr web adresinde bulunan İş Talep Formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Hastane Başmüdürlüğü Kepez/AYDİN adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Başvuru için istenen belgeleri eksik getiren,başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adaylann müracaatlanna işlem yapılmayacaktır. Adaylann Posta yoluyla yaptıkları başvurular kabul edilmeyecektir.

 

İstenen Belgeler;

 

1) Başvuru Formu (www.adu.edu.tr adresinde temin edilecektir.)

 

2) 2012 KPSS Sınav Sonuç Belgesi

 

3) Öğrenim Belgesi

 

4) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

 

5) 1 Adet Resim

 

6) Başvuracak adaylann aranılan niteliklerde belirtilen nitelikleri ve çalışma sürelerini; çalışmış olduklan kurumun antetli kağıdı ile Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü, Başmüdürlük veya Başhekimlik tarafından ıslak imza ve kaşe ile onaylanmış yazı ve Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet dökümü ile belgelendirilmesi gerekmektedir.

 

III-BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

 

KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların sonuç belgesi ÖSYM kayıtlan ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanlann başvuruları geçersiz sayılacaktır. Yazılı veA/eya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle başanlı bulunanlar başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 3 (Üç) gün içerisinde www.adu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, aynca tebligat yapılmayacaktır. Pozisyonun iki katına kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan atanmak üzere başvuran olmadığı takdirde ilan edilen yedek kazananlardan sırası ile çağnlacaktir.

 

Atanmaya hak kazanan adayların itan tarihinden itibaren 15 gün içinde gerekli belgeleri tamamlamak suretiyle Üniversitemiz Hastanesi Başmüdûrlüğü’ne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerin teslime müteakip atama yapılır, atamanın adaylara yazılı olarak bildirilmesinden itibaren 15 gün içinde aday görevine başlamak zorundadır. Bu süre içerisinde göreve başlamayanlar haklarını kaybederler.

Sonraki Haber

Öğretmen atamaları için başvurular başladı

Öğretmen adaylarının merakla beklediği 30 bin atama için başvurular, başladı. Öğretmen atamaları için başvurular 8 …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.