25 Nisan 2024 Perşembe

100 Seçkin Soru İle Tarih Tekrarı

1. 23 Nisan 1920’de TBMM’nin Ankara’da çalısmalarına

baslaması Atatürk ilkelerinden hangisinin fiilen uygulamaya

konuldugunun en önemli kanıtıdır?

A) Milliyetçilik B) Cumhuriyetçilik

C) Devletçilik D) nkılapçılık

E) Laiklik

 

2. 1928 yılında yapılan bir degisiklikle “Devletin dini

slâm’dır.” ibaresinin anayasadan çıkarılması laiklikten

sonra en çok hangi ilke ile iliskilidir?

A) Halkçılık B) Milliyetçilik

C) nkılapçılık D) Devletçilik

E) Cumhuriyetçilik

 

3. “Bugünkü hükümetimiz, devlet teskilatımız, dogrudan

dogruya milletin kendi kendine, kendiliginden yaptıgı bir

devlet teskilatı ve hükümetidir. Artık hükümetle millet arasında

geçmisteki ayrılık kalmamıstır. Hükümet millet,

millet hükümettir…”

Atatürk’ün yukarıdaki sözlerinin hangi ilkesi ile

dogrudan bir iliski vardır?

A) Devletçilik B) Halkçılık

C) İnkılapçılık D) Cumhuriyetçilik

E) Milliyetçilik

 

4. “Türkiye halkı ırki veya dini kültürel yönden birlesmis, biri

digerine karsı karsılıklı hürmet ve fedakarlık hisleriyle

dolu ve kaderi, gelecegi ve çıkarları ortak olan bir toplumdur.”

Atatürk’ün yukarıdaki sözlerinin hangi ilkesi ile daha

çok iliskili oldugu savunulabilir?

A) Milliyetçilik B) Halkçılık

C) Cumhuriyetçilik D) Laiklik

E) Devletçilik

 

5. “Yetisecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri

ögrenimin sınırı ne olursa olsun, ilk önce ve her seyden

önce Türkiye’nin bagımsızlıgına, kendi benligine, milli

geleneklerine düsman olan bütün unsurlarla mücadele

etmek geregi ögretilmelidir.”

Atatürk’ün yukarıdaki sözleri daha çok hangi ilkesi

ile iliskilidir?

A) Milliyetçilik B) Cumhuriyetçilik

C) Halkçılık D) Laiklik

E) İnkılapçılık

 

6. “Bizim nazarımızda çiftçi, çoban, isçi, tüccar, sanatkar,

asker, doktor; velhasıl herhangi bir sosyal müessesede

faal bir vatandasın hak, menfaat ve hürriyeti esittir.”

Atatürk’ün yukarıdaki sözleri ile hangi ilkesi arasında

dogrudan bir iliski oldugu savunulabilir?

A) Cumhuriyetçilik B) Milliyetçilik

C) Devletçilik D) Laiklik

E) Halkçılık

 

7. Atatürk diyor ki; “Esas, Türk milletinin haysiyetli ve

serefli bir millet olarak yasamasıdır. Türkün haysiyeti, izzetinefis

ve kabiliyeti çok yüksek ve büyüktür.”

Yukarıdaki cümle ile Atatürk’ün hangi ilkesi dogrudan

iliskilidir?

A) Cumhuriyetçilik B) Halkçılık

C) Milliyetçilik D) Laiklik

E) İnkılapçılık

 

8. I. nsanların hayatına, faaliyetine egemen olan kuvvet,

yaratma ve icat yetenegidir.

II. Dünyada her sey için, medeniyet için, hayat için,

basarı için gerçek yol gösterici ilimdir, fendir.

III. Bizim akıl, mantık, zekâ ile hareket etmek en

belirgin özelligimizdir.

Atatürk’ün yukarıdaki sözlerinin ortak özellikleri

hangi ilkesi ile iliskilendirilebilir?

A) Cumhuriyetçilik B) Milliyetçilik

C) Halkçılık D) Laiklik

E) İnkılapçılık

 

9. “Büyük davamız en medeni ve en üst refah seviyesinde

bir millet olarak varlıgımızı yükseltmektir. Bu, yalnız kurumlarında

degil, düsüncelerinde de köklü bir inkılâp

yapmıs olan büyük Türk milletinin dinamik idealidir.”

Atatürk’ün yukarıdaki sözleri ile hangi ilkesi arasında

daha kuvvetli bir iliskinin oldugu savunulabilir?

A) Cumhuriyetçilik B) Milliyetçilik

C) Halkçılık D) Laiklik

E) Devletçilik

 

10. “lim ve fennin dısında yol gösterici aramak gaflettir,

cahilliktir, dogru yoldan sapmaktır.”

Atatürk’ün yukarıdaki sözü ile hangi ilkesi arasında

dogrudan bir iliski kurulabilir?

A) İnkılapçılık B) Milliyetçilik

C) Laiklik D) Halkçılık

E) Cumhuriyetçilik

 

11. “Simdi de Türk milleti… bunlara karsı ayaklanarak egemenligini

kendi eline almıs bulunuyor. Bu bir oldu bittidir.

Söz konusu olan, millete egemenligini bırakacak mıyız,

bırakmayacak mıyız meselesi degildir. Mesele olmus

bitmis bir gerçegi yasa ile belirlemekten baska bir sey

degildir.”

Atatürk’ün yukarıdaki sözleri hangi ilkesi ile dogrudan

ilgilidir?

A) Cumhuriyetçilik B) Milliyetçilik

C) Halkçılık D)İnkılapçılık

E) Laiklik

 

12. “Artık duramayız. Behemehal ileri gidecegiz. Geriye ise

hiç gidemeyiz. Çünkü ileri gitmeye mecburuz. Millet açıkça

bilmelidir medeniyet öyle bir kuvvetli atestir ki, ona

kayıtsız olanları yakar mahveder.”

Atatürk’ün yukarıda verilen sözü en çok hangi ilkesi

ile iliskilidir?

A) Cumhuriyetçilik B) Milliyetçilik

C) Halkçılık D) Laiklik

E) İnkılapçılık

 

13. “Her birey istedigini düsünmek, istedigine inanmak,

kendine özgü siyasal düsünceye sahip olmak, baglı oldugu

dinin gereklerini yapmak ya da yapmamak hak ve

özgürlügüne sahiptir. Kimsenin düsünce ve vicdan kanaatlerine

karısılamaz.”

Atatürk’ün yukarıda verilen sözü en çok hangi ilkesi

ile iliskilidir?

A) Cumhuriyetçilik B) Milliyetçilik

C) Halkçılık D) Laiklik

E) İnkılapçılık

 

14. I. Türkiye’nin gerçek sahibi ve efendisi, gerçek üretici

olan köylüdür.

II. Türbelerden, yalancı evliyalardan, ölülerden yardım

istemek medeni bir sosyal toplum için lekedir.

III. Türk çocugu ecdadını tanıdıkça daha büyük isler

yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.

Atatürk’ün yukarıda verilen sözleri öncelikle hangi

ilkeleri ile iliskilidir?

A) Cumhuriyetçilik – Devletçilik – Halkçılık

B) Halkçılık – Laiklik – Milliyetçilik

C) Devletçilik – Laiklik – Halkçılık

D) Halkçılık – Cumhuriyetçilik – İnkılapçılık

E) İnkılapçılık – Milliyetçilik – Laiklik

 

15. 18 Eylül 1924’te çıktıgı Rize gezisinde Atatürk’e bir

heyet gelerek medreselerin yeniden açılmasını istedi.

Atatürk bu heyete “Mektep istemiyorsunuz. Halbuki millet

onu istiyor. Bırakınız artık bu zavallı millet, bu memleket

evladı yetissin! Medreseler açılmayacaktır. Millete

mektep lazımdır.” demistir.

Atatürk’ün bu sözleri ile hangi ilkesi arasında yakın

bir iliski oldugu savunulabilir?

A) Cumhuriyetçilik B) Milliyetçilik

C) Halkçılık D) Devletçilik

E) Laiklik

 

16. “Hakimiyet hiç kimse tarafından hiç kimseye, ilim icabıdır

diye müzakere ile münakasa ile verilmez. Hakimiyet

kuvvetle, kudretle ve zorla alınır.”

Atatürk’ün yukarıdaki sözleri ile hangi ilkesi arasında

daha yakın biri iliski vardır?

A) Milliyetçilik B) Laiklik

C) Devletçilik D) Cumhuriyetçilik

E) Halkçılık

 

17. Atatürk zmir ktisat Kongresi’nde yaptıgı bir konusmada

“Çiftçinin sanatkara, sanatkarın çiftçiye ve çiftçinin tüccara

ve bunların hepsine, bir digerine ve isçiye muhtaç oldugunu

kim inkâr edebilir.” demistir.

Atatürk’ün yukarıdaki sözleri hangi ilkesi ile daha

çok iliskilidir?

A) Devletçilik B) Halkçılık

C) Cumhuriyetçilik D) İnkılapçılık

E) Milliyetçilik

 

18. “Türk milletini son asırlarda geri bırakmıs müesseseleri

yıkarak yerlerine, milletin en yüksek medeni icaplara göre

ilerlemesini temin edecek yeni müesseseleri koymalıyız.”

Atatürk’ün yukarıdaki sözleri ile hangi ilkesi arasında

dogrudan bir iliski kurulabilir?

A) Laiklik B) Devletçilik

C) İnkılapçılık D) Cumhuriyetçilik

E) Halkçılık

 

19. “Memleketimizi çagdaslastırmak istiyoruz. Bütün mesaimiz

Türkiye’de çagdas, bununla birlikte batılı bir hükümet

vücuda getirmektir. Uygarlıga girmek isteyip, batıya

teveccüh etmemis bir ulus hangisidir?”

Atatürk’ün yukarıdaki sözleri ile hangi ilkesi arasında

iliski oldugu savunulabilir?

A) İnkılapçılık B) Halkçılık

C) Devletçilik D) Cumhuriyetçilik

E) Milliyetçilik

 

20. “nsanların hayatına, faaliyetine egemen olan kuvvet,

yaratma ve icat yetenegidir.”

Atatürk’ün yukarıdaki sözü ile ilkeleri arasında bir

bag kurmak istersek, hangi ilkesi ile daha yakından

bir iliski oldugunu söyleyebiliriz?

A) Cumhuriyetçilik B) Milliyetçilik

C) Halkçılık D) Laiklik

E) İnkılapçılık

 

21. Medeniyet yolunda basarı yenilesmeye baglıdır. Sosyal

hayatta, ilim ve fen sahasında basarılı olmak için tek ilerleme

ve gelisme yolu budur. Hayat ve geçime egemen

olan kuralların zaman ile degisme, gelisme ve yenilesmesi

zorunludur.

Atatürk’ün yukarıdaki sözleri ile hangi ilkesi arasında

dogrudan bir iliski vardır?

A) Cumhuriyetçilik B) Laiklik

C) İnkılapçılık D) Milliyetçilik

E) Devletçilik

 

22. “Asıl önemli olan nokta, adli görüsümüzü, adli kanunlarımızı,

adli teskilatımızı, bizi simdiye kadar bilinçli bilinçsiz

etkileyen çagın gereklerine uymayan baglardan bir

an önce kurtarmaktır.”

Atatürk’ün yukarıdaki sözleri ile hangi ilkesi arasında

dogrudan bir iliski vardır?

A) İnkılapçılık B) Laiklik

C) Cumhuriyetçilik D) Devletçilik

E) Halkçılık

 

23. “Efendiler ve ey millet! Biliniz ki; Türkiye Cumhuriyeti,

seyhler, dervisler, müritler, meczuplar memleketi olamaz.

En dogru ve en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır.”

Atatürk’ün yukarıdaki sözleri ile hangi ilkesi arasında

daha sıkı bir iliski oldugu savunulabilir?

A) Cumhuriyetçilik B) nkılapçılık

C) Halkçılık D) Laiklik

E) Devletçilik

 

24. “Milletimiz güçlü bir millet olmaya azmetmistir. Bunun

gereklerinden biri de kadınlarımızın her konuda yükselmesini

saglamaktır. Bundan dolayı kadınlarımız ilim ve

fen sahibi olacaklar ve erkeklerin geçtigi bütün ögretim

basamaklarından geçeceklerdir. Kadınlar, toplum hayatında

erkeklerle birlikte yürüyerek birbirinin yardımcısı ve

destekçisi olacaklardır.”

Atatürk’ün yukarıdaki sözleri ile hangi ilkesi arasında

daha yakın bir iliskinin oldugu savunulabilir?

A) Laiklik B) İnkılapçılık

C) Cumhuriyetçilik D) Milliyetçilik

E) Halkçılık

 

25. I. Amasya Genelgesi’nin yayımlanması

II. Sivas Kongresi’nin toplanması

III. Amasya Görüsmeleri’nin gerçeklestirilmesi

Yukarıda verilen olaylardan hangileri Atatürk’ün milli

egemenlik ilkesi ile dogrudan iliskilidir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) I, II ve III

 

26. Asagıdakilerden hangisi milliyetçilik ilkesi ile en az

iliskilidir?

A) Türk Dil Kurumunun kurulması

B) Yeni Türk harflerinin kabulü

C) Türkçenin yabancı dillerin etkisinden arındırılması

D) Türk Tarih Kurumunun kurulması

E) Çok partili hayata geçis denemeleri

 

27. I. Akılcılık ve bilimsellik

II. Ulusal egemenlik

III. Çagdaslasma ve batılılasma

Yukarıdaki kavramlar Atatürk’ün hangi ilkelerinin

bütünleyicisidir?

I II III

A) Laiklik Cumhuriyetçilik İnkılapçılık

B) Laiklik Halkçılık İnkılapçılık

C) İnkılapçılık Devletçilik Milliyetçilik

D) Halkçılık Milliyetçilik Devletçilik

E) Milliyetçilik İnkılapçılık Laiklik

 

28. I. Seriye ve Evkaf Vekaletinin kaldırılması

II. Türk Medeni Kanunu’nun kabul edilmesi

III. Medreselerin kapatılması

Yukarıdaki inkılaplardan hangisi Atatürk’ün hem

laiklik hem de halkçılık ilkeleriyle iliskilendirilebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve III E) II ve III

 

29. Cumhuriyet Döneminde;

I. yabancıların elinde bulunan isletmelerin satın

alınması,

II. Türk Tarih Kurumunun kurulması,

III. Asar vergisinin kaldırılması

gibi gelismelerden hangileri hem milliyetçilik hem de

devletçilik ile iliskilendirilebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) I, II ve III

 

30. Atatürk ilke ve inkılaplarını gönülden benimsemek,

onları gelecek nesillere aktarmak, her zaman ve kosulda

çagın gereklerine uygun olmasına çalısmak ilkesi

asagıdakilerden hangisidir?

A) Laiklik B) Milliyetçilik

C) Devletçilik D) İnkılapçılık

E) Halkçılık

 

“Ülkeler çesitlidir; fakat uygarlık birdir ve bir milletin

kalkınması için de bu uygarlıga katılması gerekir. Osmanlı

mparatorlugu’nun çöküsü, Batı’ya karsı elde ettigi

basarısızlıklardan çok, magrur olarak kendisini Avrupa

milletine baglayan iliskileri kestigi gün baslamıstır.”

Atatürk’ün yukarıdaki sözleri ile hangi ilkesi arasında

daha çok iliskinin oldugu savunulabilir?

A) Cumhuriyetçilik B) Milliyetçilik

C) nkılapçılık D) Halkçılık

E) Devletçilik

 

32. Asagıdakilerden hangisi Atatürk’ün devletçilik ilkesinin

uygulanması anlamına gelmektedir?

A) Devletin egitim, saglık ve üretime katılması

B) Halkın yönetime katılması

C) Kanunların herkese esit uygulanması

D) Köylü-kentli ayrımı yapılmaması

E) Yabancı sermayenin talep edilmesi

 

33. TBMM’nin 24 Nisan 1920’de aldıgı bir kararda “Padisah

ve halife baskı ve zordan kurtuldugunda meclisin düzenleyecegi

yasaya göre durumu belirlenir.” ifadesi yer almıstır.

Buna göre;

I. saltanatın kaldırılması,

II. Atatürk’ün cumhurbaskanı olması,

III. halifeligin kaldırılması

gelismelerinden hangilerinin yukarıdaki karara uygun

oldugu söylenebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) I ve III

 

34. Sivas Kongresi’nde;

I. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin

kurulması,

II. manda ve himayenin reddedilmesi,

III. Batı Cephesi Kuva-i Milliye birliklerinin basına Ali

Fuat Pasa’nın getirilmesi

gelismelerinden hangilerinin Atatürk’ün milli egemenlik

ilkesi ile dogrudan iliskili oldugu savunulamaz?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) II ve III

 

35. I. Dünya Savası biterken ABD baskanı Wilson tarafından

ortaya atılan prensiplerden biri de “Her milletin kendi gelecegine

kendisinin karar vermesi”ni öngörmekte idi.

Wilson Prensipleri’nin bu maddesi asagıdaki Atatürk

ilkelerinden hangisi ile daha yakından iliskilidir?

A) Akılcılık ve bilimsellik

B) Halkçılık

C) Milli bagımsızlık

D) Çagdaslık ve batılılasma

E) Laiklik

 

36. Cumhuriyet döneminde yapılan bazı faaliyetler sunlardır;

I. Türklerin dünya medeniyetine ve tarihine katkılarının

bilimsel yöntemlerle arastırılması,

II. uluslararası rakamların kabul edilmesi,

III. tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması

Yukarıdaki faaliyetlerin Atatürk ilkeleri ile dogru iliskisi

hangi seçenekte verilmistir?

I II III

A) Cumhuriyetçilik nkılapçılık Laiklik

B) Laiklik Halkçılık Milliyetçilik

C) Milliyetçilik Cumhuriyetçilik Laiklik

D) Milliyetçilik nkılapçılık Laiklik

E) nkılapçılık Halkçılık Cumhuriyetçilik

 

37. zmir ktisat Kongresi’nde alınan;

I. Hammaddesi ülke içinde üretilen sanayi dalları

kurulmalıdır.

II. Özel girisimin yapamayacagı isleri devlet kendi

imkânları ile yapmalıdır.

III. Yabancıların kurdugu tekellerden kaçınılmalıdır.

kararlarından hangileri devletçilik ilkesinin temel

düsüncesi olmustur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve III E) II ve III

 

38. Amasya Genelgesi’nde yer alan; “Milletin bagımsızlıgını

yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.” ifadesi

Atatürk ilkelerinden hangisi ile daha çok iliskilendirilebilir?

A) Cumhuriyetçilik B) Halkçılık

C) Devletçilik D) Laiklik

E) nkılapçılık

 

39. Atatürk Bursa’da ögretmenlere yaptıgı konusmada

sunları söylemistir: “Savas kurtulus degildir. Kurtulus

cemiyetteki hastalıgı ortaya çıkarıp iyilestirmekle olur.

Sosyal hayat akıl ve mantıktan uzak, zararlı birtakım inanıs

ve geleneklerle dolu ise toplum felce ugrar.”

Atatürk’ün bu sözlerinin hangi ilkesi ile daha ilgili

oldugu savunulabilir?

A) Cumhuriyetçilik B) Milliyetçilik

C) İnkılapçılık D) Devletçilik

E) Laiklik

 

40. Kurtulus Savası döneminde;

I. Erzurum Kongresi’nin toplanması,

II. Sivas Kongresi’nin toplanması,

III. TBMM’nin açılması

gibi gelismeler Atatürk ilkelerinden hangisinin fiilen

isletildiginin bir göstergesidir?

A) Ulusçuluk B) Halkçılık

C) İnkılapçılık D) Cumhuriyetçilik

E) Laiklik

 

41. Asagıdakilerden hangisi Atatürk’ün “Yurtta Sulh

Cihanda Sulh” ilkesi ile ifade ettigi barısçı dıs politikanın

temel özelliklerinden birisi degildir?

A) Ulusal bagımsızlık

B) Baska ülkelerin rejimlerinden etkilenmek

C) Diplomaside akıl ve bilimi rehber edinmek

D) Milli sınırlarımız içinde kalmak

E) Ülke yönetiminde maceraya yer vermemek

 

42. Sultan II. Mahmut’un “Ben tebaamdan Müslümanları

camide, Hristiyanları kilisede, Musevileri havrada görmek

isterim.” sözü asagıdaki Atatürk ilkelerinden

hangisiyle ilgilidir?

A) Cumhuriyetçilik B) Milliyetçilik

C) Devletçilik D) İnkılapçılık

E) Laiklik

 

43. İlk kez Erzurum Kongresi’nde alınan ve Sivas Kongresi’nde

kesinlesen “Manda ve himaye kabul

edilemez.” kararı asagıdaki Atatürk ilkelerinden hangisinin

Kurtulus Savası sırasında temel amaç haline

geldiginin bir göstergesidir?

A) Milli bagımsızlık

B) Milli egemenlik

C) Devletçilik

D) Laiklik

E) Çagdaslık ve batılılasma

 

44. Türkiye’de yasayan, farklı kültüre düsünceye ve

milliyete mensup insanlara güvence saglayan en

önemli Atatürk ilkesi hangisidir?

A) Cumhuriyetçilik B) Laiklik

C) Milliyetçilik D) Devletçilik

E) İnkılapçılık

 

45. I. Seriye ve Evkaf Vekaletinin kaldırılması

II. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi

III. Türk Medeni Kanunu’nun kabulü

Yukarıdaki gelismelerden hangileri Atatürk’ün hem

halkçılık hem inkılapçılık ve hem de laiklik ilkesiyle

iliskilendirilebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) I, II ve III

 

46. I. Asar vergisinin kaldırılması

II. Millet mekteplerinin açılması

III. Medreselerin kapatılması

Yukarıda verilenlerden hangileri Atatürk’ün halkçılık

ilkesi ile ilgilidir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) I ve III

 

47. Halk, demokratik bir rejim içinde kendi kendini yöneten

esit hak ve yetkilere sahip, toplumsal dayanısma içindeki

bireylerin olusturdugu bir bütündür.

Yukarıdaki tanıma göre halkçılıgın temel degerleri

arasında asagıdakilerden hangisinin oldugu

söylenemez?

A) Milli egemenlik B) Çagdaslık

C) Adalet D) Demokrasi

E) Üstün bir sınıf

 

48. Cumhuriyet döneminde;

I. 1925 yılında asar vergisi kaldırılmıstır.

II. 1926 yılında bosanma hakkı kadınlara da tanınmıstır.

III. 1930 yılında kadınlar belediye seçimlerine katılma

hakkı elde etmistir.

Yukarıda verilenler Atatürk ilkelerinden hangisinin

uygulandıgının en önemli kanıtıdır?

A) Halkçılık B) Milliyetçilik

C) Cumhuriyetçilik D) Devletçilik

E) nkılapçılık

 

49. Saltanat ve hilafetin kaldırılması asagıdaki Atatürk

ilkelerinden hangilerini gerçeklestirmeye yönelik olabilir?

A) Cumhuriyetçilik – Milliyetçilik

B) Cumhuriyetçilik – Laiklik

C) Laiklik – nkılapçılık

D) nkılapçılık – Cumhuriyetçilik

E) Halkçılık – Laiklik

 

50. Cumhuriyet döneminde gerçeklestirilen asagıdaki

gelismelerden hangisinin milli ekonominin kurulup

gelistirilmesinde etkili oldugu savunulamaz?

A) Kabotaj Kanunu’nun kabul edilmesi

B) Birinci bes yıllık kalkınma planı

C) Medeni Kanun’un kabulü

D) Asar vergisinin kaldırılması

E) Yabancıların elinde bulunan isletmelerin satın alınıp

millilestirilmesi

 

51. Yeni Türk Devletlerinde;

I. kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi,

II. medreselerin kapatılması,

III. hafta tatilinin cumadan pazara alınması,

IV. Medeni Kanun’un kabul edilmesi

gelismelerinin hangilerinde halkçılık ilkesinin benimsenmesi

ve yerlestirilmesi çabası oldugu savunulabilir?

A) I ve III B) I ve IV C) II ve III

D) II ve IV E) I, II ve IV

 

52. Türk inkılabını daima canlı tutan, dinamizme götüren,

dogmalardan ve dogmacılıktan kurtaran, çagdas

bir toplum yapısı hedefleyen Atatürk ilkesi hangisidir?

A) Laiklik B) Devletçilik

C) Cumhuriyetçilik D) Halkçılık

E) İnkılapçılık

 

53. Cumhuriyetin ilk yıllarında görülen;

I. Nüfus Mübadelesi,

II. egitim ve ögretimin birlestirilmesi,

III. sviçre Medeni Kanunu’nun Türk Medeni Kanunu

olarak kabul edilmesi

gelismelerinden hangileri bir inkılâp degildir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) I, II ve III

 

54. Yeni Türk Devleti’nde;

I. Türk Medeni Kanunu’nun kabulü,

II. Asar vergisinin kaldırılması,

III. kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi

uygulamaları asagıdaki Atatürk ilkelerinden hangisinin

özüne daha uygundur?

A) Milliyetçilik B) Halkçılık

C) Cumhuriyetçilik D) Devletçilik

E) Laiklik

 

55. I. Asar vergisinin kaldırılması

II. Vergilerin herkesin gelirine göre alınması

III. Azınlıkların Türk vatandası sayılması

Yukarıda verilen uygulamalar asagıda verilen hangi

Atatürk ilkesi ile iliskilendirilebilir?

A) Cumhuriyetçilik B) Milliyetçilik

C) Halkçılık D) Devletçilik

E) Laiklik

 

56. “Atatürkçü düsünce sistemi statik degil dinamik bir nitelik

tasır.” sözleri Atatürk ilkelerinden hangisinin gerekliliginin

en önemli kanıtıdır?

A) Laikligin B) İnkılapçılıgın

C) Halkçılıgın D) Ulusçulugun

E) Cumhuriyetçiligin

 

57. Cumhuriyet Döneminde;

I. asar vergisinin kaldırılması,

II. yeni Türk harflerinin kabulü,

III. Türk Medeni Kanunu’nun kabulü

gerçeklestirilen gelismelerden hangileri çagdaslasmaktan

çok, halkı rahatlatmaya yöneliktir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve III E) I, II ve III

 

58. Türkiye’de laik toplum düzenine ortam hazırlanmasında;

I. tekke, türbe ve zaviyelerin kapatılması,

II. Soyadı Kanunu’nun çıkarılması,

III. Medeni Kanun’un kabulü,

IV. Miladi takvimin kabulü

inkılâplarından hangilerinin katkısının oldugu savunulabilir?

A) I ve II B) I ve III C) III ve IV

D) I, II ve III E) I, II, III ve IV

 

59. Türkiye’de laik devlet düzenine ortam hazırlanmasında;

I. Sapka nkılabı,

II. Seriye ve Evkaf Vekaleti’nin kaldırılması,

III. 1928’de Anayasa’dan Devletin dini slam’dır”

ibaresinin çıkarılması,

IV. uluslararası saat sisteminin benimsenmesi

inkılâplarından hangisinin katkısının oldugu savunulabilir?

A) I ve II B) I ve IV C) II ve III

D) III ve IV E) II, III ve IV

 

60. Yeni Türk Devleti’nde;

I. Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulü,

II. çagdas hukuk sisteminin benimsenmesi,

III. tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması

gibi gelismelerden hangilerinin bugünkü laik yasama

ulasmamızda dogrudan katkısının oldugu savunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) I, II ve III

 

61. Yeni Türk Devleti’nde;

I. ortak bir kültüre sahip olmak,

II. gelecekte de birlikte yasama arzusunda olmak,

III. sevinçte ve tasada bir olmak

anlayısı asagıdaki hangi Atatürk ilkesinin en önemli

kosullarındandır?

A) Cumhuriyetçilik B) Ulusçuluk

C) Halkçılık D) Devletçilik

E) Laiklik

 

62. Türk nkılabı;

I. çok ulusçuluktan – ulusal devlete

II. mutlak monarsiden – ulusal egemenlige

III. teokratik yapıdan – vicdan özgürlügüne geçistir.

Bu gelismelerle Atatürk ilkeleri arasında bir bag

kurulmak istense hangi seçenekteki sıralama dogru

verilmis olur?

I II III

A) Ulusçuluk Halkçılık Laiklik

B) Halkçılık Cumhuriyetçilik nkılapçılık

C) Cumhuriyetçilik Halkçılık Laiklik

D) Ulusçuluk Cumhuriyetçilik Laiklik

E) Cumhuriyetçilik nkılapçılık Halkçılık

 

63. I. Milli birlik ve beraberlik duygusunun yeni kusaklara

kavratılması

II. Uluslararası iliskilerde ülke çıkarlarına azami dikkat

gösterilmesi

III. Milli kültür ögelerinin gelistirilip yaygınlastırılması

Yukarıda verilenlerin Atatürk ilkelerinden hangisi ile

dogrudan ilgili oldugu savunulabilir?

A) Ulusçuluk B) Halkçılık

C) Devletçilik D) İnkılapçılık

E) Cumhuriyetçilik

 

64. 5 Agustos 1921’de çıkarılan Baskomutanlık Yasası ile

TBMM’nin yetkileri üç aylık bir süre için geçici olarak

Mustafa Kemal Pasa’ya verilmistir.

Bu gelisme Atatürk ilkelerinden hangisi için bir çeliskidir?

A) Milli bagımsızlık

B) Milli egemenlik

C) nkılapçılık

D) Çagdaslık ve batılılasma

E) Devletçilik

 

65. Yeni Türk Devleti’nde;

I. zmir ktisat Kongresi’nde devlet ekonomik islevleri

de olan bir organ olmalıdır.

II. 1927’de çıkarılan Tesvik-i Sanayi Kanunu’nun

istenilen sonucu vermemesi üzerine büyük yatırımların

devlet eliyle gerçeklestirilmesi kararlastırılmıstır.

III. 1926’da çıkarılan Kabotaj Kanunu ile Türk limanlarında

tasımacılık hakkı Türkiye Denizcilik isletmeleri’ne

verilmistir.

Yukarıda anlatılanlar Atatürk’ün hangi ilkesinin uygulandıgının

bir kanıtıdır?

A) Cumhuriyetçilik B) Milliyetçilik

C) Devletçilik D) Halkçılık

E) İnkılapçılık

 

66. I. Akılcılık ve bilimsellik

II. Çagdaslık ve batılılasma

III. Milli egemenlik

Yukarıdaki Atatürk ilkelerinden hangisine I. TBMM

döneminde digerlerinden daha fazla önem verilmistir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) I, II ve III

 

67. 1937 yılında Atatürk ilkelerinden hangileri anayasaya

konulmustur?

A) Laiklik

B) Laiklik ve nkılapçılık

C) Cumhuriyetçilik

D) Devletçilik

E) Hepsi

 

68. Asagıdakilerden hangisi Atatürk’ün cumhuriyetçilik

ilkesinin en önemli tamamlayıcısıdır?

A) Akılcılık ve bilimsellik

B) Milli egemenlik

C) nsanlık ve insan sevgisi

D) Barısçılık

E) Çagdaslık

 

69. Yeni Türk Devleti’nde;

I. Türkiye ktisat Kongresi’nin toplanması,

II. Tesvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkarılması,

III. Birinci bes yıllık sanayi planının uygulanması

gelismelerinden hangilerinin ekonomik bagımsızlıgı

gerçeklestirmek için yapıldıgı savunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) II ve III E) I, II ve III

 

70. Türkiye’de laik egitim düzenine ortam hazırlanmasında;

I. medreselerin kapatılması,

II. agırlık ve uzunluk ölçülerinin degistirilmesi,

III. yeni harflerin kabulü,

IV. Soyadı Kanunu’nun kabulü

inkılâplarından hangilerinin katkısının oldugu savunulabilir?

A) Yalnız I B) I ve III C) II ve III

D) II, III ve IV E) I, II, II ve IV

 

71. Asagıdakilerden hangisi Atatürk ilke ve inkılaplarının

ortak özelliklerinden biri degildir?

A) Türk toplumunun ihtiyaçlarından dogmustur.

B) lke ve inkılaplara halk öncülük etmistir.

C) Çagdas yasamın gereklerine göre belirlenmistir.

D) lkeler birbirini tamamlar özelliklere sahiptir.

E) lkeler akıl ve bilimsel gerçeklere dayalıdır.

 

72. I. Ülkemizdeki yüksek yargı organlarının bazılarının

üyelerinin veya baskanlarının bayan olması

II. Sosyal yasama iliskin kanunların aklın ve bilimin

ısıgında yapılması

III. TBMM seçimlerinin 5 yılda bir yenilenmesi

Bu uygulamaların Atatürk ilkeleri ile iliskileri asagıdakilerden

hangisinde dogru olarak verilmistir?

I II III

A) Halkçılık Laiklik Cumhuriyetçilik

B) Halkçılık Laiklik Milliyetçilik

C) Laiklik nkılapçılık Cumhuriyetçilik

D) Cumhuriyetçilik Devletçilik Halkçılık

E) Milliyetçilik Laiklik   Cumhuriyetçilik

 

73. Yeni Türk Devleti’nde;

I. çok partili hayata geçis denemeleri,

II. karma ekonomik modelin benimsenmesi,

III. toplumun ihtiyaçlarının devlet tarafından üretilmesine

çalısılması

çabalarından hangileri devletçilik ilkesi ile iliskilendirilebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) II ve III E) I, II ve III

 

74. Mustafa Kemal’in Türk toplumunu çagdas seviyeye

tasıyabilmek için gerçeklestirdigi;

• sapka giyilmesi hakkında kanunun kabulü,

• alaturka saat sisteminden alafranga sisteme geçilmesi,

• uluslararası rakamların kabul edilmesi

gelismeleri asagıdaki Atatürk ilkelerinden hangisinin

kapsamı içindedir?

A) Cumhuriyetçilik B) nkılapçılık

C) Milliyetçilik D) Laiklik

E) Halkçılık

 

75. Asagıdakilerden hangisi Atatürk’ün devletçilik ilkesinin

öncelikli amaçlarından degildir?

A) Özel sektörün yapamadıgı islerin devlet eliyle yapılması

B) Hammaddesi ülke içinde üretilen sanayi dalları kurulması

C) Yabancıların kurdugu tekellerden kaçınılması

D) Toplumun çagdaslastırılması

E) Devletin üretim üniteleri kurması

 

76. Asagıdakilerden hangisi halkçılık ilkesinin uygulanmasında

öncelikli bir kavramdır?

A) Toplumun ortak degerlere sahip olması

B) Yasaların herkese esit uygulanması

C) Özel sektörün aktif kılınması

D) Ekonomik bagımsızlıga önem verilmesi

E) Toplumun çagdas uygarlık düzeyine ulastırılması

 

77. Asagıdakilerden hangisi laiklik ilkesinin uygulanmasında

öncelikli bir kavramdır?

A) Halkın yönetime ortak olması

B) Halkın kamu hizmetlerinden yararlanabilmesi

C) Devletin üretime katılması

D) Hukuk kurallarının akla ve bilime dayandırılması

E) Devletin dini kurumları desteklemesi

 

78. Asagıdakilerden hangisi cumhuriyetçilik ilkesinin

uygulanmasının öncelikli bir amacıdır?

A) Bireyin istedigi meslegi seçebilmesi

B) Halkın yönetime katılımının saglanması

C) Devlet hizmetlerinin halka açık olması

D) Herkesin kanun önünde esit olması

E) Toplumun çagdas uygarlık düzeyine ulastırılması

 

79. Asagıdakilerden hangisi Atatürkçü düsünce sisteminin

özellikleri arasında yoktur?

A) Düsünce ve kanaat hürriyeti

B) Akılcılık ve bilimsellik

C) lkelerin birbirinden bagımsız olması

D) Yurtta ve dünyada barıs

E) Halka hizmet

 

80. Asagıdakilerden hangisi Atatürk ilke ve inkılaplarının

dayandıgı temel esaslardan biri degildir?

A) Din ve düsünce birligini saglamak

B) Vatanı ve milleti sevmek

C) Milli kültürü gelistirmeye çalısmak

D) Türk milletine inanmak ve güvenmek

E) Düsünce ve vicdan hürriyetine saygı duymak

 

81. I. Vatanın bütünlügünü merkezi hükümet

saglayamazsa, geçici bir hükümet kurulacaktır.

II. Milli kuvvetleri etkin ve milli iradeyi egemen kılmak

esastır.

III. Manda ve himaye kabul edilemez.

Yukarıda verilen Erzurum Kongresi kararlarından

hangileri Atatürk’ün ulusal bagımsızlık ilkesine en

uygun olanıdır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve III E) I, II ve III

 

82. I. Yasama ve yürütme yetkileri TBMM’ye aittir.

II. Hükümet kurmak zorunludur.

III. Meclisin baskanı hükümetinde baskanıdır.

Yukarıda TBMM’nin 24 Nisan 1920’de aldıgı bazı kararlar

verilmistir.

Bunlardan hangisi cumhuriyetçilik ilkesi ile daha yakından

ilgilidir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve III E) I, II ve III

 

83. Asagıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi daha çok

Türk toplumunun ve devlet kurumlarının çagdaslasmasını

hedeflemektedir?

A) Cumhuriyetçilik B) Milliyetçilik

C) Halkçılık D) İnkılapçılık

E) Devletçilik

 

84. Mustafa Kemal Atatürk’ün;

I. Türkiye Cumhuriyeti seyhler, dervisler, meczuplar

ülkesi olamaz.

II. Hükümet milletindir ve millet hükümettir.

III. Memlekette topraksız çiftçi bırakılmamalıdır.

sözlerinin asagıdaki ilkeler ile iliskisi hangisinde

dogru verilmistir?

I II III

A) Laiklik Cumhuriyetçilik Halkçılık

B) nkılapçılık Ulusçuluk Halkçılık

C) Halkçılık Laiklik Ulusçuluk

D) Devletçilik Laiklik Cumhuriyetçilik

E) Laiklik Cumhuriyetçilik Devletçilik

 

85. Atatürkçü düsünce sistemi için;

I. lkeler birbirinden ayrı degerlendirilmelidir.

II. Tam bagımsızlık hedeflenmistir.

III. Sınıfsal egemenlik savunulmustur.

IV. Devlet hayatında akıl ve bilim rehber edinilmistir.

gibi yargılardan hangilerinin oldugu savunulamaz?

A) I ve II B) I ve III C) II ve III

D) I, II ve III E) II, III ve IV

 

86. Cumhuriyetçilik, Atatürk’ün taviz verilmesini istemedigi

en önemli ilkelerden biridir.

Buna göre;

I. seçimlerin dört yılda bir yapılması,

II. kadınlara siyasî hakların verilmesi,

III. Türk Medeni Kanunu’nun kabul edilmesi

gelismelerinden hangilerinin dogrudan cumhuriyetçilik

ilkesi ile ilgili oldugu savunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) I, II ve III

 

87. Türkiye Cumhuriyeti çagdaslasma konusunda kendisine

batı degerlerini örnek almıstır.

Buna göre;

I. Türk Tarih Kurumunun kurulması,

II. ölçü ve tartıda uluslararası sistemin kabul edilmesi,

III. Medeni Kanun’un kabulü

gelismelerinden hangileri bu duruma bir kanıt olarak

gösterilemez?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve III E) I, II ve III

 

88. I. Yeni Türk Devleti’nin rejiminin belirlenmesi

II. Atatürk ilkelerinin anayasada yerini alması

III. Cumhuriyetin fiilen uygulanmaya baslanması

Yukarıdaki hususlardan hangileri 1921 Anayasası’nda

yer almıstır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) I ve III

 

89. 3 Mart 1924’de yapılan kanunla;

I. halifeligin kaldırılması,

II. Tevhid-i Tedrisat Kanunu,

III. Seriye ve Evkaf Vekaletinin kaldırılması

gibi gelismelerden hangilerinin yönetim alanında oldugu

savunulamaz?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve III E) II ve III

 

90. Mustafa Kemal Pasa zmir ktisat Kongresi’nin açılısında

yaptıgı konusmada “Siyasî ve askeri zaferler ne kadar

büyük olursa olsun ekonomik zaferler ile taçlandırılmadıkça

kazanılan zaferler kalıcı olmaz, az zamanda söner.”

demistir.

Atatürk’ün yukarıdaki sözlerinden Lozan Konferansı’na

katılan devletlere nasıl bir mesaj vermeye çalıstıgı

savunulabilir?

A) Osmanlı borçlarının ödenecegi

B) Ekonomik bagımsızlıktan ödün verilmeyecegi

C) Azınlık haklarının reddedildigi

D) Askeri ve siyasî zaferleri küçümsedigi

E) Tek amacın ekonomik bagımsızlık oldugu

 

91. Yeni Türk Devleti’nin halk devleti sistemini benimsemesi;

I. demokratik devlet,

II. teokratik devlet,

III. sosyal devlet

anlayıslarından hangilerinin benimsendiginin kesin

kanıtıdır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) I ve III

 

92. I. TBMM döneminde meclis hükümeti sistemi uygulanırken

Cumhuriyetin ilanı ile birlikte kabine sistemine geçilmistir.

Buna göre;

I. yönetim alanında degisiklik yapıldıgı,

II. bütün inkılapların tamamlandıgı,

III. kadın-erkek esitliginin saglandıgı

yargılarından hangilerine ulasılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) I, II ve III

 

93. I. Uluslararası ölçü sisteminin benimsenmesi

II. Soyadı Kanunu’nun kabulü

III. Miladi takvimin kullanmaya baslanması

Yukarıdakilerden hangileri hem toplumsal yasamı

düzenlemeye hem de sınıfsız bir toplum olusturmaya

yöneliktir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) II ve III E) I, II ve III

 

94. I. Türk Tarih Kurumunun kurulması

II. Soyadı Kanunu’nun çıkarılması

III. Yabancıların elindeki isletmelerin satın alınması

Yukarıda verilenlerden hangilerinin milliyetçilik

ilkesi ile bagdastıgı söylenebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) I ve III

 

95. I. Egemenligin bir sınıfa ait olması

II. Yöneticilerin seçimle ve belli bir süre için halk

tarafından belirlenmesi

III. Üretimin devlet eliyle gerçeklestirilmesi

IV. Sartları uyan herkesin seçimlere katılabilmesi

Yukarıda verilenlerden hangileri cumhuriyetçilikle

ilgili degildir?

A) I ve II B) I ve III C) II ve IV

D) I, II ve III E) II, III ve IV

 

96. Atatürk ilkelerinden;

I. Laiklik; aklın ve bilimin üstünlügünü benimsemektir.

II. nkılapçılık; toplumu çagdas degerlerle bulusturmak

ve benimsetmektir.

III. Halkçılık; toplumsal esitlik ve barısı saglamaktır.

Yukarıdaki tanımlara göre “kadınların istedigi meslegi

seçebilmesi” bu tanımlardan hangisinin kapsamına

girmektedir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) I, II ve III

 

97. Laiklik ilkesi ile çesitli alanlarda dinsel ve mezhepsel

ayrılıklardan kaynaklanan farklı uygulamalar kaldırılmıstır.

Bu durumun;

I. halkçı devlet anlayısını güçlendirmeyi,

II. özel sermayeyi yaygınlastırmayı,

III. sosyal barısı saglamayı

yargılarından hangilerini kolaylastırdıgı savunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve III E) II ve III

 

98. • Seriye ve evkaf vekaletinin kaldırılması

• Milli kültürün gelistirilmesi

• Kadınların belediye ve TBMM seçimlerine katılabilmesi

Yukarıdaki gelismeler Atatürk ilkelerinden hangisiyle

ilgili degildir?

A) Cumhuriyetçilik B) Milliyetçilik

C) Devletçilik D) Halkçılık

E) Laiklik

 

99. Asagıdakilerden hangisi Atatürk’ün halkçılık ilkesi

ile bagdasmaz?

A) Vatandaslar arasında isbölümü ve dayanısmayı

saglamak

B) Milletin devlet hizmetlerinden esit sekilde yararlanmasını

saglamak

C) Herkesin aynı ibadethaneye gitmesini saglamak

D) Herkesin kanun önünde esit olmasını saglamak

E) Devletin vatandasın refah ve mutlulugu için çalısması

ilkesini benimsemek

 

100.Toplumsal yasam ve yönetimde statükoyu savunan

bir kisi Atatürk ilkelerinden en çok hangisine ters

düsmektedir?

A) nkılapçılık B) Cumhuriyetçilik

C) Milliyetçilik D) Devletçilik

E) Halkçılık

 

ÇÖZÜMLER
1. TBMM’nin açılması milli egemenligin fiilen kullanılmaya
baslandıgını göstermektedir. Milli egemenlik cumhuriyetçilik
ilkesinin bütünleyicisidir.
(Cevap B)
2. Devletin dinin slâm olması devletin vatandasları karsısında
taraf olması demektir. Bu durum esitlige aykırıdır.
O halde halkçılık ilkesi ile ilgilidir.
(Cevap A)
3. Demokrasilerde hükümet, millet adına milli egemenligi
kullanan kurumlardan biridir. Milli egemenlik cumhuriyetçilikle
ilgilidir.
(Cevap D)
4. Bir ülkede farklı kültürel ve etnik unsurlardan bahsediliyor
ve bunların uzlastırılması karsılıklı saygıları dile getiriliyorsa
halkçılıktan bahsediliyor demektir.
(Cevap B)
5. Atatürk bu özdeyisinde Türk gençlerinde olması gereken
milli degerlerden bahsediyor ve milli degerlerin
düsmanları ile mücadele edilmesini emrediyor.
(Cevap A)
6. Atatürk bu özdeyisinde tüm toplum katmanlarından ve
mesleklerinden söz ediyor. Bunlar arasındaki iliskiyi
açıklıyor. Meslekler ve meslek seçiminden söz eden
Atatürk ilkesi halkçılıktır.
(Cevap E)
7. Atatürk bu özdeyisinde Türk milletinin bazı erdemlerinden
bahsetmektedir. Ayrıca bu degerleri ile övünmektedir.
(Cevap C)
8. Verilen öncüllerin hepsinin ortak yönü akıl, bilim, zekâ
ve fenni ön plâna çıkarmaktadır. Bunlar laikligin gerekleridir.
(Cevap B)
9. Bu paragrafta Mustafa Kemal Atatürk Türk milletinin
basarı azminden ve büyük hedeflerinden bahsetmektedir.
Vurgu Türk milletinin özelliklerinde yogunlasmaktadır.
(Cevap B)
10. Atatürk’ün her alanda ilmi, fenni rehber olarak göstermesi
sosyal hayatı, hukuku ve devlet yönetimini düzenleme
konusunda laikligi benimsedigini göstermektedir.
(Cevap C)
11. Atatürk paragrafın hemen her cümlesinde milli egemenlige
vurgu yapmakta ve milli egemenligi yasallastırmaya
çalısmaktadır. Milli egemenlik cumhuriyetçilikle ilgilidir.
(Cevap A)
12. lericilik ve çagdaslasma, eskimis kurumları kaldırma,
dünyanın benimsedigi uygarlık degerlerini isteme inkılapçılıkla
ilgilidir.
(Cevap E)
13. Vatandasların düsünce, inanç ve kanaat özgürlügüne
sahip olması ve baglı oldugu dinin gereklerini özgürce
yerine getirebilmesi laiklikle ilgilidir.
(Cevap D)
14. I. Türkiye’nin gerçek sahibi ve efendisi; gerçek üretici
olan köylüdür.  Halkçılık
II. Türbelerden, yalancı evliyalardan, ölülerden yardım
istemek medeni bir sosyal toplum için lekedir.
 Laiklik
III. Türk çocugu ecdadını tanıdıkça daha büyük isler
yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.  Milliyetçilik
(Cevap B)
15. Medreseler Osmanlı Devleti’nde ser’i düzenin gereklerine
ve ihtiyaçlarına göre insan yetistiriyordu. Üstelik
medreselerden mezun olanlar laik sisteme karsı idi.
Medreselerin kapatılması laik düzene geçiste önemli
asamalardan biridir.
(Cevap E)
16. Atatürk bu paragrafta milli egemenligin kimse tarafından
kimseye armagan edilemeyecegini anlatıyor. Milli
egemenlik cumhuriyetçilikle ilgilidir.
(Cevap D)
17. Atatürk’ün zmir ktisat Kongresi’ndeki bu sözleri meslekler,
meslek grupları ve bunların birbirleriyle iliskisini
anlatmaktadır. Halkçılıkla ilgilidir.
(Cevap B)
18. Eskimis kurumların atılması yerine daha çagdas ve en
yenilerinin konulması inkılapçılıkla ilgilidir.
(Cevap C)
19. Bugün dünyada çagdas degerleri temsil edenler batı
toplumlarıdır. Atatürk, yönetim ve egemenlik alanında
batılı degerlerin benimsenmesinin en dogal bir gereklilik
oldugunu ifade etmektedir. Bütün bunlar ancak inkılapçılıkla
olabilir.
(Cevap A)
20. Yaratma ve icat yetenegi ancak mantıklı süreçler ve
aklın rehber edinilmesi ile olabilir. Avrupa’da “Aydınlama
Çagı”na egemen olan görüste akıldır. Akıl laikligin
en temel sartıdır.
(Cevap D)
21. nkılapçılık ilkesi her alanda degisme, gelisme ve yenilesmeyi
zorunlu kılmaktadır. Eskimis kurumların ve kuralların
degistirilmesini öngörmektedir.
(Cevap C)
22. Hukuk kurallarının dine degil de akla ve bilime dayandırılması,
adli sistemin de buna göre teskilatlandırılması
laiklikle ilgilidir.
(Cevap B)
23. Atatürk bu sözleri ile yeni Türkiye Cumhuriyeti’nde
yönetimi ve sosyal hayatı sekillendiren kisilerin, dini
kisveleri olan ve dini kullanan kesimler olamayacagını
ifade etmekte, aklın ve çagdas degerlerin egemen kılınacagını
vurgulamaktadır.
(Cevap D)
24. Kanun önünde ve meslek seçimi konusunda kadın ve
erkeklerin esit haklara sahip olması, birinin digerine üstün
olmayıp birbirlerini tamamlayan unsurlar haline
gelmesi halkçılıkla ilgilidir.
(Cevap E)
25. Sivas Kongresi’ne ülke genelinden halkın güvenini
kazanmıs ve seçilmis kisilerin gönderilmesi isteniyordu.
Milletin temsilcilerinin seçimle belirlenmesi milli egemenligin
uygulanması demektir. Amasya Genelgesi bir
duyuru, Amasya Görüsmeleri ise Temsil Heyeti ile stanbul
Hükümetinin bazı konularda anlasmasıdır.
(Cevap B)
26. Çok partili hayata geçis denemeleri milli egemenligi
daha etkin kılmayı, demokrasiyi tüm kurum ve kurulusları
ile isletmeyi hedeflemektedir. Milli egemenlik, cumhuriyetçilik
ilkesi ile daha yakından iliskilidir.
(Cevap E)
27. I. Akılcılık ve bilimsellik  Laiklik
II. Ulusal egemenlik  Cumhuriyetçilik
III. Çagdaslasma ve batılılasma  nkılapçılıkla
ilgilidir.
(Cevap A)
28. Seriye ve Evkaf Vekaletinin kaldırılması laiklik ilkesi ile
medreselerin kapatılması laiklik ilkesi ile ilgilidir. Türk
Medeni Kanunu kadın-erkek esitligini getirdigi için halkçılık
ilkesiyle, akla ve bilime dayalı hukuk kurallarını
benimsedigi için laiklik ilkesiyle iliskilendirilebilir.
(Cevap B)
29. Türk Tarih Kurumunun kurulması, milliyetçilik ilkesi ile
asar vergisinin kaldırılması halkçılık ilkesi ile ilgilidir.
Yabancıların elinde bulunan isletmeler devlet tarafından
satın alınıp millilestirildigi için bu durum hem devletçilik
hem de milliyetçilikle iliskilendirilebilir.
(Cevap A)
30. Atatürk ilke ve inkılaplarının çagın degisen kosullarına
göre yeniden yorumlanması inkılapçılık ilkesi ile açıklanabilir.
(Cevap D)
31. Bu paragrafta milletlerin kalkınmasında uygarlıgın
öneminden bahsedilmekte ve Osmanlı Devleti’nin çöküsünün
askeri basarısızlıklardan degil batının bilim ve
tekniginden uzak kalmasından kaynaklandıgı açıklanmaktadır.
Çagdas ölçülerden bahsedildigi için inkılapçılıkla
ilgilidir.
(Cevap C)
32. Halkın yönetime katılması cumhuriyetçilikle, kanunların
herkese esit uygulanması halkçılıkla, köylü kentli ayrımı
yapılmaması halkçılıkla, yabancı sermayenin talep edilmesi
liberal ekonomi ile ifade edilebilir. Devletin egitim
saglık ve özellikle de üretime katılması devletçilikle
ilgilidir.
(Cevap A)
33. TBMM’nin padisah ve halife ile ilgili aldıgı kararlar;
saltanatın kaldırılması ve halifeligin kaldırılmasıdır.
(Cevap E)
34. Manda ve himayenin reddedilmesi milli egemenlikle
degil, milli bagımsızlıkla ilgilidir. Ali Fuat Pasa’nın atanması
islemi milli egemenlikle dogrudan
iliskilendirilemez. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk
Cemiyeti’nin kurulması milletin iradesine duyulan saygının
bir ifadesidir.
(Cevap E)
35. Her milletin kendi gelecegine kendisinin karar vermesi
o milletin bagımsız karar alabilme ve bagımsız yasayabilme
yetkisini kullanabilmesi demektir.
(Cevap C)
36. Türk tarihinin arastırılması ® Milliyetçilik
Uluslararası rakamların alınması ® nkılapçılık
Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması ® Laiklik
ilkeleri ile iliskilidir.
(Cevap D)
37. Hammaddesi ülke içinde üretilen sanayi dallarının
kurulması özel sektör tarafından da gerçeklestirilebilir.
Yabancıların tekellesmesine izin vermemek, özel sektörün
tekellesemeyecegi anlamına gelmez. Özel sektörün
yapamayacagı islerin devlet imkanlarıyla yapılması
devletçiligin fiilen uygulanması demektir.
(Cevap B)
38. Milletin bagımsızlıgını yine milletin azim ve kararı ile
kurtulması, milli egemenlikle açıklanabilir.
(Cevap A)
39. Atatürk bu konusmasında sosyal hayat için akıl ve
mantıgı rehber olarak isaret ediyor. Akıl, bilim, mantık
laikliktir.
(Cevap E)
40. Erzurum Kongresi’nin toplanması bölgesel anlamda
milli irade, Sivas Kongresi’nin toplanması ulusal anlamda
milli irade, TBMM’nin açılması ise hem ulusal hem
de çagdas anlamda milli iradenin kullanılmasıdır. Bunların
hepsinin ortak yönü milli egemenligin gerçeklestirilmesidir.
(Cevap D)
41. Ulusal bagımsızlık, diplomaside akıl ve bilimin kullanılması,
milli sınırlarımız içinde kalmak, ülke yönetiminde
maceraya yer vermemek Atatürkçü dıs politikanın temel
esaslarıdır.
(Cevap B)
42. Sultan II. Mahmut bu sözleri ile bütün inançlara ve bu
inancın mensuplarına saygılı, aynı zamanda esit mesafede
oldugunu vurgulamıstır. Bu bir tür laiklik uygulamasıdır.
(Cevap E)
43. Manda ve himayeyi reddetmek tam bagımsızlıkla ifade
edilebilir. Kurtulus Savasının en önemli amacı tam bagımsızlıktır.
(Cevap A)
44. Halkçılık farklı etnik grup ve kültüre saygılı olmayı,
insanların birlik ve beraberlik içinde yasamasını öngörür.
Laiklik ise bunun güvencesidir.
(Cevap B)
45. Seriye ve Evkaf Vekaleti’nin kaldırılması laiklik ve
inkılapçılıkla,
Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi halkçılık
ve cumhuriyetçilikle,
Türk Medeni Kanunu kadın-erkek esitligini getirdigi için
halkçılıkla, hukuk kurallarını akla ve bilime dayandırdıgı
için laiklikle, tabuları yıktıgı için inkılapçılıkla ilgilidir.
(Cevap C)
46. Asar vergisinin kaldırılması halkçılık ilkesi ile ilgilidir.
Millet mektepleri her yas ve cinsiyetten insanlara okuma-
yazma ögretmek için açılmıs kurslar oldugu için
halkçılıkla ilgilidir. Medreselerin kapatılması laiklikle ilgilidir.
(Cevap D)
47. Halkçılık hak ve ödevler açısından esit bir toplum
öngörür. Sınıflasmayı kesinlikle reddeder.
(Cevap E)
48. Köylünün üzerinde agır bir yük olusturan asar vergisinin
kaldırılması halkçılık ilkesi ile, kadınlara hukuki ve siyasî
haklar verilmesi ise yine halkçılık ilkesinin uygulanması
ile mümkündür.
(Cevap A)
49. Saltanatın kaldırılması milli egemenligi gerçeklestirmeye,
hilafetin kaldırılması ise yönetimde dini unsurları
temizlemeye yönelik adımlardır.
(Cevap B)
50. Medeni Kanun’un kabulü sosyal toplumsal ve hukuksal
alanda yapılan bir yenilik olup ekonomi ile dogrudan ilgili
degildir.
(Cevap C)
51. Medreselerin kapatılması laiklikle, hafta tatilinin cumadan
pazara alınması ise inkılapçılıkla ilgilidir. Kadınlara
çesitli siyasî ve hukuksal hakların verilmesi kadın-erkek
esitligini getirdigi için halkçılık ilkesiyle ilgilidir.
(Cevap B)
52. Türk inkılabını daima canlı tutan, dinamizme götüren,
çagın degisen kosullarına ayak uydurmamızı saglayan
ilke inkılapçılıktır.
(Cevap E)
53. Egitim ögretimin birlestirilmesi egitim alanında, sviçre
Medeni Kanunu’nun Türk Medeni Kanunu olarak kabul
edilmesi hukuksal alanda inkılaplardır. Nüfus Mübadelesi
ise Kurtulus Savası sonrasında Yunanistan’daki
Türk nüfusu ile Türkiye’deki Rum nüfusunun degistirilmesidir.
(Cevap A)
54. Türk Medeni Kanunu’nun kabulü ile kadın-erkek esitligi
hukuksal alanda, kadınlara seçme ve seçilme hakkının
verilmesi ise siyasal alanda gerçeklesmis oluyordu. Asar
vergisinin kaldırılması ise tüm Türk çiftçilerini rahatlatan
bir uygulama idi.
(Cevap B)
55. Asar vergisinin kaldırılması ve vergilerin herkesin
gelirine göre alınması mâli alanda halka rahatlık
saglıyordu. Azınlıkların Türk vatandası sayılması ise
etnik anlamda esitlik saglıyordu.
(Cevap C)
56. Atatürkçü düsünce sisteminin statik (durgun) degil
dinamik (canlı) bir nitelik tasıması çagın kosullarına göre
yeniden yorumlanması demektir.
(Cevap B)
57. Yeni Türk harflerinin kabulü egitim-ögretim alanında,
Türk Medeni Kanunu’nun kabulü ise hukuksal alanda
inkılaptır. Asar vergisi ise Türk köylüsü üzerinde agır bir
üretim vergisidir.
(Cevap A)
58. Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması dinin suistimal
edilmesini önlemeye yöneliktir. Medeni Kanun’un kabulü
ile hukuk kuralları dine degil akla ve bilime dayandırılmaya
baslanmıstır. Soyadı Kanunu ve miladi takvimin
kabulü ise sosyal hayatta pratiklik saglamaya yöneliktir.
(Cevap B)
59. Sapka inkılabı ile uluslararası saat sisteminin benimsenmesi
toplumsal yasamla ilgilidir. Seriye ve Evkaf
Vekaleti’nin kaldırılması ve “Devletin dini slâm’dır.” ibaresinin
anayasadan çıkarılması yönetimle ilgilidir.
(Cevap C)
60. Tevhid-i Tedrisat Kanunu, çagdas hukuk sisteminin
benimsenmesi, tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması
bugünkü laik yasama ulasmamıza dogrudan katkı saglamıslardır.
(Cevap E)
61. Öncüllerde bahsedilen ortak kültür, birlikte yasama
arzusu, sevinçte ve tasada bir olma millet olmanın unsurlarıdır.
(Cevap B)
62. Ulusal devlet ulusçuluk, ulusal egemenlik cumhuriyetçilik,
vicdan özgürlügü laiklik ilkesi ile ilgilidir.
(Cevap D)
63. Milli birlik ve beraberlik, ülke çıkarlarına azami dikkat ve
milli kültür ögelerini yetistirme ulusçulukla ilgilidir.
(Cevap A)
64. TBMM millet adına milli egemenligi kullanan bir kurumdur.
Millet egemenliginin geçici de olsa bir kisiye devredilmesi
milli egemenlik ilkesi ile bir çeliskidir.
(Cevap B)
65. Devletin ekonomik islevleri olan bir organ olması, özel
sermayenin yapamadıgı büyük isletmelerin devlet eliyle
kurulması, deniz tasımacılıgının Türk karasularında
Türkiye Denizcilik sletmeleri’ne verilmesi devletçilik ilkesinin
uygulandıgını göstermektedir.
(Cevap C)
66. Akılcılık ve bilimsellik laiklesme ile ilgilidir. Çagdaslasma
ve batıcılık inkılapçılıkla ilgilidir. Bunlar ikinci meclisin
öncelikli konularıdır. Milli egemenligi gerçeklestirmek
ise birinci meclisin öncelikli amacıdır.
(Cevap C)
67. 1937’de sadece laiklik ilkesi degil bütün Atatürk ilkeleri
anayasaya konulmustur.
(Cevap E)
68. Milli egemenlik, egemenligi bir gruba, zümreye ve
aileye degil dogrudan dogruya millete vermek demektir.
Cumhuriyet rejimlerinde halk kendisine ait olan egemenligi
temsilcileri aracılıgı ile kullanır.
(Cevap B)
69. Türkiye ktisat Kongresi’nde yeni kurulan Türk devletinin
ekonomi politikaları belirlenmis, Tesvik-i Sanayi Kanunu’nda
devlet özel sektörün isini kolaylastırmaya çalısmıs,
birinci bes yıllık sanayi plânı devlet tarafından
uygulanmıstır. Bunların hepsinin ortak özelligi ekonomik
bagımsızlıktır.
(Cevap E)
70. Agırlık ve uzunluk ölçülerinin ve Soyadı Kanunu’nun
kabulü sosyal hayatı düzenleyen inkılaplardır. Medreselerin
kapatılması ve yeni harflerin kabulü ise laik egitimle
ilgilidir.
(Cevap B)
71. Atatürk kurdugu cumhuriyetin saglıklı isleyebilmesi için
birtakım prensipler belirlemistir; bunlara Atatürk lkeleri
denir. Atatürk’ün cumhuriyeti kurdugu dönemde halkın
ilke ve inkılaplara öncülük edebilecek bir birikimi yoktur.
(Cevap B)
72. Yüksek yargı organlarında bayanların yer alması kadınerkek
esitligidir, halkçılıkla ilgilidir. Sosyal hayatın düzenlenmesinde
aklın ve bilimin rehber edinilmesi laiklikle,
TBMM seçimlerinin 5 yılda bir yapılması milli irade
yani cumhuriyetçilik ile ilgilidir.
(Cevap A)
73. Karma ekonomik modelin benimsenmesi ve toplum
ihtiyaçlarının devlet tarafından üretilmesi devletçilik ilkesi
ile ilgilidir.
(Cevap D)
74. Atatürk’ün Türk toplumunu ve toplumun yasam biçimini
çagdaslastırmaya yönelik devrimleri inkılapçılık ilkesiyle
iliskilendirilebilir.
(Cevap B)
75. Toplumun çagdaslastırılması devletçilik ilkesi ile degil
inkılapçılık ilkesi ile baglantılıdır.
(Cevap D)
76. Halkçılık ilkesinin en önemli özelliklerinden birisi de;
insanların din, dil, ırk, mezhep, cinsiyet ve ekonomik
durumlarına bakılmadan kanunlar önünde esit sayılmasıdır.
(Cevap B)
77. Laiklik; devletin düzeninin ve hukukun dine degil akla
ve bilime dayandırılmasıdır.
(Cevap D)
78. Cumhuriyetçilik, milli egemenlik demektir. Milli egemenlik
ise ancak halkın yönetime katılması ile gerçeklestirilebilir.
(Cevap B)
79. Atatürk ilkelerinin hepsi birbirine baglı ve birbirinin
tamamlayıcısı durumdadır, biri digerinden ayrı
düsünülemez.
(Cevap C)
80. Atatürk ilke ve inkılapları din ve düsünce birligini degil,
din ve düsünce özgürlügünü saglamaya yöneliktir.
(Cevap A)
81. Geçici bir hükümetin kurulması, milli kuvvetlerin ve milli
iradenin etkin kılınması milli egemenlikle ilgilidir. Manda
ve himaye ise milli bagımsızlıkla ilgilidir.
(Cevap C)
82. Demokratik olmayan yönetimlerde de hükümet bulunabilir.
Meclisin baskanının hükümetin de baskanı olması
milli egemenlikle her zaman ilgili olmayabilir. Yasama
ve yürütmenin TBMM’de olması hem kanunların yapılmasında
hem de uygulanmasında milli egemenligin islediginin
bir kanıtıdır.
(Cevap A)
83. nkılapçılık çagın gereklerine göre toplum ihtiyaçlarının
ve devlet düzeninin yeniden belirlenmesidir.
(Cevap D)
84. Türkiye Cumhuriyeti’nin seyhler, dervisler ve meczuplar
ülkesi olmaması laik düzenle, milletin hükümet olması
cumhuriyetle, memlekette topraksız köylü kalmaması
vatandasların etnik ve dini özelliklerine bakılmadan
devlet tarafından korunması anlamına gelmektedir, bu
ise halkçılıktır.
(Cevap A)
85. Atatürk ilkeleri birbirinin devamı ve bütünleyicisidir.
Atatürkçü düsüncede herhangi bir sınıfa, gruba, aileye,
zümreye ayrıcalık yoktur. Tüm vatandaslar kanun önünde
esittir.
(Cevap B)
86. Seçimlerin dört yılda bir yapılması ve kadınlara siyasî
haklar verilmesi, milli egemenlikle dolayısıyla cumhuriyetçilikle
dogrudan ilgilidir.
(Cevap D)
87. Türk Tarih Kurumu, Türk tarihinin yabancıların gözü ile
degil bir de bizim gözümüzle degerlendirilmesidir. Batının
etkisi yoktur, aksine batının Türk tarihine bakıs açısının
dısında bir bakıs gelistirmek için kurulmustur.
(Cevap A)
88. Yeni Türk devletinin rejiminin belirlenmesi 29 Ekim
1923’te 1921 Anayasası’nın birinci maddesine ek yapılarak
gerçeklestirilmistir. Cumhuriyetin fiilen uygulanması
23 Nisan 1920’de TBMM tarafından milli egemenligin
kullanılmaya baslanmasıyla gerçeklesmistir. Atatürk
ilkeleri 1937’de anayasaya konulmustur.
(Cevap E)
89. Tevhid-i Tedrisat Kanunu yönetimle degil egitimle ilgili
bir inkılaptır.
(Cevap B)
90. Atatürk zmir ktisat Kongresi’nde yaptıgı konusmada
ekonomik bagımsızlıgın önemini vurgulanmıs ve bundan
taviz verilmeyecegini ima etmistir. Çünkü ekonomik
bagımlılık siyasî ve askeri bagımlılıgı da beraberinde
getirir.
(Cevap B)
91. Teokratik devlet dini devlettir. Demokratik ve sosyal
devlet ise halk devletidir.
(Cevap E)
92. Atatürk yasadıgı sürece inkılâplar devam etmistir.
Kadın-erkek esitligi konusunda ise en büyük adımlar
Medeni Kanun’un kabulü ve kadınlara siyasî hakların
verilmesi ile olmustur. Cumhuriyetin ilan edilmesi yönetim
alanında bir yeniliktir.
(Cevap A)
93. Soyadı Kanunu’nun kabulü ile bir taraftan toplumsal
yasamı düzenlerken diger taraftan toplumda ayrıcalık
ifade eden bazı unvanların kullanılması yasaklanmıs ve
sınıfsız bir toplum hedeflenmistir.
(Cevap B)
94. Türk Tarih Kurumu kurulurken bir taraftan tarihi gerçeklerin
daha iyi anlasması hedeflenirken, diger taraftan
Türk gençlerinin ataları ile gurur duyması hedeflenmistir.
Yabancıların ellerindeki isletmeler satın alınarak millestirilmistir.
Bunlar milliyetçilikle dogrudan ilgili gelismelerdir.
(Cevap E)
95. Egemenligin bir sınıfa ait olması oligarsik rejimlerin
özelligidir. Üretimin devlet eliyle gerçeklestirilmesi devletçilik
ilkesi ile ilgilidir.
(Cevap B)
96. Toplumsal esitlik; toplumda din, dil, ırk, cinsiyet gözetmeden
herkesin kanunlar önünde esit olması, diledigi
meslegi seçebilmesidir.
(Cevap C)
97. Vatandaslar arasında dinsel, mezhepsel ayrımlar
yapılmaması laiklikten sonra halkçılıkla ilgilidir. nsanlar
arasında ayrım yapmamak sosyal barısa olumlu katkı
saglar.
(Cevap D)
98. Seriye ve Evkaf Vekaleti’nin kaldırılması, eskimis bir
kurumun kaldırılmasıdır. Eskimis bu kurumun kaldırılması
inkılapçılıkla, dini bir kurum oldugu için laiklikle ilgilidir.
Kadınlara siyasi haklar verilmesi (esitlik) halkçılıkla,
vatandasın iradesi meclise yansıdıgı için cumhuriyetçilikle
ilgilidir. Milli kültürün gelistirilmesi ise milliyetçilik
ile ilgilidir.
(Cevap C)
99. Herkesin aynı ibadethaneye gitmesini saglamak vatandasların
dinleri ve etnik yapıları konusunda bir zorlamadır.
Halkçılık öncelikle herkesin benligine saygıdır.
(Cevap C)
100. Toplumsal yasam ve yönetimde statükoyu (mevcut
düzeni) savunan kisi gelismeye, yenilesmeye, çagdaslıga
dolayısıyla inkılapçılıga ters düsmüstür.
(Cevap A)

Sonraki Haber

İhtiyaç Yayınları TG – Çözümleri Açıklamalı

            İHTİYAÇ YAYINLARI TG_2-2 İHTİYAÇ YAYINLARI TG_3-3 İHTİYAÇ YAYINLARI TG_4-4 …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.