27 Mayıs 2024 Pazartesi

Zabıt katibi alımında çok önemli değişiklikler

Adalet Bakanlığı, memur sınav atama ve nakil yönetmeliğini değiştirdi

Yönetmelikte yapılan yeni değişiklikler ile birlikte, objektif bazı kriterler getirilmiştir. Yazılı metinlerin sınavdan önce yayınlanacak olması, bunları kura ile belirlenmesi, uygulamalı sınavda yüzde 40’tan fazla yanlış yazılmasının anlam bütünlüğünü bozacağının belirtilmesi, zabıt katipliği sözlü sınavına uygulama sınavındaki en başarılı 3 katı adayın çağrılması, eğitim sırasında bilgisayar dersi almış olmanın sertifika yerine geçeceğinin kabul edilmesi dikkat çeken önemli değişikliklerdir.

 

İşte yapılan tüm değişiklikler

 

İNFAZ KORUMA MEMURLARI, İDARE MEMURU İÇİN YAŞ ŞARTI DEĞİŞTİ

 

Yönetmeliğe göre, infaz koruma memuru kadrolarına atanabilmek için, merkezi sınav tarihi itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak şartı aranıyordu. Yeni düzenlemede 30 yaşını bitirmemiş olma şartı, merkezi sınav tarihi itibariyle değil, “sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü” olarak değiştirilmiştir.

 

Yine yönetmeliğe göre idare memuru kadroları için merkezi sınav tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak şartı aranıyordu. Bu şart da, “sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü” olarak değiştirilmiştir.

 

ZABIT KATİPLERİ İÇİN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK

 

Zabıt katibi, cezaevi katibi ve daktilograf kadrolarına atanabilmek için yapılacak uygulama sınavlarında önemli bir değişiklik yapıldı. Buna göre zabıt katibi sınavında yazılması istenen metinler,

1- Bir hafta önce Bakanlığın internet sitesinden ilan edilecek.

2- Hangi metnin aday tarafından yazılacağı kura ile belirlenecek.

3- Yanlış yazılan kelime sayısı yüzde 40’tan fazla ise anlam bütünlüğünün bozulduğu kabul edilecek.

 

Yine yapılan bir diğer değişiklikte, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgeleyenler, daktilo veya bilgisayar sertifikasına sahip olarak değerlendirilecektir.

 

YENİ HÜKÜM

 

“c) Uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura sonucu belirlenen ve adaylara yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazmak, (bu bende göre yapılacak uygulamalı sınavda başarılı sayılabilmek için; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir.)”

 

ESKİ HÜKÜM

 

c) Meslek liselerinde okutulan daktilografi ders kitabından seçilip yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazmak, (bu bende göre yapılacak uygulamalı sınavda başarılı sayılabilmek için; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığı, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığı göz önünde bulundurulur.)

 

ADALET KOMİSYONU SINAVI BAŞKA BİR ADALET KOMİSYONUNA YAPTIRABİLECEK

 

Yönetmeliğe 9. maddesinin 2. fıkrası adalet komisyonlarının sözlü ve uygulamalı sınav yapabileceğini düzenlemektedir. Bu maddeye “Adalet komisyonlarının ikinci fıkrada belirtilen sınav işlemleri Bakanlıkça uygun görülen diğer adalet komisyonlarına da yaptırılabilir.” şeklinde yeni bir madde eklenmiştir.

 

MÜBAŞİR VE ŞOFÖR KADROLARI İÇİ,N YAPILACAK SÖZLÜ SINAVA 10 KATI ADAY ÇAĞRILACAK

 

ZABIT KATİPLİĞİNDE UYGULAMALI SINAVA 20 KATI ADAY ÇAĞRILACAK, EN BAŞARILI 3 KATI ADAY SÖZLÜ SINAVA ALINACAK

 

Yönetmeliğin 14. maddesine eklenen yeni fıkralar şu şekildedir.

 

“Mübaşir ve şoför kadroları için yapılacak sözlü sınava merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının on katı kadar aday çağırılır.”

 

“Zabıt katipliği, cezaevi katipliği ve daktilograf kadrolarına yapılacak atamalarda uygulamalı sınava merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının yirmi katı kadar aday çağırılır. Uygulamalı sınavda başarılı olanlar arasından doğru kelime sayısı esas alınmak kaydıyla en fazla doğru kelime yazan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının üç katı kadar aday sözlü sınava çağırılır.”

 

Kaynak:   “www.memurlar.net”

Sonraki Haber

TEOG Sonuçları Açıklandı

TEOG kapsamında 8’inci sınıflara yönelik düzenlenen 2. dönem merkezi ortak sınav sonuçları açıklandı.   Sınav …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.