27 Mayıs 2024 Pazartesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi sözleşmeli 2 fizyoterapist, 1 acil tıp teknisyeni, 18 hemşire ve 2 ebe alacak.

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUNUN 4/B) ALIM İLANI

 

Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlana n Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

 

Başvuru Tarihleri: 12/05/2014-26/05/2014

 

BİRİMİ: DURSUN ODABAŞ TIP MERKEZİ

 

UNVANI ADEDİ ARANAN NİTELİKLER
Fizyoterapist 2 -Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programından mezun olmak.
Acil Tıp Teknisyeni 1 -Sağlık Meslek Lisesi Acil Tıp Teknisyeni Bölümü mezunu olmak
Hemşire 10 – Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu Bölümü lisans mezunu olmak.
Hemşire 8 – Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümü Mezunu olmak.
Ebe 2 – Sağlık Yüksekokulların Ebelik Bölümü Lisan mezunu olmak.

I- GENEL ŞARTLAR:

 

a) Türk vatandaşı olmak,

 

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

 

c) 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

 

ç) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

 

d) Erkekler için askerlik durumu itibariyle; Askerlikle ilgisi bulunmamak, Muvazzaf askerlik hizmetini yapış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

 

e) 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

 

II- BAŞVURU ŞEKLİ:

 

Adaylar, ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Sadece bir unvan için başvuru yapılacaktır. Birden fazla unvan için başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

III- BAŞVURU TARİHLERİ

 

-İlk Başvuru Tarihi 12.05.2014 -Son Başvuru Tarihi 26.05.2014

 

IV -BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

 

1) KPSS 2012 (B) sınavından alınan puanlamaya göre sıralama yapılacaktır. Puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Atanmaya hak kazanan adaylar www.yyu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

2) Atanmaya hak kazanan adayların sonuçların ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde atamaya esas belgeleri tamamlamak suretiyle Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerin teslime müteakip atama yapılır, atanan adaylar 15 gün içinde görevine başlamak zorundadır. Bu süre içerisinde göreve başlamayanlar haklarını kaybederler.

 

V-İSTENEN BELGELER:

 

1 – Adayların başvurduğu pozisyonu belirten dilekçe.

 

2- 2012 yılı KPSS (B) sonuç belgesinin fotokopisi ( Sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır)

 

3- Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti.(Ancak istenilen belgenin aslının getirilmesi halinde belgenin fotokopisi aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra kurumumuzca tasdik edilecektir ve belgenin aslı sahibine iade edilecektir.)

 

4- Askerlikle ilişiğinin olmadığına dair belge.

 

5- 2 adet vesikalık fotoğraf.

 

NOT: 1) Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde fesh edilecektir.

 

2) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekmektedir.

 

3) Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (Bir) yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

 

Adres: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı /VAN

 

Tel: 0432-486 54 22

Sonraki Haber

Öğretmen atamaları için başvurular başladı

Öğretmen adaylarının merakla beklediği 30 bin atama için başvurular, başladı. Öğretmen atamaları için başvurular 8 …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.