23 Temmuz 2024 Salı

Yaş Problemleri Test -3 (ÇÖZÜMLÜ)

matematik

1- 50 Yaşında olan bir annenin yaşı 3 er yıl arayla doğmuş 4 çocuğunun yaşlarının toplamına eşittir.

Buna göre en küçük çocuk doğduğunda anne kaç  yaşındadır?

A- 32   B-36    C-40    D-42    E- 45

 

2- 50 Yaşında olan bir  annenin yaşı üçer yıl arayla doğmuş dört çocuğun yaşlarının toplamına eşittir.

Buna göre en büyük çocuğun bugünkü yaşı kaçtır?

A-8   B-11    C-14    D- 17     E-  20

 

3- Bir  annenin bugünkü yaşı kızının yaşının 6 katıdır.

Kızı anneninbugünkü yaşına geldiğinde ikisinin yaşları toplamı  85 olacağına göre annenin bugünkü yaşı kaçtır?

A-24    B- 30    C-36    D-42     E-48

 

4- Ebru ile  annesinin bugünkü yaşlarının toplamı 36 dır.

2 Yıl önce  annesinin yaşı Ebru’nun yaşının 15 katı olduğuna göre Ebru bugün kaç yaşındadır?

A-7   B-6    C-5    D-4     E-3

 

5- Barışın 4 yıl sonraki yaşı 4 yıl önceki yaşının 3 katı olacaktır.

Barışın bugünkü yaşı kaçtır?

A-6    b8   c-10    d-12     e-16

 

6-  Bir Anne 32  ve çocuğu 12 yaşındadır

Kaç yıl sonra annenin yaşı çocuğunun yaşının iki katına eşit olur?

A-6   B-7   C-8     D-9     E-10

 

7-  Beş kişilik bir ailenin bütün bireylerinin bugünkü yaşları toplamı 150 üç yıl sonraki yaşları toplamı X tir.

3 yıl içinde birey sayısında bir değişiklik olmadığına göre   X kaçtır ?

A-31    B-32    C- 33  D-34     E-35

 

8- Bugün 75  yaşında  olan bir  baba çocuğunun yaşındayken  Çocuğun yaşı bugünkü yaşının  yarısına eşittir.

Buna göre  Çocuğun Bugünkü yaşı kaçtır ?

A-35   B-40   C45    D-50     E55

 

 

 

YAŞ PROBLEMLERİ TEST 3 ÇÖZÜMLER

1- En küçük çocuğun yaşı X  ise  diğerlerinin yaşları sırasıyla x+3, x+6 ve x+9 olur.

verilenlere  göre x+(x+3)+(x+6)+(x+9)=50

4x+18=50

x=8 olur. En küçük çocuk doğduğunda  anne 50-8 =42 yaşında idi CEVAP: D

 

2-  En küçük çocuğun yaşı X ise  diğerlerinin yaşları sırasıyla x+3, x+6 ve x+9 olur.

verilenlere  göre x+(x+3)+(x+6)+(x+9)=50

4x + 18 =50

x=8 dir. Buna göre  en büyük çocuğun bugünkü yaşı

x+9=8+9=17 dir.  Doğru cevap D

3-Kızının bugünkü yaşı X ise annenin bugünkü yaşı 6x olur.

T yıl sonra kız  annenin bugünkü yaşına gelsin, kız annenin bugünkü yaşına geldiğinde ikisinin yaşlarının toplamı 85 olacağına göre,

x+t= 6x …(1)

(x+t)+(6x+t)=85… (2) olur

x+t=6x ise    t= 5x olur

(x+t) + (6x+t) =85

(x+5x) + (6x+5x)=85

17x=85

x= 5 tir   Buna göre  annenin bugünkü yaşı 6.5=30 olur Doğru cevap  B

 

4- Ebru ile annesinin bugünkü yaşları toplamı 36 ise

Ebrunun bugünkü yaşı = X

Annesinin bugünkü yaşı 36-x tir

2 yıl önce;

Ebrunun yaşı X-2

Annesinin yaşı:36-x-2

X-2 . 15=36-x-2

x=4   Doğru cevap: D

5- Barışın bugünkü yaşı X ise,

4 yıl sonraki yaşı  x+4 dür

4 yıl önceki yaşı x-4 tür

x+4= 3. (x-4)

x=8   Doğru cevap B

 

6- Annenin bugünkü yaşı :32

X yıl sonraki yaşı 32+x

Çocuğun bugünkü yaşı 12,   x  yıl  sonraki yaşı 12+x

32+x= 2.(12+x)

x=8 Doğru cevap: C

 

 

7-  Beş kişilik ailede herkesin yaşı 3 artacağı için 3.5=15 artar. 3 Yıl sonraki yaş toplamı 150+15=165 dir.

x=165/5=33  3 yıl sonraki yaş ortalamasıdır. Doğru cevap: C

 

8- Çocuğun bugünkü yaşı 2y

Y yıl önce çocuğun yaşı ( 2y-y=y) bugünkü yaşının yarısına eşit olur.

Baba Y yıl önce 75- Y  yaşında  olur.  Y  yıl önce babanın yaşı çocuğun bugünkü yaşına eşit olduğuna göre 75-Y=2y

Y=25

2y=50 Doğru cevap: D

Sonraki Haber

Yaş Problemleri

  1-Ayşe’nin şimdiki yaşı 27′dir.5 yıl sonra Ayşe’nin yaşı Aynur’un yaşının 5 katından 2 fazla …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.