27 Mayıs 2024 Pazartesi

Yargıtay Hizmetli Alım İlanı

Yargıtay 20 hizmetli alacak. Başvurular 30 Mayıs ila 5 Haziran tarihleri arasında alınacak.

 

YARGITAY BAŞKANLIĞINDAN HİZMETLİ ALIMI İLANI

 

1- Aşağıda sayısı ve derecesi belirtilen ve yardımcı hizmetler sınıfında bulunan toplam 20 hizmetli kadrosuna, Başkanlığımızca yapılacak mülakat sınavı sonucuna göre açıktan atama yapılacaktır.

 

2- Başkanlığımızca yapılacak mülakat sınavına, Kamu Personeli Seçme Sınavı (2012- KPSS)’nda, lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabileceklerdir.

 

3- Sözlü sınava merkezî sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilân edilen kadro sayısının 20 katı kadar aday çağrılacaktır.

 

4- Başvuruda bulunacakların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

 

I) Genel Şartlar:

 

a-Türk vatandaşı olmak,

 

b- İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için, başvurunun son günü olan 05/06/2014 tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak

 

c-Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

 

d-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 23/01/2008 tarihli ve 5728 sayılı Kanunun 317. maddesi ile değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkum olmamak.

 

e-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

 

f-Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

 

II) Özel Şartlar:

 

a- En az lise veya dengi okul mezunu olmak, b- Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

 

III- Başvuru yeri ve şekli:

 

Giriş koşullarını taşıyan adaylar başvurularını şahsen, APS, iadeli taahhütlü mektupla ya da kargo ile Yargıtay Başkanlığı Personel ve Eğitim Müdürlüğü Vekaletler Cad. No:3 Bakanlıklar/ANKARA adresine yapacaklardır.

 

IV- Başvuru tarihi: Başvurular 30/05/2014 Cuma günü başlayıp, 05/06/2014 Perşembe günü saat 18.00’de sona erecektir. Posta veya kargo ile yapılacak başvuruların, başvurunun son günü mesai bitimine kadar Başkanlığımızda olması gerekmektedir.

 

Yargıtay Başkanlığı dışında başka Kurumlara gönderilmiş olup; başvurunun son günü olan 05/06/2014 tarihinden sonra Başkanlığımıza ulaşan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

V- Sınav yeri, Sınav tarihi ve saati: www.yargitay.gov.tr adresinden duyurulacaktır.

 

VI- Başvuru için gerekli belgeler:

 

a-Başvuru Formu ( www.yargitay.gov.tr adresinde yer almaktadır.),

 

b-Nüfus cüzdan fotokopisi,

 

c-Öğrenim belgesi,

 

d-KPSS-2012 sınav sonuç belgesi

 

e-Son üç ay içinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf.

 

VII- Eksik belge ile veya nitelikleri uygun olmadığı halde başvuranlar hakkında işlem yapılmayacaktır.

 

VIII- Açıktan atama yapılacak hizmetli kadro dereceleri aşağıda gösterilmiştir.

 

10.derece : 3

11.derece : 1

13.derece : 13

14.derece : 3

TOPLAM : 20

Sonraki Haber

Öğretmen atamaları için başvurular başladı

Öğretmen adaylarının merakla beklediği 30 bin atama için başvurular, başladı. Öğretmen atamaları için başvurular 8 …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.