23 Temmuz 2024 Salı

Yargıtay Başkanlığı Zabıt Katibi Alım İlanı

Yargıtay Başkanlığından
ZABIT KATİBİ ALIMI İLANI
1- Aşağıda sayısı ve derecesi belirtilen ve genel idare hizmetleri sınıfında bulunan toplam 35 zabıt katibi
kadrosuna, Başkanlığımızca yapılacak uygulamalı ve mülakat sınavı sonucuna göre açıktan atama
yapılacaktır.
2- Başkanlığımızca yapılacak uygulamalı sınav ve mülakat sınavına, Kamu Personeli Seçme Sınavı (2012
KPSS)’nda, lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için
KPSSP94 puan türünden, 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecek olup, başvuruda bulunacakların
aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.
I) Genel Şartlar:
a- Türk vatandaşı olmak,
b-Son başvuru günü olan 25/09/2013 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını
taşımak ve Merkezi sınav (KPSS-2012) tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak.
c- Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise
muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
d- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 23/01/2008 tarihli ve 5728 sayılı Kanunun 317. maddesi ile
değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkum olmamak.
e- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini
devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
f- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
II) Özel Şartlar:
1-a-Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek
yüksekokullarının adalet bölümü, adalet meslek lisesi veya diğer lise veya dengi okulların ticaret veya
bilgisayar bölümlerinden mezun olmak (bu sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlar ile örgün eğitim
yoluyla en az 80 saat bilgisayar dersi veya 150 saat daktilografi dersini başarıyla tamamladığını
belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)
b-Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, başvuru tarihinde Millî Eğitim
Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo veya
bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (En az 120 saat)
2-a- Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek
yüksekokullarının adalet bölümü, adalet meslek lisesi veya diğer lise veya dengi okulların ticaret veya
bilgisayar bölümlerinden mezun olmak (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan veya
örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar veya daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmi olarak
belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)
b- Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, en son başvuru tarihi itibariyle Millî
Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo
veya bilgisayar sertifikasına sahip olmak.
c- Meslek liselerinde okutulan daktilografi ders kitabından veya daha önce yayınlanmış her hangi bir eserde
yer alan yazı parçasından seçilip yazılı olarak verilen bir metinden bilgisayar ile yanlışsız vuruş hesabı yapılmadan üç (3) dakikada en az doksan (90) kelime yazmak. (Vuruş hesabı yapılmadan üç (3) dakikada
yanlışsız olarak en az doksan (90) kelime yazamayan adaylar mülakat sınavına alınmayacaklardır.)
III- Başvuru yeri ve şekli:
Giriş koşullarını taşıyan adaylar başvurularını şahsen, APS, iadeli taahhütlü mektupla ya da kargo ile
Yargıtay Başkanlığı Personel ve Eğitim Müdürlüğü Atatürk Bulvarı No:100 Bakanlıklar/ANKARA
adresine yapacaklardır.
IV- Başvuru tarihi:
Başvurular 18/09/2013 günü başlayıp, 25/09/2013 günü saat 18.00’de sona erecektir. Posta veya kargo ile
yapılacak başvuruların, başvurunun son günü mesai bitimine kadar Başkanlığımızda olması
gerekmektedir.
V-Eksik belge ile veya nitelikleri uygun olmadığı halde başvuranlar hakkında işlem yapılmayacaktır.
VI-Sınav yeri, Sınav tarihi ve saati: www.yargitay.gov.tr adresinden duyurulacaktır.
VII- Başvuru bitim tarihinden itibaren, başvuru sayısı göz önünde bulundurularak uygulama sınavı
(bilgisayar klavyesi ile yazı yazma) yapılacaktır. Bilgisayar klavyesi ile üç dakikada en az 90 kelime
yazılması zorunlu olup; mülakat sınavına; merkezi KPSS sınavından alınan puanların %35’i, bilgisayar
yeterlilik uygulama sınavında yazılan en fazla kelime sayısı 100 puan kabul edilerek her bir doğru kelime
karşılığı oluşan katsayı puanı ile yazılan kelime sayısının çarpımı suretiyle elde edilecek puanın %35’inin
birlikte toplamı esas olmak üzere; en yüksek puandan başlanılarak, ilan edilen kadro sayısının 25 katı kadar
aday çağrılacaktır. Sınavların yer ve zamanı www.yargitay.gov.tr adresinden duyurulacaktır. Adayların
sözlü mülakatta başarılı sayılabilmesi için, mülakata katılan adaylar hakkında, mülakat heyetinin verdiği
puan ortalamasının en az 50 puan olması gerekmektedir.
VIII- Değerlendirme : Adayların aldıkları KPSS puanları % 35, Uygulama sınav puanları % 35 ve mülakat
puanları da % 30 olacak şekilde alınacak hesaplama sonucunda sıralama ilan edilecektir.
IX – Değerlendirme sonuçları www.yargitay.gov.tr adresinden duyurulacaktır.
X- Başvuru için gerekli belgeler:
a- Başvuru Formu ( www.yargitay.gov.tr adresinde yer almaktadır.),
b-Nüfus cüzdan fotokopisi,
c-Diploma fotokopisi (Girilen KPSS sonucuna uygun)
d-KPSS – 2012 sınav sonuç belgesi fotokopisi,
e-Son üç ay içinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf,(1 adedi başvuru formuna yapıştırılacak)
f-Bilgisayar veya daktilografi dersini başarıyla tamamladığını gösteren sertifika veya yukarıda belirtilen
okullardan mezun olduğuna dair belge fotokopisi.

 

Başvuru Formu için tıklayınız.

 

KLAVYE ÇALIŞMAK İÇİN TIKLAYIN

Sonraki Haber

TEOG Sonuçları Açıklandı

TEOG kapsamında 8’inci sınıflara yönelik düzenlenen 2. dönem merkezi ortak sınav sonuçları açıklandı.   Sınav …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.