14 Nisan 2024 Pazar

Vakıfbank Müfettiş Yardımcılığı Alım İlanı

Vakıfbank müfettiş yardımcısı almak için sınav yapacak. Adayların sınava katılabilmesi için KPDS veya YDS’den en az 70 puan almış olmaları gerekiyor.

 

VAKIFBANK MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI

 

Sınav Tarihi: 5 Nisan 2014 Cumartesi

 

Yer: Ankara / İstanbul

 

Sınav başvuruları 27 Ocak 2014 Pazartesi günü başlayacak olup, başvuru formlarının en geç 14 Şubat 2014 Cuma günü bankamıza gönderilmesi gerekmektedir. İnternet üzerinden başvurular saat 19.00’da sona ermektedir.

 

Ayrıntılı bilgi için; www.vakifbank.com.tr

 

TÜRKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

 

MÜFETTIŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI BAŞVURU FORMU

 

T. Vakıflar Bankası T.A.O. Müfettiş Yardımcılığı Sınav Broşürü ve Başvuru Formu

 

Lütfen broşürdeki bilgileri dikkatlice okuduktan sonra sayfanın sonunda yer alan Başvuru Formu linkini tıklayınız.

 

I-VakıfBank’ı Tanıyalım

 

II- Teftiş Kurulu’nu Tanıyalım

 

III- Sınava İlişkin Açıklamalar

 

a) Sınava Katılmak İsteyenlerde Aranılan Şartlar

 

b) Sınav Tarihi, Yerleri ve Sınavda Adayın Yanında Getirmesi Gereken Belge ve Gereçler

 

c) Sınav Konuları ve Sınavda Başarı Esasları

 

.Sınav Konuları

 

2.Seçmeli Sınav/Zorunlu Sınav Ayrımı

 

3.Sınavda Başarı Esası

 

d) Sınava Başvuru Şekli ve Son Başvuru Tarihi

 

e) Adaylardan İstenilecek Belge ve Evraklar

 

f) Yazılı Sınav Sonucunun İlanı, Sınava İtiraz Şekli ve Süresi

 

IV- Sorularınız İçin

 

V- Başvuru Formu

 

VakıfBank’ı Tanıyalım

 

1954 yılında, vakıf kaynaklarını ekonomik kalkınmanın gereksinimleri doğrultusunda en iyi biçimde değerlendirmek amacıyla kurulan Vakıfbank, o günden bu yana çağdaş bankacılık yöntemleri ve uygulamalarıyla Türkiye’nin tasarruf düzeyinin gelişim sürecine katkıda bulunmaktadır.

 

Vakıfbank bölgesinin en iyi, en çok tercih edilen ve değer yaratan bankası olma vizyonu doğrultusunda, vakıf kültüründen aldığı güçle, kendisine emanet edilen varlık ve değerleri etkin ve verimli yöneterek müşteriler, çalışanlar, hissedarlar ve topluma kattığı değerleri sürekli artırma misyonuyla hareket etmektedir.

 

Bankamızın bugünkü kayıtlı sermayesi 2.500.000.000 TL’dir. Bankamız sermayesinin %25.20’si halka arz edilmiş olup kalan sermayenin % 43’ü Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde mazbut vakıflara, %15.45’i mülhak vakıflara, % 16.10’u mensuplarının üyesi olduğu Bankamız Emekli Sandığı Vakfı’na ve kalanı ise diğer hakiki ve hükmi şahıslara aittir.

 

Bankamızın Genel Müdürlüğü İstanbul’dadır. Yurt genelinde 22 Bölge Müdürlüğümüz bulunmaktadır

 

Bankamızın 2013/Eylül sonu itibariyle aktif büyüklüğü 127 Milyar TL, mevduat hacmi 77,2 Milyar TL, kredi hacmi 81,9 Milyar TL, öz kaynakları 12,2 Milyar TL düzeyinde olup 14.554 çalışanı, yurt içine yayılmış 841 şubesi, yurtdışında hizmet veren 3 şubesi ve 23 adet İştirak ve Bağlı Ortaklığı mevcuttur.

 

Teftiş Kurulu’nu Tanıyalım

 

Bankamız Teftiş Kurulu Başkanlığı doğrudan Yönetim Kuruluna bağlı olup Yönetim Kurulu adına Banka teşkilatında ve Bankanın denetimi altındaki kuruluş ve şirketlerde teftiş, inceleme, soruşturma ve her türlü araştırma yapma görev ve yetkisine sahiptir.

 

Müfettişler, talimatları Yönetim Kurulu adına Teftiş Kurulu Başkanı’ndan alırlar. Görev ve sorumluluklarını tarafsız, bağımsız ve objektif bir şekilde gerekli mesleki özen ve dikkati göstererek yerine getirirler.

 

Teftiş Kurulu Üyeliğine Müfettiş Yardımcısı Giriş Sınavını kazanmak suretiyle girilir.

 

Müfettiş Yardımcılığının süresi 5 yıldır. Bu sürenin 18 ayı mesleki bilgi ve tecrübenin edinileceği staj dönemidir. Staj döneminin sonunda mesleki bilgi ve davranışının yeterli düzeye eriştiği anlaşılan Müfettiş Yardımcılarına Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından Yetkili Müfettiş Yardımcısı olarak görev verilir.

 

Müfettiş Yardımcılarının durumları 5 yıllık dönemin içinde değerlendirilir ve mesleki bilgi, çalışma ve davranış yönünden yeterli oldukları anlaşılan Müfettiş Yardımcıları yeterlik sınavına kabul edilirler. Müfettiş Yeterlik Sınavı’nda başarılı olan Müfettiş Yardımcıları Müfettiş olarak atanırlar.

 

Müfettişler Genel Müdürlüğün ihtiyaçları doğrultusunda Birimler veya Şubelerde Müdür Yardımcısı olarak idari göreve atanabilirler. Müfettişlerden, Bankamız Personel Yönetmeliği hükümlerine göre durumu uygun olanlar doğrudan Müdür olarak da idari göreve atanabilirler.

 

Müfettişler mesleki bilgilerini artırmak ve bankacılık konusunda incelemelerde bulunmak üzere bir süreliğine yabancı ülkelere gönderilebilirler.

 

Müfettiş Yardımcıları, maaşa ek olarak, bölge merkezi dışında daha fazla olmak üzere, günlük harcırah alırlar. Görev yolculukları nedeniyle yapılan konaklama ve ulaşım harcamaları belirli limitler dahilinde Bankaca karşılanır. Ayrıca, özel uzmanlık tazminatı, yabancı dil tazminatı, yılda 4 defa ikramiye ve 2 defa performansa bağlı prim ve Bankamız Ana Sözleşmesi gereğince kara bağlı olarak yılda bir kez kar payı alırlar.

 

Kurula yeni atanacak Kurul Üyeleri’nin Bölge Merkezleri İstanbul olarak belirlenecektir.

 

Sınava İlişkin Açıklamalar

 

a) Sınava Katılmak İsteyenlerde Aranılan Şartlar:

 

Sınava başvurmak isteyen adayların;

 

1-T.C. vatandaşı olmaları,

 

2-Kamu hizmetinden yasaklı bulunmamaları,

 

3-Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlardan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından hükümlü bulunmamaları,

 

4-Yapılacak inceleme ve araştırma sonucunda sicil, tutum ve davranışları ile özgeçmişleri bakımından Müfettişliğe uygun bulunmaları,

 

5-Başka bir kuruma karşı zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunmamaları,

 

6-En az 4 yıllık eğitim veren, Üniversitelerin; Aktüerya, Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Bankacılık ve Sigortacılık, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, Ekonomi (İktisat), Ekonomi ve Finans, Ekonomi-Yönetim Bilimleri, Finans, İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme-Ekonomi, Kamu Yönetimi, Küresel ve Uluslararası İlişkiler, Maliye, Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finansman, Risk Yönetimi, Sermaye Piyasası, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Finans, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Uluslararası İşletme, Uluslararası İşletme Yönetimi, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Yönetim Bilişim Sistemleri bölümleri,

 

Hukuk Fakültelerinden veya Mühendislik Fakültelerinin Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği bölümleri ile,

 

İşletme, Ekonomi veya Finans dallarından birinden yüksek lisans derecesi yapmış olmaları koşuluyla, Fen Edebiyat Fakültelerinin İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Aktüerya Bilimleri, Matematik Bölümleri ile Mimarlık Mühendislik Fakültelerinin Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektronik, Elektronik ve Haberleşme, İnşaat, Makine, Makine ve İmalat, Matematik, Mekatronik, Sistem Mühendisliği bölümleri mezunları veya yetkili makamlarca bunlara eşdeğerliği tespit edilmiş yabancı öğrenim kurumları mezunları veya mülakat tarihi itibariyle mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıf öğrencileri olmaları,

 

7-Bayan adayların 05.04.1986 ve sonraki bir tarihte doğmuş olmaları, erkek adayların ise 05.04.1984 ve sonraki bir tarihte doğmuş olmaları,

 

8-Erkek Adayların fiili askerlik görevini yapmış veya erteletmiş olmaları ya da yetkili makamlarca onaylanmış özel durumları nedeniyle muaf tutulmaları, (Yazılı Sınav gününe kadar askerlik hizmetini tamamlayacak adayların başvuruları kabul edilebilecektir.)

 

9-Bedensel ve ruhsal sağlık durumlarının, yurdun her yöresinde ve her iklim koşulunda görev yapmaya ve sürekli seyahate elverişli olmaları, (Sınavı kazanan adaylardan bu konuda sağlık kurulu raporu istenecektir.)

 

10-Daha önce Bankamız Müfettişlik sınavına en fazla 2 kere katılmış olmaları, Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Sözlü aşamasında elenmemiş olmaları,

 

11-Daha önce Müfettiş Yardımcılığı sınavı başta olmak üzere Bankanın işe alımla ilgili sınavlarından birine katılmış olup, sözlü sınav aşamasında başarısız sayılmamış olmaları,gerekmektedir.

 

b) Sınav Tarihi, Yerleri ve Sınavda Adayın Yanında Getirmesi Gereken Belge ve Gereçler

 

Yazılı Sınav, Anadolu Üniversitesi’nce 05.04.2014 (Cumartesi) günü, Ankara ve İstanbul’da gerçekleştirilecektir. Sınava başvurusu kabul edilen adaylar 31.03.2014 tarihinden itibaren Anadolu Üniversitesi’nin “http://vakifbank.anadolu.edu.tr” adresinden T.C. Kimlik numaralarını girerek “Sınav Giriş Belgesini” yazıcıdan döküm olarak alabileceklerdir. Yazılı sınavın yapılacağı yerin adresi ve sınav saati Sınav Giriş Belgesinde belirtilecektir.

 

Yazılı sınava katılacak adaylar yanlarında, http://vakifbank.anadolu.edu.tr adresinden temin edecekleri Sınav Giriş Belgesi ile Resimli Kimlik Belgesi Aslı (Nüfus Cüzdanı, Ehliyet veya Pasaport), kurşun kalem ve silgi bulunduracaklardır.

 

Sözlü sınava sadece yazılı sınavı kazanmış olan adaylar çağırılacaktır. Sözlü sınavın tarihi, saati ve sınavın yapılacağı yerin adresi, yazılı sınavı kazananlara mektupla bildirilecektir.

 

c) Sınav Konuları ve Sınavda Başarı Esasları

 

Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere 2 aşamalıdır. Bankanın, sözlü sınavı birden fazla aşamada gerçekleştirme hakkı saklıdır.

 

Sınavın yazılı bölümü; Genel Yetenek, Yabancı Dil ve Bilim sorularından oluşan çoktan seçmeli test şeklindedir.

 

1.Sınav Konuları

 

a)GENEL YETENEK: Sayısal İşlemler, Problem Çözme, Görsel Hafıza, Grafik-Tablo Okuma, Sayısal-Sözel Akıl Yürütme

 

b)EKONOMİ: İktisada Giriş, Mikro İktisat, Makro İktisat, Maliye Politikası,Para/Banka/Kredi, Uluslararası Ticaret ve Finansman, İşletme Ekonomisi

 

c)YABANCI DİL: İngilizce, Fransızca, Almanca

 

Sınavımızda başarılı sayılabilmek için Yabancı Dil Notunun 70 ve/veya üzerinde olması gerekmektedir.

 

İngilizce, Almanca ve Fransızca dilleri için 2012, 2013 ve 2014 yıllarında aşağıda yer alan yabancı dil seviye tespit sınavlarından asgari olarak belirtilen sonuçları elde etmiş olan adaylar belgelemeleri şartıyla “Sınavın Yabancı Dil” bölümünden muaf tutulacaklardır.)

 

SINAV/KURUM ADI PUAN/SEVİYE

 

İNGİLİZCE KPDS/YDS 70

 

TOEFL IBT (İnternet) 84

 

TOEFL PBT (Klasik) 561

 

IELTS 6

 

ALMANCA KPDS/YDS 70

 

GOETHE ENSTİTÜSÜ ZOP

 

Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS)

 

Grosses Deutsches Sprachdiplom (GDS)

 

FRANSIZCA KPDS/YDS 70

 

Fransız Milli Eğitim Bakanlığı – Fransız Kültür Merkezi DELF B2

 

DALF C1

 

DALF C2

 

d)HUKUK: Medeni, Borçlar, Ticaret, İcra ve İflas, Hukuk Usulü Muhakemeleri, Ceza, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunlarının bankacılığı ilgilendiren hükümleri.

 

e)MÜHENDİSLİK: Matematik, Fizik, Lineer Cebir, Diferansiyel Denklemler, Mühendislik Etiği, Temel Mühendislik Konuları

 

f)MUHASEBE: Genel Muhasebe, Bilanço Analizi ve Bankacılığa İlişkin Muhasebe Konuları.

 

g)MALİYE: Türk Vergi Sistemi, Maliye Teori ve Politikası, Finansman Politikası ve Yönetimi.

 

h)BİLGİSAYAR:

 

Bilgisayar 1: İnternet ve Bilgi Güvenliği, Network, Veri Tabanı Yönetim Sistemleri, Veri Yapıları ve Algoritmalar, Yapısal Programlama ve Nesne Tabanlı Programlama, İşletim Sistemleri,Web Teknolojileri ve Uygulamaları

 

Bilgisayar 2: Donanım, Yazılım, Ağ Teknolojileri, Bilgi Sistemleri ve Özellikleri, Bilgi Sistemi Tasarlama, Veritabanı Yönetim Sistemleri, İşletmelerde Bilgi Sistemi Uygulamaları

 

2.Seçmeli Sınav/Zorunlu Sınav Ayrımı

 

Genel Yetenek ve Yabancı Dil (Belirtilen belgelere sahip olmaları şartıyla “Sınavın Yabancı Dil” bölümünden muaf tutulacak adaylar hariç) sınava katılacak tüm adaylar için zorunlu sınav konularıdır.

 

Bilim sınav konuları ise aşağıdaki tabloda belirtilen şekliyle, zorunlu ve/veya seçmeli olacaktır. (Aday kendisine tanınan seçmeli sınav konusundan sadece bir tanesini seçecektir. Adayın seçmesi gereken sınav konusunu seçmemesi ya da yanlış bir konu seçmesi halinde, adayın seçmeli sınav konusu Bankaca re’sen belirlenecektir.)

 

Aktüerya , Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Bankacılık ve Sigortacılık, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, Ekonomi(İktisat), Ekonomi ve Finans, Ekonomi- Yönetim Bilimleri, Finans, İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme-Ekonomi, Kamu Yönetimi, Küresel ve Uluslararası İlişkiler, Maliye, Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasabe Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finansman, Risk Yönetimi, Sermaye Piyasası, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Finans, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Uluslararası İşletme, Uluslararası İşletme Yönetimi, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Hukuk ve Ekonomi Muhasebe veya Maliye

 

Hukuk Fakültesi Hukuk Ekonomi Muhasebe veya Maliye

 

Endüstri, Endüstri Sistemleri ve İşletme Mühendisleri ile Yüksek Lisans Yapmış (Ekonomi, İşletme veya Finans) olmak şartıyla Aktüerya Bilimleri, Elektrik Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Matematik, Matematik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Sistem Mühendisliği Ekonomi Mühendislik Muhasebe veya Maliye

 

Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği Mühendislik Bilgisayar 1 Yok

 

Yönetim Bilişim Sistemleri Ekonomi Bilgisayar 2 Muhasebe veya Maliye

 

3.Sınavda Başarı Esası

 

Yazılı sınav notu 100 üzerinden hesaplanmaktadır.

 

Baraj 1: Yabancı dil sınav puanı 70’in altında olan adaylar “Müfettiş Yardımcılığı Sınavı”nda başarısız sayılacaktır.

 

Baraj 2: Genel Yetenek, Zorunlu Konular ile Seçmeli Konu sınavlarının herhangi birinden puanı 50’nin altında olan adaylar “Müfettiş Yardımcılığı Sınavı”nda başarısız sayılacaktır.

 

Baraj 1 ve Baraj 2’deki şartları sağlayan adayların yabancı dil sınavı hariç diğer sınavlardan aldıkları notların ortalaması alınarak, ortalama sınav puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere;

 

Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemler bölümlerinden mezun olan ya da mülakat tarihi itibariyle mezun olacak adaylar arasından ilk 15 kişi,

 

Aktüerya, Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Bankacılık ve Sigortacılık, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, Ekonomi(İktisat), Ekonomi ve Finans, Ekonomi-Yönetim Bilimleri, Finans, İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme-Ekonomi, Kamu Yönetimi, Küresel ve Uluslararası İlişkiler, Maliye, Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasabe Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finansman, Risk Yönetimi, Sermaye Piyasası, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Finans, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Uluslararası İşletme, Uluslararası İşletme Yönetimi, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Hukuk Fakültesi, Endüstri, Endüstri Sistemleri ve İşletme Mühendisleri ile Yüksek Lisans Yapmış (Ekonomi, İşletme veya Finans) olmak şartıyla Aktüerya Bilimleri, Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Matematik, Matematik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Sistem Mühendisliği bölümlerinden mezun olan ya da mülakat tarihi itibariyle mezun olacak adaylar arasından ilk 100 kişi,

 

“Müfettiş Yardımcılığı Sınavı”nda başarılı sayılacaktır.

 

d) Sınava Başvuru Şekli ve Son Başvuru Tarihi

 

Sınava başvuru;

 

Adayların, Bankamızın “www.vakifbank.com.tr” adresinde yer alan “Sınav Başvuru Formu”nu online erişim suretiyle doldurmadan önce şubelerimizden 70 TL sınav giriş ücretini yatırmaları; daha sonra formu doldurmaları; formun çıktısını alarak ilgili bölüme son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf yapıştırıp imzalamaları ve 2 nüsha olarak ekinde istenilen belgelerle birlikte göndermeleri gerekmektedir. Online başvuru yapılmadan önce sınav giriş ücretinin (70 TL) yatırılmış olması gerekmekte olup aksi halde başvuru gerçekleştirilemeyecektir.

 

Sınav başvuruları internet aracılığı ile yapılacak olup adaylar, internet üzerinden doldurdukları formun çıktısını alarak fotoğraf yapıştırıp imzaladıktan sonra (2 nüsha), sınav giriş ücretinin yatırıldığına dair dekontun bir nüshası, başvuru sırasında beyan edildiyse yabancı dil sınav sonuç belgesi ile birlikte en geç 14.02.2014 tarihinde Başkanlıkta olacak şekilde, şahsen, elden veya posta yoluyla “T. Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Levent Mh. Hacı Adil Yolu Çayır Çimen Sk. No:2 Kat: 5 1. Levent Beşiktaş/İstanbul” adresine göndereceklerdir. Postayla yapılacak başvuruların kargo, taahhütlü, iadeli taahhütlü, acele posta servisi gibi yollarla yapılması zorunludur. Postadaki gecikmeler ve son başvuru tarihinden sonra Bankamız kayıtlarına geçen başvurular ile eksik belge ve bilgiyle yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

05.04.2014 (Cumartesi) günü yapılacak olan Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına başvuran adaylardan katkı bedeli olarak 70 TL sınav ücreti tahsil edilecektir. Sınav ücreti 27.01.2014 Pazartesi günü saat: 10.00’dan 14.02.2014 Cuma günü saat 17.00’ye kadar T. Vakıflar Bankası T.A.O. Şubelerinden adayın TC Kimlik Numarası, adı ve soyadı ile ev veya cep telefonu bilgileri verilerek yatırılacaktır. 2 nüsha dekont alınacaktır. EFT kabul edilmeyecektir.

 

Sınava başvuran adaylar içerisinde başvurusu uygun görülmeyen veya başvuru koşullarını taşımadığı halde sınav ücretini yatıran adaylar ile birden fazla sınav ücreti yatıran adayların yatırdıkları ücret iade edilecektir.

 

e) Adaylardan İstenilecek Belge ve Evraklar

 

Sınava başvuru ve yazılı sınav aşamasında adaylardan Fotoğraflı Başvuru Formu, Dekont ve başvuru sırasında beyan edildiyse yabancı dil sınav sonuç belgesi haricinde bir belge ya da evrak talep edilmeyecek olup adayın internetten yaptığı başvuru sırasında doldurduğu, “Sınav Başvuru Formunda” belirttiği bilgilerin (T.C. Vatandaşlık No., mezuniyet durumu vb.) doğruluğu Bankamızca teyit edilecektir.

 

Yazılı sınavı kazanan adaylardan, sözlü sınav öncesi veya sonrasında;

 

Nüfus Cüzdanı, Üniversite diploması veya geçici mezuniyet belgesi, Yüksek Lisans Bitirme Belgesi ve yabancı üniversitelerden mezun olan adaylar için YÖK’ten onaylı denklik belgesinin noter tasdikli suretleri,

 

Sabıkasızlık belgesi, askerlik terhis veya tecil belgesi, bankaca kabul edilen tam teşekküllü bir hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu ve ikametgah ilmuhaberinin aslı ya da noter tasdikli suretleri,

 

6 adet vesikalık fotoğraf,

 

talep edilecektir.

 

DİKKAT, ÖNEMLİDİR

 

Yukarıda belirtilen belgelerden bir veya bir kaçının, istenilen süre içerisinde bankamıza ibraz edilememesi ya da ibraz edilen belgelerin içeriği ile adayın sınava başvururken doldurduğu “Sınav Başvuru Formunda” belirttiği bilgiler arasında, çelişki, yanlış ya da yalan beyanların bulunması halinde, adayın; sınavı kazanmış dahi olsa, kazanmamış sayılacağı, sınavla ilgili herhangi bir hak iddia edemeyeceği, çelişkili, yanlış/yalan beyanda bulunan aday hakkında, Bankanın adli mercilere başvurma ve sınavın aday başına düşen maliyetini talep etme hakkının saklı bulunduğu, bu hususların, sınava başvuran her aday tarafından, başlangıçta ve kayıtsız, şartsız kabul ve taahhüt edilmiş sayılacağı önemle bilinmelidir.

 

f) Yazılı Sınav Sonucunun İlanı, Sınava İtiraz Şekli ve Süresi

 

Yazılı sınav sonuçları, sınavın yapılmasını müteakip en geç 30 gün içerisinde “www.vakifbank.com.tr” adresinde yayınlanacaktır. (Sınav sonucunun, söz konusu 30 günlük süre içerisinde yayınlanamaması halinde, yayınlanması planlanan yeni tarih, yine Bankamızın yukarıda belirtilen internet sitesinde, adaylara duyurulacaktır.)

 

Yazılı sınavı kazanan adayların başvuru formunda belirtikleri iletişim adreslerine, sınav sonucu ve sözlü sınava ilişkin gerekli tebligatlar postalanacaktır.

 

Yazılı sınavı kazanamayan adaylara ise her hangi bir bildirim yapılmayacaktır.

 

Adayların sınav sonucuna ilişkin itirazlarını, sınav sonuçlarının internet sitemizden yayınlandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde Bankamız Teftiş Kurulu Başkanlığı’na yazılı olarak yapmaları gerekmektedir. Bu süreden sonra veya sözlü olarak yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

 

Sorularınız İçin

 

Telefon (0212) 316 76 35 – 316 76 36

Sonraki Haber

TEOG Sonuçları Açıklandı

TEOG kapsamında 8’inci sınıflara yönelik düzenlenen 2. dönem merkezi ortak sınav sonuçları açıklandı.   Sınav …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.