27 Mayıs 2024 Pazartesi

Türkiye İş Bankası Bölgesel Memur Alım İlanı

 

 

 

 

 

KOCAELİ BÖLGESİ MEMUR ALIM SINAVI BAŞVURU BİLGİLERİ
(02 ARALIK 2013 VE İZLEYEN GÜNLER)

Bankamızın KOCAELİ bölgesinde bulunan şubelerinde görevlendirilmek üzere, 02 Aralık
2013 Pazartesi ve izleyen günlerde Memur Alım Sınavları düzenlenecektir. Memur Alım
Sınavı ve izleyen aşamalar sonucunda başarılı bulunan adaylarımıza, kadro olanaklarımız
doğrultusunda aşağıdaki iller ve bu illere bağlı ilçelerde bulunan şubelerimiz için görev teklifi
yapılacaktır.

KOCAELİ BÖLGESİ
BARTIN
BOLU
DÜZCE
KARABÜK
KOCAELİ
SAKARYA
ZONGULDAK

İşe Alım Süreci

Memur alım süreci
 Başvuru
 Genel Yetenek Testi
 Mülakat
 Belge hazırlama
aşamalarından oluşmaktadır. Tüm aşamalar sonucunda uygun bulunan adaylar, kadro
olanaklarımız doğrultusunda, Memur pozisyonunda görevlendirilecektir.
Başvuru

Sınava başvurular 27 Kasım 2013 Çarşamba günü saat 10:00’a kadar sadece
ik.isbank.com.tr adresinde yer alan İş Başvuru Formu üzerinden yapılabilecektir. Şubelerimiz
veya Genel Müdürlük birimlerimiz aracılığıyla sınav başvurusunda bulunmak mümkün
değildir.

İş Başvuru Formu eksiksiz olarak doldurulduktan sonra, formun “Sınava Başvur” bölümü
aracılığı ile sınav başvurusu yapılması gerekmektedir. Sistem, sadece aşağıda yer verilen başvuru koşullarını taşıyan adayların başvurusuna imkan vermektedir. Bu nedenle başvuru
yapmak isteyen adayların öncelikle bu koşullara uygunluklarını kontrol etmeleri yararlı
olacaktır. Sınava başvuruda bulunan adaylardan sadece uygun bulunanlara sınav daveti
gönderilecektir.

Sınav sürecinde adaylarımızla sağlıklı biçimde iletişime geçilebilmesi için başta e-posta
adresi olmak üzere iletişim bilgilerinin güncel tutulması önem taşımaktadır.

Başvuru yaparken kendileri hakkında gerçek dışı bilgiler veren adaylar, söz konusu durumun
alım sürecinin hangi aşamasında fark edildiğine bakılmaksızın süreç dışında
bırakılacaklardır.

Sınav

Sınav Yöntemi

Sınavın ilk aşaması “Genel Yetenek Testi”dir. İlk aşama sonucunda uygun bulunan
adaylar ileriki bir tarihte gerçekleştirilecek olan mülakata katılmaya hak kazanacaktır.

Sınav Yeri

Alım sürecinin yazılı sınav aşaması İstanbul’da gerçekleştirilecektir. (Mülakat aşamasının
gerçekleştirileceği yerler yazılı aşamada başarılı olan adaylara daha sonra bildirilecektir.)

Sınav Tarihi

Sınav 02 Aralık 2013 Pazartesi ve izleyen günlerde yapılacaktır.

Sınav Davetleri

Sınav ile ilgili tüm davet ve duyurular 29 Kasım 2013 Cuma günü saat 18:00’den itibaren İş
Başvuru Formunda yer alan Başvuru Durum Takip alanından yapılacaktır. Bu tarihten
itibaren Başvuru Durum Takip alanının kontrol edilmesi önem taşımaktadır.

Belge Hazırlama

Yukarıda belirtilen işe alım süreci sonucunda uygun bulunan adaylara, Bankamız ihtiyaçları
doğrultusunda görev teklifi yapılarak, işe alım aşamasının bir parçası olan belge hazırlama
süreci başlatılacaktır. Bu belgeler üzerinden yapılacak değerlendirme sonucunda uygun
bulunan adayların işe alımı gerçekleşecektir.
Başvuru Koşulları

 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 02 Aralık 1983 ve sonrasında doğmuş olmak
 Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kocaeli, Sakarya ve Zonguldak illerinde ikamet ediyor
olmak
 Kamu haklarından yoksun bulunmamak
 Affa uğranmış olunsa dahi, herhangi bir suçtan dolayı hapis cezasına hüküm
giymemiş olmak
 Herhangi bir kurum ya da kuruluşa karşı zorunlu hizmet yükümlülüğü taşımamak
 Erkek adaylar için eylemli askerlik görevini tamamlamış olmak ya da en erken 30
Kasım 2014 tarihine kadar tecilli ya da muaf olmak
 Sağlık durumu Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya elverişli olmak, (İşe alım
aşamasında tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınacak Sağlık Kurulu Raporu ile
belgelenecektir.)
 Bankamızın daha önce düzenlediği Memur, Operasyon Elemanı, Operasyon Destek
Elemanı ve Çağrı Merkezi sınavlarından herhangi birinin mülakat ve değerlendirme
merkezi aşamasında başarısız sayılmamış olmak
 02 Aralık 2013 tarihi itibariyle, üniversitelerin, 4 yıllık eğitim veren aşağıdaki
bölümlerinden mezun olmuş olmak (Aşağıda belirtilen ilgili bölümlerin yetkili
makamlarca tanınmış, yabancı ülkelerdeki eşitlerinden mezun olup bu durumu
belgeleyebilen adayların da başvuruları kabul edilmektedir.)

 

İSTANBUL İLİ MEMUR ALIM SINAVI BAŞVURU BİLGİLERİ
(02 ARALIK 2013 VE İZLEYEN GÜNLER)

Bankamızın İstanbul’da bulunan Şubeleri ve Genel Müdürlük bölümlerinde görevlendirilmek
üzere, 02 Aralık 2013 Pazartesi ve izleyen günlerde Memur Alım Sınavları
düzenlenecektir.

Memur alım süreci
 Başvuru
 Genel Yetenek Testi
 Mülakat
 Belge hazırlama
aşamalarından oluşmaktadır. Tüm aşamalar sonucunda uygun bulunan adaylar, kadro
olanaklarımız doğrultusunda, Memur pozisyonunda görevlendirilecektir.
Başvuru

Sınava başvurular 27 Kasım 2013 Çarşamba günü saat 10:00’a kadar sadece
ik.isbank.com.tr adresinde yer alan İş Başvuru Formu üzerinden yapılabilecektir. Şubelerimiz
veya Genel Müdürlük birimlerimiz aracılığıyla sınav başvurusunda bulunmak mümkün
değildir.
İş Başvuru Formu eksiksiz olarak doldurulduktan sonra, formun “Sınava Başvur” bölümü
aracılığı ile sınav başvurusu yapılması gerekmektedir. Sistem, sadece aşağıda yer verilen
başvuru koşullarını taşıyan adayların başvurusuna imkan vermektedir. Bu nedenle başvuru
yapmak isteyen adayların öncelikle bu koşullara uygunluklarını kontrol etmeleri yararlı
olacaktır. Sınava başvuruda bulunan adaylardan sadece uygun bulunanlara sınav daveti
gönderilecektir.
Sınav sürecinde adaylarımızla sağlıklı biçimde iletişime geçilebilmesi için başta e-posta
adresi olmak üzere iletişim bilgilerinin güncel tutulması önem taşımaktadır.
Başvuru yaparken kendileri hakkında gerçek dışı bilgiler veren adaylar, söz konusu durumun
alım sürecinin hangi aşamasında fark edildiğine bakılmaksızın süreç dışında
bırakılacaklardır.

Sınav

Sınav Yöntemi

Sınavın ilk aşaması “Genel Yetenek Testi”dir. İlk aşama sonucunda uygun bulunan
adaylar ileriki bir tarihte gerçekleştirilecek olan mülakata katılmaya hak kazanacaktır.
2

Sınav Yeri

Alım sürecinin bütün aşamaları İstanbul’da gerçekleştirilecektir.

Sınav Tarihi

Sınav 02 Aralık 2013 Pazartesi ve izleyen günlerde yapılacaktır.

Sınav Davetleri

Sınav ile ilgili tüm davet ve duyurular 29 Kasım 2013 Cuma günü saat 18:00’den itibaren İş
Başvuru Formunda yer alan Başvuru Durum Takip alanından yapılacaktır. Bu tarihten
itibaren Başvuru Durum Takip alanının kontrol edilmesi önem taşımaktadır.
Belge Hazırlama

Yukarıda belirtilen işe alım süreci sonucunda uygun bulunan adaylara, Bankamız ihtiyaçları
doğrultusunda görev teklifi yapılarak, işe alım aşamasının bir parçası olan belge hazırlama
süreci başlatılacaktır. Bu belgeler üzerinden yapılacak değerlendirme sonucunda uygun
bulunan adayların işe alımı gerçekleşecektir.

Başvuru Koşulları

 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 02 Aralık 1983 ve sonrasında doğmuş olmak
 İstanbul’da ikamet ediyor olmak
 Kamu haklarından yoksun bulunmamak
 Affa uğranmış olunsa dahi, herhangi bir suçtan dolayı hapis cezasına hüküm
giymemiş olmak
 Herhangi bir kurum ya da kuruluşa karşı zorunlu hizmet yükümlülüğü taşımamak
 Erkek adaylar için eylemli askerlik görevini tamamlamış olmak ya da en erken 30
Kasım 2014 tarihine kadar tecilli ya da muaf olmak
 Sağlık durumu Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya elverişli olmak, (İşe alım
aşamasında tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınacak Sağlık Kurulu Raporu ile
belgelenecektir.)
 Bankamızın daha önce düzenlediği Memur, Operasyon Elemanı, Operasyon Destek
Elemanı ve Çağrı Merkezi sınavlarından herhangi birinin mülakat ve değerlendirme
merkezi aşamasında başarısız sayılmamış olmak
 02 Aralık 2013 tarihi itibariyle, üniversitelerin, 4 yıllık eğitim veren aşağıdaki
bölümlerinden mezun olmuş olmak (Aşağıda belirtilen ilgili bölümlerin yetkili
makamlarca tanınmış, yabancı ülkelerdeki eşitlerinden mezun olup bu durumu
belgeleyebilen adayların da başvuruları kabul edilmektedir.) 3

Bankamızın DİYARBAKIR, ERZURUM ve GAZİANTEP bölgelerinde bulunan şubelerinde görevlendirilmek üzere 08 Aralık 2013 Pazar günü sınavla Memur alımı gerçekleştirilecektir. İşte Haberin Detayları…

08 ARALIK 2013
DOĞU ANADOLU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
MEMUR ALIM SINAVI BASVURU BİLGİLERİ

Bankamızın DİYARBAKIR, ERZURUM ve GAZİANTEP bölgelerinde bulunan şubelerinde
görevlendirilmek üzere sınavla Memur alımı gerçekleştirilecektir. 08 Aralık 2013 Pazar günü
yapılacak olan Memur Alım Sınavı ve izleyen aşamalar sonucunda başarılı bulunan
adaylarımıza, kadro olanaklarımız doğrultusunda aşağıdaki iller ve bu illere bağlı ilçelerde
bulunan şubelerimiz için görev teklifi yapılacaktır.

BÖLGELERİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYIN

DİĞER BANKALARIN PERSONEL ALIMLARI İÇİN  TIKLAYIN

Sonraki Haber

TEOG Sonuçları Açıklandı

TEOG kapsamında 8’inci sınıflara yönelik düzenlenen 2. dönem merkezi ortak sınav sonuçları açıklandı.   Sınav …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.