27 Mayıs 2024 Pazartesi

Türk İslam Devletlerine Ait Terimler

Emir-i Da d      : Örfi hukukun başkanı, Adalet Bakanı

Fetihname :Zafer mektubu
Ha cip : Vezir
İmaret : Yoksullara yiyecek dağıtılan yer
Kadil-Kudat : Seri hukukun başkanı
Kadı Leşker : Selçuklularda askeri davalara bakan kişi
Melik :Hanedan üyesi şehzade olup eyaletleri yönetirler
Gulam : Köle
Menşur : Yüksek rütbeli devlet görevlilerinin atamalarını içeren padişah fermanıdır(vezirlik, beylerbeyliği)
Muhtesip : Zabıta
Naip : Vekil
Emir-i Sevahil : Donanma komutanı
Reis ül Bahr : Donanma komutanı
Atabey : Sultan çocuklarını eğiten kişi
Pervaneci : Arazi defterlerini tutan iktaları dağıtan kişi
Medrese : Eğitim öğretim hizmetlerinin yapıldığı yer
Hat (yazı sanatı) : Arap harflerini malzeme olarak kullanan yüzey sanatı.
Kabartma : Taş, kil, metal, ahşap, gibi malzeme yüzeylerinin oyulması yöntemiyle yapılan sanat eseri
Kümbet :Silindirik ya da çokgen planlı bir gövde üzerine konik biçimde yada piramidal bir külahla örtülü olarak  yapılmış Türk ve İran mezar yapısı
Minyatür : Çoğunlukla eski yazma kitaplarda görülen, ışık-gölge ve derinlik duygusu yansıtmayan küçük, renkli resim  sanatı.
Çini : Duvar kaplaması olarak kullanılan renkli ve genellikle bezeli ve sırlı, ince fakat saydam olmayan toprak  işleri.
Çanak – çömlek :Pişmiş topraktan yapılan her türlü kullanım eşyası. Seramik.

Sonraki Haber

İhtiyaç Yayınları TG – Çözümleri Açıklamalı

            İHTİYAÇ YAYINLARI TG_2-2 İHTİYAÇ YAYINLARI TG_3-3 İHTİYAÇ YAYINLARI TG_4-4 …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.