27 Mayıs 2024 Pazartesi

TÜBİTAK Personel Alım İlanı

TÜBİTAK, Marmara Araştırma Merkezi bünyesinde istihdam edilmek üzere personel alımı gerçekleştirecek.

 

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM)’ne bağlı Enstitülerde istihdam edilmek üzere muhtelif pozisyonlarda 33 personel alımı gerçekleştirilecek.

 

Kimya Enstitüsü’ne 1 araştırmacı ve 1 teknisyen, Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü’ne 1 uzman araştırmacı, Malzeme Enstitüsü’ne 1 araştırmacı, Enerji Enstitüsü’ne 1 başuzman, 15 araştırmacı, 2 teknisyen, 1 proje personeli, 1 yardımcı eleman ve Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü’ 3 başuzman araştırmacı ve uzman araştırmacı, 6 proje personeli araştırmacı alınacak.

 

Adaylarda aranan özel ve genel şartlar çalışacakları birimlere göre farklılıklar gözetiyor. Konu ile ilgili detaylı bilgi www.mam.tubitak.gov.tr internet sitesinde yer alıyor.

 

Başvurular İnternet Üzerinden Yapılacak

 

Boş bulunan pozisyonlara başvurmak isteyenler, www.mam.tubitak.gov.tr adresinden Kariyer Başlığı altından İş Olanakları bölümünden İş Başvuru Formunu doldurarak işlemlerini yapabilecekler. Bunun dışındaki başvurular işleme alınmayacak.

 

Başvurular 14 Kasım 2014 tarihi saat 17:00’ye kadar kabul edilecek. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, daha sonra mülakata çağrılacak. Süreçle ilgili tüm gelişme duyuruları www.mam.tubitak.gov.tr internet sitesinde ilan edilecek ve aynı zamanda adayın bildirdiği elektronik posta adresine de gönderilecek.

 

MAM

 

ÇEVRE VE TEMİZ ÜRETİM ENSTİTÜSÜ

 

İlan No:TBTK.MAM.ÇTÜE.09/2014-01

 

1)İŞİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ

 

1.1. Referans Kodu: ÇTÜE.01| / AR-GE Personeli: Temiz Üretim Stratejik İş Biriminde anaerobik, arıtma prosesleri, biyogaz, temiz üretim konularında projeler oluşturmak ve yürütülen projelerde görev almak üzere; proje personeli Uzman Araştırmacı / Başuzman Araştırmacı istihdam edilecektir.

 

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/Kocaeli

 

1.2. Referans Kodu: ÇTÜE.02| / AR-GE Personeli: Temiz Üretim Stratejik İş Biriminde temiz üretim, geri kazanım, verimlilik konularında projeler üretmek ve yürütülen projelerde görev almak üzere; proje personeli Uzman Araştırmacı / Başuzman Araştırmacı istihdam edilecektir.

 

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/Kocaeli

 

1.3. Referans Kodu: ÇTÜE.03| / AR-GE Personeli: Temiz Üretim Stratejik İş Biriminde yürütülen projelerde görev almak, veri işleme, modelleme ve istatistiki program ve yazılımlar konusunda destek vermek üzere; proje personeli Uzman Araştırmacı / Başuzman Araştırmacı istihdam edilecektir.

 

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/Kocaeli

 

1.4. Referans Kodu: ÇTÜE.04 / AR-GE Personeli: Temiz Üretim Stratejik İş Biriminde temiz üretim, geri kazanım, verimlilik konularında projeler oluşturmak ve yürütülen projelerde görev almak üzere; proje personeli Araştırmacı istihdam edilecektir.

 

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 2 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/Kocaeli

 

1.5. Referans Kodu: ÇTÜE.05İ / AR-GE Personeli: Deniz ve İç Sular Stratejik İş Birimi’nde deniz biyojeokimyası, deniz ekolojisi konularında projeler oluşturmak, yürütülen projelerde görev almak, CTD ve ADCP cihazlarından sorumlu olmak üzere; proje personeli Araştırmacı istihdam edilecektir.

 

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/Kocaeli

 

1.6. Referans Kodu: ÇTÜE.06İ / AR-GE Personeli: Deniz ve İç Sular Stratejik İş Birimi’nde Fitoplanktontür teşhisi ve sayımı, su kalitesi, besin elementleri (nutrient) ve klorofil analizleri, deniz ekolojisive benzeri konularda yürütülen projelerde görev almak üzere; proje personeli Araştırmacı istihdam edilecektir.

 

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/Kocaeli

 

1.7. Referans Kodu: ÇTÜE.07| / AR-GE Personeli: Su ve Atık Su Yönetimi Stratejik İş Birimi’nde membran teknolojileri, ayırım teknolojileri, ileri arıtma, su ve atıksu arıtımı konularında yürütülen projelerde görev almak üzere; proje personeliAraştırmacı istihdam edilecektir.

 

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/Kocaeli

 

/ AR-GE Personeli: Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsünde gerçekleştirilmekte olan 5138707 nolu KAMAG 1007 projesi olan DİPTAR (Deniz Dip Tarama Uygulamaları ve Tarama Malzemesinin Çevresel Yönetimi) projesinde görev almak, atık yönetimi, geri kazanımı, azaltılması, önlenmesi, bertarafı, çevre mevzuatı, atık yönetmelikleri konularında çalışmak üzere; proje personeli Araştırmacı istihdam edilecektir.

 

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/Kocaeli

 

2)ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL KOŞULLAR

 

2.1.Referans Kodu: ÇTÜE.01 / AR-GE Personeli:

 

a)Yükseköğretim kurumlarının Çevre Mühendisliği bölümü veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının birinde lisans, yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Doçent unvanına sahip olmak.

 

b)Sanayi veya kamuda 10 yıl iş tecrübesine sahip olmak, anaerobik, arıtma prosesleri, biyogaz, temiz üretim, geri kazanım, verimlilik konularının en az birinde çalışmalar yapmış olmak.

 

c)45 yaşından gün almamış olmak.

 

d)”Adaylarda Aranacak Genel Koşullar”ın (e) maddesi koşul olarak aranmaz.

 

2.2.Referans Kodu: ÇTÜE.02 / AR-GE Personeli:

 

a)Yükseköğretim kurumlarının Makine Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Kimya Mühendisliği bölümlerinden birinde veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının birinde lisans, yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.

 

b)Sanayi veya kamuda en az 3 yıl (tercihen 5 yıl) iş tecrübesine sahip olmak, tercihen temiz üretim, geri kazanım, verimlilik konularında çalışmalar yapmış olmak.

 

c)45 yaşından gün almamış olmak.

 

d)”Adaylarda Aranacak Genel Koşullar”ın (e) maddesi koşul olarak aranmaz.

 

2.3.Referans Kodu: ÇTÜE.03 / AR-GE Personeli:

 

a)Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Endüstri Mühendisliği bölümünü bitirmiş olmak.

 

b)YükseköğretimkurumlarınınEndüstriMühendisliği,SistemMühendisliği

 

bölümlerinden birinde veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının birinde doktora yapmış olmak.

 

c)Doktora konusuna uyumlu alanlarda doktora sonrasında en az 2 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak ve yöneylem araştırması konusunda tecrübeli olmak, R, C++, Phyton bilgisayar dillerini bilmek, veri işleme, modelleme ve istatistiki programlar konusunda tecrübeli olmak.

 

d)45 yaşından gün almamış olmak.

 

e)”Adaylarda Aranacak Genel Koşullar”ın (e) maddesi koşul olarak aranmaz.

 

2.4.Referans Kodu: ÇTÜE.04 / AR-GE Personeli:

 

a)Yükseköğrenim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Makine Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Kimya Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

 

b)Sanayi veya kamuda en az 3 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak. Tercihen, temiz üretim, geri kazanım, verimlilik konularında çalışmış olmak, sanayi de üretim prosesleri konusunda bilgi birikimine sahip olmak.

 

c)45 yaşından gün almamış olmak.

 

2.5.Referans Kodu: ÇTÜE.05 / AR-GE Personeli:

 

a)Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Su Ürünleri Fakültesini bitirmiş olmak.

 

b)Yükseköğretim kurumlarının birinde veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının birinde fiziksel ve biyolojik oşinografi alanında yüksek lisans yapmış olmak.

 

c)CTD ve ADCP cihazları kullanımı ve deniz saha çalışmaları konusunda tecrübeli olmak, deniz biyojeokimyası, deniz ekolojisi ve bentik omurgasızlar konularında araştırmalarda bulunmuş olmak ve ilgili alanlarda en az 7 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak. SAS, R ve SPSS gibi programlama dillerini ve istatistik programlarını kullanmayı bilmek.

 

d)45 yaşından gün almamış olmak.

 

2.6.Referans Kodu: ÇTÜE.06 / AR-GE Personeli:

 

a)Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Biyoloji Bölümünü bitirmiş olmak.

 

b)Fitoplanktontür teşhisi ve sayımı, su kalitesi, besin elementleri (nutrient) ve klorofil analizleri ve deniz ekolojisikonularında uzman olup bu konularda mesleki tecrübeye sahip olmak.

 

c)45 yaşından gün almamış olmak.

 

2.7.Referans Kodu: ÇTÜE.07 / AR-GE Personeli:

 

a)Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Çevre Mühendisliği Bölümünü bitirmiş olmak.

 

b)Yükseköğretim kurumlarının birinde veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının birinde Çevre Mühendisliği bölümünde yüksek lisans yapmış olmak.

 

c)Yüksek lisans kapsamında çalışma konusunun membran teknolojileri, ayırım teknolojileri, ileri arıtma ya da su ve atıksu arıtımı konularından en az birinde çalışmış olmak ya da bu alanlarda mesleki tecrübeye sahip olmak. AutoCAD kullanabilmek, programlama dillerinden en az birisini kullanabilmek, proses ve geri kazanım konularına ilgi duymak.

 

d)45 yaşından günalmamış olmak.

 

2.8.Referans Kodu: ÇTÜE.08 / AR-GE Personeli:

 

a)Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Çevre Mühendisliği bölümünü bitirmiş olmak.

 

b)Tercihen yükseköğretim kurumlarının birinde veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının birinde Çevre Mühendisliği bölümünde yüksek lisans yapmış olmak.

 

c)Atık yönetimi, atık geri kazanımı, atık azaltılması, atık önlenmesi, atık bertarafı, çevre mevzuatı, atık yönetmelikleri konularında uzman olup söz konusu çalışma alanlarında en az 5 yıl iş tecrübesine sahip olmak.

 

d)45 yaşından gün almamış olmak.

 

3)ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

 

a)Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

 

b)Askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak (erkek adaylar için).

 

c)Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

 

d)Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak.

 

e)Aşağıdaki şartı sağlıyor olmak.

 

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + ->3,20

 

Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması

 

Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması Lisans Mezuniyet Ortalamasının %80’i ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının %20’sinin toplamıdır.

 

Üniversite not sistemleri 100’lük sistemde olan adayların not ortalamalarının 4’lük sisteme çevrilmesinde Yükseköğretim Kurulunun 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu kullanılacaktır.

 

f)Yabancı Dil yeterliliğini aşağıdaki sınavlardan birinden alınan puanla kanıtlamış olmak. (Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz)

 

Sınav

Türü

KPDS

UDS

YDS

TOEFL

IBT

IELTS TOEFL

CBT

TOEFL

PBT

FCE CAE CPE
ÇTÜE.01 70 68 6,5 190 520 B C C
ÇTÜE.02 70 68 6,5 190 520 B C C
ÇTÜE.03 70 68 6,5 190 520 B C C
ÇTÜE.04 65 61 6,0 173 500 B C C
ÇTÜE.05 65 61 6,0 173 500 B C C
ÇTÜE.06 65 61 6,0 173 500 B C C
ÇTÜE.07 65 61 6,0 173 500 B C C
ÇTÜE.08 65 61 6,0 173 500 B C C

 

Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı

 

Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı

 

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı

 

International English Language TestingSystem

 

Test of English as a Foreign Language – Internet-Based Test

 

Test of English as a Foreign Language – Computer-Based Test

 

Test of English as a Foreign Language – Paper-Based Test

 

First Certificate in English

 

Certificate in Advanced English

 

Certificate of Proficiency in English

 

Kurum tarafından kabul edilen ve resmi dili o yabancı dilde olan bir ülkede; yüksek lisans veya doktora derecesi almış olanlar ile o ülkede en az üç yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz.

 

4)BAŞVURU SÜRECİ

 

a)Adaylar www.mam.tubitak.gov.tradresinden Kariyer Başlığı altından İş Olanakları bölümünden İş Başvuru Formunu (Referans Kodu ile) doldurmak suretiyle başvuru yapacaklardır. Bunun dışındaki başvurular işleme alınmayacaktır.

 

b)Son başvuru 14/11/2014 tarihi saat 17:00’dir. Eksik bilgi bulunan başvurular ile koşulları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu kişiler mülakata çağrılmayacaktır. Mülakat tarihi ve yeri daha sonra duyurulacaktır.

 

c)Süreçle ilgili tüm gelişmeduyurularıMerkezimizin web sayfasında

 

(www.mam.tubitak.gov.tr)ilan edilecek olup, aynı zamanda adayın Başvuru Formunda bildirdiği elektronik posta adresine de gönderilecektir.

 

d)Başvuruda Referans Kodunun belirtilmesi şarttır. Referans Kodu olmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

e)İletişim: mam.ik@tubitak.gov.tr

 

f)Her bir referans kodu için; “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) maddesinde belirtilen şartı sağlayan başvurular arasında en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada ilk 8 (sekiz) aday mülakata çağrılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylarda mülakata çağrılacaktır.

 

g)”Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) maddesinin koşul olarak aranmayacağı belirtilen referans kodlarına geçerli başvuru yapan tüm adaylar mülakata çağrılacaktır.

 

projelerde mekanik ve kaynak işlerinde görev almak üzere; proje Teknisyen istihdam edilecektir.

 

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/Kocaeli

 

1.14. Referans Kodu: EE.14 / AR-GE Personeli: Enerji Enstitüsü’nde yürütülen

 

projelerde mekanik montaj, işletme ya da bakım işlerinde görev almak üzere; proje personeli Yardımcı Eleman istihdam edilecektir.

 

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/Kocaeli

 

1.15. Referans Kodu: EE.15| / AR-GE Personeli: Enerji Enstitüsü’nde yürütülen

 

projelerde elektrik iletim ve dağıtım konularında projeler oluşturmak ve bu projelerde görev almak üzere; proje personeli Araştırmacı istihdam edilecektir.

 

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/Kocaeli

 

1.16. Referans Kodu: EE.16 / AR-GE Personeli: Enerji Enstitüsü’nde yürütülen

 

projelerin cihaz kalibrasyon / performans bakım işlerinde görev almak üzere; proje personeli Teknisyen istihdam edilecektir.

 

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/Kocaeli

 

1.17. Referans Kodu: EE.17| / AR-GE Personeli: Enerji Enstitüsü’nde yürütülen

 

projelerde enerji depolama sistemleri konusunda projeler oluşturmak ve bu projelerde görev almak üzere; proje personeli Başuzman Araştırmacı istihdam edilecektir.

 

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/Kocaeli

 

2) ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL KOŞULLAR

 

2.1.Referans Kodu: EE.01 / AR-GE Personeli:

 

a)Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünü bitirmiş olmak.

 

b)Elektrik İletim ve Dağıtım Tesisleri, Elektrik Piyasası konularında bilgi sahibi olmak, MATLAB ve MATLAB Simulink ile matematiksel modelleme, analiz ve simülasyon konularında bilgi sahibi olmak, analitik düşünebilmek, yönlendirmeye ihtiyaç duymadan araştırma yapabilmek ve problemleri analiz ederek amaca yönelik çözüm üretebilme yeteneğine sahip olmak, öğrenmeye açık, matematiksel ve analiz yeteneğine sahip, paylaşmaya, ekip çalışmasına yatkın ve sorumluluk almaktan kaçınmayan bir yapıya sahip olmak.

 

c)45 yaşından gün almamış olmak.

 

2.2.Referans Kodu: EE.02 / AR-GE Personeli:

 

a)Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünü bitirmiş olmak.

 

b)Yükseköğretim kurumlarının Elektrik Elektronik Mühendisliği veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının birinde yüksek lisans yapmış olmak.

 

c)Elektrik projelerinin (kuvvetli akım, zayıf akım) çizimi ile kısa devre, gerilim düşümü hesaplamalarında en az 2 yıl deneyim sahibi olmak, elektrik sistemlerinde arıza analizi konusunda bilgi sahibi olmak, Powerworl veya DigSilent yazılımlarını bilmek, AUTOCAD Yazılım programlarını iyi derecede bilmek, analitik düşünebilmek, yönlendirmeye ihtiyaç duymadan araştırma yapabilmek ve problemleri analiz ederek amaca yönelik çözüm üretebilme yeteneğine sahip olmak, öğrenmeye açık, matematiksel ve analiz yeteneğine sahip, paylaşmaya, ekip çalışmasına yatkın ve sorumluluk almaktan kaçınmayan bir yapıya sahip olmak.

 

c) 45 yaşından gün almamış olmak.

 

2.3.Referans Kodu: EE.03 / AR-GE Personeli:

 

a)Yükseköğretim kurumlarının Elektrik Elektronik Mühendisliği veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının birinde lisans eğitimini tamamlamış ve dağıtım şebekelerine yerel elektrik santrallerinin bağlantısı konusunda doktora yapmış olmak.

 

b)Güç sistemlerinin bilgisayarlı analizi konusunda deneyimli olmak, dağıtım şebekesinde güç akışı, kararlılık analizleri konusunda deneyimli olmak, alçak gerilim şebekelerinin analizi konusunda deneyimli olmak, MATLAB, Powerworl veya DigSilent yazılımlarını bilmek, analitik düşünebilmek, yönlendirmeye ihtiyaç duymadan araştırma yapabilmek ve problemleri analiz ederek amaca yönelik çözüm üretebilme yeteneğine sahip olmak, öğrenmeye açık, matematiksel ve analiz yeteneğine sahip, paylaşmaya, ekip çalışmasına yatkın ve sorumluluk almaktan kaçınmayan bir yapıya sahip olmak.

 

c)45 yaşından gün almamış olmak.

 

d)”Adaylarda Aranacak Genel Koşullar”ın (e) maddesi koşul olarak aranmaz.

 

2.4.Referans Kodu: EE.04 / AR-GE Personeli:

 

a)Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünü bitirmiş olmak,

 

b)Yükseköğretim kurumlarının Elektrik Elektronik Mühendisliği veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının birinde yüksek lisans yapmış olmak.

 

b)Gömülü sistemler üzerinde gerçek zamanlı uygulama geliştirme, gerçek zamanlı işletim sistemleri ile ilgili deneyimli olmak, MATLAB ve MATLAB Simulink ile matematiksel modelleme, analiz ve simülasyon konularında bilgi sahibi olmak, analitik düşünebilmek, yönlendirmeye ihtiyaç duymadan araştırma yapabilmek ve problemleri analiz ederek amaca yönelik çözüm üretebilme yeteneğine sahip olmak, öğrenmeye açık, matematiksel ve analiz yeteneğine sahip, paylaşmaya, ekip çalışmasına yatkın ve sorumluluk almaktan kaçınmayan bir yapıya sahip olmak.

 

c)45 yaşından gün almamış olmak.

 

a)Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünü bitirmiş olmak,

 

b)Yükseköğretim kurumlarının Elektrik Elektronik Mühendisliği veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının birinde yüksek lisans yapmış olmak.

 

c)Gömülü gerçek zamanlı donanım üzerinde Linux işletim sistemi ile uygulama geliştirmiş olmak, FPGA tabanlı donanım üzerinde VHDL ile uygulama geliştirmiş olmak, sinyal işleme algoritmalarını gerçek zamanlı donanım üzerinde gerçekleme tecrübesi olmak, MATLAB ve MATLAB Simulink ile matematiksel modelleme, analiz ve simülasyon konularında bilgi sahibi olmak, analitik düşünebilmek, yönlendirmeye ihtiyaç duymadan araştırma yapabilmek ve problemleri analiz ederek amaca yönelik çözüm üretebilme yeteneğine sahip olmak, öğrenmeye açık, matematiksel ve analiz yeteneğine sahip, paylaşmaya, ekip çalışmasına yatkın ve sorumluluk almaktan kaçınmayan bir yapıya sahip olmak.

 

d)45 yaşından gün almamış olmak.

 

2.6.Referans Kodu: EE.06 / AR-GE Personeli:

 

a)Yükseköğretim kurumlarının en az iki yıllık ön lisans eğitimi veren Makina bölümünü bitirmiş olmak.

 

b)Konusunda en az 10 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak, otomotiv sektöründe en az 5 yıl çalışmış olmak, bakım teknisyeni/teknikeri olarak en az 2 yıl çalışmış olmak, haddeleme, taşlama, kalıp üretimi ve boyutlandırılması işlerinde tecrübesi olmak, alüminyum enjeksiyon kalıbında üretilecek uygun tasarım yapabilme bilgisine sahip olmak, CNC operatörlüğü yapabilme bilgisine sahip olmak, Windows işletim sistemi ve MS Office programlarını etkin olarak kullanabilmek, en az 10 yıllık B sınıfı ehliyet sahibi olmak, ve aktif olarak araç kullanabilmek, proje çalışmalarında endüstriyel teknik destek hizmetlerinde ve endüstriyel ilişkilerde gizlilik ilkesine bağlı kalmak.

 

c)45 yaşından gün almamış olmak.

 

d)”Adaylarda Aranacak Genel Koşullar”ın (e) maddesi koşul olarak aranmaz.

 

2.7.Referans Kodu: EE.07 / AR-GE Personeli:

 

a)Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünü bitirmiş olmak.

 

b)Yükseköğretim kurumlarının Elektrik Elektronik Mühendisliği veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının birinde dağıtım şebekelerine yerel elektrik santrallerinin bağlantısı konusunda yüksek lisans yapmış olmak.

 

c)Asenkron ve senkron elektrik makineleri ile güç elektroniği konularında dersler almış olması, PSCAD, Simplorer veya MATLAB Simulink gibi benzetim yazılımlarında güç elektroniği devrelerinin modellemesini ve analizini yapmış olmak, MATLAB ve MATLAB Simulink ile matematiksel modelleme, analiz ve benzetim konularında bilgi sahibi olmak, PLC yazılımı ve uygulamalarında

 

tecrübeli olmak, baskı devre kartı tasarımı ve çizimi konusunda, gömülü yazılım konusunda, Güç elektroniği devrelerinin kontrolü konusunda tecrübesi olması, analitik düşünme yeteneğine sahip olmak, yönlendirmeye ihtiyaç duymadan araştırma yapabilmek ve problemleri analiz ederek amaca yönelik çözüm üretebilme yeteneğine sahip olmak, öğrenmeye açık, matematiksel ve analiz yeteneğine sahip, paylaşmaya, ekip çalışmasına yatkın ve sorumluluk almaktan kaçınmayan bir yapıya sahip olmak, en az 3 yıl askerlikle ilişkisi bulunmamak, B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, uzun süreli şehir dışı ve ülke dışı geçici görevlerde çalışabilmek. Konusu ile ilgili proje kapsamında veya proje dışında da literatür taraması yapabilmek.İlgili konularla projeler oluşturmak ve bu projelerde görev almak.

 

d)45 yaşından gün almamış olmak.

 

2.8.Referans Kodu: EE.08 / AR-GE Personeli:

 

a)Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünü bitirmiş olmak.

 

b)Yükseköğretim kurumlarının Elektrik Elektronik Mühendisliği veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının birinde yüksek lisans yapmış olmak.

 

c)Otomasyon sistemleri (PLC ve İnsan Makine Ara yüzü programlama) veya gömülü yazılım geliştirme konularında ders almış olmak veya mesleki tecrübeye sahip olmak, seyahat engeli olmamak ve 1 aya kadar kesintisiz saha görevlerinde çalışmaya uygun olmak ve B sınıfı ehliyet sahibi olmak, analitik düşünebilme, yönlendirmeye ihtiyaç duymadan araştırma yapabilme ve problemleri analiz ederek amaca yönelik çözüm üretebilme yeteneklerine sahip olmak, öğrenmeye açık, matematiksel ve analiz yeteneğine sahip, paylaşmaya, ekip çalışmasına yatkın ve sorumluluk almaktan kaçınmayan bir yapıya sahip olmak, erkek adaylar için en az 2 yıl askerlikle ilişkisi bulunmamak. Konusu ile ilgili proje kapsamında veya proje dışında da literatür taraması yapabilmek. İlgili konularla projeler oluşturmak ve bu projelerde görev almak.

 

d)45 yaşından gün almamış olmak.

 

2.9.Referans Kodu: EE.09 / AR-GE Personeli:

 

a)Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünü bitirmiş olmak.

 

b)Yükseköğretim kurumlarının Elektrik Elektronik Mühendisliği veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının birinde yüksek lisans yapmış olmak.

 

c)Akıllı şebekeler veya yenilenebilir enerji kaynakları konularında ders almış olmak veya tecrübeli olmak. Seyahat engeli olmamak ve 1 aya kadar kesintisiz saha görevlerinde çalışmaya uygun olmak ve B sınıfı ehliyet sahibi olmak, analitik düşünebilme, yönlendirmeye ihtiyaç duymadan araştırma yapabilme ve problemleri analiz ederek amaca yönelik çözüm üretebilme yeteneklerine sahip olmak, öğrenmeye açık, matematiksel ve analiz yeteneğine sahip, paylaşmaya, ekip çalışmasına yatkın ve sorumluluk almaktan kaçınmayan bir yapıya sahip olmak,

 

Erkek adaylar için en az 2 yıl askerlikle ilişkisi bulunmamak. Konusu ile ilgili proje kapsamında veya proje dışında da literatür taraması yapabilmek. İlgili konularla projeler oluşturmak ve bu projelerde görev almak.

 

d)45 yaşından gün almamış olmak.

 

2.10.Referans Kodu: EE.10 / AR-GE Personeli:

 

a)Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Makine Mühendisliği bölümünü bitirmiş olmak.

 

b)Yükseköğretim kurumlarının Mekatronik Bölümü veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının birinde yüksek lisans derecesine sahipolmak.

 

c)En az 3 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak, otomotiv sektöründe en az 2 yıl çalışmış olmak, dizel motor ve araç kalibrasyonu konusunda tecrübeli olmak, otomotivde yeni gelişmekte olan Stop/start özelliği hakkında tecrübeli olmak, içten yanmalı motor dinamometresi ve Şasi dinamometresi kullanımı bilgisine sahip olmak, Puma Open programına hakim, Ati Vision programını kullana bilmek, Matlab&Simulink programını aktif olarak kullanmak, Windows işletim sistemi ve MS Office programlarını etkin olarak kullanmak. Çalıştığı konularda ulusal ve uluslararası standartları, normları, tüzükleri ve düzenlemeleri yakından izlemek. Bulunduğu laboratuvarın düzen, işleyişini sağlamak ve o laboratuvardaki teknisyenlerin faaliyetlerini kontrol etmek.

 

d)45 yaşından gün almamış olmak.

 

2.11.Referans Kodu: EE.11 / AR-GE Personeli:

 

a)Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Makine Mühendisliği bölümünü bitirmiş olmak.

 

b)Mezun olduğu bölümde seçimli derslerde kol veya dala ayrılma varsa mezuniyetin, enerji, ısı, akışkan ya da termodinamik kollarında/dallarından birinden olması gerekmektedir. Eğer ilgili bölümde böyle bir ayrım yoksa adayın aldığı (seçimli) derslerin enerji, ısı, akışkan ve termodinamik konularında olması beklenmektedir. Kömür veya biokütlenin (her türlü odunsu, tarımsal, hayvansal biokütle, evsel atıklar vb.) yakılması veya gazlaştırılması veya pirolizi konularında mesleki tecrübe ya da AR-GE projesi tecrübesi ya da araştırma/tasarım/mezuniyet tezi yazmış olmak, AutoCAD vb. iki boyutlu çizim programlarından birini kullanabilmek, AutodeskInventor ya da Solidworks vb. üç boyutlu çizim programlarından birini kullanabilmek, Analitik düşünebilme, yönlendirmeye ihtiyaç duymadan araştırma yapabilme ve problemleri analiz ederek amaca yönelik çözüm üretebilme yeteneğine sahip olmak, öğrenmeye açık, matematiksel ve analiz yeteneğine sahip, paylaşmaya, ekip çalışmasına yatkın ve sorumluluk almaktan kaçınmayan bir yapıya sahip olmak, şehir dışındaki projelerde çalışabilecek durumda olmak ve seyahat engeli bulunmamak, erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak veya en az 2 yıl askerlikle ilişkisi bulunmamak.

 

c)45 yaşından gün almamış olmak.

 

a)Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Makine Mühendisliği bölümünü bitirmiş olmak.

 

b)Konvansiyonel enerji santralları konusunda akademik veya uygulamalı çalışmış olmak tercih sebebidir, temel bilgisayar uygulamalarını biliyor olmak (CAD, CFD ve MS Excel programlarına hakim olmak tercih sebebi olacaktır), alanında en az 1 yıl tecrübeli olmak, Windows işletim sistemine ve MS Office programlarını etkin olarak kullanmak, şehir dışındaki projelerde çalışabilecek durumda olmak ve seyahat engeli bulunmamak, erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak veya en az 2 yıl askerlikle ilişkisi bulunmamak.

 

c)45 yaşından gün almamış olmak.

 

2.13.Referans Kodu: EE.13 / AR-GE Personeli:

 

a)Yükseköğretim kurumlarının en az iki yıllık ön lisans eğitimi veren Gaz ve Tesisat Teknolojileri bölümünü bitirmiş olmak.

 

b)Konusunda en az 10 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak, makine imalat, montaj ve demontajı, basınçlı kap imalatı, çelik konstrüksiyon, kaynakçılık (TIG (argon), MIG- MAG (gaz altı), Elektrik Ark) işlerinde 10 yıllık deneyime sahip olmak, AR-GE projelerinde mekanik ve kaynak teknisyeni olarak 4 yıllık deneyime sahip olmak, spesifik kaynak işçiliği (alüminyum, karbon stil, paslanmaz metal), takım tezgahı kullanımı (torna, freze), tubing bağlantılı gaz hatları, reaktör imalatı, montaj ve izolasyonu, mekanik tesisat (gaz-sıvı), kesme ve bükme işleri, haddeleme, taşlama, kalıp üretimi ve boyutlandırılması işlerinde tecrübeli İstenilen sıcaklık ve basınca uygun malzemeden reaktör tasarımı yapabilme bilgisine sahip olmak, yarı CNC freze operatörlüğü yapabilme bilgisine sahip olmak, Windows işletim sistemine ve MS Office programlarını etkin olarak kullanmak, aktif olarak araba kullanmayı bilmek, erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak veya en az 2 yıl askerlikle ilişkisi bulunmamak. Sorumlu olduğu cihazlarla ilgili cihaz kullanım kılavuzlarını, analiz yöntemlerini yazmak ve güncellemek, sorumlu olduğu cihazların kalibrasyonunu/performans kontrol periyotlarını belirlemek, gerekli kalibrasyon/performans kontrolünü yapmak veya yaptırmak.

 

c)45 yaşından gün almamış olmak.

 

d)”Adaylarda Aranacak Genel Koşullar”ın (e) maddesi koşul olarak aranmaz.

 

2.14.Referans Kodu: EE.14 / AR-GE Personeli:

 

a)En az lise öğrenimini tamamlamış olmak.

 

b)M.E.B onaylı Temel İmalat ve Montaj Sertifikası olmak, ağır sanayi, termik santraller, kimya, petro-kimya, tersane atölyelerinde veya Ar-Ge tesislerinde endüstriyel tesisat, borulama, işletme ve bakım konularında en az 5 yıl imalat, kaynak ve/veya mekanik montaj tecrübesi bulunmak, ticari ölçekli veya Ar-Ge amaçlı akışkan yatak yakma veya gazlaştırma tesislerinde en az 5 yıl mekanik montaj, işletme ve bakım tecrübesi bulunmak, argon, gazaltı ve elektrik kaynağı işlerinde beceri sahibi olmak, B tipi ehliyeti bulunmak ve şehirlerarası seyahatlerde uzun süreli saha çalışmaları için fiziksel bir engeli bulunmamak

 

c)45 yaşından gün almamış olmak.

 

d)”Adaylarda Aranacak Genel Koşulların (e) maddesi koşul olarak aranmaz.

 

2.15.Referans Kodu: EE.15 / AR-GE Personeli:

 

a)Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Elektrik Mühendisliği bölümünü bitirmiş olmak.

 

b)Elektrik iletim ve dağıtım tesisleri, elektrik piyasası konularında bilgi sahibi olmak, WAsP yazılımını bilmek, AUTOCAD yazılım programlarını iyi derecede bilmek, analitik düşüne bilmek, yönlendirmeye ihtiyaç duymadan araştırma yapabilmek ve problemleri analiz ederek amaca yönelik çözüm üretebilme yeteneğine sahip olmak, öğrenmeye açık, matematiksel ve analiz yeteneğine sahip, paylaşmaya, ekip çalışmasına yatkın ve sorumluluk almaktan kaçınmayan bir yapıya sahip olmak, erkek adaylar için en az 2 yıl askerlikle ilişkisi bulunmamak.

 

c)45 yaşından gün almamış olmak.

 

2.16.Referans Kodu: EE.16 / AR-GE Personeli:

 

a)Yükseköğretim kurumlarının en az iki yıllık ön lisans eğitimi veren Mekatronik bölümünü bitirmiş olmak.

 

b)En az 5 yıl iş tecrübesi olmak, bakım teknikeri olarak en az 1 yıl çalışmış olmak, Windows işletim sistemi ve MS Office programlarını etkin olarak kullanmak, en az 5 yıllık B sınıfı ehliyet sahibi olmak, aktif olarak araba kullanabiliyor olmak, analitik düşünebilme, yönlendirmeye ihtiyaç duymadan araştırma yapabilme ve problemleri analiz ederek amaca yönelik çözüm üretebilme yeteneğine sahip olmak, erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak. Sorumlu olduğu cihazların kalibrasyonunu/performans kontrol periyotlarını belirlemek, gerekli kalibrasyon / performans kontrolünü yapmak veya yaptırmak.

 

c)45 yaşından gün almamış olmak.

 

d)”Adaylarda Aranacak Genel Koşullar”ın (e) maddesi koşul olarak aranmaz.

 

2.17.Referans Kodu: EE.17 / AR-GE Personeli:

 

a)Yükseköğretim Kurumlarının Kimya Mühendisliği veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının birindenlisans eğitimini tamamlamış olmak ve Doktora derecesine sahip olmak. Tercihen kimya mühendisliği konusunda post doktora çalışması yapmış olmak.

 

b)En az 5 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak, Li-ion batarya, yakıt pili ve enerji depolama sistemleri konularında tecrübe sahibi olmak, Nanokompozit ve membran konusunda deneyimli olmak, empedans spektroskopi, döngüsel voltametre ve XRD konusunda tecrübeli olmak, akışkanlar mekaniği, ısı transferi, proses tasarımı ve modellemesi konularında deneyimli olmak, Windows işletim sistemi ve MS Office programlarını etkin olarak kullanmak, erkek adaylar için en az 2 yıl askerlikle ilişkisi bulunmamak.

 

c)45 yaşından gün almamış olmak.

 

d)”Adaylarda Aranacak Genel Koşullar”ın (e) maddesi koşul olarak aranmaz.

 

a)Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

 

b)Askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak (Bazı Adaylar için “Aranacak Özel Koşullar”da pozisyona ilişkin en az tecil süresi belirtilmiştir.) (erkek adaylar için).

 

c)Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

 

d)Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak.

 

e)Aşağıdaki şartı sağlıyor olmak.

 

10.000

 

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması +>3,20

 

Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması

 

Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması Lisans Mezuniyet Ortalamasının %80’i ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının %20’sinin toplamıdır.

 

Üniversite not sistemleri 100’lük sistemde olan adayların not ortalamalarının 4’lük sisteme çevrilmesinde Yükseköğretim Kurulunun 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu kullanılacaktır.

 

f)Yabancı Dil yeterliliğini aşağıdaki sınavlardan birinden alınan puanla kanıtlamış olmak. (Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz)

Sınav Türü KPDS

UDS

YDS

TOEFL

IBT

IELTS TOEFL

CBT

TOEFL

PBT

FCE CAE CPE
EE.01 65 61 6,0 173 500 B C C
EE.02 65 61 6,0 173 500 B C C
EE.03 70 68 6,5 190 520 B C C
EE.04 65 61 6,0 173 500 B C C
EE.05 65 61 6,0 173 500 B C C
EE.06
EE.07 65 61 6,0 173 500 B C C
EE.08 65 61 6,0 173 500 B C C
EE.09 65 61 6,0 173 500 B C C
EE.10 65 61 6,0 173 500 B C C
EE.11 65 61 6,0 173 500 B C C
EE.12 65 61 6,0 173 500 B C C
EE.13
EE.14
EE.15 65 61 6,0 173 500 B C C
EE.16
EE.17 70 68 6,5 190 520 B C C

 

KPDS Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı
ÜDS Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı
YDS Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı
IELTS International English Language TestingSystem
TOEFL IBT Test of English as a Foreign Language – Internet-Based Test
TOEFL CBT Test of English as a Foreign Language – Computer-Based Test
TOEFL PBT : Test of English as a Foreign Language – Paper-Based Test
FCE First Certificate in English
CAE Certificate in Advanced English
CPE Certificate of Proficiency in English

 

Kurum tarafından kabul edilen ve resmi dili o yabancı dilde olan bir ülkede; yüksek lisans veya doktora derecesi almış olanlar ile o ülkede en az üç yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz.

 

4) BAŞVURU SÜRECİ

 

a)Adaylar www.mam.tubitak.gov.tr adresinden Kariyer Başlığı altından İş Olanakları bölümünden İş Başvuru Formunu (Referans Kodu ile) doldurmak suretiyle başvuru yapacaklardır. Bunun dışındaki başvurular işleme alınmayacaktır.

 

b)Son başvuru 14/11/2014 tarihi saat 17:00’dir. Eksik bilgi bulunan başvurular ile koşulları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu kişiler mülakata çağrılmayacaktır. Mülakat tarihi ve yeri daha sonra duyurulacaktır.

 

c)Süreçle ilgili tüm gelişme duyuruları Merkezimizin web sayfasında (www.mam.tubitak.gov.tr)ilan edilecek olup, aynı zamanda adayın Başvuru Formunda bildirdiği elektronik posta adresine de gönderilecektir.

 

d)Başvuruda Referans Kodunun belirtilmesi şarttır. Referans Kodu olmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

e)İletişim: mam.ik@tubitak.gov.tr

 

f)Her bir referans kodu için; “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) maddesinde belirtilen şartı sağlayan başvurular arasında en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada ilk 8 (sekiz) aday mülakata çağrılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylarda mülakata çağrılacaktır.

 

g)”Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) maddesinin koşul olarak aranmayacağı belirtilen referans kodlarına geçerli başvuru yapan tüm adaylar mülakata çağrılacaktır.

 

KİMYA ENSTİTÜSÜ İlan No: TBTK.MAM.KE.09/2014-01

 

1)İŞİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ

 

1.1. Referans Kodu: KE.01 / AR-GE Personeli: Kimya Enstitüsü’nde yürütülmekte olan projelerde belirlenen iş paketlerinde gerekli çalışmaları yapmak ve zamanında tamamlamak üzere; proje personeli Araştırmacı istihdam edilecektir.

 

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/Kocaeli

 

1.2. Referans Kodu: KE.02 / AR-GE Personeli Kimya Enstitüsü’nde yürütülmekte olan projelerde belirlenen iş paketlerinde gerekli çalışmaları yapmak ve zamanında tamamlamak üzere; proje personeli Teknisyen istihdam edilecektir.

 

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/Kocaeli

 

2)ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL KOŞULLAR

 

2.1. Referans Kodu: KE.01 / AR-GE Personeli:

 

a)Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Makine Mühendisliği bölümünü bitirmiş olmak,

 

a)Yükseköğretim kurumlarının Makine Mühendisliği veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının birinde yüksek lisans yapmış olmak.

 

b)Kimyasal proseslerde en az 2 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak, Autocad, solidworks veya benzeri çizim programlarını iyi derecede bilmek, CFD konusunda tecrübeli olmak, (tercihen fluent yazılımını etkin olarak kullanabilmek), ekipman tasarımlarında mekanik tasarım konusunda deneyim sahibi olmak, ısı transferi konusunda deneyim sahibi olmak, analitik düşünce yeteneğine ve problemleri analiz ederek çözüm üretme kabiliyetine sahip olmak, ekip çalışmasına yatkın olmak.

 

c)45 yaşından gün almamış olmak.

 

2.2. Referans Kodu: KE.02 / AR-GE Personeli:

 

a)Yükseköğretim kurumlarının en az iki yıllık ön lisans eğitimi veren Kimya bölümünü bitirmiş olmak.

 

b)En az 2 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak, Windows işletim sistemi ve MS Office programlarını etkin olarak kullanabilmek, B Sınıfı ehliyeti olup, aktif olarak araç kullanabilmek.

 

c)45 yaşından gün almamış olmak.

 

d)”Adaylarda Aranacak Genel Koşulların (e) maddesi koşul olarak aranmaz.

 

3)ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

 

a)Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

 

b)Askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak (erkek adaylar için).

 

c)Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

 

d)Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak.

 

e)

 

Aşağıdaki şartı sağlıyor olmak.

 

Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması Lisans Mezuniyet Ortalamasının %80’i ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının %20’sinin toplamıdır.

 

Üniversite not sistemleri 100’lük sistemde olan adayların not ortalamalarının 4’lük sisteme çevrilmesinde Yükseköğretim Kurulunun 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu kullanılacaktır.

 

f)Yabancı Dil yeterliliğini aşağıdaki sınavlardan birinden alınan puanla kanıtlamış olmak. (Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz)

 

KPDS Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı
ÜDS Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı
YDS Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı
IELTS International English Language TestingSystem
TOEFL IBT Test of English as a Foreign Language – Internet-Based Test
TOEFL CBT Test of English as a Foreign Language – Computer-Based Test
TOEFL PBT : Test of English as a Foreign Language – Paper-Based Test
FCE : First Certificate in English
CAE Certificate in Advanced English
CPE : Certificate of Proficiency in English

 

Sınav Türü KPDS

UDS

YDS

TOEFL

IBT

IELTS TOEFL

CBT

TOEFL

PBT

FCE CAE CPE
KE.01 65 61 6,0 173 500 B C C
KE.02

 

Kurum tarafından kabul edilen ve resmi dili o yabancı dilde olan bir ülkede; yüksek lisans veya doktora derecesi almış olanlar ile o ülkede en az üç yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz.

 

a)Adaylar www.mam.tubitak.gov.tr adresinden Kariyer Başlığı altından İş Olanakları bölümünden İş Başvuru Formunu (Referans Kodu ile) doldurmak suretiyle başvuru yapacaklardır. Bunun dışındaki başvurular işleme alınmayacaktır.

 

b)Son başvuru 14/11/2014 tarihi saat 17:00’dir. Eksik bilgi bulunan başvurular ile koşulları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu kişiler mülakata çağrılmayacaktır. Mülakat tarihi ve yeri daha sonra duyurulacaktır.

 

c)Süreçle ilgili tüm gelişme duyuruları Merkezimizin web sayfasında (www.mam.tubitak.gov.tr)ilan edilecek olup, aynı zamanda adayın Başvuru Formunda bildirdiği elektronik posta adresine de gönderilecektir.

 

d)Başvuruda Referans Kodunun belirtilmesi şarttır. Referans Kodu olmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

e)İletişim: mam.ik@tubitak.gov.tr

 

f)Her bir referans kodu için; “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) maddesinde belirtilen şartı sağlayan başvurular arasında en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada ilk 8 (sekiz) aday mülakata çağrılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylarda mülakata çağrılacaktır.

 

g)”Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) maddesinin koşul olarak aranmayacağı belirtilen referans kodlarına geçerli başvuru yapan tüm adaylar mülakata çağrılacaktır.

 

MALZEME ENSTİTÜSÜ İlan No:TBTK.MAM.ME.09/2014-01

 

1)İŞİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ

 

/ AR-GE Personeli: Malzeme Enstitüsü’nde yürütülen projelerde görev almak, yapı malzemelerinin üretimine yönelik test ve analiz çalışmalarını yürütmek, saha çalışmaları yapmak üzere; proje personeli Araştırmacı istihdam edilecektir.

 

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/Kocaeli

 

2)ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL KOŞULLAR

 

2.1. Referans Kodu: ME.01 / AR-GE Personeli:

 

a)Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Metalürji ve Malzeme Mühendisliği bölümünü bitirmiş olmak.

 

b)Yapı malzemesi üretimi konusunda malzeme bilgisine sahip olmak, yapı malzemelerinin üretimine yönelik deneysel çalışmaları yapabilecek kabiliyete sahip olmak, yapı malzemelerine uygulanan test ve analizler konusunda bilgi sahibi olmak, bu test ve analizleri yapabilir seviyede olmak, AR-GE çalışmalarına gönüllü olmak, yapı malzemeleri ve seramik konularında AR-GE bölümlerinde staj yapmış olmak, saha çalışmalarında bulunmasına herhangi bir engel bulunmamak, analitik düşünebilmek, yönlendirmeye ihtiyaç duymadan araştırma yapabilme ve problemleri analiz ederek amaca yönelik çözüm üretebilme yeteneğine sahip olmak.

 

c)45 yaşından gün almamış olmak.

 

3)ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

 

a)Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

 

b)Askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak (erkek adaylar için).

 

c)Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

 

d)Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak.

 

e)Aşağıdaki şartı sağlıyor olmak.

 

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması +>3,20

 

Üniversiteye herieştırme Sınan Sıraiaması

 

Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması Lisans Mezuniyet Ortalamasının %80’i ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının %20’sinin toplamıdır.

 

Üniversite not sistemleri 100’lük sistemde olan adayların not ortalamalarının 4’lük sisteme çevrilmesinde Yükseköğretim Kurulunun 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu kullanılacaktır.

 

f)Yabancı Dil yeterliliğini aşağıdaki sınavlardan birinden alınan puanla kanıtlamış olmak. (Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz)

 

KPDS Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı
ÜDS Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı
YDS Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı
IELTS International English Language TestingSystem
TOEFL IBT Test of English as a Foreign Language – Internet-Based Test
TOEFL CBT Test of English as a Foreign Language – Computer-Based Test
TOEFL PBT : Test of English as a Foreign Language – Paper-Based Test
FCE : First Certificate in English
CAE Certificate in Advanced English
CPE : Certificate of Proficiency in English

 

Sınav Türü KPDS

UDS

YDS

TOEFL

IBT

IELTS TOEFL

CBT

TOEFL

PBT

FCE CAE CPE
ME.01 65 61 6,0 173 500 B C C

 

Kurum tarafından kabul edilen ve resmi dili o yabancı dilde olan bir ülkede; yüksek lisans veya doktora derecesi almış olanlar ile o ülkede en az üç yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz.

 

4)BAŞVURU SÜRECİ

 

a)Adaylar www.mam.tubitak.gov.tr adresinden Kariyer Başlığı altından İş Olanakları bölümünden İş Başvuru Formunu (Referans Kodu ile) doldurmak suretiyle başvuru yapacaklardır. Bunun dışındaki başvurular işleme alınmayacaktır.

 

b)Son başvuru 14/11/2014 tarihi saat 17:00’dir. Eksik bilgi bulunan başvurular ile koşulları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu kişiler mülakata çağrılmayacaktır. Mülakat tarihi ve yeri daha sonra duyurulacaktır.

 

c)Süreçle ilgili tüm gelişme duyuruları Merkezimizin web sayfasında (www.mam.tubitak.gov.tr)ilan edilecek olup, aynı zamanda adayın Başvuru Formunda bildirdiği elektronik posta adresine de gönderilecektir.

 

d)Başvuruda Referans Kodunun belirtilmesi şarttır. Referans Kodu olmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

e)İletişim: mam.ik@tubitak.gov.tr

 

f)”Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) maddesinde belirtilen şartı sağlayan başvurular arasında en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada ilk 8 (sekiz) aday mülakata çağrılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylarda mülakata çağrılacaktır.

 

YER VE DENİZ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İlan No:TBTK.MAM.YDBE.09/2014-01

 

1)İŞİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ

 

1.1. Referans Kodu: YDBE.01 / AR-GE Personeli: Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü nde yürütülen projelerde; Manyetotellürik yönteminin proje uygulamaları, ölçü alma ve değerlendirme konularında çalışmalar yapmak, verilerin yorumlanması çalışmalarını yürütmek üzere MATLAB yazılımı ve Unix işletim sistemine hakimproje personeli Uzman Araştırmacı istihdam edilecektir.

 

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/Kocaeli

 

2)ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL KOŞULLAR

 

2.1. Referans Kodu: YDBE.01 / AR-GE Personeli:

 

a)Yükseköğretim kurumlarının Jeofizik Mühendisliği bölümünden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının birinde lisans ve yüksek lisans öğrenimini tamamlamış olmak ve manyetotellürik konusunda doktora yapmış olmak.

 

b)Manyetotellürik yönteminin proje uygulamaları, ölçü alma ve değerlendirme konularında deneyimli olmak, verilerin yorumlanması anlamında yeterli jeolojik ve tektonik bilgiye sahip olmak, ters çözüm teknikleri konusunda deneyimli olmak, MATLAB yazılımı ve Unix işletim sistemini bilmek, analitik düşünebilmek, yönlendirmeye ihtiyaç duymadan bağımsız araştırma yapabilmek ve problemleri analiz ederek amaca yönelik çözüm üretebilme yeteneğine sahip olmak,öğrenmeye açık, matematiksel analiz yeteneğine sahip, paylaşmaya, ekip çalışmasına yatkın ve sorumluluk almaktan kaçınmayan bir yapıya sahip olmak.

 

c)45 yaşından gün almamış olmak.

 

3)ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

 

a)Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

 

b)Askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak (erkek adaylar için).

 

c)Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

 

d)Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak.

 

e)Yabancı dil yeterliliğini aşağıdaki sınavlardan birinden alınan puanla kanıtlamış olmak. (Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz)

Kurum tarafından kabul edilen ve resmi dili o yabancı dilde olan bir ülkede; yüksek lisans veya doktora derecesi almış olanlar ile o ülkede en az üç yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz.

 

4)BAŞVURU SÜRECİ

 

a)Adaylar www.mam.tubitak.gov.tr adresinden Kariyer Başlığı altından İş Olanakları bölümünden İş Başvuru Formunu (Referans Kodu ile) doldurmak suretiyle başvuru yapacaklardır. Bunun dışındaki başvurular işleme alınmayacaktır.

 

b)Son başvuru 14/11/2014 tarihi saat 17:00’dir. Eksik bilgi bulunan başvurular ile koşulları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu kişiler mülakata çağrılmayacaktır. Mülakat tarihi ve yeri daha sonra duyurulacaktır.

 

c)Süreçle ilgili tüm gelişme duyuruları Merkezimizin web sayfasında (www.mam.tubitak.gov.tr)ilan edilecek olup, aynı zamanda adayın Başvuru Formunda bildirdiği elektronik posta adresine de gönderilecektir.

 

d)Başvuruda Referans Kodunun belirtilmesi şarttır. Referans Kodu olmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

e)İletişim: mam.ik@tubitak.gov.tr

 

f)Geçerli başvuru yapan tüm adaylar mülakata çağrılacaktır.

KPDS Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı
ÜDS Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı
YDS Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı
IELTS International English Language TestingSystem
TOEFL IBT Test of English as a Foreign Language – Internet-Based Test
TOEFL CBT Test of English as a Foreign Language – Computer-Based Test
TOEFL PBT : Test of English as a Foreign Language – Paper-Based Test
FCE : First Certificate in English
CAE Certificate in Advanced English
CPE : Certificate of Proficiency in English

 

Sınav Türü KPDS

UDS

YDS

TOEFL

IBT

IELTS TOEFL

CBT

TOEFL

PBT

FCE CAE CPE
YDBE.01 70 68 6,5 190 520 B C C

 

Sonraki Haber

Öğretmen atamaları için başvurular başladı

Öğretmen adaylarının merakla beklediği 30 bin atama için başvurular, başladı. Öğretmen atamaları için başvurular 8 …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.