27 Mayıs 2024 Pazartesi

Trakya Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

 

 

 

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmeküzere sözleşmeli personel alınacak olup yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmakseın KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.

ÜNVAN 1 ADEDİ ARANILAN NİTELİKLER
Hemşire 41 Hemşirelik bölümü Lisans mezunu olmak

ARANILAN GENEL KOŞULLAR

1- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

2- Kamu hakarından mahrum bulunmamak,

3- Taksirli su;lar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağr hapis veyahut 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandrıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma. Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

4- 657 Sayılı Kanunun 53’üncü madde hükümleri saklı kalmatçkeydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.

5- Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmaması.

6- Son 1 (bir) yi içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesiesaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile beirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.

7- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

BAŞVURU ŞEK.İ, YERİ, ZAMANI ve İSTENİLEN BELGELER

Adayların bu iların gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde;

1- Nüfus cüzdan fotokopisi,

2- Diploma veyaçıkış belgesinin fotokopisi,

3- 2012 KPSSP; puanını gösteren belge,

4-1 adet fotoğra ile birlikte Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir (Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecekti)

KPSS (B) grubu juan sıralamasından sonra alınmaya hak kazanan asıl ve yedek adayların isinleri başvuru bitim tarihinden sonraki üç iş günü içerisinde www.trakya.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Asıl kazananlardan süresi içerisinde başvuran olmadığı ükdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adayladan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağndan ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Alınmaya hak kazanan adaylar 15 gün içerhinde istenilen belgeleri tamamlayarak Rektörlük Personel Daire Başkanlığına lahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri tanamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler.

UNVANIADEDİARANILAN NİTELİKLERHemşire41Hemşirelik bölümü Lisans mezunu olmak

Sonraki Haber

Öğretmen atamaları için başvurular başladı

Öğretmen adaylarının merakla beklediği 30 bin atama için başvurular, başladı. Öğretmen atamaları için başvurular 8 …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.