18 Haziran 2024 Salı

Sigorta Denetleme Uzman ve Aktüer Yardımcılığı sınav duyurusu

Hazine Müsteşarlığı, 30 Kasım – 1 Aralık 2013 tarihlerinde yazılı kısmı yapılacak olan giriş sınavı ile 8 adet Sigorta Denetleme Uzman Yardımcısı ile 5 adet Sigorta Denetleme Aktüer Yardımcısı alacak

 

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Kurulu Başkanlığından:

SİGORTA DENETLEME UZMAN VE AKTÜER YARDIMCILIĞI

GİRİŞ SINAVI İLANI

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Kurulu’na, 30 Kasım – 1 Aralık 2013 tarihlerinde yazılı kısmı yapılacak olan giriş sınavı ile 8 adet Sigorta Denetleme Uzman Yardımcısı ile 5 adet Sigorta Denetleme Aktüer Yardımcısı alınacaktır.

Sınavı kazanan adaylar Kurulun İstanbul Grup Başkanlığında istihdam edilecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2) Sigorta Denetleme Uzman Yardımcılığı için üniversitelerin Siyasal Bilgiler, Hukuk, İşletme, İktisat veya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki fakülte veya dört yıllık yüksekokulların birinden mezun olmak,

3) Sigorta Denetleme Aktüer Yardımcılığı için üniversitelerin en az 4 yıl süreli eğitim veren Sigortacılık, Aktüerya, İktisat, İşletme, Maliye, Matematik, İstatistik, Ekonometri, Endüstri Mühendisliği veya İşletme Mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokulların birinden mezun olmak,

4) Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış, muaf ya da erteletmiş olmak,

5) ÖSYM tarafından 7-8 Temmuz 2012 veya 6-7 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarının (KPSS) birinden aşağıda belirtilen puan türlerinde en az 80 puan almış olmak;

• Sigorta Denetleme Uzman Yardımcılığı için KPSS P-39 veya KPSS P-56,

• Sigorta Denetleme Aktüer Yardımcılığı için KPSS P-34 veya KPSS P-111.

6) ÖSYM tarafından 7-8 Temmuz 2012 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinde en az 60 sorudan 42 adedine (%70) doğru cevap vermiş veya yazılı sınav tarihi itibariyle son iki yıl içinde ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (20 Mayıs 2012 veya 18 Kasım 2012 tarihinde gerçekleştirilenler) ya da Yabancı Dil Sınavlarının (YDS) herhangi birinden en az (C) düzeyinde puan almış olmak,

7) 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak

8) Daha önce aynı sınava en fazla bir defa girmiş olmak.

Başvuru yapan adaylardan Sigorta Denetleme Uzman Yardımcılığı için KPSS puanı en yüksek 160 aday, Sigorta Denetleme Aktüer Yardımcılığı için ise KPSS puanı en yüksek 100 aday Yazılı Sınava davet edilecektir. Sıralama, adayların belirtilen puan türlerinden yüksek olanlar dikkate alınarak yapılacaktır.

Adaylar, Sigorta Denetleme Uzman Yardımcılığı ile Sigorta Denetleme Aktüer Yardımcılığı Giriş Sınavlarından sadece birine katılabilirler. Ancak, gerekli şartları taşıyanlar her iki sınava birlikte müracaat edebilirler. Bu durumda, her iki Sınav Grubunda da sıralamaya girebilecek olanlar başvuru esnasında öncelikli olduğunu belirtecekleri Sınav Grubundan yazılı sınava davet edilecektir.

SINAV ŞEKLİ, YERİ VE SAATİ

Giriş sınavı, yazılı (klasik) ve sözlü olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecektir. Yazılı Sınav, 30 Kasım – 1 Aralık 2013 tarihlerinde Ankara’da Müsteşarlık binasında gerçekleştirilecektir. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, yeri ve tarihi daha sonra belirtilecek sözlü sınava çağrılacaktır.

Yazılı Sınav, Sigorta Denetleme Uzman Yardımcılığı ile Sigorta Denetleme Aktüer Yardımcılığı için ayrı yapılacaktır.

Yazılı Sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri, Hazine Müsteşarlığı internet sayfasında ve Hazine Müsteşarlığı yerleşkesindeki panolarda 19 Kasım 2013 tarihinde ilan edilecektir. Adaylar, Müsteşarlık internet sayfası üzerinden bilgisayar çıktısı alacakları Adaylık Belgesi ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) göstermek suretiyle Yazılı Sınava katılabilecektir.

SINAVI KAZANANLARIN İLANI

Giriş Sınavını asil ve varsa yedek olarak kazananların isimleri Hazine Müsteşarlığı internet sayfası ile Hazine Müsteşarlığı yerleşkesindeki panolarda ilan edilecektir. Giriş Sınavını asil olarak kazanan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ

Giriş Sınavı için başvurular 4 Kasım 2013 tarihinden 15 Kasım 2013 günü mesai bitimine (saat 18:00) kadar Müsteşarlık internet sayfasında (http://www.hazine.gov.tr) İnsan Kaynakları bölümüne konulacak Başvuru Formu doldurulmak ve fotoğraf yüklenmek suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır. Elden veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Kurul ve sınav hakkında ayrıntılı bilgileri içeren Giriş Sınavı Broşürü Müsteşarlık internet sayfasında “İnsan Kaynakları” bölümünden ve Sınavla ilgili her türlü bilgi aşağıda yer alan adres ve telefon numaraları aracılığıyla Müsteşarlıktan temin edilebilir.

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Kurulu Başkanlığı

İnönü Bulvarı No: 36 Hazine Binası D Blok Kat: 1 06510 Emek / ANKARA

http://www.hazine.gov.tr

Telefon : (312) 204 68 69 (SDUY için)

(312) 204 68 49 (SDAY için)

Sonraki Haber

Öğretmen atamaları için başvurular başladı

Öğretmen adaylarının merakla beklediği 30 bin atama için başvurular, başladı. Öğretmen atamaları için başvurular 8 …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.