27 Mayıs 2024 Pazartesi

SGK Sözleşmeli Personel Alım İlanı(381 kişi)

 

 

 

 

 

 

 

 

SGK 281 önlisans, 100 lisans mezunu olmak üzere 381 sözleşmeli personel alacak.

SON BAŞVURU TARİHİ: 14/10/2013 SAAT: 23:59

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN

657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİNE GÖRE SÖZLEŞMELİ BÜRO PERSONELİ ALIM İLANI

1- GENEL AÇIKLAMALAR

Kurumumuz Ankara İlinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi gereğince 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre, lisans mezunları için 2012 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSSP3), önlisans mezunları için ise (KPSSP93) puan türleri esas alınarak lisans mezunu 100, önlisans mezunu 281 olmak üzere toplam 381 sözleşmeli büro personeli alınacaktır.

2- GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

2.1- Adayların;

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz olmaları,

b) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları, gerekmektedir.

2.2- Ekte belirtilen lisans veya önlisans programlarından son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak. (Birden fazla programdan mezun olanlar için, 2012 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına girerken tercih ettikleri ÖSYM veri tabanında kayıtlı program esas alınacak olup, diğer programlar değerlendirmeye alınmayacaktır.)

2.3- Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir hali bulunmamak.

3- BAŞVURU İŞLEMLERİ

3.1- Sadece internetten yapılan başvurular geçerli olup, Kurumumuza elden, posta veya e-mail yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

3.2- Adaylar, http://sinavbasvuru.sgk.gov.tr adresinde bulunan “Sosyal Güvenlik Kurumu Sözleşmeli Büro Personeli Başvuru Formu” alanına erişerek buradaki ilgili alana T.C. Kimlik numaralarını girecekler, “Kontrol Et” butonunu tıklayarak karşılarına çıkan ekrandaki istenilen bilgileri doldurarak “Kaydet” butonunu tıklayacaklar ve bilgileri kaydedeceklerdir. (Bu aşamada değiştirilmek istenen bilgi varsa “Vazgeç” butonunu tıklayarak geri dönülüp düzeltme yapılabilecektir.) Bilgilerin doğruluğundan emin olunduktan sonra “Onayla” butonuna tıklayarak başvuru işlemi tamamlanacaktır. Başvurunun Kurumumuza ulaştığından emin olmak için “Başvurunuz başarıyla tamamlanmıştır” ifadesini ekranda görmek gerekmektedir. Bu aşamada “Başvuru Formu Yazdır” butonunu tıklayarak bir çıktı alınacak ve bu çıktı saklanacaktır.

3.3- Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin yerleştirilmeleri geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hiç bir hak talep edemeyecekler ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

3.4- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle herhangi bir Kurumca sözleşmeleri feshedilenler veya sözleşme dönemi içerisinde 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmelerini tek taraflı feshedenlerin, fesih tarihinden itibaren bir yıl süreyle sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilmeleri mümkün değildir.

4- YERLEŞTİRME İŞLEMİ

4.1- Yukarıda belirtilen şartları taşıyan ve süresi içerisinde başvuru yapan adayların KPSS puanlarına göre lisans ve önlisans olarak en yüksek puandan başlamak üzere sıralaması yapılarak, lisans mezuniyetine göre 100 asıl ve 50 yedek, önlisans mezuniyetine göre 281 asıl, 140 yedek adayın listesi ve asıl listede yer alan adaylardan atamalarına esas olmak üzere teslim edecekleri belgeler Kurum internet sitesinde (www.sgk.gov.tr) ilan edilecektir. Adaylara bununla ilgili ayrıca yazılı bir tebligat gönderilmeyecektir.

4.2- Asıl adaylardan çeşitli nedenlerle görevlerine başlamayanların yerine yedek adaylardan yapılacak atama ile ilgili duyuru Kurum internet sitesinden bilahare yapılacaktır.

4.3- Yerleştirme işleminde, adayların ibraz etmiş oldukları bilgilerin tutarlılığı kontrol edilecek olup, bilgilerde tutarsızlık tespit edildiği takdirde yerleştirme işlemi iptal edilecektir.

4.4- Yerleştirme işlemlerinde puanı eşit adaylar arasından mezuniyet tarihi önce olana, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

5- SOSYAL GÜVENLİK VE MALİ HÜKÜMLER

5.1- İlana uygun olarak göreve başlatılacak olanlar; sosyal güvenlik yönüyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a maddesi hükümlerine tabi olacaklar ve istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olarak çalışacaklardır.

5.2- Kurumumuzda göreve başlayacak olan lisans ve önlisans mezunu sözleşmeli büro personeline aylık brüt 1550,57 TL sözleşme ücreti ile aylık brüt 620,08 TL ek ödeme olmak üzere toplam brüt 2170,65 TL ödeme yapılacaktır. (Aylık brüt ücret tutarından sigorta ve sağlık primi ile gelir ve damga vergisi, ek ödeme brüt tutarından ise sigorta ve sağlık primi ile damga vergisi kesilmektedir.)

İrtibat telefonları: 0 312 207 84 28-29

EK: Başvuru Yapabilecek lisans ve önlisans programları

BAŞVURU YAPABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI

SIRA
NO BÖLÜMLER
1 Aktüarya/ Aktüerya
2 Aktüerya Bilimleri
3 Amerikan Dili ve Edebiyatı
4 Bilgi Teknolojileri
5 Bilgi ve Belge Yönetimi
6 Bilgisayar
7 Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği/Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği
8 Bilgisayar Donanımı ve Teknolojisi
9 Bilgisayar Mühendisliği
10 Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği
11 Bilgisayar Sistemleri ve Ağları
12 Bilgisayar Sistemleri ve Teknolojileri
13 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri
14 Bilgisayar Teknolojisi ve Büro Yönetimi
15 Bilişim Sistemleri Mühendisliği
16 Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
17 Büro Yönetimi ve Sekreterlik
18 Ekonometri
19 Ekonomi ve İdari Bilimler/Ekonomi ve İdari Bilimler Programları
20 Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları
21 Elektrik Mühendisliği
22 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği/Elektrik-Elektronik Mühendisliği
23 Endüstri Mühendisliği
24 Endüstri Sistemleri Mühendisliği
25 Fotoğraf ve Grafik Sanatlar
26 Gazetecilik
27 Gazetecilik ve Halkla İlişkiler
28 Gıda Mühendisliği
29 Halkla İlişkiler
30 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
31 İç Mimari ve Çevre Tasarımı
32 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
33 İdari Bilimler
34 İngiliz Dil Bilimi
35 İngiliz Dili
36 İngiliz Dili ve Edebiyatı
37 İngiliz Dili ve Kültürü
38 İnsan Kaynakları Yönetimi
39 İnşaat Mühendisliği
40 İstatistik
41 İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
42 Kimya Mühendisliği
43 Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya
44 Kontrol Mühendisliği
45 Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği
46 Kütüphanecilik
47 Kütüphanecilik ve Bilgi Çalışmaları
48 Makine Mühendisliği
49 Maliye-Muhasebe
50 Matematik
51 Matematik ve İstatistik
52 Matematik-Bilgisayar Programcılığı
53 Medya ve İletişim
54 Medya ve İletişim Sistemleri
55 Mütercim-Tercümanlık (Almanca)
56 Mütercim-Tercümanlık (Arapça)
57 Mütercim-Tercümanlık (Fransızca)
58 Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)
59 Mütercim-Tercümanlık (Türkçe-Almanca-İngilizce)
60 Psikoloji
61 Psikolojik Danışma ve Rehberlik / Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
62 Radyo ve Televizyon / Radyo-TV
63 Radyo, Sinema ve Televizyon / Radyo, Televizyon ve Sinema / Radyo-Televizyon, Sinema
64 Radyo, TV ve Sinema
65 Radyo-TV-Sinema
66 Radyo-TV-Sinema ve Görsel Sanatlar
67 Rehberlik
68 Sağlık Kurumları İşletmeciliği
69 Sağlık Kurumları Yöneticiliği
70 Sağlık Yönetimi
71 Sinema ve Televizyon
72 Sinema-TV
73 Sinema-TV Fotoğraf / Sinema-TV-Fotoğraf
74 Sistem Mühendisliği
75 Sosyal Hizmetler / Sosyal Hizmet
76 Sosyoloji
77 Tarih
78 Tarih Öğretmenliği
79 Turizm İşletmeciliği
80 Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik / Turizm İşletmecilik ve Otelcilik
81 Turizm ve Otel İşletmeciliği
82 Turizm ve Otelcilik
83 Yazılım Mühendisliği
84 Yönetim Bilişim Sistemleri
85 Yönetim ve Organizasyon
BAŞVURU YAPABİLECEK ÖNLİSANS PROGRAMLARI
SIRA NO BÖLÜMLER
1 Adalet
2 Adalet Meslek Yüksekokulu
3 Banka ve Sigorta Yönetimi
4 Bankacılık ve Sigortacılık
5 Basım ve Yayın Teknolojileri
6 Basın ve Yayıncılık
7 Bilgi Güvenliği Teknolojisi
8 Bilgi İşlem
9 Bilgi Teknolojileri
10 Bilgi ve İletişim Teknolojileri /Bilgisayar
11 Bilgi Yönetimi
12 Bilgi Yönetimi (İnternet)
13 Bilgisayar
14 Bilgisayar Donanımı
15 Bilgisayar Programcılığı
16 Bilgisayar Programcılığı (İnternet)
17 Bilgisayar Programlama
18 Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri
19 Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi
20 Bilgisayar Teknolojisi
21 Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama
22 Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri
23 Bilgisayarlı Muhasebe ve Veri Uygulama
24 Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı
25 Büro Yönetimi
26 Büro Yönetimi ve Sekreterlik
27 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
28 Elektrik-Elektronik
29 Elektrik-Elektronik Teknikerliği
30 Elektronik Haberleşme
31 Elektronik Haberleşme Teknolojisi
32 Emlak ve Emlak Yönetimi
33 Finans
34 Finans ve Muhasebe
35 Girişimcilik ve Proje Yönetim Asistanlığı
36 Grafik
37 Grafik Tasarımı
38 Grafik ve Reklamcılık
39 Grafik-Grafik Tasarımı
40 Hastane Yönetimi ve Organizasyon
41 İletişim ve Halkla İlişkiler
42 İnsan Kaynakları
43 İnsan Kaynakları Yönetimi
44 İnşaat
45 İnşaat Teknikerliği
46 İnşaat Teknolojisi
47 İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı
48 İnternet ve Ağ Teknolojileri
49 İşletme
50 İşletme Yönetimi
51 İşletmecilik
52 İşletme-Muhasebe
53 Kuaförlük
54 Matbaacılık ve Baskı Teknikleri
55 Muhasebe
56 Muhasebe ve Veri Uygulamaları
57 Radyo TV Yayımcılığı / Radyo-TV Yayımcılığı
58 Radyo TV Yayıncılığı
59 Radyo ve Televizyon Programcılığı / Radyo-Televizyon Programcılığı
60 Radyo ve Televizyon Yayımcılığı
61 Radyo ve Televizyon Yayımcılığı / Radyo-Televizyon Yayımcılığı
62 Radyo ve Televizyon Yayıncılığı
63 Sağlık Yönetimi
64 Sekreterlik
65 Sosyal Bilimler
66 Sosyal Güvenlik
67 Sosyal Hizmetler
68 Turizm İşletmeciliği
69 Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik
70 Turizm ve Konaklama İşletmeciliği
71 Turizm ve Otel İşletmeciliği
72 Turizm ve Otelcilik / Turizm-Otelcilik
73 Turizm ve Seyahat Hizmetleri
74 Turizm ve Seyahat İşletmeciliği
75 Turizm, Konaklama ve Otel İşletmeciliği
76 Yiyecek İçecek İşletmeciliği / Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği

SON BAŞVURU TARİHİ: 14/10/2013 SAAT: 23:59

Başvuru yapmak için tıklayınız: http://sinavbasvuru.sgk.gov.tr

Sonraki Haber

TEOG Sonuçları Açıklandı

TEOG kapsamında 8’inci sınıflara yönelik düzenlenen 2. dönem merkezi ortak sınav sonuçları açıklandı.   Sınav …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.