28 Şubat 2024 Çarşamba

SGK Sözleşmeli Personel Alım İlanı

SGK sözleşmeli 89 büro personeli alacak. Adayların KPSS’den en az 75 puan almış olmaları gerekiyor.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN

 

657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİNE

 

GÖRE SÖZLEŞMELİ BÜRO PERSONELİ ALIM İLANI

 

1- GENEL AÇIKLAMALAR

 

Kurumumuz Ankara İlinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi gereğince 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre, önlisans mezunları için yapılan 2012 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSSP93) puan türü esas alınarak toplam 89 sözleşmeli büro personeli alınacaktır.

 

2- GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

 

2.1- Adayların;

 

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz olmaları,

 

b) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları, gerekmektedir.

 

2.2- 2012 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP93 puan türünden en az 75 puan almış olmak.

 

2.3- Üniversitelerin, Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgisayar Donanımı, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (İnternet), Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama, Bilgi İşlem, Bilgisayar Operatörlüğü, Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği, Bilişim-Yönetim, Bilgisayar, Bilişim ve İletişim Teknolojisi, İnsan Kaynakları, Personel Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi ve Sosyal Güvenlik önlisans programlarının birinden son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak.

 

2.4- 2012 lisans KPSS başvurularının son günü olan 18/04/2012 tarihi itibarıyla en üst mezuniyeti lisans olduğu halde önlisans mezuniyetine göre bu ilana yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

 

2.5- Diploması alan belirlemeyen, yalnızca önlisans derecesi veren adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

 

2.6- Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir hali bulunmamak.

 

3- BAŞVURU İŞLEMLERİ

 

3.1- Adaylar, http://sinavbasvuru.sgk.gov.tr adresinde bulunan “Sosyal Güvenlik Kurumu Sözleşmeli Büro Personeli Başvuru Formu” alanına erişerek buradaki ilgili alana T.C. Kimlik numaralarını girecekler, “Kontrol Et” butonunu tıklayarak karşılarına çıkan ekrandaki istenilen bilgileri doldurarak “Kaydet” butonunu tıklayacaklar ve bilgileri kaydedeceklerdir. (Bu aşamada değiştirilmek istenen bilgi varsa “Vazgeç” butonunu tıklayarak geri dönülüp düzeltme yapılabilecektir.) Bilgilerin doğruluğundan emin olunduktan sonra “Onayla” butonuna tıklayarak başvuru işlemi tamamlanacaktır. Başvurunun Kurumumuza ulaştığından emin olmak için “Başvurunuz başarıyla tamamlanmıştır” ifadesini ekranda görmek gerekmektedir. Bu aşamada “Başvuru Formu Yazdır” butonunu tıklayarak bir çıktı alınacak ve bu çıktı saklanacaktır.

 

3.2- Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin yerleştirilmeleri geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hiç bir hak talep edemeyecekler ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

 

3.3- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle herhangi bir Kurumca sözleşmeleri feshedilenler veya sözleşme dönemi içerisinde 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmelerini tek taraflı feshedenlerin, fesih tarihinden itibaren bir yıl süreyle sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilmeleri mümkün değildir.

 

4- YERLEŞTİRME İŞLEMİ

 

4.1- Yukarıda belirtilen şartları taşıyan ve süresi içerisinde başvuru yapan adayların KPSS puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıralaması yapılarak 89 asıl adayın listesi ve asıl listede yer alan adaylardan atamalarına esas olmak üzere teslim edecekleri belgeler Kurum internet sitesinde (www.sgk.gov.tr) ilan edilecektir. Adaylara bununla ilgili ayrıca yazılı bir tebligat gönderilmeyecektir.

 

4.2- Asıl adaylardan çeşitli nedenlerle görevlerine başlamayanların yerine ilan edilen pozisyonlar doluncaya kadar puan sırasına göre yedek adaylardan atama yapılacak olup, söz konusu atama işlemleri ile ilgili duyurular Kurum internet sitesinden bilahare yapılacaktır.

 

4.3- Yerleştirme işleminde, adayların ibraz etmiş oldukları bilgilerin tutarlılığı kontrol edilecek olup, bilgilerde tutarsızlık tespit edildiği takdirde yerleştirme işlemi iptal edilecektir.

 

4.4- Yerleştirme işlemlerinde puanı eşit adaylar arasından mezuniyet tarihi önce olana, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

 

5- SOSYAL GÜVENLİK VE MALİ HÜKÜMLER

 

5.1- İlana uygun olarak göreve başlatılacak olanlar; sosyal güvenlik yönüyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a maddesi hükümlerine tabi olacaklar ve istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olarak çalışacaklardır.

 

5.2- Kurumumuzda göreve başlayacak olan sözleşmeli büro personeline aylık brüt 1729,57 TL sözleşme ücreti ile aylık brüt 621,76 TL ek ödeme olmak üzere toplam brüt 2351,33 TL ödeme yapılacaktır. (Aylık brüt ücret tutarından sigorta ve sağlık primi ile gelir ve damga vergisi, ek ödeme brüt tutarından ise sigorta ve sağlık primi ile damga vergisi kesilmektedir.)

 

İrtibat telefonları: 0 312 207 84 28-29

Sonraki Haber

TEOG Sonuçları Açıklandı

TEOG kapsamında 8’inci sınıflara yönelik düzenlenen 2. dönem merkezi ortak sınav sonuçları açıklandı.   Sınav …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.