18 Haziran 2024 Salı

Sahil Güvenlik Kom. Memur Alım İlanı

T.C. İÇİSLERİ BAKANLIĞI

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI

2014 YILI DEVLET MEMURU ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU

BASVURU TARİHLERİ : ( 27 Ekim – 14 Kasım 2014 )

Bu kılavuz Sahil Güvenlik Komutanlığında devlet memuru olmak için basvuran adayları bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıstır.

Devlet memuru olmak onurlu bir yasam tarzıdır. Meslek olarak devlet memurluğunu seçtiğiniz

için sizi kutluyor ve basarılar diliyoruz.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI PERSONEL BASKANLIĞI

Ekim 2014

(PARA İLE SATILAMAZ.)

 

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI

 

2014 YILI DEVLET MEMURU

 

ALIMI SINAVLARINA KATILACAK ADAYLARIN DİKKATİNE!

 

1.BAŞVURU, SINAV VE SINAV SONRASI İŞLEMLERE AİT BÜTÜN KURALLAR BU KILAVUZDA AÇIKLANMIŞTIR.

 

2.BU KILAVUZDA YER ALAN KURALLAR, KILAVUZUN YAYIM TARİHİNDEN SONRA SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI TARAFINDAN GEREKLİ GÖRÜLDÜĞÜ TAKDİRDE DEĞİŞTİRİLEBİLİR. KANUN VE YÖNETMELİKLERLE UYUŞMAZLIK OLMASI DURUMUNDA KANUN VE YÖNETMELİK GEÇERLİ OLACAKTIR.

 

3.ALIM SÜRECİNDE HER TÜRLÜ DUYURU VE BİLGİLENDİRME GENEL AĞ (İNTERNET) ÜZERİNDE WWW.SGK.TSK.TR ADRESİNDEN YAPILACAKTIR.

 

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE

 

DEVLET MEMURU ALINACAKTIR.

 

1.Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargahı ile bağlısı birlik ve kurumlarda istihdam edilmek üzere “Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak aşağıda durumları açıklanan unvanlardan açıktan atama yoluyla devlet memuru alımı yapılacaktır.

 

2.ALIM YAPILACAK UNVANLAR:

 

SINIFI UNVANI DERECESİ ALIM

YAPILACAK

KONTENJAN

CİNSİYETİ BAŞVURAN

ADAYLARDA

ARANACAK

NİTELİKLER

ALINACAK

İL/İLÇELER

(ALIM

MİKTARI)

MERKEZİ

SINAV

NOTU

THS Bilgisayar

Mühendisi

8 1 B/E Fakültelerin

Bilgisayar

Mühendisliği bölümü mezunu olmak.

ANKARA (1) 2014 YILI KPSSP03 ASGARİ 70
THS İstatistikçi 8 1 B/E Fakültelerin İstatistik bölümü mezunu olmak. KPDS (YDS) Sınavından en az (D) seviyesinde İngilizce sınav notu bulunmak veya uluslararası geçerli sınav notu olup ÖSYM tarafından KPDS eşdeğerliği 60 ve üzerinde olarak belirlenmiş olmak. SAMSUN (1) 2014 YILI KPSSP03 ASGARİ 70
GİHS Ölçme ve

Değerlendirme

Uzmanı

9 1 B/E Herhangi bir lisans programından mezun olmak ve “Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme” alanında yüksek lisans yapmış olmak. ANTALYA (1) 2014 YILI KPSSP03 ASGARİ 70
GİHS Mali İşler Uzmanı 9 7 ^B/E Fakültelerin Maliye bölümü mezunu olmak. SAMSUN (1)

İSTANBUL (1) MUDANYA/BURSA (1) İZMİR (2)

MERSİN (1)

ÇARŞAMBA/SAMSUN (1)

2014 YILI KPSSP03 ASGARİ 70
SHS Psikolog/

Rehber

8 1 B/E Fen Edebiyat veya Edebiyat Fakültelerinin Psikoloji bölümü mezunu olmak. MARMARİS/MUĞLA (1) 2014 YILI KPSSP03 ASGARİ 70
SINIFI UNVANI DERECESİ ALIM

YAPILACAK

KONTENJAN

CİNSİYETİ BAŞVURAN

ADAYLARDA

ARANACAK

NİTELİKLER

ALINACAK

İL/İLÇELER

(ALIM

MİKTARI)

MERKEZİ

SINAV

NOTU

THS Makine

Teknikeri*

9 . 1 B/E İki Yıllık Meslek Yüksek Okullarının Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi, İş Makineleri, Bilgisayar Destekli Makine, Termik Santral Makineleri, Makine bölümlerinin birinden mezun olmak. İSTANBUL (1) 2014 YILI KPSSP93 ASGARİ 60
GİHS Hesap

Sorumlusu

12 2 pB/E Meslek Liselerinin Muhasebe bölümü mezunu olmak. İSTANBUL (2) 2014 YILI KPSSP94 ASGARİ 60

 

NOT:(*) Belirtilen unvan için uygulamalı sınav yapılacaktır.

 

3.BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR VE NİTELİKLER:

 

a.657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartlara

 

sahip olmak.

 

b.İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak (Lisans mezunları, ön lisans ve lise mezunu kadrolarına; ön lisans mezunları ise lise mezunu kadrolarına başvuruda bulunamazlar.) ve bu öğrenimle ilgili olarak KPSS’ye girmiş olmak.

 

c.Alım yapılacak unvanların karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS notunu

 

almış olmak.

 

ç. Yapılacak başvurularda;

 

(1)Lisans mezunları için 2014 yılı KPSS sınavına ait KPSSP03,

 

(2)Ön lisans mezunları için 2014 yılı KPSS sınavına ait KPSSP93,

 

(3)Ortaöğretim mezunları için 2014 yılı KPSS sınavına ait KPSSP94,

 

puan tüıü kullanılacaktır.

 

d.Başvuru bitiş tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 18 yaşını tamamlamış (14 Kasım 1996 ve daha önce doğanlar başvurabilir.) 01 Ocak 2014 tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1979 ve daha sonra doğanlar başvurabilir.).

 

e.Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi görevlerde çalışmamış olmak ve sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş veya sözleşmeli er olarak sözleşmesi feshedilmiş veya halen çalışıyor olmamak.

 

f.İlan edilen kadro unvanının hizasında belirtilen niteliklere sahip olmak.

 

NOT: Başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edilen adayların başvuruları hangi aşamada olursa olsun geçersiz sayılmaktadır.

 

4.BAŞVURU ESASLARI VE BAŞVURU SIRASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

 

a.Adaylar başvurularını Genel Ağ (İnternet)/şahsen/posta/kargo yollarından yalnızca birini kullanarak yapacaklardır.

 

(1)Genel Ağ (İnternet) üzerinden başvuru yapacak adaylar 27 Ekim-14 Kasım 2014 tarihleri arasında www.sgk.tsk.tradresinden,

 

(2)Şahsen başvuru yapacak adaylar 27 Ekim-14 Kasım 2014 tarihleri arasında 09:30-12:00 ile 14:00-16:30 saatleri arasında 4.c maddesinde belirtilen başvuru belgelerini kapalı bir zarf içerisinde elden teslim etmek suretiyle Sahil Güvenlik Komutanlığı Dikmen Caddesi Merasim Sokak No.: 10 Bakanlıklar/ANKARA adresine,

 

(3)Posta/kargo yolu ile başvuru yapacak adaylar 4.c maddesinde belirtilen belgelerini 14 Kasım 2014 tarihinde Sahil Güvenlik Komutanlığı Dikmen Caddesi Merasim Sokak No.: 10 Bakanlıklar/ANKARA adresinde olacak şekilde kapalı bir zarf içerisinde göndermek suretiyle (Son gönderme tarihinden sonra Komutanlığa ulaşan belgeler için posta/kargoya veriliş tarihi esas

 

alınacaktır.).

 

başvurularını yapabileceklerdir.

 

b.Daha önce Sahil Güvenlik Komutanlığına başvuran ancak çeşitli nedenlerle başvurusu kabul edilemeyen ya da ataması yapılamayan adayların, önceki başvuruları geçersiz sayılacaktır. Bu durumda olan adayların yeniden başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

 

c.Şahsen veya posta/kargo yoluyla başvuru yapacak adaylar, bu kılavuzun 7 ve 8’inci sayfalarında yer alan “İŞ TALEP FORMU”na ilave olarak aşağıda belirtilen belgeleri kapalı bir zarf içerisinde eksiksiz olarak getirilecek/gönderecektir.

 

(1)KPSS sonuç belgesi tıpkıçekimi (Sonuç belgesi doğrulama kodu’nun da yer aldığı bilgisayar çıktısı kabul edilecektir.),

 

(2)En son mezun olduğu okula ait diploma veya geçici mezuniyet belgesi (Çıkış Belgesi)

 

tıpkıçekimi.

 

(3)Diplomalarında başvuru yapacakları unvana yönelik olarak istenen kaynak bölümlerin tam isimleri yazmayan, ancak istenen bölümle denk olduğunu öngören adayların ve yurt dışında

 

öğrenim görenlerin;

 

(a)Ortaöğretim mezunları için Milli Eğitim Bakanlığından,

 

(b)Ön lisans veya lisans mezunları için Yüksek Öğrenim Kurumundan alınmış denklik belgesinin tıpkıçekimi,

 

(4)Nüfus cüzdanı tıpkıçekimi,

 

(5)Başvuruda bulunulacak unvan için istenilen, “sonuç belgesi doğrulama kodu”nun da yer aldığı yabancı dil sınav sonuç belgesinin (KPDS, YDS, ÜDS, TOEFL, TOEIC, IELTS, FCE, CAE, CPE) bilgisayar çıktısı,

 

(6)Şehit, malul veya muharip gazi eş ve çocuklarının anne, baba veya eşinin şehit/gazi olduğunu gösterir belgenin tıpkıçekimi (Anne/baba veya eşi Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup ise bağlı olduğu Kuvvet Komutanlıklarının Personel Başkanlığından, diğer kamu kurumlarına mensup ise, mensup oldukları Bakanlık ve Sosyal Güvenlik Kurumunun her ikisinden de belge alacaklardır.).

 

NOT-1: Adayların başvuru veya mülakat sınavı aşamasında gönderdiği/teslim ettiği belgeler iade edilmeyecek, saklama süresi sonunda imha edilecektir. Bu nedenle adayların diploma, sertifika, ehliyet vb. belgelerinin tıpkıçekimini getirmeleri/göndermeleri, asıl belgelerini teslim etmemeleri/göndermemeleriönem arz etmektedir.

 

NOT-2: Şehit malul ve muharip gazi eş ve çocuklarının anne, baba veya eşinin şehit gazi olduğunu gösterir belge ile başvurularında almış oldukları merkez sınav puanına aldığı puanın %10 fazlası eklenerek hesaplanmış puanları dikkate alınır.

 

ç. Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin geçerlilik süreleri, başvuru tarihi itibarıyla KPDS, YDS ve ÜDS için 5 yıl, TOEFL, TOEIC, IELTS, FCE, CAE ve CPE için 2 yıl olarak kabul edilecektir.

 

d.Başvurular sırasında yalnız bir unvan ve il/ilçe tercih edilecek, birden fazla unvan ve il/ilçe için tercihte bulunulmayacaktır.

 

e.Başvuruları uygun görülen adaylar arasından, merkezi sınav notuna göre en yüksek puan alandan başlamak üzere alım yapılacak miktarın 15 katı kadarı aday uygulamalı sınav ve mülakat sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Aday listeleri, adayların uygulamalı sınav ve mülakat sınavına tabi tutulacakları tarihler, yer ve zaman 28 Kasım 2014 tarihinden sonra Sahil Güvenlik Komutanlığının www.sgk.tsk.trGenel Ağ (İnternet) adresinde yayımlanacak ve adaylara tebliğ niteliğinde olacaktır. Adaylara ayrıca posta, telefon vb. araçlar ile tebligat yapılmayacaktır.

 

f.Sınavlarda başarılı olan adaylar; Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’ne göre “Türk Silahlı Kuvvetlerinde Devlet Memuru Adayı Olur.” kararlı sağlık raporu almak üzere askeri hastanelere sevk edileceklerdir. Askeri hastanelerden “Türk Silahlı Kuvvetlerinde Devlet Memuru Adayı Olur.” kararlı sağlık raporu alan adayların, haklarında güvenlik tahkikatı işlemleri başlatılacaktır. Güvenlik tahkikatı olumlu sonuçlanan adayların atamaları yapılacaktır.

 

5.UYGULAMALI SINAV VE MÜLAKAT SINAVI TARİHLERİ:

 

Uygulamalı sınav ve mülakat sınavı, 08-19 Aralık 2014 tarihleri arasında bilahare açıklanacak plana göre Sahil Güvenlik Komutanlığı Dikmen Caddesi Merasim Sokak No.: 10 Bakanlıklar/ANKARA adresinde yapılacaktır.

 

6.UYGULAMALI SINAV VE MÜLAKAT SINAVI SONUÇLARI:

 

Sınav sonuçları 26 Aralık 2014 tarihinden sonra Sahil Güvenlik Komutanlığının www.sgk.tsk.trGenel Ağ (İnternet) adresinden duyurulacaktır.

 

NOT: Yapılacak duyurular adaylara tebliğ niteliğinde olacak, adaylara ayrıca posta, telefon vb. yollarla tebligat yapılmayacak ve sorumluluk tamamen adayların kendisine ait olacaktır.

 

TÜM ADAYLARIN İLANI EKSİKSİZ OLARAK GÖREBİLMELERİ İÇİN SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞININ www.sgk.tsk.trGENEL AĞ (İNTERNET) ADRESİNİ ZİYARET ETMELERİ GEREKMEKTEDİR.

 

BAŞARILAR DİLERİZ.

Sonraki Haber

Öğretmen atamaları için başvurular başladı

Öğretmen adaylarının merakla beklediği 30 bin atama için başvurular, başladı. Öğretmen atamaları için başvurular 8 …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.