18 Haziran 2024 Salı

Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI (4/B) SÖZLEŞMELİ ÇÖZÜMLEYİCİ VE BİLGİSAYAR PROGRAMCISI ALIMI SINAV DUYURUSU

Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 Tarihli ve 7/15754 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe Konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların “Sınav Şartı” Başlıklı Ek 2 nci Maddesinin (C) bendinde belirtilen yönteme göre, 2012 KPSS (B) grubu, KPSSP3, KPSSP4, KPSSP5 veya KPSSP6 puan türleri ile ingilizce dilinde Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya bu dilde yapılan diğer sınavlardan Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yabancı dil puanı esas alınarak her bir pozisyon için 10 (on) katı aday, Başkanlığımızca gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 2 (iki) Çözümleyici ve 1 (bir) Bilgisayar Programcısı alınacaktır.

I. BAŞVURU ŞARTLARI A. GENEL ŞARTLAR

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen nitelikleri taşımak.

2) ÖSYM tarafından 2012 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) (B) grubu KPSSP3, KPSSP4, KPSSP5 ve KPSSP6 puan türünün herhangi birinden 60 (altmış) ve üzerinde puan almış olmak.

3) Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

4) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak.

B. ÖZEL ŞARTLAR

1- Bilgisayar Programcısı (1 Kişi – Tam Zamanlı)

1) HTML, CSS ve Javascript konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

2) Web tabanlı program geliştirme tecrübesine sahip olmak,

3) Microsoft SQL Server veritabanı konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

4) Web Servisi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olrfTak.

5) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, endüstri mühendisliği, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

6) Yabancı Dil Bilgisi Seviyesi Tespit Sınavından (YDS) en az (D) düzeyinde veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak, Tercihen; Aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olmak . Microsoft Certified Professional Developer (MCPD), . Microsoft Certified Technical Specialist (MCTS), . Microsoft Certified Application Developer (MCAD), . Microsoft Certified Solution Developer (MCSD).

2- Çözümleyici (2 Kişi – Tam Zamanlı)

1) istatistiksel analiz teknikleri ile veri analizi konusunda tecrübe sahibi olmak,

2) SQL Veritabanı uygulaması konusunda deneyim sahibi olmak,

3) Bağıntı, sınıflandırma, regresyon, zaman içinde sıralı örüntüler, benzer zaman sıraları, istisnalar (fark saptanması) ve benzeri konularda bilgi sahibi olmak,

4) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, endüstri mühendisliği, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

5) Yabancı Dil Bilgisi Seviyesi Tespit Sınavından (YDS) en az (D) düzeyinde veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak, Tercihen; . Veri madenciliği konusunda çalışmış olmak, . iş zekâsı ürünlerinde (Oracle Bl, Microsoft Bl vb.) bilgi sahibi olmak, . Veritabanında bilgi keşfi yapabilme ve bunu sunabilme konusunda deneyimli olmak.

II. İSTENİLEN BELGELER – BAŞVURU ŞEKLİ – YERİ – TARİHİ

Başvurular, 13/12/2013-27/12/2013 arasında www.sgb.saglik.gov.tr adresinde bulunan başvuru formlarının doldurulmasından sonra, fotoğraf yapıştırılmak ve imzalanmak suretiyle aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte, en geç 27/12/2013 Cuma günü mesai bitimine kadar T.C. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, idari ve Mali işler Daire Başkanlığı, Ceyhun Atıf Kansu Caddesi No: 102 06570 Balgat/ANKARA adresine elden teslim edilmek veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır. Bu tarihten sonraki müracaatlar ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

a) Başvuru formu (Fotoğraflı),

b) Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır)

c) Bilgisayar Programcısı için C# programlama dilini bildiğini gösterir belge,

d) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az (D) düzeyinde ingilizce dil bilgisine sahip olduğunu belgelemek (Ancak, yurt içi veya yurt dışında ingilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili ingilizce olan yabancı ülkelerde ingilizce dilinde master veya doktora yapanlar, İngilizce dilinde TOEFL-CBT sınavından en az 198 (veya geçerlilik süresi dolmamış eski dengi) veya IELTS sınavından en az 5 puan alanların ingilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilir.

III. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSSP3, KPSSP4, KPSSP5 veya KPSSP6 puan türlerinden en yüksek KPSS puanının, %70’i (yetmiş) ile yabancı dil puanının %30’unun (otuz), toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puandan başlanarak her bir pozisyon için en fazla 10 (on) aday yazılı sınava çağırılacaktır. ‘ Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir. Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ve yazılı sınav tarihi, yeri ve saati www.sgb.saglik.gov.tr sitesinde, 27/12/2013 tarihinden sonra ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

IV. SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ

Sınav konuları, başvurulan pozisyonun uzmanlık konularına uygun olarak yukarıda özel şartlarda belirtilen tüm konular ve hususlardır.

V. YAZILI SINAV SONUÇLARININ İLANI

Yazılı sınav sonucunda başarılı olup, mülakata girmeye hak kazanan adaylar, www.sgb.saglik.gov.tr sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

VI. DEĞERLENDİRME

Yazılı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar sözlü sınava çağrılacaktır. Yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle, adayların nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar aday ile sözleşme yapılacaktır. Sonuçlar www.sgb.saglik.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

DİĞER HUSUSLAR

Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süreyle geçerlidir. Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 5 iş günü içerisinde Strateji Geliştirme Başkanlığına yapılır. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz. Duyuru metninde belirtilen her bir pozisyonun üç katı kadar yedek aday belirlenecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise sözleşme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır. Posta yoluyla yapılacak müracaatlarda başvuruda istenilen belgelerin aslı veya onaylı suretleri gönderilecektir. Şahsen yapılan müracaatlarda ise belge asıllarının ibrazı halinde örnekleri tasdik edilerek asılları iade edilecektir.

SÖZLEŞME ÜCRETLERİ NET (YAKLAŞIK OLARAK)

UNVANLAR Maaş Ek Ödeme Toplam
Programcı 1200 580 1780
Çözümleyici 1200 580 1780

ilan olunur.

Sonraki Haber

Öğretmen atamaları için başvurular başladı

Öğretmen adaylarının merakla beklediği 30 bin atama için başvurular, başladı. Öğretmen atamaları için başvurular 8 …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.