18 Haziran 2024 Salı

Mahalli İdareler Stajyer Kontrolörü Alım İlanı

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü hukuk, iktisadi ve idari bilimler, siyasal, iktisat ve işletme mezunu 18 stajyer kontrolör alacak.

 

İçişleri Bakanlığından:

 

MAHALLİ İDARELER STAJYER KONTROLÖRÜ

 

GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU

 

İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 18 adet Mahalli İdareler Stajyer Kontrolörü kadrolarına Giriş (Sözlü) Sınavı ile personel alınacaktır.

 

BAŞVURU ŞARTLARI

 

1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında sayılan şartları taşımak,

 

2- Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerini veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,

 

3- Giriş (Sözlü) Sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1979 tarihinden sonra doğanlar),

 

4- ÖSYM tarafından 07-08 Temmuz 2012 veya 06-07 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılan “Kamu Personel Seçme Sınavı KPSSP 45” bölümünde en az 70 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 108 kişi içerisinde bulunmak (108 nci aday ile aynı puana sahip diğer adaylar da giriş sınavına alınır).

 

SINAV BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

 

1- Adaylar; Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde yer alan “2013-2014 yılı Mahalli İdareler Stajyer Kontrolörlüğü Giriş (Sözlü) Sınavı İş Talep Formuna” www.turkiye.gov.tr internet adresinden e-Devlet şifresi ile 26 Mayıs-02 Haziran 2014 tarihleri arasında erişip elektronik ortamda doldurarak müracaat edeceklerdir.

 

2- Başvurular www.turkiye.gov.tr den e-Devlet şifresi ile yapılacağından, adayların www.turkiye.gov.tr hesabının bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet şifresi almaları gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı, PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini ibraz ederek temin edebilirler.

 

3- Adaylar, İş Talep formunu doldurup, “Başvuru Formunu Onayla” işlemini gerçekleştirinceye kadar müracaat süresi içerisinde İş talep Formu üzerinde değişiklik yapabileceklerdir. Elektronik ortamda başvurusunu sorunsuz bir şekilde tamamlayan adayların, İş Talep formunun çıktısını belirtilen başvuru tarihleri arasında almaları gerekmektedir.

 

4- “Başvuru Formunu Onayla” işlemini yapıp, “Yazdır” butonunu kullanarak İş Talep Formunun çıktısını aldıktan sonra hatalı giriş yaptığını fark eden adaylar; www.icisleri.gov.tr adresli internet sitemizde ilgili sınav duyurusu bölümünde yer alan “Hatalı Kayıt Bildirim” dilekçesi ile Personel Genel Müdürlüğü İşlemler Şube Müdürlüğüne faks yoluyla (Faks: 0 312 425 61 30, Tel: 0 312 422 41 64-65) müracaat ederek, mevcut kayıtlarına yeniden giriş yapabilmek için, İş Talep Formunun güncellenebilir duruma getirilmesini 02 Haziran 2014 Pazartesi günü saat 16:00’a kadar talep edebilecektir.

 

5- İlgili sınav bürosunca, hatalı giriş nedeniyle yeniden giriş yapmak isteyen adaylara 02 Haziran 2014 Pazartesi günü saat 17:00’a kadar elektronik başvuru formunda değişiklik yapabilme imkanı verilecektir. Elektronik ortamda yapılacak müracaatlar aynı gün saat 17:00 itibari ile sona erecektir.

 

6- KPSSP45 başarı puan sıralamasına göre belirlenen Giriş (Sözlü) Sınavına katılacak adaylara ait kesin olmayan değerlendirme sonuç listesi 03 Haziran 2014 Salı gününde Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilerek duyurulacaktır.

 

7- KPSSP45 başarı puan sıralamasına göre ilan edilen kesin olmayan değerlendirme sonuç listesine itirazlar 04-06 Haziran 2014 tarihleri arasında hafta içi mesai saatleri içinde (09:00-18:00) ilgili Sınav Kuruluna yazılı olarak, itirazda bulunulan hususun belgelendirilmesi şartı ile kabul edilecektir. 06 Haziran 2014 Cuma günü saat 17:30’dan sonra Bakanlığımız evrak kaydına veya faksına iletilen itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.

 

8- Sınav Kurulunca itiraz üzerine yapılan inceleme sonucu, ilgili adaya yazılı olarak bildirilecektir.

 

9- KPSSP45 başarı puan sıralamasına göre Giriş (Sözlü) Sınavına katılacak adaylara ait kesin sonuç listesi, 16 Haziran 2014 Pazartesi gününde Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilerek duyurulacaktır.

 

10- Adaylar, Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr internet sitesinde ilan edilerek istenilecek diğer belgeler ile birlikte İş Talep Formunun çıktısını imzalayıp, resim yapıştırılmış olarak 23-27 Haziran 2014 tarihleri arasında hafta içi mesai saatleri içinde (09:00-18:00) ilgili sınav bürosuna elden teslim edeceklerdir. İstenilen belgeleri süresi içerisinde ilgili sınav bürosuna teslim etmeyen adaylar Giriş (Sözlü) Sınavına alınmayacak olup, bu adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

 

11- İstenilen evrakları süresi içerisinde teslim eden adaylar Giriş (Sözlü) Sınavına çağrılacaktır. Bu adaylara, Giriş (Sözlü) Sınavının günü, saati ve yeri 01 Temmuz 2014 Salı gününden itibaren Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilerek ve ayrıca İş Talep Formunda belirttikleri yazışma adreslerine tebligat yapılarak bildirilecektir.

 

12- Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adaylar Mahalli İdareler Stajyer Kontrolörlüğü Giriş (Sözlü) Sınavını kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların ise atamaları iptal edilecektir. Bu adaylar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

 

13- Müracaatlar; elektronik ortamdaki iş talep formu ile alınacağından, posta yoluyla veya bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI

 

Giriş Sınavı; sözlü olarak tek aşamada yapılacaktır.

 

Sözlü sınavda, adayların genel olarak hukuk, iktisat, maliye ve kamu yönetimi bilgileri yanında genel kültürü, ifade kabiliyeti, temsil yeteneği vasıfları da göz önünde bulundurulur.

 

SÖZLÜ SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İTİRAZ

 

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için Sınav Kurulu Başkan ve üyelerinin yüz (100) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş (70) olması şarttır.

 

Giriş (Sözlü) Sınavı sonucuna göre, başarı puanı en yüksek puanlı adaydan başlanmak üzere oluşturulan kesin olmayan başarı listesi 04 Ağustos 2014 Pazartesi gününde Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilerek duyurulacaktır. Söz konusu listeye itirazlar 04-08 Ağustos 2014 tarihleri arasında ilgili Sınav Kuruluna yazılı olarak, itirazda bulunulan hususun belgelendirilmesi şartı ile kabul edilecektir.08 Ağustos 2014 Cuma günü saat 17:30’dan sonra Bakanlığımız evrak kaydına veya faksına iletilen itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.

 

Sınav Kurulunca itiraz üzerine yapılan inceleme sonucu, ilgili adaya yazılı olarak bildirilecektir.

 

GİRİŞ SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

 

Giriş (sözlü) Sınavını kazananlar, kesin başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda yer alan boş kadro sayısı kadar asil ve yeteri kadar yedek olmak üzere açıklanır. Başarılı olan adaylara ait kesin başarı listesi, Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ayrıca Bakanlığımızın doğu ve batı kapılarına da asılarak duyurulacaktır.

Sonraki Haber

Öğretmen atamaları için başvurular başladı

Öğretmen adaylarının merakla beklediği 30 bin atama için başvurular, başladı. Öğretmen atamaları için başvurular 8 …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.