27 Mayıs 2024 Pazartesi

Kocaeli Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı/ Düzeltildi

 

 

 

 

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
4/B SÖZLEŞMELİ PROGRAMCI ALIM İLANI

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görevlendirilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun Değişik 4/B fıkrası uyarınca Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın “Sınav Şartı” başlıklı Ek 2 inci maddesinin (c) fıkrası doğrultusunda KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle sözlü sınavla Üniversitemiz tarafından yapılacak yerleştirme ile sözleşmeli personel pozisyonunda 1 (Bir) Programcı alınacaktır.

1 BAŞVURU İÇİN ARANILACAK ŞARTLAR
A-GENEL ŞARTLAR
a- ÖSYM tarafından 07-08 Temmuz 2012 tarihinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) (B) gurubu sınavına girmiş KPSSP3 puan türünden 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak. (Başvuru şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak yapılan başvurular KPSSP3 puan sırasına konulmak kaydıyla sözlü sınav başarı sırasına göre personel istihdamı yapılacaktır)
b- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48. maddesinde belirtilen nitelikleri taşımak,
c- Başvuru tarihi itibariyle (35) yaşını doldurmamış olmak.
d- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak.
e- Görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
f- Başvuracak adayların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin müracaatı değerlendirmeye alınmayacaktır.

B- ÖZEL ŞARTLAR
1 Programcı
a- Bilgisayar Programcılığı eğitimi veren Fakülte veya Yüksekokullardan mezun olmak.
b- En az bir programlama dili bildiğini belgelemek, (daha fazla dil bildiğini belgelemek tercih sebebidir)
c- İngilizce bildiğini belgelemek (Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavına katılarak asgari “D” düzeyinde İngilizce bilgisi aranır. Ancak yurt dışı veya yurt içinde İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde master veya doktora yapanlar, İngilizce dilinde “Test Of English as a Foreing Language” (TOEFL) sınavından en az 173 ( veya geçerlilik süresi dolmamış eski dengi) veya “İnternational English Language Testing System” (İELTS) sınavından 6 puan alanların İngilizce dil düzeyleri “D” düzeyi kabul edilir. Yabancı dil sınav sonuçları “5” yıl süre ile geçerlidir. Bu sürenin bitiminde yeniden sınava girmeyenlerin yabancı dil bilgi düzeyi (D) düzeyi olarak kabul edilir)

2 BAŞVURU ŞEKLİ –YERİ-TARİHİ
Üniversitemiz http://perdp.kocaeli.edu.tr/ sitesinde bulunan başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra, başvuru formunda belirtilen istenilen belgelerle birlikte, en geç ilan tarihi bitimi mesai saati sonuna kadar, “Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Merkez Yerleşkesi Personel Daire Başkanlığı 41380 İzmit / KOCAELİ adresine başvuruların şahsen yapılması veya son başvuru tarihinde Üniversitemize ulaşacak şekilde posta ile yapılması gerekmektedir. Bu tarihten sonraki müracaatlar ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Üniversitemize bu ilanın yayımından önce yapılmış bulunan müracaatlar geçersiz sayılacaktır.

3 SÖZLÜ SINAVI VE SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI
Sözlü Sınav:
KPSSP3 puan sırasına konulan adaylardan ilk 10 aday sözlü sınava katılacak olup, sözlü sınav 24.12.2013 tarihinde saat 14.30 da Personel Daire Başkanlığında yapılacaktır. Sözlü sınav sonuçları http://perdp.kocaeli.edu.tr/ adresinde 15 gün içinde ilan edilecek olup, bu ilan tebliğ mahiyetinde olduğundan ayrıca haberleşme adreslerine gönderilmeyecektir. Başvuru evraklarında herhangi bir yanlış beyan veya eksikliğin saptanması halinde söz konusu adayın başvurusu geçersiz sayılarak yerleştirme yapılmayacak, yerleştirme yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Yerleştirme yapılmayan başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

4 YERLEŞTİRME YAPILMAYAN BAŞVURU SAHİPLERİNİN BAŞVURU EVRAKININ İADESİ
Sıralamaya giremeyen adayların başvuru evrakı, sonuçların açıklanmasından itibaren 1 (bir) ay içinde şahsen talep edilmesi halinde iade edilecek olup, bu tarihten sonraki talepler dikkate alınmayacaktır.

Duyurulur.
AÇIKLAMA
İlanımız 06.12.2013 tarihinde Star Gazetesinde yayınlandığından SÖZLÜ
SINAV TARİHİ 24.12.2013 olarak yeniden düzenlenmiştir.

Sonraki Haber

Öğretmen atamaları için başvurular başladı

Öğretmen adaylarının merakla beklediği 30 bin atama için başvurular, başladı. Öğretmen atamaları için başvurular 8 …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.