18 Haziran 2024 Salı

İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı

İçişleri Bakanlığı bilgisayar, yazılım, elektrik, elektronik, elektrik elektronik, endüstri mühendisliği, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümler ile istatistik, matematik veya fizik mezunu 13 sözleşmeli bilişim personeli alacak.

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

 

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV DUYURUSU

 

İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre 13 (on üç) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

 

I- BAŞVURU ŞARTLARI;

 

A-GENEL ŞARTLAR; (NİTELİKLER)

 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

 

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

 

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (aylık bürüt sözleşme ücret tavanının 2 katı ödenecek pozisyonlardan biri için başvurabileceklerdir),

 

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (Üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (Beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

 

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek

 

e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

 

B-ÖZEL ŞARTLAR;

 

1. AĞ VE BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİCİSİ (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katı)

 

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği veya elektronik ve haberleşme mühendisliği ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

 

b) Omurga ve kenar ağ anahtarı, Firewall, Merkezi kablosuz ağ kontrol cihazı, Antivirüs, Antispam, içerik filtreleme ve IPS gibi ağ cihazlarının kullanıldığı, en az 1000 aktif kullanıcıya sahip bilgi işlem merkezlerinde ağ yönetimi konusunda en az sekiz (8) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

 

c) Network mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında deneyimli olmak,

 

ç) Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri, Active Directory ve IEEE 802.1x ağ teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

 

d) Bilgi Güvenliği Süreçleri, İş Sürekliliği, Risk Yönetimi, Penetrasyon/Sızma Testi, Zaafiyet Tarama Sistemleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

 

e) Bilgi Güvenliği Standartları konusunda tecrübe sahibi olmak (ISO 27001, PCI DSS, COBIT…vb),

 

f) Bilgi Güvenliği Yönetim Standartlarına ilişkin sertifikasyon hazırlık çalışmaları ve uygulamaları konusunda bilgi sahibi olmak,

 

g) Orta veya büyük ölçekli bilgi işlem merkezinin ISO 27001 belgelendirme sürecinde aktif olarak görev almış olmak,

 

ğ) Web Uygulama Güvenligi, OWASP araçları ve metodolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,

 

h) Certified Information Systems Security Professional (CISSP) sertifikasına sahip olmak,

 

ı) Cisco Certified Internetwork Expert (CCIE) (R/S) sertifikasına sahip olmak,

 

i) Cisco Certified Network Professional (CCNP) ve/veya Cisco Certified Security Professional (CCSP) sertifikasına en az beş (5) yıl süre ile sahip olmak,

 

j) Certified Ethical Hacker (CEH), ECSA/LPT (Ec-Coincil Certified Security Analist/Licensed Penetration Tester) ve CPTE (Certified Penetration Testing Engineer) sertifikalarından en az birine sahip olmak,

 

k) Load balancer ve WAF (web application fırewall) konusunda en az 3 yıl bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

 

l) Güncel iki programlama dili bildiğini gösterir belge sahibi olmak.

 

SİSTEM YÖNETİCİSİ (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katı)

 

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği veya endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

 

b) Büyük ölçekli (en az 5.000 kullanıcıya sahip) bilgi işlem birimlerinde sistem yöneticisi olarak en az sekiz (8) yıl çalışmış olmak,

 

c) MS Windows Server 2012, Linux işletim sistemlerinin kurulumu ve yönetimi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak ve yönetebilmek,

 

ç) MCITP (Microsoft Certifield IT Professional) sertifikalarından aşağıda belirtilen sertifikalara sahip olmak,

 

· Microsoft Certified IT Professional: Enterprise Administrator on Windows server 2008 ve üzeri,

 

· Microsoft Certified IT Professional: Virtualization Administrator on Windows Server 2008 ve üzeri,

 

d) VMware Certified Professional (VCP) sertifikasına sahip olmak,

 

e) Microsoft Exchange 2010-2013 ve Microsoft Lync Server çoklu site üzerinde Active Directory uygulaması, DNS, DHCP, WINS, ISA Server, File Server, Windows Remote Desktop mimarisi, Windows 7/8 işletim sistemleri konularında kurulum, konfigürasyon, upgrade ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,

 

f) Microsoft Windows sunucu ürünleri/servisleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak (Aktif dizin, GPO, WSUS, System Center ürünleri),

 

g) IIS 8 yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, IIS üzerinde performans, yetkilendirme, application pool yönetimini sağlamak ve clustered IIS sunucularının kurulumunu, performans ayarlarını yapabilmek,

 

ğ) Load balancer yönetimi ve optimizasyon ayarlarını yapabilecek seviyede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

 

h) Appfabric cache mekanizmaları konularında tecrübeli olmak,

 

ı) Güncel iki programlama dili bildiğini gösterir belge sahibi olmak,

 

3. VERİ TABANI YÖNETİCİSİ (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katı)

 

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği veya endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

 

b) Büyük ölçekli (en az 5.000 kullanıcıya sahip) bilgi işlem birimlerinde veri tabanı yöneticisi olarak en az sekiz (8) yıl çalışmış olmak,

 

c) MS SQL ve Oracle mimarisini bilmek ve bu konuda tecrübe sahibi olmak,

 

ç) MS SQL sunucusu “high availibility” konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

 

d) MS SQL sunucularından diğer veri tabanlarına doğru veya tersi yönde veri aktarım (ETL) süreçlerine ve araçlarına hakim olmak,

 

e) OCP (Oracle Database 10g ve sonrası sürümler için) sertifikasına sahip olmak,

 

f) Oracle RAC konfigürasyon ve yönetimi hakkında bilgili olmak,

 

g) Veri tabanında performans ayarlaması (tuning) yapabilmek ve tecrübe sahibi olmak,

 

ğ) Veri tabanı yedeklemeleri ve yedekten geri dönme (restore) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

 

h) SQL ve veri tabanı scriptleri konusunda deneyimli olmak,

 

ı) I·leri seviyede PL/SQL, T-SQL bilgisine sahip olmak,

 

i) Linux, Unix ve Windows platformlarında tecrübe sahibi olmak,

 

j) Veritabanı ve uygulama sunucusu kümeleri (Cluster) hakkında tecrübe sahibi olmak,

 

k) Veri tabanı güvenlik mekanizmaları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

 

l) High end Storage yönetimi ve storage sanallaştırma konularında tecrübe sahibi olmak,

 

m) Proje yönetimi ve risk yönetimi konularında deneyim sahibi olmak,

 

n) Güncel iki programlama dili bildiğini gösterir belge sahibi olmak,

 

4. PROJE YÖNETİCİSİ (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katı)

 

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği veya endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

 

b) Proje yönetimi, konfigürasyon yönetimi, değişiklik yönetimi (change management) ve risk yönetimi araçlarının kullanımında en az beş (5) yıllık tecrübe sahibi olmak ve bunu belgelemek,

 

c) CMMI konusunda bilgi sahibi olmak,

 

ç) Yazılım analiz ve tasarım konularında deneyimli olmak,

 

d) İlişkisel veritabanları, web tabanlı uygulamalar (J2EE ya da .NET) konularında en az beş (5) yıl tecrübe sahibi olmak ve bunu belgeleyebilmek,

 

e) Proje planlama, örgütleme, yönlendirme, koordinasyon ve kontrol aşamalarını yönetme ve raporlama yeteneğine sahip olmak

 

f) Süreç yönetim araçları (MS. Project, Microsoft TFS, JIRA ya da IBM Rational) konusunda deneyimli olmak ve bunlardan en az birini belgeleyebilmek,

 

g) PMP (PMI onaylı) sertifikasına sahip olmak,

 

ğ) SOAP teknolojileri konularına hakim olmak ve belgeleyebilmek,

 

h) ALM süreç yönetimi (COBIT, ITIL/ISO 20000, ISO 27001 ile CMMI, SPICE ve Çevik Metodolojiler, Scrum, Kanban) konularında deneyimli olmak,

 

ı) Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

 

i) Analiz, raporlama, organizasyon ve zaman yönetimi konularında deneyimli olmak,

 

j) Güncel iki programlama dili bildiğini gösterir belge sahibi olmak.

 

5. KIDEMLİ YAZILIM UZMANI (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katı)

 

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği veya endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş olmak,

 

b) .NET, C# ve ASP.NET Web Form konusunda en az beş (5) yıl deneyim sahibi olmak ve bunu belgeleyebilmek,

 

c) Jquery, Ajax Teknolojileri, CSS, XML, WCF, Javascript, HTML, XHTML gibi Web Teknolojilerine hakim ve deneyimli olmak,

 

ç) Entity Framework veya NHibernate konularında tecrübeli ve en az bir projede kullanmış olmak,

 

d) RESTful, WCF, JAX-WS, AXIS-2 Web Servisleri hakkında tecrübeli olmak,

 

e) Çok katmanlı mimari hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

 

f) ASP.NET, C# NET, ADO.NET, IIS 8.0, WCF ile uygulama geliştirmiş olmak,

 

g) .NET Eğitim Katılım veya Uzmanlık Sertifikasına sahip olmak,

 

ğ) 3.Parti Net bileşenleri bilmek, SQL Server üzerinde T-SQL, stored procedure veya function yazabilmek,

 

h) Windows servisleri, Web Teknolojileri, .Net Framework 4 / 4.5, TFS konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

 

ı) Microsoft Developer sertifikalarından (MTA, MCPD, MCSD) her hangi birine sahip olmak,

 

i) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında iş tecrübesine sahip olmak,

 

j) Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,

 

k) Uygulama sunucusu (IIS) konusunda bilgi sahibi olmak,

 

l) Cachleme ile ilgili Coherence tecrübe sahibi olmak,

 

m) Güncel iki programlama dili bildiğini gösterir belge sahibi olmak,

 

6. UYGULAMA GELİŞTİRME UZMANI (8 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

 

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği veya endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen- edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

 

b) Çok katmanlı mimari hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

 

c) XML Servisleri, Web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojilere hakim olmak,

 

d) .Net ile web tabanlı uygulama geliştirme konusunda en az üç (3) yıl deneyimli olmak,

 

e) ASP.NET, C#.NET, ADO.NET, IIS 8.0, WCF ile uygulama geliştirmiş olmak

 

f) ASP.NET MVC ile uygulama geliştirmiş olmak,

 

g) Visual Studio.NET C#, Entity Framework, inheritance konularında yüksek düzeyde bilgi sahibi olmak,

 

h) 3. Parti .Net bileşenleri bilmek, SQL Server üzerinde TSQL, stored procedure veya function yazabilmek,

 

i) Windows servisleri, Web Teknolojileri, .Net Framevvork 4 / 4.5, TFS konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

 

j) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında iş tecrübesine sahip olmak,

 

k) Güncel iki programlama dili bildiğini gösterir belge sahibi olmak,

 

l) Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak.

 

II. İSTENİLEN BELGELER – BAŞVURU ŞEKLİ – YERİ – TARİHİ

 

Başvurular, 05.05.2014 – 16.05.2014 tarihleri arasında www.icisleri.gov.tr ve www.icisleribilgiislem.gov.tr adresinde bulunan “Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvuru Formu” nun doldurulmasından sonra, fotoğraf yapıştırılmak ve imzalanmak suretiyle aşağıda sayılan belgelerle birlikte, en geç 16.05.2014 tarihi saat 18:00’a kadar Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına (İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı – İnönü Bulvarı No:4 Bakanlıklar/ANKARA) elden teslim edilmek veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır.

 

a) Başvuru formu (Fotoğraflı),

 

b) Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır),

 

c) GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Sürelerin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır),

 

ç) GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (d) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge,

 

d) Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR’ da istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır),

 

e) 2012-2013 KPSS P3 sınav sonuç belgesi (KPSS sınav sonuç belgesi ibraz etmeyenlerin puanı yetmiş (70) kabul edilecektir.),

 

f) İngilizce dilinde Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (KPDS-YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen KPDS dengi puanı gösterir belge (Sınava çağırılacak adayların belirlenmesinde KPSS puanının %70’i ile yabancı dil puanının %30’unun toplamı dikkate alınacaktır. Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı ise sıfır olarak değerlendirilecektir).

 

III. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI

 

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (Yabancı dil puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin puanı sıfır olarak değerlendirilecektir) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak her bir unvan için en fazla on katı (10) aday yazılı sınava çağırılacaktır.

 

Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.

 

Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi www.icisleri.gov.tr ve www.icisleribilgiislem.gov.tr sitesinde 21.05.2014 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

 

IV. SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ

 

a) Yazılım Mühendisliği ve Mimarisi,

 

b) Programlama Dilleri (.NET, C#, ASP, AJAX),

 

c) Veri Tabanı ve Yönetim Sistemleri (SQL),

 

ç) Proje Yönetimi,

 

d) Bilgi Güvenliği,

 

e) Bilgisayar Ağları,

 

f) İşletim Sistemleri (Microsoft Windows),

 

g) Cisco ve ağ ürünleri,

 

ğ) Ayrıca yukarıda özel şartlarda belirtilen tüm hususlar.

 

Yazılı sınav, 25.05.2014 Pazar günü saat: 14:00’da, İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı (Çamlıca Mah. 122.Sok. No:2 Lalegül / Yenimahalle / 06200 ANKARA) adresinde yapılacaktır.

 

Sözlü sınav, 11-12-13 Haziran 2014 tarihlerinde İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu’nda (İnönü Bulvarı No:4 Bakanlıklar/ANKARA) adresinde yapılacaktır.

 

V. DEĞERLENDİRME

 

Yazılı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar sözlü sınava çağrılacaktır. Yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur. Yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle, adayların Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar adayla sözleşme yapılacaktır.

 

VI. SINAV SONUÇLARININ İLANI

 

Yazılı ve sözlü sınav sonuçları www.icisleri.gov.tr ve www.icisleribilgiislem.gov.tr sitesinde ilan edilecektir.

 

Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

 

VII. ÜCRET

 

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının (¨3.757,34) ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

 

VIII. DİĞER HUSUSLAR

 

Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süreyle geçerlidir.

 

Duyuru metninde belirtilen her bir pozisyon sayısı kadar yedek aday belirlenecektir.

 

Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise sözleşme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

 

Kamuoyuna duyurulur.

Sonraki Haber

Öğretmen atamaları için başvurular başladı

Öğretmen adaylarının merakla beklediği 30 bin atama için başvurular, başladı. Öğretmen atamaları için başvurular 8 …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.