18 Haziran 2024 Salı

Hava Kuvvetleri Kom. 2013-2 Sivil Memur Alım İlanı

Hava Kuvvetleri Komutanlığı çeşitli bölümlerden toplam 73 personel alacak. Başvurular 13 Ocak’ta sona erecek

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI SİVİL MEMUR ALIM İLANI (2013/2)

2013-2 SİVİL MEMUR TEMİN FAALİYET TAKVİMİ (*)

# İşlem Tarih Açıklama
1 Müracaatların alınması Başlangıç 24 Aralık 2013 İnternet sayfasında açıklanacaktır. ( www.tekok.edu.tr )
Bitiş 13 Ocak 2014 ( 08:00 )
2 Başvurusu uygun görülen adayların açıklanması 20 Ocak 2014 İnternet sayfasında açıklanacaktır.
3 Mülakat / Uygulama Sınavı Başlangıç 03 Şubat 2014 Hv.Tek .Okl.K.lığı Gaziemir/İZMİR
Bitiş 07 Şubat 2014
4 Sağlık muayenesi Başlangıç 04 Şubat 2014
Bitiş 28 Şubat 2014
5 Güvenlik soruşturması Başlangıç 10 Şubat 2014 Soruşturma işlemleri Valilikler tarafından yapıldığı için güvenlik soruşturmalarının tamamlanma tarihi değişebilecektir.
6 Asıl ve yedek listenin açıklanması 07 Mart 2014 İnternet sayfasında açıklanacaktır.
7 Atama Güvenlik soruşturmalarının sonuçlanması ve ön sağlık raporlarının TSK.Sağlık Komutanlığınca onaylanmasını müteakip Hava Kuvvetleri Personel Daire Başkanlığı (0 312 414 3527) tarafından yapılacaktır.
[*] Hava Kuvvetleri Komutanlığı, faaliyet takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

[**] Her bir aday için bir gün sürecektir.

1. GENEL:

a. Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhı ile Bağlı Birlik ve Kurumlarında istihdam edilmek üzere, “Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi sivil memur statüsünde açıktan atama yoluyla personel temin edilecektir.

b. Sivil memur alım kontenjanı ve nitelikleri, ilanın 3’üncü bölümünde belirtilmiştir.

c. Kontenjanlar ve faaliyet takvimi, idarenin ihtiyaçları doğrultusunda değiştirilebilecektir.

2. BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞART VE NİTELİKLER:

Hava Kuvvetleri Komutanlığına alınacak devlet memuru adaylarında aranacak nitelikler; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda gösterilen genel ve özel şartlar ile, Hv.K.K.lığı tarafından kadro ihtiyaçları doğrultusunda belirtilecek diğer şartlar olup; bu şartların aday tarafından başvuru esnasında belgelendirilmesi zorunludur. Bu kapsamda adaylarda aranacak nitelikler aşağıda sıralanmıştır:

a. Türk Vatandaşı olmak,

b. Başvuru tarihi itibarıyla, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 18 yaşını tamamlamış olmak (18 Aralık 1995 ve öncesi doğumlu olmak),

c. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

ç. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen suçlardan mahkûm olmamak,

ç. Erkek adaylar için; 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla, askerlik hizmetini yapmış askerlik çağına gelmemiş, askerlik hizmeti ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d. Hizmet göreceği sınıf için, başvuru kılavuzunda belirtilen eğitim ve öğretim kurumlarının birinden diploma almış olmak,

e. İlan edilen unvanların öğrenim şartı için, son mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, ortaöğretim mezunları için 2012 yılı KPSS sınavına ait KPSSP94, ön lisans mezunları için 2012 yılı KPSS sınavına ait KPSSP93, lisans mezunları için 2012 yılı KPSS Sınavına ait KPSS P3, İngilizce öğretmenliği kadrosu için başvuracak adaylar için ise 2013 yılı KPSS P10 puanı esas alınacak olup yapılan sınavlara girmiş olmak (Öğrenimlerini yurt dışında bitirenlerin, diplomalarının yurt içinde denkliği Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK)’nca onaylandığını gösteren “Denklik Belgesi”ne sahip olmak),

f. İnternetten yapılan başvuru sonrası şehit, mâlul gazi veya muharip gazi eş ve çocuklarının durumlarını gösterir belgenin aslını Hava Teknik Okullar İnsan Kaynakları Değerlendirme Seçme Yerleştirme Komutanlığı tarafından belirlenen seçim aşamaları esnasında beyan edebilmek (Söz konusu durumda olduklarını internet üzerinden beyan edenler, durumlarını gösterir belgeleri Hv.Tek.Okl.İKDSY K.lığına faks çekeceklerdir),

ğ. Seçim ve mülakat aşamalarını asıl veya yedek olarak kazanan adayların, İnsan Kaynakları Değerlendirme Seçme Yerleştirme Komutanlığı tarafından sevk edilecekleri Muayene Merkezi veya Asker Hastanelerinden ‘Sivil memur adayı olur.” kararlı sağlık raporu almış olmak,

g. Seçim aşamalarında başarılı olan adaylar hakkında yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamalarında bir sakınca bulunmamak,

– 1 –

Başvuru kılavuzunda belirtilen niteliklerin tamamına sahip olmak.

3. ADAYLARDA ARANAN DİĞER NİTELİKLER VE GÖREV YERLERİ:

S ı n ı f ı Kadro Unvanı (İhtisası) Adaylarda Aranan Nitelikler KPSS Puan Türü Cinsiyeti Personel İ htiyacı Duyulan Kadrolar (1)
İ l /İ lçe Sayı
GİHS Hukuk İş lemleri Uzman ı Fakültelerin Hukuk lisans programından mezun olmak. KPSS-P3 Bayan/ Erkek Ankara, Eskişehir. İstanbul (Avrupa), İzmir 4
GİHS Bas ı n ve Halkla İ li ş kiler Memuru Fakültelerin Halkla İlişkiler lisans programlarından mezun olmak. KPSS-P3 Bayan/ Erkek İzmir, İstanbul 2
GİHS İ ngilizce Çevirmen (2) Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Amerikan Dil ve Edebiyatı, İngiliz Dil ve Kültürü, İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyatı, Mütercimlik-Tercümanlık (İngilizce) bölümü mezunu olmak ve KPDS notu en az 70 olmak. KPSS-P3 Bayan/ Erkek Kayseri 1
GİHS Zab ı t Kâtibi (2) Meslek Yüksekokulların Adalet ön lisans programından mezun olmak. KPSS-P93 Erkek Diyarbakır, İzmir 2
GİHS Veri Haz ı rlama Kontrol İş letmeni (Personel) (2) Fakültelerin Çalışma Ekonomisi veya Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri lisans programlarından mezun olmak. KPSS-P3 Erkek Ankara 1
GİHS Veri Haz ı rlama Kontrol İş letmeni (Maliye) (2) Fakültelerin Maliye ve Muhasebe lisans programlarından mezun olmak. KPSS-P3 Erkek İstanbul (Avrupa), Diyarbakır, Kayseri 3
THS Elektrik Mühendisi Fakültelerin Elektrik Mühendisliği ile ilgili lisans programlarından mezun olmak. KPSS-P3 Erkek Ankara, Merzifon, Malatya, Diyarbakır, İzmir 4
THS İ n ş aat Mühendisi Fakültelerin İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak. KPSS-P3 Erkek Ankara, Konya, Kayseri, Merzifon, Adana, Diyarbakır, Balıkesir, Malatya 4
THS Elektronik Mühendisi Fakültelerin Elektronik Mühendisliği ile ilgili lisans programlarından mezun olmak. KPSS-P3 Erkek Ankara 1
THS Makine Mühendisi Fakültelerin Makine Mühendisliği lisans programından mezun olmak. KPSS-P3 Bayan/ Erkek Ankara 1
S ı n ı f ı Kadro Unvanı (İhtisası) Adaylarda Aranan Nitelikler KPSS Puan Türü Cinsiyeti Personel İ htiyacı Duyulan Kadrolar (1)
İ l /İ lçe Sayı
THS Müzeci Fakültelerin Arkeoloji, Sanat Tarihi ve Müzecilik ile ilgili lisans programlarından mezun olmak. KPSS-P3 Bayan/ Erkek Ankara 1
THS Kütüphaneci Fakültelerin Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik veya Kütüphanecilik lisans programlarından mezun olmak. KPSS-P3 Bayan/ Erkek İstanbul, İzmir, Bursa 2
THS Harita Kadastro Teknikeri Meslek Yüksekokulların Harita ve Kadastro ön lisans programından mezun olmak. (Harita ve Maden Ölçme proğramı hariç) KPSS-P93 Erkek Diyarbakır, Batman 2
THS Makine Teknisyeni (2) Meslek Liselerinin Makine veya Makine Bakım Onarım bölümünden mezun olmak. KPSS-P94 Erkek Diyarbakır 1
THS Elektrik Teknisyeni (2) Meslek Liselerinin Elektrik, Elektrikçilik, Elektrik Tesisatçılığı veya Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü bölümlerinden mezun olmak. KPSS-P94 Erkek Muş, Erzurum 2
THS S ı hhi Tesisat Teknisyeni (2) Meslek liselerinin Tesisat Teknolojisi ile ilgili bölümlerinden mezun olmak. (Gaz Dağıtım, İklimlendirme ve Soğutma Sistemleri ile ilgili bölümler hariç) KPSS-P94 Erkek Muş, Batman, Konya, Kayseri, Diyarbakır, İstanbul (Avrupa), Malatya, İzmir 4
THS Elektronik Teknisyeni (2) Meslek Liselerinin Elektrik- Elektronik, Endüstriyel Elektronik, Elektronik, Endüstriyel Bakım Onarım bölümlerinden mezun olmak. KPSS-P94 Erkek Diyarbakır 1
THS Demirci Kaynakç ı Teknisyeni (2) Meslek Liselerinin Metal Teknolojisi ile ilgili bölümlerinden mezun olmak. (Galvanoteknik bölümü hariç) KPSS-P94 Erkek Erzurum, Diyarbakır, Malatya, Kayseri, İzmir 3
THS A ğ aç İş leri Teknisyeni (2) Meslek Liselerinin Mobilya İskeleti ve Döşemesi, Ahşap Teknolojisi, Ahşap Doğrama Teknolojisi, Ağaç İşleri, Mobilyacılık, Mobilya ve Dekorasyon bölümlerinden mezun olmak. KPSS-P94 Erkek İzmir, Diyarbakır, Konya 2
S ı n ı f ı Kadro Unvan ı (İ htisas ı) Adaylarda Aranan Nitelikler KPSS Puan Türü Cinsiyeti Personel İhtiyacı Duyulan Kadrolar (1)
İ l /İ lçe S a yı
THS Matbaa Teknisyeni (2) Meslek Liselerinin Matbaa Teknolojisi ile ilgili bölümlerinden mezun olmak. KPSS-P94 Erkek İstanbul 1
THS İ n ş aat Teknisyeni (Duvarc ı- Betoncu) (2) Meslek Liselerinin İnşaat, Kagir Yapı (Duvarcılık), Üst Yapı- İnşaat, İnşaat (Üst Yapı), İnşaat- Üst Yapı, Alt Yapı, Alt Yapı (İnşaat) Betonarme Yapı Sistemleri, Yapı Yüzey Kaplama, Yapı İç Mekân Dekorasyonu, Beton-Çimento ve Zemin Teknolojisi, Yapı Duvarcılığı bölümlerinden mezun olmak. KPSS-P94 Erkek Muş, Kayseri, Batman, Diyarbakır, Balıkesir, Eskişehir, Malatya 3
SHS Sosyal Hizmetler Memuru / Sosyal Çal ış mac ı (3) Fakültelerinin Sosyal Hizmet lisans programından mezun olmak. KPSS-P3 Bayan/ Erkek Eskişehir 1
SHS Psikolog (3) Fakültelerin Psikoloji lisans programından mezun olmak. KPSS-P3 Bayan/ Erkek Kütahya, İstanbul, Bursa 3
EÖHS İ ngilizce Ö ğ retmeni (2) Fakültelerin İngilizce Öğretmenliği bölümü mezunu olmak veya ilgili bölüm mezunu olup formasyon eğitimi almış olmak. KPSS-P10 Bayan/ Erkek İzmir 1
YHS Bahç ı van (2) Meslek Yüksekokulların Seracılık, Peyzaj ve Süs Bitkileri, Süs Bitkileri Yetiştiriciliği ve Bahçe Tarımı ile ilgili ön lisans programlarından mezun olmak. KPSS-P93 Erkek Kayseri, İzmir 2
YHS Garson (2) Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksek Okullarının İkram Hizmetleri veya Ağırlama Hizmetleri ile ilgili bölümlerinden mezun olmak. KPSS-P93 Bayan İzmir, İstanbul (Avrupa), Eskişehir, Ankara, Kayseri 3
YHS Garson (2) Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksek Okullarının İkram Hizmetleri veya Ağırlama Hizmetleri ile ilgili bölümlerinden mezun olmak. KPSS-P93 Erkek İstanbul (Avrupa), İzmir, Eskişehir, Ankara, Kayseri 4
YHS A ş ç ı (2) Meslek Yüksekokulların Aşçılık ön lisans programlarından mezun olmak. KPSS-P93 Erkek İstanbul, Eskişehir, Datça, Karaman, Diyarbakır, İzmir, Bandırma, Kütahya 3
Kadro Unvan ı (İ htisas ı) Personel İ htiyacı Duyulan Kadrolar (1)
Sınıfı Adaylarda Aranan Nitelikler KPSS Puan Türü Cinsiyeti İ l /İ lçe Sayı
YHS A ş ç ı (2) Meslek Liselerinin Aşçılık bölümünden mezun olmak. KPSS-94 Erkek İstanbul, Eskişehir, Datça, Karaman, Diyarbakır, İzmir, Bandırma, Kütahya 3
YHS Berber (2) Meslek lisesi haricindeki liselerden mezun olup, Ustalık veya Kalfalık belgesi sahibi olmak. KPSS-P94 Erkek İstanbul (Avrupa), Diyarbakır, Bursa, İzmir 2
YHS Bayan Kuaförü (2) Meslek Yüksek Okullarının Kuaförlük veya Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri ile ilgili programlarından mezun olmak. KPSS-P93 Bayan/ Erkek İstanbul (Avrupa) 1
YHS Ütücü ve Kolac ı (2) Meslek Liselerinin Giyim Üretim Teknolojisi ile ilgili bölümlerinden mezun olmak veya Meslek lisesi haricindeki liselerden mezun olup, Ustalık, Kalfalık belgesi veya Halk Eğitim Merkezlerinden Kurs Bitirme Belgesi sahibi olmak. KPSS-P94 Erkek İstanbul (Avrupa), İzmir, Bursa 3
YHS Hizmetli (Temizlik Eleman ı) Meslek Liselerinin Konaklama ve Seyahat Hizmetleri ile ilgili bölümlerinden mezun olmak veya Meslek Lisesi haricindeki diğer liselerden mezun olmak. KPSS-P94 Bayan İstanbul, Ankara, 1
YHS Hizmetli (Temizlik Eleman ı) Meslek Liselerinin Konaklama ve Seyahat Hizmetleri ile ilgili bölümlerinden mezun olmak veya Meslek Lisesi haricindeki diğer liselerden mezun olmak. KPSS-P94 Erkek İstanbul 2

(1) Fiili kadro yetersizliği ve hangi ili tercih eden aday adayının sınavı kazanacağı bilinmediğinden, bazı unvanlar için ihtiyaç duyulan tüm iller yazılmış; alınacak miktar ise az gösterilmiştir. Alım sürecinde ortaya çıkabilecek ihtiyaçlar nedeniyle kontenjanlar ve alım yapılacak iller değiştirilebilecektir.

(2) Mülakat sınavına ilave olarak, bilgi, beceri ve iş tecrübelerinin ölçüldüğü Mesleki Uygulama sınavı yapılacaktır.

(3) Klinik ortamında çalışmayacak olup, Birlik ve Karargâhlarda görev yapacaklardır.

4. BAŞVURU:

a. Başvurular, www.tekok.edu.tr internet adresinden yapılacaktır. İnternet ortamı haricinde posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

b. Başvuru sayfasında doldurulacak bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki sorumluluklardan adaylar sorumludur.

c. Belgelerde, adayların beyanları esas olup, bu beyanların eksik yada hatalı bilgi içermesi durumunda, adaylık işlemlerine son verilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında, Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 9’uncu maddesi uygulanacaktır.

ç. Başvurular; 24 Aralık 2013 Salı günü başlayıp, 13 Ocak 2014 Pazartesi günü saat 08.00’da sona erecektir.

ç. İnternet adresindeki başvuru formunun bizzat aday tarafından, kontrollü olarak doldurulması gereklidir. Online başvuruyu tamamlamayan veya başkasının yerine yapılan başvurular nedeniyle meydana gelen hatalardan, Hava Teknik Okullar İnsan Kaynakları Değerlendirme Seçme Yerleştirme Komutanlığı sorumluluk kabul etmemektedir.

d. Anlaşılmayan konular ve yardım talepleri için 0 232 251 16 00’dan Dahili: 4193­4187-4183-4181 numaralı telefondan iletişime geçilebilecektir.

5. BAŞVURULARIN AÇIKLANMASI VE SINAVA KATILACAKLARIN BELİRLENMESİ

a. İnternet üzerinden başvuruların tamamlanmasından sonra, Hava Teknik Okullar İnsan Kaynakları Değerlendirme Seçme Yerleştirme Komutanlığı tarafından yapılan tüm başvurular, adayların beyanları doğrultusunda kontrol edilecektir.

b. Başvuran adayların başvuruları, sınıf veya unvan bazında incelenecek ve başvuru kriterlerini sağlayan adaylar KPSS puanı sırasına göre sıralanacaktır. Alım yapılacak miktarın beş ila yirmi katı kadar aday puan sırasına göre mülakat/uygulama sınavına davet edilecektir. Davet edilen adayların listesi internet aracılığı ile ilan edilecektir. Adaylara posta ile tebligat yapılmayacaktır.

c. Başvurusu kabul edilen ve sınav giriş belgesi internet (www.tekok.edu.tr) üzerinden yayımlanan adaylar, belirtilen tarih, saat ve yerde hazır bulunacaklardır. Belirtilen yer ve zamanda, seçim aşamalarına katılmayanlar haklarını kaybedecektir. Bu işlemlerin takip edilmesi tamamen adayın sorumluluğundadır.

ç. Yapılan kontroller sonucunda, herhangi bir koşulu sağlayamadığı anlaşılan başvuru sahiplerinin başvurusu reddedilecektir. Başvurusu reddedilen adaylara, internet aracılığıyla red nedenleri ayrıntılı olarak (yaş, cinsiyet, mezun olunan bölümün uygun olmaması vs.) bildirilecektir.

6. DİĞER HUSUSLAR a. Kısaltmalar:

GİHS: Genel İdare Hizmetleri Sınıfı THS: Teknik Hizmetler Sınıfı SHS: Sağlık Hizmetleri Sınıfı

EÖHS: Eğitim Öğretim Hizmetler Sınıfı YHS: Yardımcı Hizmetler Sınıfı

b. Bu kılavuz, genel bilgi amaçlı hazırlanmış olup, Hv.K.K.lığının takvim ve kılavuzda her türlü değişiklik yapma hakkı saklıdır.

c. Adayların, başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evrakının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin işlemlerinin hangi aşamasında olursa olsun, işlemleri iptal edilecektir.

7. İRTİBAT TELEFONLARI VE İNTERNET ADRESİ:

Basın ve Halkla İlişkiler Kısmı Telefon 0 232 251 16 00 / 4193
Faks 0 232 251 92 78
Sivil Memur Temin Kısmı Telefon 0 232 251 16 00 / Dahili 4183-4187­4193
Hv.Tek.Okl.K.lığı Internet Adresi İnternet www.tekok.edu.tr

DİKKAT

Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları kararları ile Genelkurmay Başkanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın kararları doğrultusunda gerekli durumlarda değiştirebilir. Bu durum, başvuru sahipleri için bir hak doğurmaz. Başvuru sahipleri bu durumu önceden kabul etmiş sayılır. Bu ve benzeri durumlarda izlenecek yol, Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından belirlenir ve kamuoyuna internet aracılığı ile duyurulur.

 

 

Sonraki Haber

Öğretmen atamaları için başvurular başladı

Öğretmen adaylarının merakla beklediği 30 bin atama için başvurular, başladı. Öğretmen atamaları için başvurular 8 …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.