23 Mayıs 2024 Perşembe

Ege Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

 

 

 

 

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ’NE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin olarak 28 Haziran 2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan esaslar ve 06.061978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar KuyıfKararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Fen Fakültesi Dekanlığında istihdam edilmek üzere (giderleri Döner Sermaye gelirlerinden karşılanacaktır) KPSS |BI grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir unvan için aşağıda belirtilen boş sözleşmeli personel pozisyonunun yazılı ve / veya sözlü sınav yapılmaksızın puan sırasına göre sözleşmeli personel alınacaktır.

Unvanı Adet Aranan Nitelikler

Büro Personeli 1 Adet Fakültelerin “Halkla ilişkiler ve Tanıtım” lisans bölümünden mezun olmak En az 5 yıl Üst düzey yönetici asistanlığı deneyimine sahip olmak GLP, ISO 19011:2011, ISO 9001:2008, ISO-OHSAS 18001:2007, eğitim sertifikası sahibi olmak. “Proje Yönetimi” eğitimi almış olduğunu belgelemek, “iş ve Sosyal Güvenlik Hukuku” eğitimi almış olduğunu belgelemek

Genel Şartlar:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

c) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak,

d) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

e) 2012 yılı KPSS (B) grubu sınavından KPSSP3, puanı esas alınacaktır.

f) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan Emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

g) Müracaat edecek adayların ilgili kadro için gereken deneyimlerin yazılı olduğu hizmet belgesi ve SGK Prim’Dökümü ile birlikte müracaat etmeleri gerekmektedir. h] Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” Hükmüne uygun olması gerekmektedir,

e) Aranan Nitelikler kısmında yer alan eğitim ve sertifika belgelerinin ilanın yayın tarihinden önce alınmış olması gerekmektedir

İslenilen Belgeler:

1- Başvuru Formu

3- Öğrenim belgesi (Aslı veya onaylı fotokopisi)

4- 2 adet fotoğraf

5- 2012 KPSS |B| grubu sınav sonuç belgesi

6- Nüfus cüzdanı Fotokopisi

7- Erkeklerde askerlik durumunu gösteren belge

İsteklilerin; ilanın gazete yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde (mesai sonuna kadar) Üniversitemiz http://www.ege.edu.tr adresinde bulunan örnek başvuru dilekçesi ve istenilen belgeler ile birlikte Fen Fakültesi Dekanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir Eksik belge ibraz edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

İşe alınmaya hak kazananların isimleri, 2 iş günü içinde http://www.eqe.edu.tr adresinde ilan edilecektir.

Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle başarılı bulunduğu http://www.eqe.edu.lT adresinde ilan edilen adayların göreve başlatılabilmesi için, sonuçların ilanından itibaren en geç 3 iş günü içerisinde Fen Fakültesi Dekanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuçları ÖSYM Başkanlığından Kurumumuz tarafından teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında Genel Hükümlere göre işlem yapılacaktır.

Yapılacak değerlendirmelerde başarılı bulunarak göreve başlatılacak olanlar; sosyal güvenlik yönüyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunun 4/a hükümlerine tabi olacaklar ve istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olarak çalışacaklardır.

 

KPSS VİDEOLARI İÇİN TIKLARIN

KPSS 2014  TESTLERİ İÇİN TIKLAYIN

KPSS DERS NOTLARI İÇİN TIKLAYIN

BANKA İLANLARI İÇİN TIKLAYIN

ZABIT KATİPLİĞİ KLAVYE ÇALIŞMA PLATFORMU

 

Sonraki Haber

Öğretmen atamaları için başvurular başladı

Öğretmen adaylarının merakla beklediği 30 bin atama için başvurular, başladı. Öğretmen atamaları için başvurular 8 …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.