23 Mayıs 2024 Perşembe

Ege Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

 

 

 

 

 

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ’NE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR

Üniversitemiz Bilgi ve iletişim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06-06-1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar uyarınca; Özel Bütçe’den 1 (biri adet PROGRAMCI alınacaktır.

A-BAŞVURU ŞARTLARI:

1-T.C. Vatandaşı olmak.

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

3- Başvuru bitim tarihi itibari ile 35 yaşından gün almamış olmak.

4- 2012 KPS5 |B| grubu sınavına girmiş olmak ve KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

5- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik ve yaşlılık aylığı almıyor olmak.

6- Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespiti Sınavından (KPDSI en az D düzeyinde ingilizce bilgisi aranır. Ancak, yurtiçi ve yurtdışında ingilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar yurt içinde lisans düzeyinde eğitim gördükten sonra ana dili ingilizce olan yabancı ülkelerde ingilizce dilinde master veya doktora yapanlar, ingilizce dilinde ‘Test Of English as a Foreign LanguagelTOEFLI” sınavından en az 173 (veya geçerlilik süresi dolmamış eski dengi) veya “International English Language Testing System (IELTSI sınavından en az 6 puan alanların ingilizce dil düzeyleri D olarak kabul edilir.

7- Erkek adaylar için asksrjik hizmetini yapmış olmak. 8- Görevini devamlı yapmasında ertgel olabilecek akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak 9- Fakültelerin en az 4 (dört) yıl süre ile eğitim veren; Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olmak

B-ÖZEL ŞARTLAR: . VVindovvs ve Linux işletim sistemleri, . MySOl ve Microsoft SQL veritabanları, . C/C++, Java, C#, PHP, ASP.Net programlama dillerini biliyor ve bu konularda en az 2 (iki) yıllık iş tecrübesine sahip olmak.

C- BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ

İstenen Belgeler;

1) iş Talep Formu.

2) 2012-KPSS sonuç belgesi,

3) Öğrenim durumu belgesinin aslı veya ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği. Öğrenim durumu belgesi yurtdışından alınmış ise denkliği ile birlikte aslı veya ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği.

4) Programcı pozisyonuna başvuranlar için yükseköğrenimi sırasında, bilgisayar alanında ders aldığına ilişkin belge veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar kurslarını bitirdiğine ilişkin sertifika.

5) Aranılan niteliklere dair belgeler.

6) Fotoğraflı özgeçmiş.

7) Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge (KPDS veya Yükseköğretim Kurulu tarafından buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği olan sınav sonuç belgesi, yabancı dil yeterliliğine ilişkin belgelerden, KPDS belgesinin geçerlilik süresi beş yıl, diğer belgelerin geçerlilik süresi ise iki yıldır).

Başvuruda bulunacaklar bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde (mesai saati bitimine kadar) Üniversitemiz http://bitam.eqe.edu.tr internet adresinde bulunan iş Talep Formu’nu doldurarak, E.Û. Bilgi ve iletişim Teknolojileri Uyg. ve Arş. Merkezi’ne (E.Ü. Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü Binası-Zemin Kat) adresine şahsen müracaat etmeleri gerekmekte olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personeli Seçme Sınavı Sonuçları ÖSYM Başkanlığfndan, Kurumumuzca teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında Genel Hüküm gereğince işlem yapılacaktır

KPSSP3 puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre duyurulan boş pozisyonun 10 (on) katına kadar adaylar sözlü veya yazılı sınava çağrılacaktır. Adayların KPSS puanlarının eşit olması halinde, yabancı dil puanları esas alınacaktır Yabancı dil puanlarının da eşit olması halinde bu adayların tümü sınava çağrılacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır

Sınava girmeye hak kazanan adaylar, sınav sonuçları ve atanmaya hak kazanan adayların listesi http://bitam.eqe.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bir bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

Yapılacak değerlendirmelerde başarılı bulunarak göreve başlatılacak olan personel; sosyal güvenlik yönüyle, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerine tabi olacak ve istihdam edileceği birimde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma ve usulüne tabi olarak çalışacaktır.

E.Ü. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi

Sonraki Haber

Öğretmen atamaları için başvurular başladı

Öğretmen adaylarının merakla beklediği 30 bin atama için başvurular, başladı. Öğretmen atamaları için başvurular 8 …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.