20 Temmuz 2024 Cumartesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

 

 

 

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN DUYURULMUŞTUR

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Rektörlük Sağlık Kültür ve Spor Dairesi’nde, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli 28/06/2007 tarih ve 26566 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar”da yer alan ek2. Maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın sözleşmeli personel alınacaktır.

UNVANI ADEDİ MEZUNİYET

DESTEK PERSONELİ 1 – ilgili Meslek Liselerinin Muhasebe programından mezun olmak.

Başvuruda Bulunacakların;

. 2012 yılında yapılmış KPSS sınavından 2012 KPSSP94 sınav sonuç belgesine sahip olmak,

. 10.07.2009 tarih 5917 Sayılı Kanunun 47. Maddesi gereğince son 1 yıldır (istifa tarihinden itibaren) herhangi bir kurumda sözleşmeli personel (657 4B) olarak çalışmamış olması,

. Word, Excel, Oracle, Netterm bilgisayar programlarını çok iyi düzeyde kullanabiliyor olmak,

. Üniversite Mevzuatı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası mevzuatı ile 4857 sayılı iş Kanunu mevzuatına vakıf olmak,

. Değerlendirme sırasında, ilan metninde öz niteliklere ek olarak, Üniversitelerin Personel işleri ve/veya insan Kaynakları bölümlerinde Özlük işleri, Maaş Tahakkuk, Aylık Sigorta Prim ve Hizmet işlemlerinde en az 5 yıl deneyim sahibi olmak, hizmet süresini SGK hizmet dökücü ve çalışma belgesi ile belgelendirebiliyor olmak.

ÜNTANI ADEDİ GEREKLİ NİTELİKLER DESTEK PERSONELİ

1 – Bilgisayar Programcılığı Önlisans Programından mezun olmak.

Başvuruda bulunacakların . 2012 yılında yapılmış KPSS sınavından 2012 KPSSP93 sınav sonuç belgesine sahip olmak, . 10.07.2009 tarih 5917 Sayılı Kanunun 47. Maddesi gereğince son 1 yıldır (istifa tarihinden itibaren) herhangi bir kurumda sözleşmeli personel (657 4B) olarak çalışmamış olması, . Unix Solaris işletim sistemlerinde eğitim almış olmak ve bunu belgelendirebiliyor olmak,

. Değerlendirme sırasında, ilan metninde öz niteliklere ek olarak, Üniversitelerin otomasyon yazılım sistemleri (personel, maaş, ayniyat vb.), web servis ve FTP veri haberleşme alanlarında, yazılım, teknik servis ve bilgisayar ağları ile ilgili alan ve konularda en az 5 yıl deneyim sahibi olmak, hizmet süresini SGK hizmet dökümü ve çalışma belgesi ile belgelendirebiliyor olmak.

UNVANI ADEDİ GEREKLİ NİTELİKLER

DESTEK PERSONELİ 1 – Bilgisayar Programcılığı Önlisans Programından mezun olmak.

Başvuruda Bulunacakların;

. 2012 yılında yapılmış KPSS sınavından 2012 KPSSP93 sınav sonuç belgesine sahip olmak,

. 10.07.2009 tarih 5917 Sayılı Kanunun 47. Maddesi gereğince son 1 yıldır (istifa tarihinden itibaren) herhangi bir kurumda sözleşmeli personel (657 4B) olarak çalışmamış olması,

. PHR ASP JavaScript, Ajax, Dreamvveaver, Fireworks, Corel Draw yazılımları ve Oracle, MsSÛL, PostgreSÛL veritabanı yönetim sistemleri konusunda eğitim almış olmak ve bunu belgelendiriyor olmak.

Değerlendirme sırasında, ilan metninde öz niteliklere ek olarak, Üniversitelerin otomasyon yazılım sistemleri ile ilgili alan ve konularda (web yazılımı, Endüstriyel PC’Iere hakim olarak yazılım geliştirme, kiosk cihazları ile ilgili yazılım geliştirme, Akıllı Kart Sistemleri içinde güvenli geçiş, personel devam kontrol, turnike geçiş sistemleri, yurt otomasyonu vb.) en az 1 yıl deneyim sahibi olmak, hizmet süresini SGK hizmet dökümü ve çalışma belgesi ile belgelendirebiliyor olmak.

isteklilerin;

Bu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai sonuna kadar) Üniversitemiz www.sks.deu.edu.tr adresindeki web sayfasında bulunan örnek başvuru dilekçesi, KPSS sonuç belgesi, diploma veya geçici mezuniyet belgesi fotokopisi, bir fotoğraf ve diğer aranan nitelikleri ispat eder belgeleri ile birlikte, Üniversitemiz Rektörlük Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuçları ÖSYM Başkanlığından Kurumumuz tarafından teyit edilecektir.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında Genel Hükümlere göre işlem yapılacaktır.

Başarılı olduğu belirlenen adaylar, başvuru süresinin bitiminden itibaren en geç 5 iş günü içinde www.deu.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Bu ilanlar tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır. Kişilerin göreve başlatılabilmesi için talep edilen belgeler de www.deu.edu.tr adresinden duyurulacaktır.

Başarılı olunduğu www.deu.edu.tr adresinde ilan edilen adayların göreve başlatılabilmesi için, talep edilen belgeler ile birlikte açıklanan “Evrak Teslim Tarihi”nde Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlük Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Adres: Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Cumhuriyet Bulvarı No:144 35210 Alsancak/İZMİR

Tel: (0 232) 41216 91/ (0 232) 41216 92 www.deu.edu.tr

Sonraki Haber

Öğretmen atamaları için başvurular başladı

Öğretmen adaylarının merakla beklediği 30 bin atama için başvurular, başladı. Öğretmen atamaları için başvurular 8 …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.