25 Nisan 2024 Perşembe

Deniz Kuvvetleri Memur Alım İlanı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 23 personel alacak.

T.C. DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

 

DENİZ EĞİTİM VE ÖĞRETİM KOMUTANLIĞI

 

İNSAN KAYNAKLARI BAŞKANLIĞI

 

BEYLERBEYİ/İSTANBUL

 

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

 

2014 YILI 1’İNCİ DÖNEM

 

AÇIKTAN DEVLET MEMURU ALIMLARI

 

BİLGİLENDİRME KILAVUZU için tıklayınız

 

(BAŞVURU TARİHLERİ 25 AĞUSTOS-25 EYLÜL 2014)

 

Bu kılavuz; Deniz Kuvvetleri Komutanlığında Devlet Memuru olmak için başvuracak adayları bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

 

2014 YILI DEVLET MEMURU

 

ALIMLARINA BAŞVURACAK ADAYLARIN

 

DİKKATİNE !

 

1.BAŞVURU VE SINAV SONRASI İŞLEMLERE AİT BÜTÜN KURALLAR BU KILAVUZDA AÇIKLANMIŞTIR.

 

2.BU KILAVUZDA YER ALAN KURALLAR, KILAVUZUN YAYIN TARİHİNDEN SONRA YÜRÜRLÜĞE GİREBİLECEK YASAMA, YÜRÜTME VE YARGI ORGANLARI KARARLARI İLE GENELKURMAY BAŞKANLIĞI VE DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞININ KARARLARI GEREKLİ KILDIĞI TAKDİRDE DEĞİŞTİRİLEBİLİR.

 

3.ALIM SÜRESİNCE HER TÜRLÜ DUYURU VE BİLGİLENDİRME http://personeltemin.dzkk.tsk.tr İNTERNET ADRESİNDEN YAPILACAKTIR.

 

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

 

2014 YILI 1’İNCİ DÖNEM AÇIKTAN DEVLET MEMURU ALIMLARI

 

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı ile Bağlı Birlik ve Kurumlarında istihdam edilmek üzere “Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” hükmü doğrultusunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Devlet Memuru alımı yapılacaktır.

 

1.BAŞVURUDA BULUNAN ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER

 

a.657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak (A bendinin 6’ncı fıkrası hariç).

 

b.Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş ve ilan edilen unvanların karşısında belirtilen asgari KPSS notunu almış olmak.

 

c.İlan edilen unvanların öğrenim şartı için son mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak KPSS’ ye girmiş olmak ve öğrenimlerini yurt dışında bitirenlerden diplomalarının yurt içinde denkliği Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK)’nca onaylanmış olmak,

 

ç.Başvuru bitiş tarihi itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 18 yaşını tamamlamış (25 Eylül 1996 ve daha önce doğanlar) ve 01 Ocak 2014 tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1979 ve daha sonra doğanlar), Sağlık Hizmetleri Sınıfı Tabip unvanlı adaylar içinmüracaat tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.

 

d.Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerde daha önce çalışmış veya halen çalışıyor olmamak.

 

e.Seçim ve mülakat aşamalarını asil veya yedek olarak kazanan adayların sevk edilecekleri Asker Hastanelerinden veya Asker Hastanelerinin Geçici Sağlık Kurullarından “Askeri Sivil Memur Adayı Olur” kararlı rapor almış olmak.

 

f.Kazanan adayların; yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamalarında bir sakınca bulunmamak.

 

g.”Şehit, malul ve muharip gazi eş ve çocuklarının; anne, baba veya eşinin şehit/gazi olduğunu gösterir belge ile başvurularında, almış oldukları merkezi sınav puanına (KPSS Puanı) %10 fazlası eklenerek hesaplanmış puan” dikkate alınacağından, internetten yapılan başvuru sonrası adaylar şehit/gazi yakını olduğunu gösterir belgenin altına aday bilgileri de yer alacak şekilde 20 EYLÜL 2014 tarihine kadar 0216 310 72 46 numaraya faks ile göndereceklerdir. Geç gelen fakslara işlem yapılmayacaktır.

 

2.BAŞVURU

 

a.Başvurular sadece www.dzkk.tsk.tr internet adresindeki ”Personel/Öğrenci Alımları” linki altından http://personeltemin.dzkk.tsk.tr linkinde bulunan “2014 yılı 1. Dönem Devlet Memuru Alımları”kısmından yapılacaktır.

 

b.Adayların Başvuru Kılavuzunun tamamını okuduktan sonra yukarıda belirtilen link üzerinden ulaşılan “Aday Girişi” kısmına girerek istenilen bilgileri doldurmaları gerekmektedir.

 

c.”Aday Girişi” kısmında doldurulacak bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki sorumluluklardan adaylar sorumludur.

 

ç. Doldurulan bilgilerin, kılavuzda yer alan başvuru şartlarına uygun olmadığının tespit edilmesi durumunda alım sürecinin hangi aşamasında olursa olsun (atanma sürecinde dahi olsa) aday elenmiş kabul edilecek ve adayın işlemleri iptal edilecektir.

 

d.Başvurular; 25 Ağustos 2014 Pazartesi günü saat 17:00’da başlayıp,

 

25 Eylül 2014 Perşembe günü saat 17:00’da sona erecektir.

 

e.Giriş sonrası her adaya bir şifre verilecektir. Adaylar verilen şifreyle, başvuru süresince başvurularını kontrol edip güncelleyebileceklerdir.

 

f.Şifrenizi kaybetmeniz/unutmanız durumunda “Aday Girişi” kısmında bulunan “Şifremi Unuttum” kısmında daha önce girdiğiniz bilgileri girerek şifrenize ulaşabilirsiniz. İdarece, adayların yazılı, sözlü veya bilgi edinme başvurusu yolu ile yapacakları “Şifre Öğrenme” taleplerine yanıt verilmeyecektir.

 

g.İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

3.BAŞVURULARIN AÇIKLANMASI VE SINAVA KATILACAKLARIN BELİRLENMESİ

 

a.Mülakatta başarılı olanların tespitinde 100 tam not üzerinden yetmiş (70) not barajının geçilmesi esas alınır. Sınavların her birinden en az 70 puan alanlar bu sınavları başarmış sayılır. 70 not barajını aşamayan adaylar elenmiş sayılır. Nihai mülakat notu, Sınav Kurulunca başkan ve üyelerin ayrı ayrı verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. Adayların; yazılı ve mülakat sınavlarında aldıkları notların toplamı tespit edilir. Değerlendirme sonuçları, en yüksek puandan başlamak suretiyle sıraya konularak bir başarı listesi hazırlanır. Bu sıralamada toplam puanların eşit olması halinde; KPSS notu yüksek olana öncelik verilir. Bu listeye göre, ilan edilen kadarı asil, diğerleri yedek aday olarak tespit edilir.

 

b.Mülakat Sınavına girecek adayların listesi (KPSS sonucuna göre en yüksek puandan başlayarak hazırlanan ve ihtiyaca göre her unvan için alınacak miktarın 15 (on beş) katı olarak belirlenen sayıda) 01 Ekim 2014 tarihinde www.dzkk.tsk.tr internet adresindeki ”Personel/Öğrenci Alımları” linki altında bulunan http://personeltemin.dzkk.tsk.tr sayfasında ilan edilecektir.

 

4.BAŞVURU VE SINAVLARLA İLGİLİ TAKVİM VE BİLGİLER

 

Başvuru Başlangıcı: 25 Ağustos 2014 Saat 17:00

 

Başvuru Bitişi: 25 Eylül 2014 Saat 17:00

 

Mülakat Sınavına Gireceklerin İlanı: 01 Ekim 2014 Saat 17:00

 

 

SINAV AÇILACAK 2014 YILI 1’İNCİ DÖNEM ALIM KADRO LİSTESİ
SINIFI UNVANI İL ADI ALIM YAPILACAK DERECE ALIM YAPILACAK MİKTAR 657 SAYILI DEVLET MEMURU KANUNUNUN 48’İNCİ MADDESİNDE BELİRTİLEN GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR DIŞINDA ADAYLARDA ARANILACAK NİTELİK/ŞARTLAR
ÖĞRENİM DURUMU YAŞ

DURUMU

CİNS. MERKEZİ SINAV NOTU
GNHİZ. Muhasebeci Kocaeli 9 1 Fakültelerin Maliye / Muhasebe/ Muhasebe ve Denetim / Muhasebe Bilgi Sistemleri / Muhasebe ve Maliye / Maliye Muhasebe / Muhasebe-Finansman / İktisat / İşletme / İktisat-İşletme bölümü mezunu olmak. Müracaat tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış, 36 yaşından gün almamış olmak. Erkek

/Bayan

2013-2014 yılları KPSSP26’dan asgari 70 notu bulunması.
Uzman Me. (Tarih) Ankara 9 1 Fakültelerin Tarih bölümü mezunu olmakve Osmanlıca bilmek. (Adayların Osmanlıca dil seviyesi mülakat esnasında değerlendirilecektir.) Müracaat tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış, 36 yaşından gün almamış olmak. 2013-2014 yılları KPSSP3’den asgari 70 notu bulunması.
Uzman Me. (Mevz.İnc.) Kocaeli 9 1 Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Müracaat tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış, 36 yaşından gün almamış olmak. 2013-2014 yılları KPSSP3’den asgari 70 notu bulunması.
TEKHZ. Elektrik Mühendisi Ankara 8 1 Fakültelerin Elektrik Mühendisliği / Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü mezunu olmak. Müracaat tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış, 36 yaşından gün almamış olmak. 2013-2014 yılları KPSSP3’den asgari 70 notu bulunması.
İnşaatMühendisi İstanbul 8 1 Fakültelerin İnşaat Mühendisliği bölümü mezunu olmak. Müracaat tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış, 36 yaşından gün almamış olmak. 2013-2014 yılları KPSSP3’den asgari 70 notu bulunması.
İzmir 8 1
Gemi İnşaa Mühendisi İstanbul 8 1 Fakültelerin Gemi İnşaatı Mühendisliği bölümü Mezunu Olmak. Müracaat tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış, 36 yaşından gün almamış olmak. 2013-2014 yılları KPSSP3’den asgari 70 notu bulunması.
İzmir 1
SINAV AÇILACAK 2014 YILI 1’İNCİ DÖNEM ALIM KADRO LİSTESİ
SINIFI UNVANI İL ADI ALIM YAPILACAK DERECE ALIM YAPILACAK MİKTAR 657 SAYILI DEVLET MEMURU KANUNUNUN 48’İNCİ MADDESİNDE BELİRTİLEN GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR DIŞINDA ADAYLARDA ARANILACAK NİTELİK/ŞARTLAR
ÖĞRENİM DURUMU YAŞ DURUMU CİNSİYET MERKEZİ SINAV NOTU
TEKHZ. Elektronik Mühendisi İstanbul 8 1 Fakültelerin Elektronik / Elektronik ve Haberleşme / Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü mezunu olmak. Müracaat tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış, 36 yaşından gün almamış olmak. Erkek/Bayan 2013-2014 yılları KPSSP3’den asgari 70 notu bulunması.
Makine Müh. Ankara 8 1 Fakültelerin Makine Mühendisliği bölümü mezunu olmak. Müracaat tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış, 36 yaşından gün almamış olmak. 2013-2014 yılları KPSSP3’den asgari 70 notu bulunması.
Bilgisayar Teknikeri İstanbul 9 1 Meslek YüksekokullarınınBilgisayar Donanımı/ Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama bölümü mezunu olmak. Müracaat tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış, 36 yaşından gün almamış olmak. 2012-2013 yılları KPSSP93’den asgari 70 notu bulunması.
Harita ve Kadastro Teknikeri İzmir 9 1 Meslek Yüksekokullarının Tapu Kadastro / Harita Kadastro / Tapu ve Kadastro bölümü mezunu olmak. Müracaat tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış, 36 yaşından gün almamış olmak. 2012-2013 yılları KPSSP93’den asgari 70 notu bulunması.
Kocaeli 9 1
Ankara 9 1
Elektrik Teknisyeni İzmir 12 1 Meslek Liselerinin Elektrik bölümü mezunu olmak. Müracaat tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış, 36 yaşından gün almamış olmak. 2012-2013 yılları KPSSP94’den asgari 70 notu bulunması.
SAĞHZ. Psikolog Hatay 8 1 Fakültelerin Psikoloji bölümü mezunu olmak. Müracaat tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış, 36 yaşından gün almamış olmak. 2013-2014 yılları KPSSP3’den asgari 70 notu bulunması.
Veteriner Çanakkale 8 1 Fakültelerin Veteriner Hekimliği bölümü mezunu olmak.
Mersin 8 1
SINAV AÇILACAK 2014 YILI 1’İNCİ DÖNEM ALIM KADRO LİSTESİ
SINIFI UNVANI İL ADI ALIM YAPILACAK DERECE ALIM YAPILACAK

MİKTAR

657 SAYILI DEVLET MEMURU KANUNUNUN 48’İNCİ MADDESİNDE BELİRTİLEN

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR DIŞINDA ADAYLARDA ARANILACAK NİTELİK/ŞARTLAR

ÖĞRENİM DURUMU YAŞ

DURUMU

CİNSİYET MERKEZİ SINAV

NOTU

YRDHZ. Garson Ankara 10-12-13 1 – Lise ve Dengi Okulların Servis, Servis Hizmetleri, Ağırlama ve Gıda Teknolojisi bölümü ,

– Lise ve Dengi Okul mezunu olmak ve 3308 sayılı Kanuna göre Servis (Garson) dalında Ustalık/Kalfalık belgesi olmak.

Müracaat

tarihi itibarıyla

18 yaşını tamamlamış,

36 yaşından gün almamış olmak.

Bayan 2012-2013 yılları KPSSP94’den asgari 70 notu bulunması
KPSS NOTUNA GÖRE ALIM YAPILAMAYAN 2014 YILI 1’NCİ ALIM KADRO LİSTESİ
SINIFI UNVANI İL ADI ALIM YAPILACAK DERECE ALIM

YAPILACAK

MİKTAR

657 SAYILI DEVLET MEMURU KANUNUNUN 48’İNCİ MADDESİNDE BELİRTİLEN GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR DIŞINDA ADAYLARDA ARANILACAK NİTELİK/ŞARTLAR
ÖĞRENİM DURUMU YAŞ

DURUMU

CİNSİYET DÜŞÜNCELER
SAĞHZ. Tabip Kocaeli 8 1 Fakültelerin Tıp bölümü mezunu olmak. Müracaat

tarihi itibarıyla

18 yaşını tamamlamış olmak.

Erkek/Bayan Yazılı Sınav

(Genel Kültür ve Meslek Bilgisi)

Deniz Eğitim ve Öğretim K.lığınca yapılacaktır.

İstanbul 1
İzmir 1

Sonraki Haber

Öğretmen atamaları için başvurular başladı

Öğretmen adaylarının merakla beklediği 30 bin atama için başvurular, başladı. Öğretmen atamaları için başvurular 8 …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.