27 Mayıs 2024 Pazartesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 237 sözleşmeli personel alacak

Çevre Bakanlığı, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca, KPSS şartı olmaksızın, yazılı ve sözlü sınav ile toplam 237 sözleşmeli personel alacaktır.

 

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINDAN:

 

KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI KAPSAMINDA ÇALIŞTIRILMAK

 

ÜZERE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR

 

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca, 2012/3945 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile çıkarılan “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Uygulamalarında Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esaslar”a göre istihdam edilmek üzere yazılı ve sözlü sınav ile aşağıda belirtilen şartlardatoplam (237) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

 

I- SÖZLEŞMELİ PERSONELİN UNVANLARA GÖRE DAĞILIMI

 

UNVANI ADEDİ

 

İnşaat Mühendisi 22

Makine Mühendisi 5

Elektrik-Elektronik Mühendisi 5

Harita Mühendisi 16

Jeoloji Mühendisi 6

Jeofizik Mühendisi 3

Şehir ve Bölge Plancısı 62

Mimar 60

Avukat 41

Uzman 17

TOPLAM 237

II-ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

 

A) GENEL ŞARTLAR

 

1) Türk vatandaşı olmak,

 

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7 numaralı alt bentlerinde yer alan şartlara haiz olmak,

 

3) İlana çıkılan unvanlarla ilgili en az 4 yıllık eğitim ve öğretim verilen yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği yükseköğretim kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

 

4) Bakanlıkça yapılacak yazılı ve sözlü sınavda yüz (100) tam puan üzerinden en az yetmiş (70) puan almak.

 

5) “Avukat unvanına başvuruda bulunacakların avukatlık ruhsatına sahip olmaları gerekir.”

 

III- YAZILI SINAV İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

 

1)Yazılı sınav ile ilgili bilgilendirme amaçlı hazırlanan Sınav Uygulama Duyurusu http://sausem.sakarya.edu.tr ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı www.csb.gov.tr internet sayfalarında duyurulacaktır.

 

2)Sınava katılacak adaylar SAUSEM hesabına 75-TL yatıracaklardır.

 

3)Yazılı sınav Sakarya Üniversitesi tarafından yapılacaktır.

 

4)Sınav, 17.08.2014Pazar günü Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü Serdivan/SAKARYA adresindeki yerleşkede yapılacaktır. Sınav süresi tüm alanlar için 90 dakika olup sınav saat de başlayıp da tamamlanacaktır.

 

5)Sınavlarda her soru için sadece 1 doğru olan 4 şıklı hazırlanmak suretiyle çoktan seçmeli test sistemi uygulanacaktır.

 

6)Her branş için sorulacak soru sayısı Genel Konular (6306 sayılı Kanun) 10, Alan Bilgisi Konuları 70 olmak üzere toplam soru sayısı dir.

 

7)Yapılacak yazılı sınavda hatalı olan sorulara tekabül eden puanlar diğer sorulara eşit şekilde dağıtılacaktır.

 

8)İtiraz olması durumunda adaylar SAUSEM’ in duyuracağı hesap numarasına 30-TL itiraz ücreti yatırarak bir dilekçe ile itiraz başvurusunda bulunabilirler.

 

9)Sınav sonuçları 26.08.2014 Pazar günü http://sausem.sakarya.edu.tr ile www.csb.gov.tr adreslerinde yayımlanacaktır.

 

10)Yazılı sınavda 70 (yetmiş) puan alan adaylar başarılı olmuş sayılır. Her branş başarı puanı sırasına göre sıralanacaktır. Yazılı sınavın değerlendirilmesi sonucu bu sınavın 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylardan; en yüksek puan alandan başlamak üzere her branşta atama yapılacak pozisyon sayısının 4 katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.

 

11)Adaylar, yazılı sınava beyanları üzerine katılacaktır. Sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin bu ilanda ve ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşımadığının tespiti halinde, başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca başvuru şartlarını taşımadığı daha sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri tazminatsız ve bildirimsiz feshedilecektir. Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak, haklarında yasal işlem yapılarak, atamaları yapılmış ise iptal edilecek ve Bakanlık tarafından kendilerine bir ücret ödenmiş ise yasal faizi ile birlikte tahsil edilecektir.

 

Yazılı sınavda başarılı olup sözlü sınava katılacak adaylar için duyuru, Bakanlığımız tarafından ayrıca yapılacaktır.

 

IV-UNVANLAR İTİBARİYLE YAZILI SINAV KONULARI

 

UNVANLAR İTİBARİYLE YAZILI SINAV KONULARI

 

İNŞAAT MÜHENDİSİ

 

a) Zemin Mekaniği

 

b) Yapı Malzemesi

 

c) Yapı Statiği

 

d) Betonarme

 

e) Su Yapıları

 

f) Şantiye Bilgisi

 

g) Kentsel Dönüşüm

 

MAKİNE MÜHENDİSİ

 

a) Mühendislik mekaniği

 

b) Enerji tesis ve işletmeleri

 

c) Endüstriyel akustik ve gürültü

 

ç) Genel proses tekniği

 

d) Makine dinamiği

 

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ

 

a) Enerji dönüşümü

 

b) Elektromanyetik dalgalar

 

c) Elektrik ve elektronik sistemlerinin analog ve sayısal denetimi

 

ç) Enerji verimliliği ve güç kalitesi

 

d) Elektronik devre elemanları

 

HARİTA MÜHENDİSİ

 

a) Coğrafi bilgi sistemleri uygulamaları

 

b) Jeodezi (koordinat sistemleri)

 

c) Kadastro bilgisi

 

d) İmar uygulamaları

 

e) Haritacılık yazılımları

 

JEOLOJİ MÜHENDİSİ

 

a) Tektonik

 

b) Hidrojeoloji

 

c) Tarihsel jeoloji

 

d) Genel jeoloji

 

e) Mineraloji

 

f) Paleontoloji

 

g) Harita Ölçek

 

h) Mühendislik Jeolojisi

 

ı) Petrografi

 

i) Sedimantoloji

 

j) Maden Yatakları

 

JEOFİZİK MÜHENDİSİ

 

a) Sismoloji

 

b) Yer fiziği

 

c) Uygulamalı jeofizik

 

d) Yapı jeofiziği

 

e)Gravite

 

ŞEHİR VE BÖLGE PLANCISI

 

a) Kent Ekonomisi

 

b) Konut Politikaları

 

c) Kentsel Dönüşüm

 

ç) Kent Sosyolojisi

 

d) İmar ve Hukuk

 

MİMAR

 

a)Mimari tasarım

 

b) Yapım bilgisi

 

c) Yapı malzemesi

 

ç) Mimarlık tarihi

 

d) Bilgisayar destekli çizim

 

e) Kentsel Tasarım

 

f) İmar ve Hukuk

 

AVUKAT

 

a) Anayasa Hukuku

 

b) Medeni Hukuk

 

c) Borçlar Hukuku

 

ç) Ticaret Hukuku

 

d) Medeni Usul Hukuku

 

e) İcra ve İflas Hukuku

 

f) İdare Hukuku

 

g) İdari Yargılama Hukuku

 

ğ) Ceza Hukuku

 

h) Ceza usul Hukuku

 

ı) Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

 

UZMAN

 

a) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu

 

b)5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

 

c)6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun

 

ç)6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun

 

d)Muhasebe (Genel Muhasebe, Ticari Aritmetik)

 

e)Hukuk (Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargı, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku)

 

VI-İLETİŞİM ADRESİ:

 

Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi SAUSEM

 

Esentepe Kampüsü SAUSEM Binası Serdivan/SAKARYA

 

Tel:0264 295 54 51

 

Faks:0264 295 54 50

 

Başvuru için tıklayınız.

Sonraki Haber

Öğretmen atamaları için başvurular başladı

Öğretmen adaylarının merakla beklediği 30 bin atama için başvurular, başladı. Öğretmen atamaları için başvurular 8 …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.