25 Nisan 2024 Perşembe

Atatürk İlkeleri

Cumhuriyetçilik:

                   Anahtar kelimeleri: Ulusal Egemenlik, Seçim, Ulusal İrade, Çok Partili Rejim, Seçme ve Seçilme Hakkı.

Aşamaları:

–          TBMM’nin açılması,

–          Saltanatın kaldırılması,

–          Cumhuriyetin ilanı,

–          Çok Partili rejim denemeleri,

–          Kadınlara Seçme ve seçilme hakkı verilmesi

Milliyetçilik:

Anahtar Kelimeleri: Ortak vatan, dil ve kader birliği olmalı, din ve ırk birliği şart değildir.

Aşamaları:

–          TBMM’nin açılması,

–          İstiklal Marşı’nın kabulü,

–          Tevhid-i Tedrisat kanunu,

–          Kabotaj Kanunu,

–          Türk Tarih ve Türk Dil Kurumları’nın kurulması.

Halkçılık:

Anahtar Kelimeleri: Ayrıcalıkların kaldırılması, eşitlik, Dayanışma, Sosyal devlet.

Aşamaları:

–          Aşar Vergisinin kaldırılması,

–          Kıyafet devrimi,

–          Tekke ve Zaviyelerin kapatılması,

–          Türk Medeni kanununun kabulü,

–          Soyadı kanunu,

–          Kadınlara Siyasal haklar tanınması.

Laiklik:

Anahtar Kelimeleri: Din ve Devlet işlerinin ayrılması, Akılcılık ve Bilimsellik, din ve vicdan özgürlüğü, çağdaşlaşma.

Aşamaları:

–          Saltanatın ve Halifeliğin kaldırılması,

–          Tevhid-i Tedrisat kanunu,

–          Şeriye ve Evkaf vekaletinin kaldırılması,

–          Tekke ve Zaviyelerin kapatılması,

–          Medeni Kanunun kabulü,

–          Anayasadan; “devletin dini İslâm dır” maddesinin çıkarılması,

–          Laikliğin anayasaya girmesi.

Devletçilik:

Anahtar Kelimeleri: Ekonomi, yatırım, kamulaştırma, bütün yatırımların devlet eli ile yapılması, özel sektör ve müteşebbisin olmaması.

Aşamaları:

–          Tarımı destekleyici çalışmalar,

–          Devletin banka kurması,

–          I. Beş yıllık kalkınma planının hazırlanması,

–          Kamulaştırma (devletleştirme) çalışmaları.

Devrimcilik (İnkılapçılık): Anahtar Kelimeleri: Devrim, İnkılap, Çağdaşlaşma, Değişim, yenilik.

Sonraki Haber

İhtiyaç Yayınları TG – Çözümleri Açıklamalı

            İHTİYAÇ YAYINLARI TG_2-2 İHTİYAÇ YAYINLARI TG_3-3 İHTİYAÇ YAYINLARI TG_4-4 …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.