27 Mayıs 2024 Pazartesi

Asgari ücret, memur maaşları

 

 

 

 

Asgari ücretteki artışlar, memurların da içinde bulunduğu 75 milyonu doğrudan veya dolaylı olarak etkilemektedir.

Asgari ücretteki artışlar, memurların da içinde bulunduğu 75 milyonu doğrudan veya dolaylı olarak etkilemektedir. Bugün 2014 yılı asgari ücrettutarı belli oldu. Bu bağlamda bu artışın memurların maaşını nasıl etkileyeceği ile ödenen net tutarın memurdan memura değişip değişmeyeceğini izah etmeyeçalışacağız.

2014 yılı ilk dönem asgari ücret tutarı 1071 TL

Yapılan müzakereler neticesinde 2014 yılı için asgari ücret belirlendi. Buna göre, ”Asgari ücretyılın ilk 6 ayı için yüzde 5, ikinci ay içinse yüzde 6 artırılmıştır.”

Bakan Çelik tarafından yapılan açıklamaya göre, asgari ücrette 16 yaş altı ve üstü sınırı uygulamasına sonverilmiş ve tek asgari ücret uygulamasına geçilmiştir.

Asgari ücret 2014’ün ilk altı ayında 846 net, 1.071 lira brüt oldu. İkinci altı ay net 891, brüt 1.131 lira olarakbelirlendi.

Asgari ücret rakamları memur maaşlarını doğrudan etkilemektedir

Bütün çalışanlar ve özelde de memurlar için uygulanacak asgari geçim indirimi, memurun kendisinin veyaailesinin asgari geçim düzeyini sağlayacak bölümünün toplam gelirden düşülerek vergi dışı bırakılmasıylahesaplanmaktadır. Gerçek rakamlardan uzak olmakla birlikte ele geçen maaşa etkisi bulunmaktadır ve asgari ücrettin ilk dönemindeki artış memur maaşını doğrudan etkilemektedir.

Asgari geçim indirimi 01.01.2014 – 30.06.2014 (Ocak) için belirlenen asgari ücretin mükellefin durumunagöre belirlenen oranın ücretliler için belirlenen 1’inci ücret dilimi (%15) ile çarpılmak suretiylebulunmaktadır. Memurlar da ücretli olduğu için asgari geçim indiriminden yararlanmaktadır. Dolayısıyla01.01.2014 – 30.06.2014 (Ocak) için belirlenen 1.071 TL tutarındaki asgari ücret çalışanlaraçısından önem arz etmektedir.

Asgari geçim indirimi tutarları ne kadardır?

Memur 2013 yılı miktarı 
2014 yılının ilk altı ayı
Bekar Memur veya
Eşi çalışan ve çocukları olmayan memur
73,40 1.071 x % 50 x % 15 = 80,33
Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz 88,07 1.071 x % 60 x % 15= 96,39
Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu 99,08 1.071 x % 67,5 x % 15= 108,44
Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu 110,09 1.071 x % 75 x % 15= 120,49
Evli eşi çalışmayan ve 3 çocuklu 117,43 1.071x % 80 x % 15= 128,52
Evli eşi çalışmayan ve 4 çocuklu 124,77 1.071 x % 85 x % 15= 136,55

2014 yılı ilk 6 aylık dönemi tahmini asgari ücretin % 85’i için hesaplanan gelir vergisi tutarı 136,55 TLolduğundan Asgari Geçim İndirimi 2014 yılında 136,55 TL’yi aşamayacaktır.

Boşanmış ancak çocukların velayeti kendisinde olan memur da bu tablo esas alınarak asgari geçimindiriminden faydalanabilecektir. Bu nedenle asgari ücretin brüt tutarı aynı olmakla birlikte ele geçen nettutarı kişiden kişiye değişmektedir.

Asgari ücret artışı birçok ödemeyi etkilemektedir

Birçok ödeme kalemi asgari ücrete paralel arttırıldığı için asgari ücretteki artışlar oldukça önem arzetmektedir. Pazarlıkların çetin geçmesinin sebebi de bütçeye önemli ölçüde yük getirmesi ile işverenlere getirdiği ilave yüktür. Örneğin Bakıma muhtaç engelli ve bakıma muhtaç engelliye evde bakım hizmetiveren kişilere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından ödenmekte olan evde bakım ücretleri netasgari ücret tutarına göre belirlenmekte olduğundan asgari ücretteki artış oranı oldukça önemlidir.Çalışanlara yapılan asgari geçim indiriminin de asgari ücrete göre belirlenmesi bütçeden önemli tutarlarınçıkmasına sebep olabilmektedir.

Yine sigortalıların borçlanma tutarları da asgari ücretle doğrudan ilgilidir. Bu nedenle borçlanmayapacakların en son 31 Aralık günü (bugün) borçlanmaları daha az ödeme yapmaları açısından oldukça önemlidir.

Genel sağlık sigortası kapsamında olanların ödeyecekleri GSS primleri de asgari ücrete görebelirlendiğinden asgari ücret artışı ödenecek GSS primlerini de arttırmaktadır.

İsteğe bağlı sigortalıların ödeyecekleri sigorta prim tutarlarından tutun da yurt dışı borçlanma tutarlarınakadar birçok ödeme asgari ücrete bağlıdır. Asgari ücret ne kadar yüksek olursa ödenecek prim tutarları da o kadar yüksek olabilmektedir. Bu nedenle Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı asgari ücret artışları sonrasında prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlarla ilgili olarak genelge çıkartmaktadır. Sonuç olarak asgari ücretlerdeki artışlar kimilerini sevindirirken kimilerini de üzebilmektedir. Asgari ücret deyip geçmeyelim.

 

“www.memurlar.net”

Sonraki Haber

TEOG Sonuçları Açıklandı

TEOG kapsamında 8’inci sınıflara yönelik düzenlenen 2. dönem merkezi ortak sınav sonuçları açıklandı.   Sınav …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.