27 Mayıs 2024 Pazartesi

Anlatım bozukluğundan soru kaçırmak istemeyenler

 

ANLATIM BOZUKLUĞU TEST – 1

1. Aşağıdakilerden hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Dağların doruklarında su yerine kar yerdik haziran ayında.

B) Dolmuşun içi hamam gibiydi bir de kese atacak biri olsa…

C) Dışarı çıkınca havaların serinlemeye başladığını hissediyorsunuz artık.

D) Kışlık giysiler dolaplardan yavaş yavaş çıkarılmaya başlandı.

E) Ne de olsa mevsimi geldi bu kalın giyeceklerin.

 

2. Aşağıdakilerden hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Dersimize gelenlerin çoğunu tanıyor, bir şeyler anlatıyor, onları motive ediyorduk.

B) İnsanların yetişmesi onlara görev verilmesi ile sağlanır.

C) Her insan aktifliğin çekirdeği gibidir, bir gün mutlaka fidan olmak için uygun ortamı

bulacaktır.

D) Bazıları soruyu çözüyor, bazıları soruların yanlışlığından söz ediyordu.

E) Giydiğin bu elbiseye taktığın bu kravat çok uygun gitmiş.

 

3. Aşağıdakilerden hangisinde “-ler,-lar” kullanıldığı yerde anlatım bozukluğunun sebebidir?

A) Annenler dün buradaydılar haberin var mı?

B) O söz: “Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir.” Türk tarihinde önemli bir sayfa açar.

C) Bu anlaşma birçok batılı, uygar devletler tarafından da onaylandı.

D) Sıkıntılar, dertler, ihanetler hayatında hep bunlarla mücadele etti.

C) Kardeşler arasında, böyle küçük anlaşmazlıklar olması normaldir.

 

4. Aşağıdakilerden hangisinde bir anlatım bozukluğu yoktur?

A) Yüzüme dikkatle bakıyor ve dinliyor.

B) Herkese saygısı var, korkusu yoktu.

C) İşlerini bir plan ve program dahilinde yürütürdü.

D) Sağlıklı ve sıhhatli nesiller yetiştirmek her milletin amacıdır.

E) Sizi tanıyor ve selam yolluyordu.

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Mektebinde okusaydım ben de talebesi olma zevkini tadacaktım.

B) Her şeyden önce bir okuma yönteminiz olmalı.

C) Yoksa okurken çok zaman yitirebilirsiniz.

D) Bir kitabı bastan aşağı okumak gereksiz.

E) Yiğidi siz vefayı da biz gömdük.

 

6. Cümlede bulunan bir nesne, bazen aynı sözcükten oluşturulacak dolaylı tümleci unutturabilir.Bu tür cümlelerde dolaylı tümleç eksikliği söz konusu olur.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu tür bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Onunla yaptığımız karşılıklı tartışmalara bir süre ara verdik.

B) Yazarın konuya ilgisini çeken, yazmaya iten nedir, belli değil.

C) Sizi önceden tanıyor ve güveniyoruz.

D) Sanatçının dil sorununa eğilmesi, ilgilenmesi gerekir.

E) Sanat insana bir şeyler vermeli ve eğitmelidir.

 

7. “Bu çocuğun zeki ve yaramaz olmadığını herkes bilir.” cümlesindeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisiyle giderilebilir?

A) “ve” sözcüğü cümleden çıkarılarak.

B) “olmadığını” sözcüğü yerine “olduğu” getirilerek.

C) “ve” den önce “olduğunu” sözcüğü getirilerek.

D) “bilir” sözcüğü yerine “bilmeli” getirilerek.

E) “ve” sözcüğü yerine “fakat” getirilerek.

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yoktur?

A) Kesinlikle menfaate dayalı dostluklar uzun sürmeyebilir.

B) Yanılmıyorsam, yarın buraya geleceğini zannediyorum.

C) Onu daha çok bizim bağ evine yaptığımız kaçak ziyaretler sırasında görebilirdik.

D) Yolların kenarlarına güzel çınar ağaçlan ekmişlerdi.

E) O, tüm zorluklara göğüs gerdi, başa çıktı.

 

YANITLAR : 1-A 2-A 3-C 4-C 5-E 6-C 7-C 8-C

 

ANLATIM BOZUKLUĞU TEST – 2

1. “Şiir edebiyatın estetik ağırlığı en fazla olan sahadır.”

Yukarıdaki cümlede bulunan anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Özne – yüklem uyuşmazlığı

B) Nesne eksikliği

C) Aynı anlama gelen kelimelerin kullanılması

D) Gereksiz kelime kullanılması

E) İyelik ekinin kullanılmaması

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur?

a. Ne ben ne Ayşe geziye gitmek istemedi.

b. Eserin dili çok sadeydi, fakat konusu sürükleyici değildi.

c. Zengin olmasına rağmen yaşamasını, gezmesini iyi biliyor.

d. Kitabı görmeden Önce içeriği hakkında bir şey söyleyemem.

e. Sizi herkes seviyor, onaylıyor ama yardım etmiyor.

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

a. Hayat düpedüz kopya edilmediği için romancının hayal gücü değiştirir.

b. Roman boyunca bütün tahlil, tasvir ve hükümlerde hep Peyami Safa’yı hissederiz.

c. O gerçeği kabul etmez, uzak durur.

d. O hep çetin ve zor işleri severdi.

e. Fahim Bey tuhaf bir insan olduğu söz götürmez.

 

4. Aşağıdakilerin hangisinden özne görevindeki sözün çıkarılması cümlenin anlamını bozar?

a. Seninle daha önce de telefonlaşmıştık biz.

b. Onlar bir sene Önce de gösteri yapmışlardı.

c. Bu sorunun cevabını sen geçen hafta vermemiş miydin?

d. Siz daha önce de böyle davranmayacağımıza söz vermemiş miydiniz?

e. Bu konuyla ilgili raporu sadece o biliyor.

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

a. Nükleer enerjiden faydalanırken tabiat tahrip edilmemelidir.

b. Ülkemizin kalkınabilmesi için yetişmiş insan gücü çok önemlidir.

c. Ne zamandır karşılıklı kavga etmiyorlardı, yine başladılar.

d. Devletler, aralarındaki problemleri anlaşma yoluyla çözmelidir.

e. Başkalarından saygı görmek istiyorsak biz de başkalarına saygı göstermeliyiz.

 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur?

a. Sizinle yakın tarihle ilgili sohbet etmek istiyorduk, bu konuda otorite olarak görüyoruz.

b. Hiçbiri onu karşılamamıştı, görmezden gelmişlerdi.

c. İzmir’de yaklaşık tam yirmi senedir oturuyorlardı.

d. Durmadan fıkra ve nutuk anlatılan bu yerden hemen uzaklaştım.

e. Kaydımın kısa sürede yapılması için çok uğraştım ama bunda başarılı olamadım.

 

7. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir anlatım bozukluğu yapılmamıştır?

a. Yetimler yurdundaki çocukların birini bile unutmaz, tek tek ziyaret edip hediyeler alırdı.

b. Televizyonda gösterilen yerli ve Amerikan filmlerinde şiddet ön plandadır.

c. Gramer konusunda oldukça bilgili ancak edebiyatta oldukça zayıftı.

d. O her zaman kendisinden kıdemli olanlara saygı gösterirdi hep.

e. Milli Eğitimle ve dershanemizin ortak çalışması sonucu genel bir sınav yapıldı.

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “güya” sözü anlatım bozukluğuna yol açmıştır?

a. Güya akşamları benimle gezmekten mutluymuş.

b. Sana bu iyiliği güya o yapmış.

c. Kardeşinin sünnet düğününde bizi de çağıracaktı güya.

d. Güya ben soruyu cevaplayamazmışım.

e. Sözüm ona güya sen de gelecektin.

 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

a. Takımlarımızın Avrupa kupalarında turu geçmelerini bekliyoruz ve inanıyoruz.

b. Yeni sanatçılar arasında çok güzel şiir yazanlar var.

c. Bu, çocukların sınavı kazanmasını sağladı.

d. Sıcağa kalmamak için sabah erkenden yola çıkmak gerekiyor.

e. Bazı yazarlar yazarken toplumu göz önünde bulundurmaz.

 

10. “Ofiste gürültünün ve kötü manzaralı dekorların karşısında dergi okumak oldukça zordu.” cümlesindeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a. Özne – yüklem uyuşmazlığı

b. Tamlama yanlışlığı

c. Tümleç eksikliği

d. Sözcüklerin yanlış yerde kullanılması

e. Gereksiz sözcüklerin kullanılması

 

YANITLAR : 1-E 2-B 3-D 4-E 5-C 6-E 7-C 8-E 9-A 10-B

 

ANLATIM BOZUKLUĞU TEST – 3

 

1. Aşağıdakilerin hangisinde bir anlam belirsizliği söz konusudur?

a. Çalıştığını nerden bileyim.ben falcı değilim ki.

b. Bugüne kadar birçok insanla görüştü ve tanıştı.

c. Senin niçin çalışmadığını kimseye söylemiyor.

d. Gelenlerin selamını alıyor, konuşmuyor.

e. Bu yazarın tüm eserlerini okudum ve inceledim.

 

2. Aşağıdakilerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

a. Yarın akşam uçakla İstanbul’a gidiyoruz.

b. Ailesi on yıl önce buraya Selanik’ten göç etmiş.

c. Bugüne kadar kimseyi üzmemiş ve küsmemiş.

d. Gelenlere güler yüz gösteriyor, İkramda bulunuyordu.

e. Herkesin derdini dinliyor ve onlara çareler arıyor.

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yoktur?

a. Cesetleri çok denizde kaldığı için şişmişti.

b. Bu istek, hiç şüphesiz kulağına gitmiş olmalıdır.

c. Aşağıdaki tebliğin yayın ve ilanına karar verilmiştir.

d. Yazılanların hepsi bir iki günlük ömrü olan birer cılız eserlerdir.

e. Hür düşünce, kendi kararlarını kendi verebilmek demektir.

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

a. Olaylar İstanbul’da, bir kenar mahallede geçer.

b. Yazar; sokağın, mahallenin ve dekorların betimlemesinde başarılıdır.

c. Yazarın bütün ilgisinin bu noktalarda toplandığı söylenebilir.

d. O, bir kadın romancı olarak kadın kahramanlarının ruh tahlillerinde başarılıdır.

e. Buna rağmen romanın bir tezi savunduğunu karşı olduğunu söyleyemeyiz.

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

a. O kadar yorgundum kî neredeyse hemen uyuyacaktım.

b. Bu yaramazlara her zaman, uslu olmalarını söylüyorum.

c. Ne zaman doğru dürüst bir iş yapacaksın?

d. Annem ve ben bugün misafirleri karşılamaya gideceğiz.

e. Tek derdim annemi yalnız bırakmış olmaktı.

 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

a. Torbanın içine bütün yiyecekleri koyduk, ağzını sıkıca bağladık.

b. Üniversiteyi yeni bitiren dayımın kızı, bu yaz evlenecek, Amerika’ya gidecek.

c. Her sabah kahvaltı yapmadan gazetesini alır ve okur.

d. Önümüzdeki yılın bütün sorularını hazırladık ve gönderdik.

e. Dilekçenin sağ alt köşesine adınızı yazın ve imzalayın.

 

YANITLAR : 1- A 2-C 3-E 4-E 5-A 6-E

 

ANLATIM BOZUKLUĞU TEST – 4

1. Uzun zamandır, kendisine gelen pek çok kişinin derdine çare buluyor, bu gibi tehlikeli şeylerden uzak tutmanın yollarını arıyordu.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir?

a. “Uzun zamandır” söz grubu atılarak.

b. “çare buluyor” yerine “derman oluyor” getirerek.

c. İkinci cümleye uygun özne getirerek.

d. “buluyor” sözcüğünden sonra “”onları” sözcüğü getirerek.

e. “bu gibi yerine böyle getirerek.

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

a. Vaktin bilginlerini toplar, düşüncelerini sorarmış.

b. Kapıya dayanmayın, dün boyandı.

c. Bir şey bilmeyen, bir şey unutmaz.

d. Yüksek yerlerde hem yılana, hem kuşa rastlanır.

e. Siz gidin, ben arkanızdan yetişirim.

 

3. Aşağıdakilerin hangisinde birden fazla anlatım bozukluğu yapılmıştır?

a. Dün okulumuzu daha önceki Milli Eğitimden sorumlu bakan arkadaşlarıyla birlikte ziyarette bulundu.

b. Hepinizin burnu sürtülecek kurtuluş umudu olmayacak.

c. Aleyhimize dönen dolaplar entrikalar moralimizi kesinlikle bozmaz.

d. Sizinle aynı yaşta yaşıtınız olmayan insanlarla düşüp kalkmayın.

e. Cümledeki nesneleri bulun ve hata olup olmadığını söyleyin.

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

a. Bunlardan hiçbiri bu konuyu bilmiyor bu yüzden sınavı kazanamayacak.

b. Bir cümlede yüklem dışında bir sözcük, eylem veya hüküm vermişse o cümle birleşik cümledir.

c. Daha uzaklara gidebilmekti bütün çabaları.

d. Konunun uzunluğu dinleyicileri bunaltmıştı, dinleyiciler birer ikişer salonu terk etmeye başlamıştı.

e. Konuştuklarımız aramızda kalsın dışarıya karşı mahcup olmayalım.

 

5. Gereksiz sözcükten kaynaklanan bir anlatım bozukluğunun bulunduğu cümle aşağıdakilerden hangi şıkta vardır?

a. Sadece bir tek sen vardın dün düşümde.

b. Diğer bütün figürlerin gölgeleri kalmıştı.

c. Etkin, benliğimi kavramış, yeni bir şekil vermişti.

d. İrademden ortadan kalkmış, ne yapacağımı bilmez bir durumdaydım.

e. Bu düş yoğunluğundan kendime geldiğimde hala onun etkilerini duyuyordum.

 

6. ”Eleştirdiği romanların, hikayelerin ince ayrıntıları üzerinde uzun uzun çalışır ve yazarlara doğru yolu gösterirdi.”

Yukarıdaki cümlenin anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisi ile giderilir?

a. “romanların” kelimesinden sonra “incelediği” sözcüğü getirerek.

b. “ve” bağlacından sonra “eserini incelediği” söz grubu getirerek.

c. Bağlaçtan önceki yüklem “çalışırdı” şekline getirilerek.

d. “Eleştirdiği” sözcüğü “eleştirilen” şekline getirilerek.

e. “ince” sözü cümleden çıkarılarak.

 

7. Aşağıdakilerden hangisinde herhangi bir öğe eksikliğinden kaynaklanmayan bir anlatım bozukluğu vardır?

a. Öznenin ne olduğunu çok iyi biliyor fakat cümlelerde bulamıyordu.

b. Derdini, bize anlattığın gibi gidip onu çözecek makama da anlatmasını söyledi.

c. Genellikle iyi geçinir, dost olurdu ama çok sıkı fıkı olmazdı asla.

d. Yorum gücü gün geçtikçe azalıyor artık dergilerde pek kabul görmüyordu.

e. Eserinin önsözünü çok özenerek yazmasına karşılık pek okunduğunu söyleyemeyiz.

 

8. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde mantık yanlışlığından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır?

a. Herkesle bu konu hakkında görüş alış verişi yapmana gerek yok.

b. Yeter ki kendi görüşüne sahip olanları bul ve onların yaptıkları işleri sen de yap.

c. Eleştirmenlere ise hiç gitme çünkü görüşünü daima küçümserler.

d. Onlar değil bir düşünce üretmek herhangi bir düşünce sistemi bile kuramaz.

e. Sadece eksiklik bulur, bunları yerden yere vurarak tatmin olurlar.

 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yapılmıştır?

a. Şehirlerimiz gün geçtikçe her gün kalabalıklaşmaya devam ediyor.

b. Özellikle büyük şehirlerimize doğru bir göç patlaması yaşanmaktadır.

c. Bu konuda ne belediyelerin ne de valiliklerin yapabileceği bir şey vardır.

d. Kimse bu işin nasıl çözümleneceğini bilmiyor, sonucunu da öğrenmek istemiyor.

e. Göç edenler de: “Nasıl olsa bize de bir aş ve iş bulunur.” düşüncesiyle gelmeye devam ediyor.

 

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde mantık yanlışlığından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

a. Ülkemizde herkes ehliyet almak için başvurmuyor ama birçok kişi ehliyet alamıyor.

b. Bazı insanlar bisiklet sürmek şöyle dursun daha şoför koltuğuna bile oturmamışlardır.

c. İşi sadece araç sürmek olan bu insan hem yolcularla hem de araçla son derece düzgün hareket ediyor.

d. Yayalara saygılı olmayı bilmeyi bütün şoförlerin öğrenmesi gerekmiyor mu?

e. Bunun yanında yayaların da trafik işaretlerine uyması zorunluluğu gerekmektedir.

YANITLAR : 1-D 2-B 3-A 4-B 5-A 6-E 7-B 8-D 9-A 10-B

 

ANLATIM BOZUKLUĞU TEST – 5

1. “Bize söylediklerinizde tam bir tezatlık sanatı vardır.” cümlesindeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir?

a. “Bize” sözcüğü “sîzin bize” şeklinde değiştirilerek.

b. “Söylediklerinizde” sözcüğü söylediğiniz şeylerle” şeklinde değiştirilerek.

c. “tezatlık” kelimesi “tezat” şekline getirilerek.

d. Yan cümlenin yüklemi kaldırılarak “her zaman” söz grubu yüklemden önce getirilerek.

e. Yüklem olumsuz yapılarak.

 

2. Birçok gidenin(I) her biri memnun(II) ki yerinden

Birçok(III) seneler(IV) geçti dönen yok seferinden(V).”

Yukarıdaki mısralarda numaralandırılmış sözcüklerden hangisi anlatım bozukluğunun sebebidir?

a. I b. II c. III d. IV e. V

 

3. I. Her şeyini bize emanet ederek onurlandıran bu insanlara şükranlarımızı iletin.

II. Bütün emanetlere gözümüz gibi koruyacağımızdan emin olabilirsiniz.

III. Bizim inancımıza göre emanet namus kavramıyla aynı eş değerdedir.

IV. Gerekirse her türlü fedakarlığı gösterir bize emanet edilen şeylerin kılma bile zarar gelmesine izin vermeyiz.

V. Bu sebepten dolayı içiniz rahat etsin, gözünüz arkada kalmasın.

Yukarıdaki cümlelerden kaç tanesinde anlatım bozukluğu vardır?

a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 e. 5

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur?

a. Ne sen duydun ne ben bizi çağıran bu sesi.

b. Anlaşılmazlık reçetesini alıp yeni ifadeler yaparak yazarlara sunmak mıdır edebiyat.

c. Eğer bu konuda yardım ve destek verilmeden bu işe girmenizi tavsiye etmiyorum.

d. Zaman aşımına uğrayarak geçerliliğini yitiren ve tedavülden kaldırılan paranız varsa değiştirebiliriz.

e. Sanat eseri zamanla etki gücünü yitiriyorsa bu esere gerçek sanat eseri dememiz mümkün değildir.

 

5. “Uzun uğraşlardan sonra aldığı bu zam onun rahatlamasına neden olmuştu.” cümlesinde anlatım bozukluğunu oluşturan sözcüğü değiştirdikten sonra ortaya çıkan yeni anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

a. Tümleç eksikliği

b. Yan cümle yüklemi eksikliği

c. Ek yanlışlığı

d. Yanlış anlamda kullanılan sözcük

e. Tamlama yanlışlığı

 

6. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde nesne-yüklem uyumsuzluğu yoktur?

a. Her zaman bize geleceğini söyler ama hiçbir zaman gelmezdi.

b. Yerine git ve güzelce temizle.

c. Elinin kirini bize gösterdin, cebine bari sokma.

d. Onun yoluna çıkıp kesmeye kalkma.

e. Herkese dikkat et içeri alma.

 

YANITLAR: 1-C 2-D 3-D 4-E 5-C 6-A

Sonraki Haber

KPSS İçin Türkçe Ders Notları

          turkce_1-1 turkce_2-2 turkce_3-3 turkce_4-4 turkce_5-5 turkce_6-6 turkce_7-7 turkce_8-8 turkce_9-9 turkce_10-10 …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.