23 Temmuz 2024 Salı

Ankara Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

BAŞVURU TARİHLERİ : 05.06.2014 – 20.06.2014

 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAVINA BAŞVURACAKLAR İÇİN DUYURU

 

31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”in 8 inci maddesi uyarınca Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunda istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere 07.07.2014 tarihinde Ankara Üniversitesi Rektörlüğünde yapılacak sözlü sınavla toplam (6) personel alınacaktır.

İş Tanımı Adet Ücret Çalışma Süresi
Yazılım Takım Lideri 1 Aylık Brüt Sözleşmeli Ücretinin 3 katı Tam Zamanlı
Veri Tabanı Yöneticisi 1 Aylık Brüt Sözleşmeli Ücretinin 3 katı Tam Zamanlı
Yazılım Geliştirme Uzmanı 4 Aylık Brüt Sözleşmeli Ücretinin 2 katı Tam Zamanlı

ÖSYM tarafından 2012 ve 2013 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) KPSSP3 (B) puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak değerlendirilir) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir) toplamı esas alınarak, genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlar arasından yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlamak üzere sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday giriş sınavına alınacaktır.

 

GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER):

 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

 

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

 

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen- edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

 

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı 2 katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır)

 

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

 

e) Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak,

 

f) Yapılacak inceleme ve soruşturma sonunda Bilişim Personeli olmalarına engel bir durumu bulunmamak,

 

g) Süresi içinde başvurmak.

 

ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER): Yazılım Takım Lideri (1 Kişi)

 

a) Proje Yönetimi eğitimi almış olmak, tercihen Project Management Professional (PMP) sertifikasına sahip olmak,

 

b) En az 10 yıl iş tecrübesine sahip olmak,

 

c) Bilişim sektöründe en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak,

 

ç) Özel sektör veya kamuda en az 3 (üç) yıl yazılım projelerinde takım lideri olarak görev yapmış olmak,

 

d) Proje planlama, örgütleme, yönlendirme, koordinasyon ve kontrol aşamalarını yönetme ve raporlama yeteneğine sahip olmak,

 

e) Baskı ve stres altında çalışabilmek,

 

f) İş paylaşımı yapabilecek ve gerektiğinde takım üyelerine destek olabilecek düzeyde teknik bilgi ve donanıma sahip olmak, süreç yönetim araçları konusunda deneyimli olmak,

 

g) Analitik düşünen ve çözüm odaklı, beşeri ilişkileri konusunda tecrübeli, takım çalışmasına yatkın, etkili iletişim becerisine sahip olmak,

 

ğ) İkna yeteneği yüksek ve pratik kararlar verebilmek ve alandaki gelişmeleri yakından takip edebilmek, j) Yoğun iş temposunda çalışabilmek,

 

k) Yazılım ekiplerini, bir projenin analiz, tasarım, geliştirme, uygulama ve değerlendirme aşamalarında koordine edebilecek,

 

yönetebilecek yeterlilikte olmak, l) Nesne yönelik programlama, tasarım ve araçları konusunda ileri düzeyde bilgi sahibi olmak, m) İleri düzeyde SQL (T-SQL, PL-SQL) bilgisine sahip olmak, n) SQL Server 2012 + geliştirme ve yönetim konusunda deneyimli olmak,

 

o) ASP.NET, MVC, WCF, Windows Service’ler , Web servisleri, JQuery konularında bilgi sahibi olmak, p) Entity Framework, LINQ, nHibernate ya da benzer ORM deneyimi olmak, r) Çok katmanlı ve dağıtık uygulamalar konusunda deneyimli olmak.

 

Veri Tabanı Yöneticisi (1 Kişi)

 

a) Orta veya büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde veritabanı yöneticisi olarak en az 5 yıl çalışmış olmak,

 

b) Oracle Veritabanı Yönetimi konusunda uzman seviyesinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

 

c) OCA sertifikasına sahip olmak, OCP sertifikasına sahip olmak tercih nedenidir.

 

ç) Oracle RAC konfigürasyon ve yönetimi hakkında bilgili olmak, Oracle RAC konusu özelinde en az 5 yıl tecrübeli olduğunu belgelemek,

 

d) Oracle 10g/11g sistemlerini Linux ortamında RAC ve ASM kullanarak kurma, optimize etme, patch uygulama tecrübesi olmak,

 

e) Linux üzerinde Oracle RAC/Grid/ASM olarak çalışan büyük ölçekli Oracle veritabanı yönetmiş olmak,

 

f) Veritabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu /normalleştirme hakkında ileri derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

 

g) İleri derecede SQL ve PL/SQL bilmek,

 

ğ) Veritabanı tabloları, dizinleri, yordam/fonksiyonları ve gerekli diğer nesneleri oluşturmak, kota yönetimlerini ve izinleri ayarlamak, değişik seviyelerde Audit ayarlarını düzenleme konularında bilgi sahibi olmak,

 

j) Veritabanı kullanıcılarının kullandığı SQL’lerin analizlerini yapıp performans ve kaynak kullanımı düzeyinde

 

optimizasyonlar yapabilmek, k) Oracle için tahsis edilen disk ortamında nesneler düzeyinde disk optimizasyonları yapabilmek. l) Oracle FRA/Redo log yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak, m) Oracle LogMiner ayarları yapıp gerekli raporları alma konusunda bilgi sahibi olmak,

 

n) Oracle veritabanı yedekleme ve geri yükleme işlemlerine hakim, RMAN felaket yönetim ve iş sürekliliği politikalarını hazırlamış ve yürütmüş olmak,

 

0) Linux düzeyinde Oracle Import/Export, Data Pump Import/Export ve RMAN scripleri yazmış ve Linux Crontab’a entegre etmiş olmak,

 

p) Genelde Ağ ve veri güvenliği bilgisine sahip olmak, özelde Oracle veri güvenliği konularında politikalar oluşturmak, izlemek, kaydetmek konularında bilgi sahibi olmak

 

Yazılım Geliştirme Uzmanı (4 Kişi)

 

a) Yazılım Geliştirme Süreçlerini iyi derecede bilmek,

 

b) Katmanlı mimari kullanarak yazılım geliştirmiş olmak,

 

c) Object oriented kavramı ve yazılım mühendisliği teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak (Test Güdümlü Programlama, Tasarım Kalıpları, Nesneye yönelik tasarım prensipleri vs.),

 

ç) .NET Framework (4.0 ve üzeri) kütüphanesini iyi derecede bilmek,

 

d) C# programlama dilini çok iyi derecede bilmek (bu dil ile yazılım geliştirmede en az 3 yıl tecrübeli ve en az 2 büyük

 

ölçekli projede çalışmış olmak),

 

e) ASP.NET MVC ve ASP.NET Web Forms teknolojisini çok iyi derecede bilmek,

 

f) Entity Framework ve Linq konularında deneyimli olmak,

 

g) WCF kullanarak uygulama geliştirme konusunda deneyimli olmak,

 

1) T-SQL programlama bilgisine sahip olmak,

 

j) SQL Server Reporting Services konusunda bilgi sahibi olmak, k) Telerik RadControls for ASP.NET kullanma bilgisine sahip olmak, l) Geniş ölçekli MSSQL veritabanı üzerinde yazılım geliştirmiş olmak, m) Güvenli yazılım yazma konusunda bilgi sahibi olmak,

 

n) Yük dengeleyici arkasında çalışan web uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak, o) Herhangi bir versiyon kontrol sistemi konusunda tecrübe sahibi olmak, p) Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu hakkında bilgi sahibi olmak, r) Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak, s) Kurumsal bir ortamda en az 3 yıl bilgi işlem tecrübesi olmak,

 

SINAV KONULARI Yazılım Takım Lideri

 

Yazılım Geliştirme Uzmanlığı konularına ilaveten ;

 

Proje yönetimi, SQL Server 2012 ve ileri sürümleri, Web Servisleri, Nesne yönelik programlama tasarım ve araçları Veritabanı Yöneticisi

 

Oracle Veritabanı yönetimi, SQL ve PL/SQL, Veritabanı yedekleme ve geri yükleme, Oracle veri güvenliği, Oracle RAC konfigürasyonu, Veritabanı optimizasyonu

 

Yazılım Geliştirme Uzmanı

 

ASP.NET MVC, ASP.NET Web Forms, C# programlama dili, T-SQL, Entity Framework, Linq, Telerik RadControls for ASP.NET

 

ÜCRET

 

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenlerin sözleşme ücret tavanının (3.757,34 TL) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

 

DİĞER HUSUSLAR

 

Başvurular ilanım yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde “Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Sözleşmeli Personel Bürosu Tandoğan/ANKARA” adresine şahsen veya bu adrese son başvuru tarihinde ulaşacak şekilde posta ile yapılabilir. Bu tarihten sonraki müracaatlar ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İlan hakkında diğer açıklamalar http://personeldb.ankara.edu.tr adresinde yer almaktadır.

Sonraki Haber

Öğretmen atamaları için başvurular başladı

Öğretmen adaylarının merakla beklediği 30 bin atama için başvurular, başladı. Öğretmen atamaları için başvurular 8 …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.