27 Mayıs 2024 Pazartesi

Adıyaman Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

 

 

 

 

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslara eklenen 28 Haziran 2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda belirtilen Ek Madde 2 nin (b) fıkrasına göre Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel istihdam edilecektir. Sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuran adayların yerleştirilmesi 2012 KPSSP94, KPSSP93 ve KPSSP3 puan başarı sırasına göre yapılacaktır.

UNVANI ADET ARANILAN NİTELİKLER
Diğer Sağlık Personeli 1 1) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Ağız ve Diş Sağlığı bölümünden mezun olmak.
Hemşire 1 1) Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak. 2) Belgelendirmek kaydıyla en az 6 ay süreyle Diyaliz ünitesinde çalışmış olmak.(SSK hizmet belgesi ve Çalışma belgesi)
Hemşire 1 1) Fakültelerin veya Vüksekokullann Hemşirelik bölümünden mezun olmak. 2) Belgelendirmek kaydıyla en az 6 ay süreyle beyin cerrahi servisinde çalışmış olmak.(SSK hizmet belgesi ve Çalışma belgesi)
Ebe 2 1) Sağlık Yüksekokulu Ebelik Lisans bölümünden mezun olmak.

A) BAŞVURU YAPACAK ADAYLARDA ARANAN DİĞER KOŞULLAR

1) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.

2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

3) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelemiş, hükümlerine ilişkin kayıtlı adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak.

4) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; Askerlikle ilgisi bulunmamak. Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

5) 657 Sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak.

6) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

7) Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamazlar.

B) BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

Müracaatlar ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Adıyaman Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına istenilen belgeler ile birlikte şahsen başvuru yapılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Her kadronun 1 (bir) katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

Not: Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

BAŞVURU ESNASINDA İSTENİLEN BELGELER

1. Başvuru Formu (fotoğraflı) www.adiyaman.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

2. 2012 KPSSP94, KPSSP93 ve KPSSP3 puanını gösterir belge.

3. “Aranılan Nitelikler” kısmındaki şartları sağladığına dair ilgili belgeler.

Sonraki Haber

Öğretmen atamaları için başvurular başladı

Öğretmen adaylarının merakla beklediği 30 bin atama için başvurular, başladı. Öğretmen atamaları için başvurular 8 …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.