18 Haziran 2024 Salı

Adalet Bakanlığı Personel Alım İlanı

Adalet Bakanlığı 25 psikolog, 25 pedagog, 25 sosyal çalışmacı, 3 mütercim, 4 mühendis ve 15 şoför olmak üzere toplam 97 personel alacak.

T.C. ADALET BAKANLIĞINDAN

 

Bakanlığımız bünyesinde çalıştırılmak üzere Ek-1 listede sınıfı ve sayısı belirtilen mütercim, mühendis, şoför kadroları ile çocuk ağır ceza, çocuk ve aile mahkemelerinde çalıştırılmak üzere psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı kadrolarına sözlü sınav sonucuna göre personel alımı yapılacaktır.

 

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, ortaöğretim ve önlisans mezunları için 2012 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu, lisans mezunları için 2014 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan türüne göre en yüksek puandan başlamak üzere sıralama yapılmak suretiyle sözlü sınava çağrılacaktır.

 

Mütercim, mühendis, psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı unvanları için ilan edilen kadronun 5 katı, şoför unvanı için ilan edilen kadronun 10 katı aday sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.

 

KPSS puanı ile sözlü sınavda alınan puanın aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlanarak sıralama yapılması suretiyle ilan edilen kadro sayısı kadar atama yapılacaktır.

 

I)Genel Şartlar:

 

a)657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

 

b)Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

 

c)Lisans mezunları için 2014 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3, önlisans mezunları için 2012 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2012 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan almak.

 

II)Özel Şartlar:

 

Mütercim:

 

a)Mütercim-Tercümanlık veya Çeviribilim lisans programından mezun olmak,

 

b)Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az (B) düzeyinde puan almış olmak veya Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen buna denk puana sahip olmak,

 

Mühendis:

 

Fakültelerin;

 

a)Yazılım Mühendisliği,

 

b)Bilgisayar Mühendisliği, lisans programından mezun olmak,

 

Psikolog:

 

Psikoloji lisans programından mezun olmak,

 

Pedagog:

 

Eğitim Programları ve Öğretim veya Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans programlarının birinden mezun olmak,

 

Sosyal Çalışmacı:

 

Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler veya Sosyal Çalışmalar lisans programlarının birinden mezun olmak,

 

Şoför:

 

a)En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

 

b)E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

 

III)Başvuruda İstenecek Belgeler:

 

a)Ek-2 başvuru formu,

 

b)Bitirdiği okul diploması ya da okul çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti, (Belgelerini şahsen teslim edeceklerin belge aslını ibraz etmeleri halinde sureti Bakanlığımızca onaylanacaktır. Belgelerini posta yolu ile teslim edeceklerin belge fotokopisi göndermeleri yeterli olup, sözlü sınava girmeye hak kazanmaları halinde sınav esnasında belge asılları ile karşılaştırılacaktır.)

 

c)Ortaöğretim ve önlisans mezunları için 2012 KPSS, lisans mezunları için 2014 KPSS sonuç belgesi,

 

ç) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Ek-3 Formunun 2 adet hazırlanması, daktilo veya bilgisayar ile doldurulması, bilgilerde kısaltma yapılmaması, fotoğraf yapıştırılarak imzalanması gerekmektedir. Bu form Bakanlığımızca onaylanacaktır.)

 

d)Fotoğraflı özgeçmiş,

 

Ayrıca;

 

e)Mütercim kadrosuna başvuranlar için yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge,

 

f)Şoför kadrosuna başvuranlar için sürücü belgesi, (Belgelerini şahsen teslim edeceklerin belge aslını ibraz etmeleri halinde sureti Bakanlığımızca onaylanacaktır. Belgelerini posta yolu ile teslim edeceklerin belge fotokopisi göndermeleri yeterli olup, sözlü sınava girmeye hak kazanmaları halinde sınav esnasında belge asılları ile karşılaştırılacaktır.)

 

IV)Başvuru Yeri, Şekli ve Tarihi:

 

Başvurular 18 Ağustos 2014 Pazartesi günü başlayıp, 29 Ağustos 2014 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilât Şube Müdürlüğü Bakanlıklar/ANKARA adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Bakanlığımıza ulaşacak şekilde posta ile yapılacaktır. (Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.)

 

V)Sözlü Sınava Katılacakların Sözlü Sınav Yeri ve Tarihi:

 

Sözlü sınava katılacaklara ilişkin liste ile sözlü sınav yeri ve tarihi Bakanlığımız internet sayfasında (www.adalet.gov.tr) ilan edilecektir.

 

VI)Uygulamalı Sınava Katılacakların Sınav Yeri ve Tarihi:

 

Şoförler için ayrıca uygulamalı sınav yapılacak olup, sınav yeri ve tarihi daha sonra ilan edilecektir.

 

VII)Sözlü Sınavın Şekli ve Konuları:

 

Atama yapılacak kadronun gerektirdiği meslekî bilgi 40,

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 20,

 

Genel kültür 20,

 

Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20,

 

puan olmak üzere; toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Adayın atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; atanacağı kadronun gerektirdiği teknik bilgiye ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulacaktır. Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmeleri için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almaları gerekmektedir.

 

VIII)- Nihai Başarı Listesi ve Sınav Sonuçlarının Duyurulması:

 

Nihai başarı listesi, adayların merkezi ve sözlü veya merkezi veya uygulamalı ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre yapılacak olup, başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda belirtilen kadro sayısı kadar asıl aday atanmaya hak kazanacaktır.

 

Sınav sonuçları ve atanmaya hak kazananlar Bakanlığımız internet sayfasında (www.adalet.gov.tr)ilan edilecektir.

 

Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.

 

Ek-1 Kadrolara ilişkin liste Ek-2 Başvuru Formu

 

Ek-3 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu

 

KADROLARA İLİŞKİN LİSTE
UNVAN SINIF ADET TEŞKİLAT AÇIKLAMA
PSİKOLOG SH 25 TAŞRA
PEDAGOG SH 25 TAŞRA
SOSYAL ÇALIŞMACI SH 25 TAŞRA
MÜTERCİM GİH 3 MERKEZ 2 ALMANCA 1 İNGİLİZCE
MÜHENDİS TH 4 MERKEZ 2 BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ 2 YAZILIM MÜHENDİSİ
ŞOFÖR GİH 15 MERKEZ EHLİYET (E SINIFI)

Sonraki Haber

Öğretmen atamaları için başvurular başladı

Öğretmen adaylarının merakla beklediği 30 bin atama için başvurular, başladı. Öğretmen atamaları için başvurular 8 …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.