23 Mayıs 2024 Perşembe

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

 

 

 

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI

Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edilmek ve tam zamanlı olarak çalıştırılmak üzere Sözleşmeli Personel ÇrAştaılmasına İlişkin Esasların Ek Madde-2/b Fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanda 19 (on dokuz) sözleşmeli personel alınacaktır

Unvan Adedi Aranan Nitelikler

HEMŞİRE 19 Lisans. ortaans ya da ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik programından nvazun olmak

I BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen nitelikler ile 657 Sayılı Kanunun 48 maddesinde belirtilen genel şartlar aranır

2- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.

3- Adayların bu sözleşmeli pozisyonlan tercih edebilmeleri için, 07 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı 12012-KPSS Lisans) veya 22-23 Eylül 2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına 12012-KPSS Ortaoğretım/Onlısans) girmiş olmaları gerekir Yerleştirme işlemlerinde, ortaöğretim mezunları için KPSSP94, onlısans mezunlan için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacaktır 4 Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

II BAŞVURU

Adaylann bu ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gun içerisinde

1- Nüfus cüzdanı fotokopisi

2- Diploma fotokopisi.

3- KP55 Sonuç Belgesi Fotokopisi

4-1 adet fotoğraf

5- Adayın son bir yıl içinde kamu kurum ve kuruluşlarının 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışmadığını beyan ettiği “TAAHHÜT BELGESİ” iie “Başvuru Formu” Üniversitemizin wyvwjbu.ecty.ir web adresinden temin edilecek olup, adayların şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir IPosta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir

III BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

Başvuru sonunda atanmaya hak kazananların listesı. başvuru suresi bitiminden 10 (on) iş günü içinde www. bu.edu.tr adresinden ilan edilecektir Değerlendirme öncelikle Öğrenim Durumu (l.Lisans, 2. Onlisans, 3,Use) ardından ilgili KPSS (B) grubu puan sırasına göre yapılacaktır, ilan edilen kadronun iki katı kadar yedek belirlenecektir Asifkazananiaraan atanmak üzere başvuran olmadığı takdirde ilan edilen Yedek kazananlardan sırası ile çağrılacaktır Bu ilanda tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır Atanmaya hak kazanan adayların sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir Bu sure içerisinde istenilen belgelen tamamlayarak teslim etmeyen adaylar, haklarını kaybederler.

Sonraki Haber

Öğretmen atamaları için başvurular başladı

Öğretmen adaylarının merakla beklediği 30 bin atama için başvurular, başladı. Öğretmen atamaları için başvurular 8 …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.