29 Kasım 2022 Salı

Tag Archives: tanzimat fermanı

XIX. Yüzyıl Islahatları

II. Mahmut Dönemi’nde Yapılan Islahatları Sened-i İttifak (1808) Bu senet II. Mahmut ile âyânlar arasında imzalanmıştır. Âyanlarla II. Mahmut arasında Sened-i İttifak’ın yapılmasında Alemdar Mustafa Paşa önemli rol oynadı. Sened-i İttifak ile Osmanlı Devleti âyanların varlığını ve haklarını tanımıştır. Askeri Alanda Yapılan Yenilikler Nizam-ı Cedit’in yerine Sekban-ı Cedit ismiyle yeni bir …

Devamı »

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı 1. ve 2. Meşrutiyet

TANZİMAT FERMANI (TANZİMAT- HAYRİYE) (GÜLHANE HATT-I HÜMAYUNU) – 3 KASIM 1839 ·         Tanzimat Fermanını, Londra elçiliğinden Dışişleri Bakanlığına getirilen ” Mustafa Reşit Paşa ” hazırlamıştır. ·         Ferman, Topkapı sarayının Gülhane bahçesinde, padişah, sadrazam, yabancı devletlerin elçileri, patrikler, büyük devlet memurları önünde “Mustafa Reşit Paşa ” tarafından okunmuştur. Yeniçeri Ocağı’nın bozulmaya başlaması nedeniyle …

Devamı »