4 Aralık 2023 Pazartesi

Tag Archives: Kazaskerler

Osmanlı Devlet Yöneticileri Ve Görevleri

Osmanlı Devlet Yönetimi Osmanlı Devleti mutlak monarşi ile yönetilirdi. Devletin başında Osmanlı soyundan gelen bir padişah bulunurdu. Hükümdarlık babadan oğla geçerdi. Osmanlı hükümdarları; Bey, Padişah, Gazi, Han, Hakan, Sultan, Hünkâr, Hüdavendigar gibi unvanlar kullanırlardı. Padişahlar Yavuz Sultan Selim’ den itibaren “halife” unvanını da kullanmaya başladılar. Padişah çocuklarına “çelebi” veya “şehzade” denilirdi. …

Devamı »